Ile potrwa jeszcze spadkowy trend?

Czerwiec 21, 2022 12:01

Jednymi z głównych pytań dotyczących inwestowania i tradingu są obecnie: ile potrwa jeszcze niedźwiedzi trend i kiedy będziemy już mogli mówić o kolejnej recesji?

Warunki rynkowe są teraz jak wiadomo dalekie od przeciętnych. Z jednej strony gospodarki takie jak USA, Wielka Brytania, czy Unia Europejska powoli otrząsają się z pandemii COVID-19. Z drugiej strony wszędzie szaleje teraz rekordowa inflacja.  

W sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego obserwujemy hossę, a w sektorze akcji globalnych - bessę, podczas gdy międzynarodowe firmy związane z turystyką, takie jak linie lotnicze, notują wzrosty. W Chinach nadal trwają lockdowny, mające duży wpływ na łańcuchy dostaw i produktywność fabryk międzynarodowych producentów.

Sprzeczności te utożsamiane są z problemami powstałymi po pandemii COVID-19 oraz z konfliktem w Ukrainie, ale mogą istnieć inne czynniki przyczyniające się do niedźwiedziego sentymentu i obaw przed recesją. 

Wzrosty stóp procentowych 

Stopy procentowe rosną w obliczu rekordowego poziomu zadłużenia na świecie. Jeżeli ponownie dojdzie do recesji, mogą nawet pojawić się problemy z wypłacalnością. Jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, banki centralne będą miały trudności z ograniczeniem wytycznych dotyczących stóp procentowych, co może narazić gospodarki na problemy z zadłużeniem na poziomie przedsiębiorstw a nawet krajów.  

Reakcją Banku Japonii (Bank of Japan) na obawy o globalną recesję było podwojenie wysiłków i zakup w ubiegłym tygodniu aktywów z tytułu długu państwowego o rekordowej wartości 80,8 mld USD. Jak interpretować tę decyzję? Jeżeli BoJ daje wyraz swojemu zaufaniu do japońskiej gospodarki, to istnieją powody, by sądzić, że wzrost gospodarczy przyspiesza po COVID-19. Jednak interwencja może być też próbą przeciwdziałania panice, która wpłynęłaby negatywnie na rynek akcji i obligacji do tego stopnia, że spadkowy sentyment sam przyczyniłby się do recesji.  

Po zajęciu jastrzębiego stanowiska banki centralne w USA i Wielkiej Brytanii będą miały trudności z samodzielnym podejmowaniem tego typu interwencji bez narażania się na niepewność. Nie znaczy to, że podobne interwencje nie uspokoiłyby inwestorów i traderów, ale byłyby sprzeczne z ostatnimi decyzjami o podniesieniu stóp procentowych. 

Ryzyko stagflacji 

Od czasu krachu finansowego w USA w 2008 roku banki centralne starały się uspokoić nerwowych uczestników rynku, stosując luzowanie ilościowe i niskie stopy procentowe. Działania takie nie sprawdzają się w okresie spodziewanej recesji i stagflacji, ponieważ konwencjonalna polityka pieniężna zalecałaby podnoszenie stóp procentowych w celu kontrolowania inflacji.  

W latach 70. ubiegłego wieku mieliśmy do czynienia z okresem stagflacji, kiedy to rządy podniosły stopy procentowe do tego stopnia, że wywołało to lawinę kryzysów finansowych. Czy znowu dojdziemy do tego punktu? Według Banku Światowego sytuacja jest dziś inna, ponieważ dolar amerykański jest silny, a rynki akcji mogą się lepiej dostosować do panujących warunków. Podobieństwa polegają na tym, że ceny towarów - zwłaszcza ropy naftowej - utrzymują się na wysokim poziomie. 

Jedną z możliwości jest to, że inflacja w kluczowych gospodarkach światowych osłabnie po wszystkich jastrzębich działaniach podjętych przez banki centralne. Inna możliwość jest taka, że konflikt na Ukrainie zakończy się raczej wcześniej niż później. Jedna lub druga z tych opcji pomogłaby odwrócić tendencję do recesji i stagflacji.  

Jednak w chwili pisania tego tekstu ani problemy geopolityczne, ani inflacja nie wydają się nagle znikać, co oznacza, że w perspektywie krótko- i średnioterminowej mogą dominować nastroje niedźwiedzie na rynkach.   

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu i tradingu? Dołącz do webinarów Admirals! 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko