Forexová Predikce - Jak Předpovědět Forex Trh 2023

Admirals
8 Min. čtení

Ve stále se měnícím businessu musíte myslet dopředu, pokud chcete mít potenciál k úspěchu. Pokud mluvíte s nadšenci do obchodování nebo investory do Forexu, jednoznačně budou klást důraz na své schopnosti a znalosti, jak předpovědět Forex.

Předtím než budeme pokračovat, si musíme odpovědět na otázku - co je to Forex? Je to globální decentralizovaný trh pro obchodování měn. Navíc je to největší trh na světě, který zpracovává transakce v hodnotě bilionů dolarů každý den. Klíčovými účastníky jsou mezinárodní banky, hedge fondy, obchodní společnosti, různé centrální banky a samozřejmě maloobchodní FX brokeři a investoři.

Když se vrátíme zpět k předpovídání pohybů na trhu, je jasné, že obchodník musí rozumět faktorům, které mohou ovlivnit pohyb směnného kurzu měny, pokud chce být úspěšný. Pamatujte, že neexistuje žádný vzoreček na předpovídání Forexu - vše závisí na Vašich dovednostech, zkušenostech a závazku uspět. Pět faktorů, kterým musíte rozumět, jsou:

  • Ekonomický růst
  • Geopolitická a politická stabilita
  • Monetární politika
  • Import a export
  • Úrokové sazby

Pokud svědomitě sledujete všechny události, mikro a makro faktory, máte mnohem větší šanci v předpovídání uspět. Není to ale lehké. Existují stránky, které nabízejí takzvané předpovědi Forexu, těm byste se ale měli vyhnout. Tento článek byl navržen tak, aby Vám pomohl s aplikací Vašich FX znalostí na predikci Forexu, jehož povaha se neustále mění, tím nejlepším způsobem.

Forex vzdělání

Trendy, Forex Predikce

Být schopný identifikovat trendy je jedna ze zásadních vlastností Forex obchodníka, protože je to užitečné ve tvoření předpovědi pro Forex. Trend je obecný směr trhu nebo ceny aktiva. Trendy se mohou lišit v délce od krátkodobých, střednědobých po dlouhodobé.

Jste-li schopni identifikovat trend, můžete být vysoce ziskoví a to z toho důvodu, protože budete obchodovat s trendem. V kontextu obecné strategie je nejlepší obchodovat s trendy. Pokud se obecný trend FX trhu pohybuje nahoru, měli byste být obezřetní a měli byste věnovat pozornost umístění pozic, které se mohou spolehnout na trend jdoucí zcela opačným směrem. Trend může být také aplikován na úrokové sazby, akcie - a jakýkoliv jiný trh, který může být charakterizován pohybem v objemu nebo ceně.

Abyste činili dobré FX předpovědi, vyzdvihneme tři typy trendů, které musíte znát - uptrend, downtrend a trend jdoucí do strany. Pokud se například trend pohybuje nahoru ve vztahu ke grafu, zvolená měna (USD) reálně apreciuje ve své hodnotě a naopak to bude s downtrendem. Pokud se trend pohybuje dolů ve vztahu ke grafu, hodnota depreciuje (klesá). Co se týče trendu jdoucího do strany, měny nedepreciují ani neapreciují - jsou stabilní. Všechny tyto znalosti jsou klíčem k vytvoření správné denní Forex předpovědi.

Typy Forex analýzy, jak předpovědět forex

Existuje mnoho způsobů, jak analyzovat Foreign Exchange trh před samotným obchodováním. I když jsou kategorie analýz rozmanité, Vaším úkolem je mít na paměti Váš koncový cíl. To je zužitkovat analýzu k indikaci dobré obchodní příležitosti.

Nyní si popíšeme dvě hlavní oblasti FX analýzy. Úzce spolu souvisí, a to ve tvoření té správné Forex obchodní předpovědi. Také je důležité vyzdvihnout, že byste si měli vyzkoušet obě metody, abyste zjistili, která Vám sedí nejlépe, nebo která kombinace těchto dvou typů Vám sedí nejlépe.

