Kas ir ekonomikas stimulu pakete un kā tā ietekmē tirgus un investīcijas?

Admirals

Ja esi no tiem, kas seko līdzi finanšu ziņām, tad pavisam noteikti būsi dzirdējis par “ekonomikas stimulu paketi” jeb “stimulu plānu,” kas tiek lietots kontekstā ar covid-19 epidemioloģisko krīzi un valdību centieniem atjaunot ekonomiku darbību pēc piemērotajiem ierobežojumiem, kuri bremzēja vai pilnībā apstādināja dažādu ekonomikas sektoru darbību uz ilgāku laiku.

Pat tad, ja termins “ekonomikas stimulu pakee” ir labi zināms, vēl svarīgāk ir zināt to, kā tas potenciāli var ietekmē finanšu tirgus un investīcijas. 

Tāpēc šajā rakstā centīsimies izskaidrot gan to, kas ir “ekonomikas stimulu pakete”, gan, kā tā var ietekmēt finanšu tirgus un investīciju vidi kopumā.

Lai pilnībā izprastu šos jautājumus, šajā rakstā apskatīsim sekojošas tēmas:

Kas ir ekonomikas stimulu pakete?

Stimulu pakete ir valdības vai centrālās bankas ieviests pasākumu kopums, ar mērķi iesaistīties ekonomikas atbalsta pasākumos, lai veicinātu izaugsmi vai neitralizētu ekonomikas lejupslīdi jeb recesiju.

Šī problēma ir aktualizēta teju visos pasaules ziņu kanālos - ņemot vērā, ka koronavīrusa epidemioloģiskā krīze ir būtiski skarusi visas pasaules ekonomikas, valdības visā pasaulē piespiežot veikt ekonomiskās intervences pasākumus, lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem kā arī tiem uzņēmumiem, kuriem palīdzība un atbalsts ir nepieciešams visvairāk, tādā veidā valdībām un centrālajām bankām dodot ekonomikai tik nepieciešamo stimulu, lai paglābtu to no ilgstošas recesijas draudiem un atjaunotu izaugsmi.

Vadības un centrālo banku iejaukšanās ekonomikā tiek pamatota ar valdības tēriņu palielināšanu, ieviešot dažādus atbalsta pasākumus privātpersonām un uzņēmumiem, lai atjaunotu patēriņu un kopējo ekonomisko aktivitāti, tādā veidā stimulējot ekonomisko darbību. Šis ir viens no Keinsa ekonomikas galvenajiem principiem, kas pamato, ka ekonomika ne vienmēr sevi var koriģēt un tāpēc ekonomikas lejupslīdes laikā ir nepieciešama valdības iejaukšanās.

Tagad, kad esam noskaidrojuši ekonomiskās intervences būtību, noskaidrosim - kā tieši valdība un centrālā banka var iejaukties ekonomikā? Kā faktiski izskatās ekonomikas stimulēšanas plāns? Un ko tas nozīmē finanšu instrumentu treideriem un investoriem?

Kā strādā ekonomiskā stimula plāns?

Ekonomiskā stimula plāna ieviešana parasti tiek īstenota caur centrālo banku monetāro politiku un/vai valdību fiskālo politiku.

Monetārā politika

Centrālās bankas, lai veiktu ekonomisko intervenci parasti izmanto kādu no diviem instrumentiem:

Procentu likmes

Procentu likmes ir viens no centrālo banku galvenajiem instrumentiem, kuru tās izmanto, lai ietekmētu ekonomisko aktivitāti. Zemākas procentu likmes samazina mājsaimniecību un dažādu biznesa organizāciju vēlmi turēt brīvos līdzekļus bankā, vienkārši tāpēc, ka bankas maksā zemākus procenta maksājumus. Tas attiecīgi mudina brīvos līdzekļus tērēt vai attiecīgi ieguldīt.

Zemākas procentu likmes arī nozīmē to, ka naudas aizņemšanās ir lētāka, kas attiecīgi mudina mājsaimniecības un uzņēmējus aizņemties naudu, palielinot apgrozībā esošos līdzekļus.

Daudzās valstīs, ieskaitot Lielbritāniju, procentu likmes kopš 2008. gada globālās finanšu krīzes ir ārkārtīgi zemas, kas ir samazinājis centrālo banku iespējas samazināt procentu likmes vēl vairāk.

Tiesa atsevišķās valstīs, piemēram, Japānā centrālās bankas noteiktās procentu likmes ir negatīvas.

Kvantitatīvā mīkstināšana

Kvantitatīvā mīkstināšana pēc būtības ir metode ar kuras palīdzību centrālās bankas iepludina naudu ekonomikā, ar mērķi stimulēt patēriņu un investīcijas. 

