Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?

Jitanchandra Solanki
18 Min lezen

Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk ECN brokers.

Wat is een ECN Broker?

De afkorting ECN in ECN broker staat voor Electronic Communication Network ofwel Elektronisch Communicatienetwerk. Velen zien de ECN broker setup als de toekomst. De specialiteit van ECN brokers is namelijk kleinere marktdeelnemers, zoals individuele traders, toegang tot de financiële markten te verschaffen. Zij slaan een brug tussen deze traders en de liquiditeitsverschaffers.

De ECN broker faciliteert dit middels een geavanceerde technologische configuratie; het Financial Information Exchange Protocol. De broker verkrijgt liquiditeit van de liquidity providers zoals banken en grote financiële instellingen en stelt deze beschikbaar aan haar cliënten.

Wilt u zelf starten met traden met een betrouwbare broker? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is ECN Trading?

ECN is een geautomatiseerd systeem dat het kopen en verkopen van effecten faciliteert. De ECN broker is in wezen de financiële tussenpersoon die de trader toegang tot de markt verschaft en de liquiditeitsverschaffer met cliënten verbindt.

Wat is een ECN broker?

ECN brokers stellen partijen in staat rechtstreeks met elkaar te handelen. Doordat de trader en liquiditeitsverschaffer direct met elkaar in contact staan, kunnen orders supersnel worden uitgevoerd, ongeacht de geografische locatie van de partijen. Het houdt tevens in dat met middels handelen via een ECN broker een bepaalde mate van anonimiteit en bescherming geniet.

Forex ECN brokers verdienen hun geld door kosten in rekening te brengen voor elke uitgevoerde transactie. ECN brokers worden ook wel aangeduid als No Dealing Desk ECN brokers nu zij de behoefte aan tussenkomst van een derde partij voor het uitvoeren van transacties wegnemen. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat orders sneller compleet of gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd. We moeten hierbij opmerken dat de orders die via ECN brokers geplaatst worden, hoofdzakelijk limiet orders betreffen.

ECN brokers kennen doorgaans de hoogste mate vraag en aanbod, wat inhoudt dat zij in de regel automatisch de best beschikbare bied- en laatprijzen voor deze groep marktdeelnemers kan bieden. Dit resulteert in voordelige en eenvoudige orderuitvoer. Bovendien kunnen traders in bepaalde gevallen handelen buiten de gangbare beurs openingstijden. Zo kunt u met uw ECN broker in Nederland niet alleen handelen tijdens lokale kantooruren maar ook hierbuiten. Dit is een belangrijk voordeel voor traders die gedurende de dag niet actief kunnen handelen.

Er zijn ECN brokers die zich specifiek richten op de retail markt terwijl andere ECN brokers alleen institutionele beleggers bedienen. Traders kiezen voor ECN brokers omdat zij doorgaans lagere spreads hanteren en de algehele transactiekosten en commissies door de band genomen minder zijn. Dit is met name interessant voor beleggers die hogere volumes verhandelen of grotere transacties plaatsen.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat Forex trading in de afgelopen jaren enorm aan terrein gewonnen heeft. Brokers in het algemeen schieten als paddestoelen uit de grond. Er zijn thans ontzettend veel brokers en er zijn bijna dagelijks nieuwe brokers die hun toetreden tot de financiële markten doen. Behalve betrouwbare aanbieders zijn er ook veel oplichters die proberen hier middels Forex scams een slaatje uit te slaan.

Wees u zich ervan bewust dat niet elke broker hetzelfde is. Denk hierbij niet alleen aan de distinctie tussen ECN brokers en andersoortige Forex brokers, maar ook aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Uw broker keuze bepaalt in belangrijke mate uw handelservaring en heeft zelfs impact op uw trading resultaten. Het is daarom cruciaal dat kiest voor de juiste broker als u overweegt te starten met online trading.

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Hoe werkt ECN trading?