Fundamentální analýza, jak předpovědět forex pohyb

FX fundamentální analýza se soustřeďuje na různé faktory FX trhu. Budete muset klást důraz na fundamentální faktory, jako: hrubý domácí produkt, inflace, ekonomický růst a manufaktura. Fundamentální analýza Forexu zahrnuje studování ekonomické síly několika zemí. Dává nám to informace týkající se vlivu geopolitických a ekonomických událostí na měnový trh.

Například určitá čísla a prohlášení v proslovech politiků nebo ekonomů jsou mezi obchodníky považovány za konkrétní ekonomická oznámení. Takže mohou mít velký dopad na pohyby na měnovém trhu. Taková oznámení týkající se ekonomiky a politiky je v Americe přímo nezbytné sledovat.

Dostáváme se k otázce, jak předpovědět pohyby na Forexu? Naštěstí ekonomové vytvořili standardní ekonomický kalendář, kde můžeme vidět denní prognózy ohledně několika ekonomických hodnot založených na nedávné historii.

Obecně takový kalendář obsahuje následující data: datum, čas, měnu, ohlášená data, aktuální data, předpověď a předchozí data. Existují určitá ekonomická čísla, která když jsou oznámena, mají skoro vždy těžký dopad na pohyby na FX trhu. Mezi ně patří:

  • Úrokové sazby
  • Zaměstnanost
  • Rozpočet, obchodní bilance a rozpočet státní poklady
  • HDP (hrubý domácí produkt)

Tradičně, pokud určitá země zvýší úrokové sazby, její měna následně posílá, protože investoři přesunou svá aktiva do této země, aby měli vyšší výnosy. Tohle určitě berte v potaz, když pracujete na Forex předpovědi.

Značné snížení výplatních pásek je jedním z varujících znaků slabé ekonomiky, což by nakonec mohlo vést ke snížení úrokových sazeb. To může mít negativní dopad na měnu. Země, která má značný deficit v obchodní bilanci, bude mít velmi pravděpodobně slabou měnu, protože zde bude nepřetržitý komerční prodej této měny. HDP je primárním identifikátorem ekonomické síly. Je zde spojitost mezi vysokým HDP a očekáváním vysokých úrokových sazeb, což je pro danou měnu pozitivní.

Jak může obchodník zužitkovat všechny tyto body popsané výše, když pracuje na Forex předpovědi? Zaprvé mějte vždy po ruce ekonomický kalendář. Poté je dobré vědět, který indikátor předpovědi si vysloužil nejvíce pozornosti, protože ten bude nakonec katalyzátorem budoucích pohybů ceny na Forexu. Nakonec také věnujte pozornost změnám zpráv - situace se může na trhu změnit bez mrknutí oka.

Technická analýza, jak předpovědět forex trh

Podstata technické analýzy je taková, že se snaží předpovědět budoucí pohyby FX trhu důsledným zkoumáním minulých tržních dat, konkrétně cenových dat. Myšlenkou je fakt, že historie se opakuje a to ve formacích, které lze předpovědět. Tyto formace, vyprodukované pohyby v ceně se nazývají signály. A to je cílem technické analýzy - odhalit aktuální signály trhu zkoumáním signálů minulých.

To může obchodníkům pomoci vykonávat denní Forex předpovědi. Ceny se pohybují v trendech. Techničtí analytikové mají tendenci věřit v to, že cenové fluktuace nejsou nahodilé a nemají takovou povahu, že by se nedaly předpovědět. Jakmile je určitý typ trendu stanoven, bude pokračovat po nějakou dobu.

FX obchodníci se mohou spoléhat na objemové grafy, cenové grafy a další matematické prezentace tržních dat (dále jen studie), aby zjistili ideální vstup nebo výstup z obchodu. I toto může obchodníkovi pomoci předpovědět Forex.