Praktiski tas nozīmē to, ka centrālās bankas no citām finanšu iestādēm vai valdības iepērk, piemēram, tādus finanšu aktīvus kā obligācijas, lai palielinātu apgrozībā esošo naudu ekonomikā un veicinātu kreditēšanu no citām finanšu institūcijām. 

Tāpat ar naudas iepludināšanu ekonomikā pērkot obligācijas, kvantitatīvās mīkstināšanas rezultātā tiek mākslīgi palielināts pieprasījums obligāciju tirgū, kas liek pieaugt obligāciju cenai tirgū, samazinot to ienesīgumu (yield). Tas attiecīgi mudina investorus ieguldīt riskantākos aktīvos, piemēram, akcijās. 

Fiskālā politika

Veicot fiskālos stimulu pasākumus, valdību mērķis ir palielināt apgrozībā esošo naudu ekonomikā. Ir divi dažādi veidi kā to panākt.

Pirmais ir samazināt nodokļus, kas potenciāli palielina cilvēku rīcībā esošos līdzekļus, dodot viņiem vairāk naudas tērēšanai, kas, cerams, izraisīs patēriņa pieaugumu.

Otra metode ir, ka valdība palielina savus izdevumus, tādā veidā stimulējot ekonomiku. Īpašos ekonomiskās krīzes apstākļos, valdība var pat izsniegt atbalsta maksājumus mājsaimniecībām un biznesam, piemēram, kā kas notika Covid-19 krīzes laikā daudzās pasaules valstīs.

Piemēram, Covid-19 krīzes laikā ASV valdība vairākkārt izmaksāja “stimulu čekus” visiem tās iedzīvotājiem, kā vienreizēju maksājumu. Savukārt Lielbritānijā valdība atbalstīja uzņēmumus ar lētākiem kredītiem un apmaksāja algas darbiniekiem, kuri krīzes dēļ bija spiesti palikt mājās.

Tāpat, lai īstenotu fiskālo intervenci, valdības var naudu tērēt publiskajiem pasūtījumiem, piemēram, būvējot lielus infrastruktūras objektus, cerot, ka tas atdzīvinās valsts ekonomiku. 

Valdības fiskālo stimulu risks ir tāds, ka dodot dažādas atlaides un sniedzot atbalsta pasākumus, iedzīvotāji var rīkoties pretēji valdības plāniem, proti, nevis tērēt naudu, bet pretēji - sākt to taupīt. Covid 19 krīzes spilgts piemērs ir Vācija, kuras patēriņa apjomi par spīti fiskālā un monetārā stimula pasākumiem samazinājās, jo iedzīvotāji krīzes laikā līdzekļus taupīja.

Kā monetārie un fiskālie stimulu pasākumi ietekmē finanšu tirgus?

Tagad, kad esam noskaidrojuši, kādus pasākumus valdības un centrālās bankas var veikt, lai stimulētu ekonomiku, atbildēsim, kādu ietekmi uz finanšu tirgiem atstāj šie īstenotie pasākumi.

Forex tirgus

Sāksim ar starptautisko valūtu tirgu jeb Forex (FX), kas ir lielākais tirgus pasaulē, kurā ik dienu tek tirgotas valūtas vairāk nekā 6.6 triljonu USD apmērā.

Procentu likmes

Valstu valūtas vērtību attiecībā pret citām valūtām nosaka dažādi faktori, tomēr viens no svarīgākajiem ir procentu likmes.

Vispār pieņemts fakts (bet ne visos gadījumos tas tā darbojās) ir, ka starp valūtu vērtību un procentu likmēm pastāv pozitīva korelācija, kas nozīmē, ka ceļot procentu likmes pieaug valūtas vērtība un otrādi - pazeminot procentu likmes valūtas vērtība samazinās.

Šī attiecība var tikt skaidrota ar diviem iemesliem:

  • pirmkārt, augstākas procentu likmes var piesaistīt ārvalstu investoru (bankas, ieguldījumu fondi, pensiju fondi u.c. finanšu institūcijas) interesi par konkrētās valsts obligācijām, attiecīgi zemāki procentu maksājumi (pazeminot procentu likmes) var novest pie investoru kapitāla aizplūšanas, mazinot ārvalstu finanšu institūciju interesi par konkrētās valsts obligācijām;

Kāpēc tas ietekmē valūtas vērtību? Ārvalstu investoram iegādājoties konkrētās valsts obligācijas, tas veic darījumu, kurā nauda tiek konvertēta tās valsts valūtā, no kuras obligācijas tiek iegādātas, tādējādi radot pieprasījumu pēc konkrētās valsts valūtas - pieprasījuma pieaugums parasti izraisa vērtības celšanos.

