Kauplemisuudised algajatele – kas peaksite alustama kauplemispäeviku pidamist?

Oktoober 13, 2022 18:45

Selles artiklis uurime uudiseid käsitleva kauplemispäeviku pidamise eeliseid. Kauplemispäeviku abil saate teha järgnevat:

  • seada oma praegused finantseesmärgid
  • kommenteerida, kuidas turg reageerib kauplemissündmustele
  • arendada oma tähelepanekute põhjal kauplemisstsenaariume 
  • lisada meeldetuletusi teile huvipakkuvate kauplemissündmuste kohta

Finantsuudiste põhjal kauplemine on palju enamat kui lihtsalt kasumite ja kahjumite vahe. Kuigi need andmed räägivad osa loost, ei sisalda need igapäevaseid üksikasju selle kohta, kuidas te nende numbriteni jõudsite. Tulevikus oleksite ilmselt päevikusse tehtud märgete eest väga tänulik. 

Päeviku pidamisega alustamiseks otsustage kõigepealt kui tihti te sinna sissekandeid teete. Võib-olla soovite seda teha igapäevaselt või iganädalaselt. See sõltub teid huvitavate kauplemisuudiste ajastusest ja sellest, kui palju aega teil sissekannete tegemiseks on. 

Kui teie tehingute lõpptulem on kokkuvõte, siis päevik kannab endas aga kogu lugu sellest, kuidas ja miks te saavutatud tulemusteni jõudsite. 

Seadke oma praegused finantseesmärgid

Iga lugu algab algusest. Esimene samm on seada oma praegused eesmärgid ja uuendada neid vastavalt oma edusammudele ja tulemustele. Kvartali-, poolaasta- ja aastapõhiste eesmärkide seadmine on üks võimalus selle tegemiseks. 

Finantseesmärgid hõlmavad investeeritavat rahasummat ja kasumi sihtvahemikku. Näiteks tegite esimeses kvartalis alginvesteeringu suuruses 200 eurot, mille oodatav tootlus on 3-5 protsenti. Ärge kunagi investeerige rohkem, kui võite endale lubada kaotada, sest kauplemisega kaasnevad riskid. Seejärel kohandage näitajaid vastavalt reaalsele tulemusele. 

Kommenteerige turu reaktsioone kauplemissündmustele

Iga kauplemissündmuse kohta on turu konsensus, mis sisaldab kasulikku teavet analüütikute ootustest. Näiteks kui Ühendkuningriik avaldab oma viimased majanduskasvu näitajad, on see oluline kauplemissündmus, mille kohta analüütikud on prognoose koostanud. 

Turgu liigutavad kauplemisuudised ja turuootused on leitavad  Admiralsi Forex kalendrist

Arendage oma tähelepanekute põhjal kauplemisstsenaariume

Teie tähelepanekud selle kohta, kuidas turg sündmusetele reageeris, võivad olla väärtuslikuks infoks kauplemisstsenaariumide koostamisel. 

Kas tulemustes oli üllatusi? Kui jah, siis märkige ära, kuidas turg reageeris ja kui palju ning mis suunas hinnad muutusid. Kas tulemused olid samad või lähedased analüütikute prognoosidele? Märkige üles, kuidas teised kauplejad reageerisid ja kas hinnad muutusid. 

Negatiivsete, positiivsete ja neutraalsete stsenaariumide väljatöötamine aitab teil näha, kuhu lisada stop-lossid ning märgata hinnatasemeid sisenemiseks ja väljumiseks. 

Soovitame teil jälgida kauplemise ajal kasutatud mõõdikuid, nagu tehnilise analüüsi graafikud, ja teha kuvatõmmiseid, mida oma päevikusse lisada. 

Kasutatud tööriistade kohta märkmete tegemine võib tulevikus möödunut meenutades kasulikuks osutuda. 

Tasub leida aega, et teha märkmeid turu reaktsioonide kohta. 

Märkige üles olulisemad kauplemissündmused 

Turgu puudutavad mitmed olulised kauplemsisündmsued, mille seast peate teie huvitavamad üles leidma. Palju sõltub teie kogemustest ja teadmistest. Algajana võite enne kauplemisega alustamist soovida osaleda Admiralsi hariduslikel veebikoolitustel, mis aitavad teil põhiteadmisi koguda. 

Üldiselt on peamiste kauplemissündmuste seas sisemajanduse koguprodukti (SKP) aruannete avaldamine, tööhõivearuannete avaldamine, tööstuse tootlikkuse aruannete avaldamine, teenuste sektori tulemuslikkuse võrdlusaluste avaldamine ning keskpanga intressimäärasid käsitlevad otsused ja rahapoliitilised avaldused. Nendele lisandub veel palju teisi. Kui olete otsustanud, milline neist teid huvitab, lisage need oma kalendrisse ja kauplemispäevikusse. 

Täiendavalt võite tulevikuks üles märkida ka oma lemmiku analüütiku ja kõige usaldusväärsema uudiste allika. 

Seadke meeldetuletused suure mõjuga kauplemissündmuste kohta 

Ajastus on kauplemissündmuste põhjal kauplemise puhul oluline, sest hinnad võivad muutuda enne, sündmuse ajal ja pärast seda. Meeldetuletuste seadmine mõni päev enne sündmuse asetvõtmist annab teile aega kauplemisstsenaariumide väljatöötamiseks ja uurimistöö tegemiseks. 

Kokkuvõttes, kauplemissündmused on oluline komponent turu toimimise mõistmisel ja väärt päevikusse maha märkimist, et oma strateegiaid toetada. 

Kas teile pakub huvi uudiste põhjal kauplemine? Õppige selle kohta Admiralsi tasuta veebikoolitustel, kus te saate kohtuda ja suhelda kogenud kauplejatega ning vaadata reaalajas kauplemissessioone.

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.