Některé studie pomáhají určit trend, zatímco jiné pomáhají definovat sílu a stabilitu trendu v čase. Technická analýza může zvýšit disciplínu a snížit vliv emocí na Váš obchodní plán. Projít si fundamentální záležitosti a držet se Vašich vstupních a výstupních bodů dle Vašeho plánu může být celkem komplikované.

Zatímco žádný systém není perfektní, technická analýza poskytuje to, co potřebujete pro Forex denní analýzu a předpověď a dovoluje vyhodnotit Váš obchodní plán více objektivně.

Nyní je ten správný čas definovat typy technických indikátorů. První na seznamu je trend. Tyto indikátory vyhladí cenová data takovým způsobem, že uvidíte downtrend, uptrend nebo trend jdoucí do strany bez větší námahy.

Další je síla trendu. Tento typ indikátoru charakterizuje intenzitu trhu na určité ceně prověřením FX tržních pozic ostatních účastníků. Podstatou silových indikátorů je objem nebo zájem ostatních. Po síle trendu následuje volatilita, která se odkazuje na rozsah denní cenové fluktuace. Zde nezáleží na tom, jakým směrem trend jde. Očekává se, že změny volatility budou rovné změnám v ceně.

Dále máme indikátory cyklů. Identifikují opakující se formace na FX trhu od opakujících se událostí jako jsou volby nebo období. Indikátor Forex předpovědi stanovuje načasování konkrétní Forex tržní formace.

Nemůžeme nezmínit support a rezistenci - které popisují cenové hladiny, kde trhy opakovaně rostou nebo klesají a naopak. Poslední je na našem seznamu momentum. Tyto indikátory definují, zda je bude trend silný nebo slabý poté, co pokračuje po určité období. Momentum je nejvyšší, když trend začíná a nejnižší, když se mění.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Závěr, jak předpovědět směr forex trhu

Být schopný tvořit FX předpovědi není jednoduchý úkol a nepomůže Vám na Forexu rychle zbohatnout. Vyžaduje to neustálou analýzu trhu a dobré schopnosti k využívání různých druhů přístupů a softwarů. Mluvili jsme o různých způsobech, jak předpovědět pohyby na Forexu, o roli konceptu obecného obchodování a z čeho může obchodník těžit, když používá ten správný indikátor pro Forex předpověď.

Doufáme, že Vám tento přehled typů Forex analýz poskytl představu, co která analýza znamená a jak ji aplikovat. I když se fundamentální analýza liší od té technické, i tak můžete těžit z využívání obou analýz najednou.

Naučte se obchodovat na Forexu

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili,že rozumíte souvisejícím rizikům.

TOP ČLÁNKY
Intradenní obchodování [Průvodce pro rok 2023]
Obsah Co je Intradenní Obchodování? Jak začít s Intradenním Obchodováním na Forexu? Day Trading Techniky a Strategie Intradenní Obchodování pro Začátečníky Jak se naučit Intradenní Obchodování Intradenní Obchodování a Technická Analýza Day Trading vzorce Jak získat přístup k "doporučeným...
Top 20 Forex Obchodních Tipů, které Byste Měli Vědět
Naučit se, jak úspěšně obchodovat Forex může být pro začátečníky komplikované. Většina lidí chce zbohatnout přes noc, ať už to zní nerealisticky.Svět Forex tradingu může být trochu zahlcující, zvláště pokud jste začínající obchodník a ještě neznáte pravidla. Předtím než půjdete do hloubky, si musíte...
Kolik se dá vydělat na forexu | Jaký je realný výdělek forex tradera.
Všichni jsme už slyšeli příběhy o dítěti z rodiny nižší vrstvy, které začalo obchodovat a během okamžiku si vydělalo miliony. Takže, kolik se dá vydělat na forexu?Tyto příběhy jsou dojemné a inspirující, ale obvykle stojí na nadlidském soustředění, každodenním studiu a obchodování, dokud se výsledky...
Zobrazit vše