Een Electronic Communication Network, kortweg ECN trading netwerk verbindt handelaren en instellingen over de hele wereld. Het elektronische communicatienetwerk fungeert als digitale marktplaats waar de partijen van elkaar kunnen kopen en aan elkaar kunnen verkopen.

Select Net, Instinet en de Arca New York Stock Exchange zijn de grondleggers van ECN trading. Instinet was in 1969 de eerste partij die ECN trading aanbood voor kleinere transacties tussen instellingen.

♦️ New York Arca Stock Exchange is voortgekomen uit de fusie in 1996 tussen de New York Stock Exchange en Archipelago, een No Dealing Desk ECN broker. Het heeft de handel in aandelen op de Amerikaanse aandelenbeurzen aanzienlijk vereenvoudigd door elektronische systemen. Arca biedt ECN trading op grote schaal - Arca ziet toe op de transacties op de New York Stock Exchange en de NASDAQ. Zij richten zich voornamelijk op markets makers, hoewel deze ECN trading technologie ook beschikbaar is voor kleine bedrijven en particulieren.

♦️ Select Net wordt voornamelijk gebruikt door market makers en vereist geen directe order uitvoer. Deze ECN trading technologie faciliteert hoofdzakelijk de handel tussen investeerders en bepaalde market makers.

Nu u begrijpt hoe de technologie achter ECN trading werkt, kunnen we in meer detail ingaan op de verschillende ECN brokers en ECN accounts.

Forex ECN brokers & ECN accounts

ECN brokers zijn zoals gezegd in feite financiële tussenpersonen die elektronische communicatienetwerken gebruikten om verschillende partijen toegang tot de financiële markten (en de andere marktdeelnemers) te verlenen. De No dealing Desk ECN broker integreert prijs quotes van verschillende markt participanten en kan een lagere spread bieden. De spreads bij ECN brokers of op ECN accounts zijn veel lager zijn dan bij andere soorten brokers.

Aangezien de broker in ECN trading simpelweg de transacties tussen verschillende marktdeelnemers matched, zal zij zelf niet handelen met zijn cliënt. Er is echter een bepaald type broker die zijn geld verdiend door de tegengestelde positie van zijn cliënt in te nemen. Deze broker handelt in feite tegen de trader. Vele traders vinden dit geen fijn gevoel en verkiezen No Dealing Desk ECN brokers boven Dealing Desk brokers of market makers, die geld verdienen aan uw verlies. De primaire inkomstenbron van ECN brokers is de commissie die zij in rekening brengt voor het houden van een positie. Het maakt voor de financiële positie van ECN brokers dus niet uit of u wint of verliest, zij verdienen hier immers niet op.

Wees echter op uw hoede, er zijn Forex brokers die zich voordoen als ECN brokers maar in feite andersoortige brokers zijn of als front dienen voor regelrechte scams en frauduleuze praktijken. De opzet van dit artikel is u te informeren over de karakteristieken van ECN trading - waar u op moet letten als u een ECN broker of ECN account selecteert.

Verschillende soorten ECN brokers & ECN accounts

ECN brokers en ECN accounts kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • De echte ECN brokers/ ECN accounts
 • De ECN broker per vereniging.
 • De intermediaire ECN broker door bemiddeling.

Als u reeds geruime ervaring op de financiële markten heeft, zal u wellicht bekend zijn met dit onderscheid in ECN brokers. Als u echter pas begint met ECN trading of u nooit eerder verdiept heeft in ECN brokers of ECN accounts is het de moeite waard hier even bij stil te staan.

1️⃣ Echte ECN brokers

Echte ECN accounts bieden een volledig transparant netwerk waar traders enerzijds en banken en andere financiële liquidity providers anderzijds met elkaar kunnen handelen. In deze set up zal de marktwerking haar werk doen en concurreren de verschillende partijen met elkaar door koop- en verkooporders te verzenden. De trader is aldus verzekerd van de beste deal op dat moment, welke wordt vervuld als de vraag aan het aanbod voldoet.

