CFD na Nasdaq100 futures - perspektywa rynkowa

Sierpień 06, 2019 10:10

Przecena amerykańskich akcji z ostatnich dni mogła część graczy zaskoczyć. Być może nie koniecznie jej pojawienie się, bo o takiej możliwości się wspominało, ale zapewne skala zmiany już wielu zdziwiła. Pojawiły się obawy, czy to nie przygotowania tamtejszego rynku akcji na nadejście recesji, którą wieści kilka popularnych wskaźników syntetycznych, wśród których są także sygnowane przez regionalne banki Rezerwy Federalnej.

Czy rzeczywiście Ameryce grozi recesja? Wydaje się to przedwczesne. Sama zmiana na rynku akcji wcale nie musi oznaczać kłopotów w gospodarce. Rynek akcji kieruje się swoją dynamiką. Odejdźmy więc na chwilę od wątków gospodarczych i poszukajmy wskazówek, które mogłyby nam pomóc w określeniu perspektyw na najbliższy czas mierzony raczej w dniach i tygodniach, a nie godzinach.

Założenie jest takie, że w obecnej sytuacji szukamy wskazówek co do kierunku ewentualnego zajęcia pozycji na amerykańskim rynku akcji. Czy ostatnie dni wyczerpały już potencjał do spadku? A może to tylko początek i faza osłabienia jeszcze potrwa? W związku z tym, że mowa jest o zagraniach dłuższych, w których utrzymywanie pozycji może trwać nawet tygodniami, skupimy się na instrumentach opartych o kontrakty terminowe futures. Mają one bowiem kluczową zaletę, która odróżnia je od kontraktów CFD na indeksy spot - nie ponosi się kosztów swapowych. Z kontraktami futures wiążą się także dodatkowe korzyści w postaci informacji, których nie posiadamy w odniesieniu do samych indeksów. Są nimi raporty o zajmowanych pozycjach przez dużych uczestników, którzy są zobowiązani do cotygodniowego informowania o skali własnego zaangażowania na rynku (COT - Commitments of Traders).

Okazuje się, że poza czystą analizą techniczną jesteśmy w stanie otrzymać kolejne dane, które mogą sprzyjać ocenie aktualnej sytuacji na rynku. Zacznijmy jednak od analizy technicznej kontraktu CFD na Nasdaq100 futures. Szczerze powiedziawszy jest to jeden z tych wykresów, który nie wymaga zbyt rozbudowanej analizy, bo obraz mówi sam za siebie.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - _USNASDAQ100_U9, dzienny, zakres od 14 maja 2019 roku do 6 sierpnia 2019 roku. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na wykresie widzimy przebieg ceny wrześniowej serii kontraktu futures w ujęciu dziennym. W oczy rzuca się prawa strona z dużą świecą spadkową z dnia wczorajszego. Dziś rynek próbuje odreagować, ale na razie wnioski z przebiegu kilku ostatnich dni nie są optymistyczne. W tym krótkim czasie udało się niemal w całości zniwelować wzrost, jaki miał miejsce od początku czerwca. Ostatnim dniem, w którym cena była niżej jest 6 czerwca, czyli dokładnie dwa miesiące temu. Takie przeceny nie kończą się zazwyczaj nagle.

Można zatem przypuszczać, że po odbiciu rynek jednak będzie mimo wszystko atakował poziom lokalnego dołka z przełomu maja i czerwca. Samo odbicie trudno jest szacować. Na wykresie zaznaczono poziomą linię potencjalnie silnego oporu na poziomie 7820 pkt. Tam już kilkukrotnie cena zmieniała swój kierunek. Inna sprawa, że wcale nie jest powiedziane, że w ogóle ten poziom zostanie osiągnięty. Oporem, choć o nieco mniejszym znaczeniu, jest także połowa wczorajszej świecy.

Technika sprzyja spadkom, a wspomniane raporty? No to spójrzmy na poniższy wykres.