  • otrkārt, to var skaidrot ar inflāciju, tā mēra ātrumu, kādā valūtas pirktspēja samazinās un cenas pieaug.

Teorētiski samazinot procentu likmes, pieaug patēriņš, tas savukārt var izraisīt situāciju, kur pieprasījums sāk pārsniegt piedāvājumu - tā rezultātā pieaug cenas radot inflāciju. Esot zemām procentu likmēm un inflācijai pieaugot, valūtas vērtība samazinās. Pretējs efekts tiek radīts procentu likmes paaugstinot: samazinās ekonomikas aktivitāte un pirktspēja - arī inflācija, un pieaug valūtas vērtība.

Avots: Admirals MetaTrader 5, GBPJPY, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 15. novembra līdz 2021. gada 5. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati neatspoguļo nākotnes veiktspēju.

Piemēram, ja Lielbritānija paaugstinātu procentu likmes, kas ievēroji pārsniedz Japānas Centrālās bankas piemērotās, ilgtermiņā varētu sagaidīt, ka Lielbritānijas mārciņas (GBP) vērtība pret Japānas jēnu (JPY) pieaug.

Kvantitatīvā mīkstināšana

Kvantitatīvā mīkstināšana izraisa naudas piedāvājuma pieaugumu, un līdz ar to arī patēriņa pieaugumu. Tomēr, tāpat kā jebkuram aktīvam, naudas piedāvājuma pieaugums galu galā novedīs pie valūtas vērtības samazināšanās.

Fiskālā stimula pasākumi

Fiskālajiem stimuliem neatkarīgi no tā, vai tie ir zemāki nodokļi vai lielāki izdevumi, ir tendence strauji palielināt valsts parādu.

Augsts valsts parāda līmenis, iespējams, palielinās valsts obligāciju (galvenā valsts parāda forma) piedāvājumu, un šī palielinātā piedāvājuma dēļ, valsts obligācijas var būt mazāk pievilcīgas ārvalstu pircējiem.

Augsts valsts parāda līmenis var palielināt nākotnes inflācijas risku.

Gan ārvalstu investīciju samazināšanās, gan nākotnes inflācijas pieauguma varbūtība, var radīt spiedienu uz valūtu, kura rezultātā valūtas vērtība samazinās.

Vērtspapīri un obligācijas

Procentu likmes

Procentu likmju samazināšana palielina stimulu tērēt un ieguldīt līdzekļus, cerot, ka tiks sasniegta lielāka atdeve no investīcijas nekā esošās procentu likmes piedāvājuma. Savukārt augstāka procentu likme stimulē naudu uzkrāt, iespējams, ieguldīt obligācijās, noglabāt bankās, nevis to investēt.

Daudzi profesionāli ieguldītāji izmanto diskontētās naudas plūsmas (DCF) analīzi kā vērtspapīru un obligāciju izvērtēšanas metodi. Šajos aprēķinos zemākas procentu likmes palielinās akciju un obligāciju vērtību (un otrādi).

Tāpēc procentu likmēm ir liela ietekme attiecībā uz akciju tirgu. Laikā, kad procentu likmes ir zemas, var tikt sagaidīts, ka lielāka naudas plūsmu ies uz akciju tirgu un otrādi.

Zemas procentu likmes var nebūt izdevīgas tiem uzņēmumiem, kuri lielu daļu preču importē, tomēr tas var būt izdevīgi uzņēmumiem, kuri savu preci eksportē. 

Tad, zemās procentu likmes labvēlīgi var ietekmēt eksportējošo uzņēmumu akciju vērtību trīs dažādos veidos: palielinot investoru interesi, palielinot DCF un pazeminot eksporta izmaksas. Iespējamā pozitīvā ietekme uz akciju cenām var arī būt atspoguļota akciju indeksos, īpaši tajos, kuros dominē uz eksportu orientēti uzņēmumi, piemēram, FTSE 100.

Obligāciju gadījumā, visticamāk, procenta likmju samazināšana paaugstinās esošo obligāciju vērtību tirgū, bet no jauna izlaistās obligācijas ar zemāku kuponu maksājumu būs mazāk pievilcīgas.

Tāpat svarīgi minēt, ka ceļot procentu likmes uzņēmumu parāda izmaksas sadārdzinās, tas attiecīgi var samazināt uzņēmuma peļņas rādītājus un bremzēt, piemēram, uzņēmuma attīstību u.tt. Šie apstākļi var likt investoram izvēlēties savas akcijas pārdot un izvietot citur - samazinoties akciju pieprasījumam, samazinās uzņēmuma akciju vērtība biržā.

