Profesionalni uvjeti trgovanja

Kako nastaviti?
Uvjeti za male klijente

Ako ste voljni trgovati po uvjetima za male klijente, molimo Vas da se registrirate na Dashboard i samo preskočite korak za prijavu za profesionalne uvjete u obrascu pri otvaranju računa.

Profesionalni uvjeti

Ako ispunjavate uvjete i možete biti Profesionalni klijent, molimo Vas da se registrirate na Dashboard i ispunite obrazac prilikom otvaranja računa.

Postojeći Klijenti

Ako već imate račun kod nas i želite postati Profesionalni klijent, molimo Vas da ispunite obrazac koji se nalazi u sekciji "Profesionalni uvjeti" na Dashboard-u.

Pitanja i odgovori

Mali (Retail) računi imaju ograničenu polugu zbog zaključka koji je donio European Securities Markets Authority (ESMA), prema njima je većina tradera neprofitabilna, dok veća poluga povećava mogućnost nagrade i rizika.

Mali klijenti ne dobivaju popuste, povrate novca i druge bonuse jer ove prednosti potiču trgovanje, a ESMA na trgovanje na financijskim tržištima gleda kao visoko rizičnu aktivnost koja nije prikladna za svakoga.

Kad se trguje uz marginu, postoji mogućnost da će saldo (ili vrijednost) vašeg računa postati negtivna, u slučaju da se na tržištima na kojima imate otvorene pozicije dogodi značajan gap.

Uvjeti za male klijente pružaju potpunu zaštitu od negativnog stanja na računu dok profesionalni uvjeti imaju limit od 50,000` EUR za pokrivanje negativnog salda, kao što nalaže naša Politika.

Prema statistici Admirals Grupe, prosječna naknada za negativno stanje na računu u 2017. godini bila je 89 EUR.