Źródło: Barchart.com - COT - Nasdaq100 futures - wykres połączonych najpłynniejszych serii - tygodniowy, zakres od 8 sierpnia 2016 roku do 5 sierpnia 2019 roku. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Kontrakty futures mają to do siebie, że w pewnym punkcie czasu wygasają. Notowane są w seriach, których terminy wygaśnięcia przypadają na trzecie piątki marca, czerwca, września i grudnia. Handel długoterminowy polega na przeskakiwaniu z serii, która ma wkrótce wygasnąć (zwykle w środę lub czwartek w tygodniu wygasania) na serię, która ma wygasnąć w drugiej kolejności. Przykładowo: aktualna seria wrześniowa wygasać będzie 20 września, a więc 18 lub 19 września należy zamknąć pozycje na tej serii, a jednocześnie otworzyć je na serii grudniowej. Takie przeskoki nazywa się rolowaniem pozycji. Wprawdzie generują one koszty dodatkowej transakcji, ale dla długoterminowych pozycji i tak kluczowe jest pozbycie się kosztów swapów. Powyższy wykres pokazuje przebieg ceny przy założeniu, że właśnie co trzy miesiące dokonuje się rolowania pozycji.

Wykres składa się z dwóch części: pierwszą jest przebieg ceny, a drugą przebieg trzech linii. Każda z tych linii odpowiada sumarycznej liczbie pozycji, jaką posiada jedna z trzech grup uczestników rynku. Linia niebieska (najmniej nas będzie interesowała) to linia pokazująca sumaryczne zaangażowanie małych spekulantów. Linie zielona i czerwona są znacznie ciekawsze, gdyż pokazują sumaryczne pozycje podmiotów zabezpieczających się, jak np. funduszy, które wykorzystują rynek terminowy do zabezpieczania swoich portfeli akcji (linia czerwona) oraz dużych spekulantów, a więc podmiotów, które biorą na siebie ryzyko rynkowe (linia zielona). Linie wahają się wokół poziomu zero. Gdy w którejś grupie przeważają długie pozycje, linia znajduje się nad poziomem zerowym, a gdy przeważają pozycje krótkie, linia znajduje się poniżej poziomu zerowego.

Spekulanci podążają za trendem, a więc zwykle, jako grupa się mylą, w chwili, gdy na rynku pojawia się lokalne ekstremum. Zauważmy, że w chwili, gdy kontrakt na Nasdaq100 zaliczał istotne lokalne minima linia zielona schodziła pod poziom zerowy, a na plusie była linia czerwona. Innymi słowy, by dołek był istotny powinien pojawić się strach u spekulantów i przewaga pozycji krótkich, a wśród zabezpieczających chęć ponownego zaangażowania na rynku akcji i odejścia od zabezpieczania portfela.

Odnosząc ten mechanizm do aktualnej sytuacji można odnieść wrażenie, że takiego momentu przegięcia jeszcze nie osiągnięto. Dane do cotygodniowych raportów zbierane są we wtorki, a publikowane są w piątek, a więc w końcówce tygodnia poznamy aktualną sytuację. Nie jest to duża niedogodność, gdyż mowa jest o zmianach cen w długim terminie. Zresztą wydaje się mało prawdopodobne, by jeden tydzień miał zmienić układ pozycji. Przykład mieliśmy na przełomie roku, gdy powoli rosnące kursy nie zniechęcały do utrzymywania krótkich pozycji przez spekulantów. Podsumowując zarówno narzędzia analizy technicznej, jak i raporty COT sugerują pogłębienie przeceny kontraktu futures na Nasdaq100.

Kamil Jaros

Główny Analityk Admiral Markets Polska

Ostrzeżenie: Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admiral Markets, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
  4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admiral Markets ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admiral Markets, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
  7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admiral Markets jest dostępny na stronie internetowej Admiral Markets.
  9. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.