Kvantitatīvā mīkstināšana

Ņemot vērā, ka centrālās bankas palielina naudas piedāvājumu, veicot obligāciju iepirkšanu, to pieprasījums tirgū būtiski pieaug, palielinot obligāciju cenu. Palielinoties obligāciju cenai, samazinās to ienesīgums, kas padara konkrētās obligācijas mazāk pievilcīgas investoriem. 

Tāpēc veicot kvantitatīvās mīkstināšanas pasākumus, labumu gūst akciju tirgus, tajā ieplūstot vairāk līdzekļiem, savukārt samazinās pieprasījums pēc obligācijām, jo to cena kļūst mazāk pievilcīga.

Fiskālā stimula pasākumi

Mērķēto līdzekļu un valdības izdevumu pieaugums var nākt par labu kapitāla vērtspapīru tirgum, jo naudas iepludināšana ekonomikā potenciāli var stimulēt biržas sarakstos iekļauto uzņēmumu akciju cenu, ja ar valdības ekonomisko stimulu palīdzību tiek veicināta pakalpojumu un produktu tirdzniecība.

Tas savukārt var veicināt kapitāla aizplūšanu no obligāciju tirgus, kā rezultātā akciju tirgus pieaug.

Palielinoties valdības izdevumiem, valdībai ir svarīgi palielināt tai pieejamos līdzekļus, un to var paveikt izlaižot vel vairāk obligāciju. 

Obligāciju piedāvājuma pieaugums tirgū var samazināt obligāciju vērtību, bet palielināsies obligāciju ienesīgums, padarot tās daudz pievilcīgākas investoriem. Interese par obligācijām var kaitēt akciju tirgum, aktivitātei tajā potenciāli samazinoties.

Ja valdību fiskālie stimuli tiks mērķēti uz tiešu līdzekļu iepludināšanu ekonomikā, piemēram, būvniecība, jaunos infrastruktūras projektos, vai enerģijas subsīdijām, tam var būt tieša ietekme uz to uzņēmumu akciju cenām, kuri darbojās attiecīgajā nozarē, kur subsīdijas ir mērķētas.

Kā Ekonomikas stimulu pakete ietekmē tigus (praktiskie piemēri)?

Tagad, kad esam noskaidrojuši, kas ir ekonomikas stimulu pakete un kā tā potenciāli var ietekmēt tirgus, apskatīsim dažus reālus piemērus.

Nesen pieņemtā ASV 1.9 triljonus dolāru vērtā ekonomikas stimulu pakete lielā mērā tika mērķēta uz palīdzību ASV pilsoņiem, izmaksājot vienreizējos “pabalsta čekus”, kā arī novirzot palīdzību mazajiem uzņēmējiem (SME), nodokļu segšanai un citiem atbalsta pasākumiem. 

Palielinot naudas piedāvājumu šādā apjomā, varējām novērot ASV dolāra vājināšanos pret citām valūtām, īpaši lielu kritumu tas piedzīvoja pret eiro, tāpēc netiek izslēgts, ka USD vērtība 2021. gadā varētu turpināt samazināties.

Avots: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 13. novembra līdz 2021. gada 3. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati neatspoguļo nākotnes veiktspēju.

Tomēr ASV dolāra vērtības kritums ir priekšrocība kuru var izmantot ASV eksportējošie uzņēmumi, padarot savas preces un pakalpojumus pieejamākus un pievilcīgākus pircējiem ārpus ASV. 

Viens no šādiem uzņēmumiem varētu būt kompānija Apple, tas ir lielākais ASV eksporta uzņēmums - 60% no tā ieņēmumiem nāk no preču un pakalpojumu tirdzniecības ārpus ASV. 

Avots: Admirals MetaTrader 5, Apple Inc, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2015. gada 14. jūnija līdz 2021. gada 3. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati neatspoguļo nākotnes veiktspēju.

Zema ASV dolāra cena var nākt par labu izejvielu valūtām un izejvielu tirgum pēc būtības, īpaši tām izejvielām, kuras tiek tirgotas ASV dolāros. Mazinoties ASV dolāra vērtībai, izejvielas ārvalstu tirgos kļūst lētākas, kas var izraisīt to pieprasījuma strauju pieaugumu. 

Vara cena šobrīd ir augstākā pēdējo deviņu gadu laikā, tā lielā mērā atspoguļo optimismu par globālās ekonomikas drīzu atgriešanos uz izaugsmes ceļa pēc Covid-19 krīzes, tomēr tā cenu ir ietekmējis arī vājais ASV dolārs.