2️⃣ ECN broker association

Een ECN broker by association ofwel ECN brokers in vereniging is een samenwerkingsverband tussen Forex brokers. Dit type ECN brokers verbind de handelaar via een andere broker (de echte ECN broker) met de markt via een eigen handelsplatform en op eigen voorwaarden, doorgaans tegen opgeschroefde prijzen. Deze broker biedt de schijn dat zij ECN trading aanbieden maar kunnen uw posities naar eigen inzicht manipuleren

3️⃣ Intermediaire ECN broker

De laatste groep ECN brokers/ ECN accounts is de zogenaamde intermediaire ECN broker. Dergelijke brokers zijn doorgaans niets anders dan fraudeurs en moeten worden vermeden. Dergelijke brokers adverteren met ECN trading maar zijn in realiteit niets anders dan fraudeurs. Wees voorzichtig en probeer deze brokers te vermijden.

Waar moet u op letten als u een ECN broker selecteert?

Met zovele brokers die allen proberen met mooie beloften en goede marketing nieuwe klanten te winnen, kan het lastig zijn te bepalen wat de beste brokers voor ECN trading zijn of wie de beste ECN accounts biedt.

Het is echter zo dat het merendeel van de traders de handelsvoorwaarden of contractspecificaties van de broker niet lezen. Het is doorgaans het document dat u informeert of u te maken heeft met een echte ECN broker en wat de voorwaarden zijn die zij voor ECN trading hanteert. Het is namelijk zo dat alle gedegen brokers dit in hun overeenkomsten en documenten zullen vermelden. Zij zijn op basis van hun licentie gehouden deze informatie aan hun cliënten kenbaar te maken.

Houdt bovendien in gedachten dat echte ECN brokers werken met variabele spreads. Het is waarschijnlijk dat een broker die vaste spreads biedt geen echte ECN broker is. Vergeet niet dat als het een ware ECN broker betreft, er geen dealing desk zou moeten zijn. Andere categorieën Forex brokers zoals market makers hebben wel Dealing Desks omdat zij tegen hun cliënten handelen.

Als u wilt weten of u te maken heeft met een echte Non Dealing Desk ECN broker of ECN account dan kunt u een demo- of zelfs een live ECN trading account openen om dit zelf te testen.

Aandelen en ETF CFD's

Handel in CFD's op aandelen en ETF's bij Admirals

Hoe kunt u beoordelen of u met een No Dealing Desk ECN Broker te maken heeft

Enkele voorname kenmerken aan de hand waarvan u kunt beoordelen of u te maken heeft met een ware ECN broker:

✔️ Als de broker niet toestaat dat intraday speculanten of daghandelaren snel winst of verlies nemen, dan heeft u niet te maken met een ware ECN broker of een echt ECN account.

✔️ Ook de broker die alleen negatieve slippage biedt, is geen echte ECN trading provider. Slippage is de het verschil in prijs tussen de koers op het moment dat u de order instelt en de prijs ten tijde van de daadwerkelijke uitvoer. Slippage kan aldus in uw voordeel werken of negatief uitpakken. Slippage is dus normaal, zeker in ECN trading waar partijen direct met elkaar handelen en de condities zeer dynamisch zijn. Brokers die uitsluitend negatieve slippage toestaan zijn geen echte ECN brokers

✔️ Bovendien stellen ECN brokers geen limieten aan het aantal orders dat de trader kan plaatsen. Op een ECN account is het de trader toegestaan een willekeurig aantal trades te plaatsen.

✔️ ECN brokers zullen handelaren geen grote kortingen of bonussen bieden voor het openen van een trading account.

ECN STP brokers vs NDD ECN brokers

Wat is het verschil tussen ECN STP brokers en NDD (No Dealing Desk) ECN brokers? Een NDD ECN account is een rekening waarbij alle orders direct naar de markt (de liquiditeit verschaffers) worden doorgestuurd voor uitvoer. Een NDD ECN trading account biedt gebruikers in feite directe toegang tot de markt en verzekerd dat al hun orders tegen ware markt prijzig wordt uitgevoerd. In STP ofwel Straight Through Processing kan de broker orders wel of niet direct doorsturen. De broker berekend een spread die haar enige inkomstenbron vormt.

