Mis on kauplemis- ja investeerimissündmused?

Mai 19, 2022 15:39

Algajad kauplejad esitavad sageli küsimuse: mis on kauplemis- ja investeerimissündmused?  

Finantsuudiseid levitatakse meedia kaudu kiiresti ja need viivad rea vastusteni kauplejatelt ja investoritelt. Neid vastuseid võib pidada ahelreaktsiooniks, mis näeb tihti välja selline:  

 • Planeeritakse sündmus  
 • Analüütikud saavutavad konsensuse  
 • Kauplejad võtavad positsiooni  
 • Selgub tegelik tulemus  
 • Kauplejad võtavad või sulgevad positsiooni  

Kes need sündmused välja kuulutab ja miks need mõjutavad turuhoiakuid niivõrd palju?  

Võrdlusuuringud  

Valitsused ja teatud tuntud finantsanalüüsiga tegelevad ettevõtted, nagu IHS Markit, teostavad uuringuid, küsitledes turuosaliste rühmi, näiteks tehaste ostujuhte või elamusektori ehitusettevõtteid.  

Seejärel teatatakse nende uuringute tulemused, mida siis levitatakse valitsuse veebilehtede kaudu. Uuringud hõlmavad majanduse eri sektoreid ja neid nimetatakse võrdlusalusteks või indikaatoriteks. Mõtle neist kui ajaloolisest andmekogumist, mis asetab majandustulemused konteksti.  

Andmed esitatakse finantsmeedias ja neid loevad ettevõtjad, kes kasutavad võrdlusaluseid, et hinnata majanduse seisukorda ja teha kauplemisotsuseid.  

Mõned näited valuutaturgudel kasutatavate majanduslike võrdlusaluste kohta on järgmised:  

 • Ostujuhtide indeks (PMI)  
 • Sisemajanduse koguprodukt (SKP)  
 • Jaemüük  
 • Inflatsiooninäitajad  
 • Tööpuuduse raportid  
 • Eluaseme- ja ehitussektori raportid  
 • Kaubandusbilansi aruanded  
 • Import ja eksport  
 • Keskpanga otsused intressimäära kohta  

Aktsiaturu võrdlusalused  

Aktsiainvestorid kasutavad võrdlusalustena aktsiaturu indekseid koos börsil noteeritud ettevõtte tuluaruannetega.  

Aktsiainvestorid jälgivad tähelepanelikult ka keskpanga otsuseid, sest need võivad mõjutada seda, millised on intressimäärad ja kas investorid eelistavad fikseeritud tulumääraga võlakirju aktsiatele.  

Kust ma leian infot kauplemisuudiste kohta?  

Kogenud Forexil kauplejad kasutavad kauplemissündmuste jälgimiseks spetsiaalseid kalendreid. Admiralsi Forexi kalender annab ülevaate peamistest kauplemissündmustest. Sündmuse kirjelduse hulka kuulub:  

 • Uuringu avaldamise kellaaeg ja kuupäev  
 • Mõjutatud valuuta  
 • Mõju tase  
 • Sündmuse pealkiri ja kirjeldus  
 • Konsensusprognoos  
 • Eelmine tulemus  
 • Tegelik tulemus  

Oleme jõudnud oma kauplemis- ja investeerimissündmuseid tutvustava artikli lõppu. Fundamentaalse analüüsi kohta lisateabe saamiseks liituge Admiralsi tasuta veebikoolitustega, sealhulgas reaalajas kauplemissessioonidega, mida peab igal hommikul kogenud kaupleja Markus Gabel, kus saate reaalajas jälgida, kuidas kauplemis- ja investeerimissündmusi analüüsitakse.

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.