Avots: Admirals MetaTrader 5, Copper, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2015. gada 14. jūnija līdz 2021. gada 3. martam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati neatspoguļo nākotnes veiktspēju.

Galavārds

Tagad jums vajadzētu būt skaidram, kā valdību un centrālo banku īstenotie monetārās politikas un fiskālo stimulu pasākumi var ietekmēt tirgus un jūsu investīcijas.

Laikā, kad tirgū tiek iepludināts tāds apjoms naudas, jebkuram investoram būtu pastiprināti jāpievērš uzmanība savam ieguldījumu portfelim, īpaši koncentrējoties uz tā diversifikāciju un risku pārvaldību

Ar ko sākt?

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas būtu jāievēro ikvienam un īpaši iesācējiem šajā industrijā, ir tirdzniecības prakse. Un šeit labākais risinājums ir demo (mācību) tirdzniecības konts, kurš var palīdzēt apgūt gan akciju tirgu un ieguldījumus akciju indeksos, gan tirdzniecību ar citiem finanšu instrumentiem, neriskējot ar personīgajiem līdzekļiem laikā, kad apgūsti tirgu.

Kas ir demo (mācību) tirdzniecības konts?

Demo jeb mācību konts pēc savas būtības ir forex un akciju tirdzniecības simulators, kurš ļauj reālos tirgus apstākļos simulēt reālo tirdzniecību. Pēc būtības, iespējas šajā kontā ir tādas pašas kā reālajā tirdzniecības kontā, tikai tirdzniecība notiek ar virtuālajiem nevis privātajiem līdzekļiem.

Šī vide nodrošina to, ka Jums ir iespēja apgūt finanšu tirgus un akciju vai akciju indeksu, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus un ietaupījumus. Šis faktors īpaši svarīgs ir jaunpienācejiem un privātajiem ieguldītajiem bez iepriekšējas pieredzes industrijā. Reālā tirgus apstākļi ir tas faktors, kas padara šo vidi maksimāli pietuvinātu reālajai tirdzniecībai un ļauj treiderim iesācējam iepazīt, kā funkcionē tirgus un, kā notiek tirdzniecība reālajā vidē. 

Tomēr demo (mācību) kontam ir vēl kāda svarīga iezīme, tajā lietotājam ir sniegta piekļuve visiem pieejamajiem indikatoriem, analītikas, tirdzniecības un darījumu pārvaldības rīkiem bez ierobežojuma, bet, kas vēl svarīgāk - jums tajā ir piekļuve tūkstošiem finanšu instrumentu, kas ļauj iepazīt un apgūt visu plašo finanšu tirgu.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo (mācību) kontā, varēsi tirgot Forex valūtu pārus, akcijas, obligācijas, izejvielas (piemēram, naftu un zeltu), kā arī biržā tirgotos fondus (ETF), akciju tirgus indeksus u.c. instrumentus.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admirals demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies sākt finanšu instrumentu tirdzniecību demo kontā, vari bez maksas to atvērt, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai? Noskaties zemāk atrodamo video instrukciju vai apmeklē mūsu YouTube kanālu.

Cita noderīga informācija

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!

TOP RAKSTI
Tirgus kapitalizācija un tās nozīme tirdzniecībā un investīcijās
Ja esat viens no tiem, kurš seko līdzi ekonomikai, finanšu jaunumiem un akciju tirgum, tad pavisam noteikti esi saskāries ar jēdzienu “tirgus kapitalizācija.” Lielākajai daļa no jums ar šī jēdziena lietošanu nevajadzētu būt problēmām, bet visiem tiem, kuri pavisam nesen ir sākuši interesēties par fi...
Tirgus volatilitāte - kas tā ir un ko tā nozīmē investoram?
Tirgus volatilitāte ir viens no visvairāk lietotajiem terminiem, ja runa ir par finanšu tirgiem, tirdzniecību un investīcijām. Bez tirgus volatilitātes nav iedomājama normāla tirgus darbība, jo savā būtībā tā reprezentē brīvā tirgus pamata fundamentu, kurā preces vai pakalpojuma cenu nosaka attiecīb...
Viss par ASV Nodarbinātības datiem (NFP) Forex tirdzniecībā
Amerikas Savienoto Valstu darba tirgus datu (NFP) izziņošanas diena ir viena no nozīmīgākajām Forex un akciju tirgus ikmēneša tirdzniecības sesijām, kas sniedz priekšstatu par stāvokli ASV darba tirgū un ekonomikā kopumā. Bet, kas ir NFP dati un kā tos interpretēt? Uz šiem un daudziem citiem...
Skatīt visu