ECN Broker tarieven & spreads

ECN brokers voor particulieren bieden variabele spreads. De spreads op ECN accounts zijn echter vaak klein en voor bepaalde instrumenten geldt helemaal geen spread voor ECN trading. Uw order wordt namelijk direct door de bank verwerkt. Bij andere aanbieders is het de broker zelf die aan de andere kant van de transactie staat. In ECN trading is het een bank, verzekeringsfonds, hedge fund of andere speculant.

Een No dealing Desk ECN Broker handelt tegen de interbancaire spread. De interbancaire spread is de spread die geldt voor banken en grote financiële instellingen en is betrekkelijk laag. Het wordt ook wel aangeduid als 'de ware kosten'. Het feit dat de spreads in ECN trading zo laag zijn maakt het een erg aantrekkelijke optie voor vele handelaren.

Lees meer over de meest gangbare voor trading geldende commissies en kosten in ons artikel ' Tarieven beleggen vergelijken - Handel tegen de beste brokertarieven'.

ECN Trading & Volatiliteit

Volatiliteit wordt vaak als een negatief bestempeld maar is een kernelement voor ECN trading. Het geeft de mate van prijsbeweging van een te verhandelen asset in. Bij ECN trading speelt men in op de (verwachte) prijsverandering en enige mate van volatiliteit is aldus noodzakelijk. Extreme volatiliteit daarentegen kan voor onzekere marktomstandigheden zorgen en is een factor waar rekening mee gehouden moet worden.

Het verschil tussen ECN brokers en market makers is dat de laatstgenoemde categorie brokers de prijzen manipuleert. Bij een ECN broker handelt u direct met de liquidity providers. Waar market makers een relatief gecontroleerde omgeving bieden, heeft u bij ECN trading te maken met ware marktomstandigheden. Bovendien kunt u handelen buiten de reguliere handelstijden en moet u aldus rekening houden met verschillen in liquiditeit in de markt.

ECN brokers bieden hiertoe gratis demo ECN accounts waarmee u zich op risicovrije wijze kunt oriënteren op de financiële markten. Raak vertrouwd met de marktdynamiek en stem uw ECN trading strategie hier op af.

Risicovrije Demo-rekening

Registreer voor een gratis online demo-rekening en verfijn uw handelsstrategie

ECN Broker Nederland - voordelen handelen met ECN brokers

Op het internet zwermt het van de brokers die beweren echte ECN brokers te zijn. Als u aan de slag wilt met ECN trading, is het belangrijk dat u onderzoekt of u daadwerkelijk met een legitieme aanbieder te maken heeft. Er zijn bepaalde unieke voorwaarden en mogelijkheden die u van uw ECN broker zou kunnen verwachten.

De volgende voorbeelden vertegenwoordigen echter niet het volledige spectrum van voordelen van ECN trading maar bieden enige houvast.

✔️ ECN trading kan volledig anoniem. De anonimiteit maakt dat traders kunnen profiteren van neutrale prijzen die de authentieke marktomstandigheden weerspiegelen en niet worden beïnvloed door bijvoorbeeld concurrentie.

✔️ Een gedegen ECN broker biedt onmiddellijke order executie. Dit houdt in dat uw ECN trading order bemiddeling vrijwel direct wordt bevestigd en tegen de actuele prijs wordt uitgevoerd. Er is geen dealing desk die prijzen opschroeft.

✔️ ECN brokers bieden een real time market data. Voor ECN trading geldt dat de quotes rechtstreeks van de markten afkomstig zijn en deze elke minuut worden ge-update.

Bovendien kunt u bij gerenommeerde ECN brokers risicovrij testen of ECN trading daadwerkelijk iets voor u is. Met een demo ECN account kunt u handelen onder real time marktomstandigheden en experimenteren met ECN trading software zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Een betrouwbare ECN Broker Nederland vinden

Gezien de populariteit van Forex- en CFD trading zijn er steeds meer aanbieders en verschillende broker types. Het kan het een hele uitdaging zijn om een betrouwbare ECN broker te vinden. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De beschikbare instrumenten, de contractvoorwaarden en geldende transactiekosten kunnen per broker namelijk sterk verschillen. Overweeg als u wilt beginnen met ECN trading ook de kwaliteit van de service, betrouwbaarheid en het beschikbare handelsplatform.

Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige contractvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1,- afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is verder afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, CFD aandelen, indices, ETF's, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data - ook bij paper trading op een demo trading account
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handel stijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - ​Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

ECN Broker keuze & ECN trading software

Wilt u zelf beginnen met ECN trading? Zorg dat u over de juiste middelen beschikt - volg deze twee eenvoudige stappen:

 1. Open een trading account
 2. Download uw handelsplatform

Om te starten met ECN trading heeft u een betrouwbare ECN broker en gedegen trading software nodig. MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde handelsplatform en wordt door meer dan 60% van de brokers aangeboden en door maar liefst 90% van alle traders gebruikt. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere ECN trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk.

U kunt kiezen uit de MetaTrader 4 en de MetaTrader 5 trading software. Admirals biedt gratis toegang tot beiden versies van het online trading platform. MT4/ MT5 zijn niet slechts handelsplatformen maar complete online trading software solutions met geïntegreerde functies en hulpmiddelen voor technische analyse. Het is een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u een breed scala aan markten en instrumenten kunt verhandelen. Bovendien heeft u toegang tot de meest uitgebreide selectie indicators en hulpmiddelen die handelaren die leren beleggen kunnen ondersteunen.

Daarnaast biedt Admirals een exclusieve add-on; MetaTrader 5 Supreme Editie. Boost uw trading ervaring met MT5SE. Deze plug -in omvat ruim 55 extra, innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergaveopties en nog veel meer. Download MetaTrader Supreme Editie trading software en start online trading!

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

ECN broker Nederland - Zelf starten met ECN trading

Na het lezen van dit artikel bent u bekend met de belangrijkste kenmerken van ECN accounts en de voordelen van deze vorm van trading. U zou, op basis hiervan moeten u kunnen beoordelen of ECN trading iets voor u is.

Vele traders kiezen voor ECN trading omdat de spread kosten lager zijn. De initiële inleg die doorgaans voor het openen voor ECN accounts geldt lager, wat het toegankelijker maakt. Bovendien voelen velen zich niet prettig bij het alternatief; het idee dat de broker geld verdient op uw verliezen. Hoewel er vele voordelen van ECN trading te benoemen zijn kunt u uiteraard alleen zelf beoordelen of deze vorm van trading voor u zal werken.

Wij raden traders dan ook aan het zelf te testen. Vele ECN brokers bieden gratis demo accounts waarmee u risicovrij kunt experimenteren en oefenen. U kunt ECN trading zelf ervaren en de service van de betreffende broker testen. We hebben de belangrijkste punten, waar een goede ECN broker aan zou moeten voldoen, besproken. Trading betreft uw kapitaal en het is uw taak als trader om een keuze te maken die past bij uw handels stijl en voor een broker waarbij uw kapitaal veilig is.

Admirals is de perfecte partner als u aan de slag wilt met ECN trading. Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende trading spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account.

U kunt gratis oefenen met ECN trading op een demo account Admirals. U trade risicovrij, in real time en bouwt vertrouwdheid op met de marktdynamiek en karakteristieken van de financiële markten. Met een live trading account kunt u bovendien daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer. Open uw demo of live account en ervaar het zelf.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Hoe handelen in EURCHF – EURCHF Trading
Hoewel Zwitserland geen lidstaat van de Europese Unie (EU) is, is het nauw verbonden via meer dan 100 bilaterale verdragen die het in staat stellen deel te nemen aan sommige gebieden van de interne markt van de EU. In het verleden was de Zwitserse frank gekoppeld aan de euro tegen een wisselkoers va...
Alles weergeven