Tipy pro FX obchodní analýzu, ekonomický kalendář a obchodování NFP

Admirals
26 Min. čtení

Trhem hýbají pouze dvě síly - nabídka a poptávka. Jakýkoliv trh na planetě je na nich závislý - býci i medvědi a jejich otevřené pozice. Jako obchodník musíte porozumět tomu, že pouze nejlepší Forex analýza Vám může získat konkurenční výhodu. To je jediná cesta, jak uspět. Protože jste ale omezeni trhem, musíte přijít na to, jak nakoupit levněji než ostatních devět lidí a prodat výše než ostatních devět lidí, protože jinak nebudete ziskoví.

V tomto článku probereme:

 • Technické a Fundamentální techniky pro analýzu Forexu
 • Využití ekonomického kalendáře
 • a navíc přidáme konkrétní tipy, jak obchodovat NFP - jeden z významných makroekonomických ukazatelů z USA

Forex analýza obecně

Obchodníci a investoři se pokoušejí měřit nabídku a poptávku. Některé způsoby, například triky z knihy technického obchodníka, budou přesné, ale vždycky budou za cenou zaostávat. Některé další, například ekonomické teorie používané ve fundamentální Forex analýze, nebudou moc přesné.

Někdo se bude spoléhat pouze na technické nástroje a někdo pouze na fundamentální. Kdo se ve své kariéře obchodníka na finančních trzích nevyhraní, bude používat kombinaci obou hlavních přístupů k FX obchodní analýze. Výběr nástrojů není černobílý a ve finále to bude hlavně o osobnosti jednotlivého obchodníka / investora, jaké nástroje bude jeho FX obchodní analýza využívat.

Níže si uvedeme to hlavní, z čeho může každý vybírat.

Forex obchodní analýza - Technické nástroje

Jedna funkce typická pro tržní analýzu Forexu je, že je vázána na graf. Ať už se díváte na graf z jakéhokoliv důvodu, provádíte technickou analýzu. Logický základ pro analyzování grafů je v Dowově teorii, jejímž autorem je slavný Charles Dow. Mimo jiné tvrdil, že trh reaguje úplně na vše.

Jednoduše řečeno tvrdil, že ať už má na nabídku a poptávku vliv cokoliv, nevyhnutelně se to odrazí na ceně - která je zobrazena v reálném čase na grafech. Čistá technická analýza vlastně podporuje pouze studování cenového grafu, protože všechno ostatní je nespolehlivé.

Tento stručný úvod do technické analýzy Forexu již zdůrazňuje její největší omezení - analyzuje se to, co už se na trhu odrazilo. Důležitější otázka, kterou je potřeba zvážit, je: jak můžu někomu konkurovat, když to, co vím, je obecná znalost?

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

 • Price action

Price action je subkultura technické analýzy na Forexu, která byla více a více populární, když se obchodování na Forexu stalo známým mezi masami. Důvodem prudkého vzrůstu oblíbenosti je, že price action považuje většinu nástrojů dostupných technickým obchodníkům za neschopné poskytnout obchodníkovi jakoukoliv konkurenční výhodu. Zejména klasické technické indikátory.

Obchodníci price action dělají závěry z "čistých" grafů. Pohyby ceny jsou základem pro jejich rozhodnutí. Vše ostatní má pouze podpůrný charakter. V základech price action obchodování je vypozorovaný fakt, že trh často znovu navštěvuje cenové úrovně, kde se cena otočila nebo posílila, protože pozůstatky nabídky nebo poptávky jsou tam stále.

Co je to 'pozůstatek nabídky a poptávky'?

Představte si, jak obchodují velké instituce. Místo toho, aby se honili za trhem, tak se institucionální obchodníci z bank, hedgeové fondy a nadnárodní společnosti starají pouze o vyplnění jejich pokynu za cenu, kterou chtějí. Jejich dnešní Forex analýza je zaměřena na to, kde bude trh příští měsíc, nebo dokonce příští rok. Pokud se trh pohybuje pryč od úrovně, kterou obchodovali dnes, jejich pokyny nebudou zrušeny. Drží své objednávky otevřené, dokud se trh nevrátí. Tyto ostatní otevřené pokyny "deformují trh", protože "lákají" cenu, aby se vrátila.

Strategie price action jsou nejčastěji používány v denní Forex analýze.

Teď ale předbíháme.

 • Grafy

Co je to graf? Pojďme si to rozebrat.

Grafy nejsou nic jiného než série cenových kotací, které jsou vyobrazeny graficky. Je to zaznamenaná historie trhu, možná i nejpřesnější jednostranná historie, kterou lidstvo kdy zaznamenalo.

Na ose Y máme cenu, na ose X máme čas. Co je zobrazeno v poli, je samotná price action. Nezáleží na tom, jaký obchodní styl si člověk vybere - dlouhodobé poziční nebo krátkodobé intradenní obchodování - vše začíná u grafu.

Čtení grafu je pro západní svět relativně nová technika. Wall Street používá grafy pouze po století, zatímco na Dálném Východu jsou dokumenty obsahující svíčky s datem až 300 let zpět. Jsou známé jako rýžové cenové kotace.

Svíčky jsou tím nejjednodušším nástrojem, který má technický obchodník k dispozici, protože ztělesňují cenu. Pomocí holých svíčkových formací se předpovídají pohyby ceny. Kromě znalosti běžných formací porozumíte i podkladovým silám nabídky a poptávky, které ji vytvářejí.

Logická spojitost nabídky a poptávky je vlastně něco, co musí mít každá obchodní strategie.

Kromě studování holých svíček mohou techničtí obchodníci používat formace v grafu. Nejoblíbenější jsou:

 • support a rezistence
 • trendové kanály
 • trojúhelníky
 • vlajky

Existuje jich mnohem víc. Je důležité pochopit, že tyto vzorce neslouží k předpovězení budoucích tržních pohybů. Jsou zde pouze pro pohodlí obchodníka a jeho lepší porozumění minulých pohybů.

Stejný graf uvidí různí obchodníci jinak. Proto by neměly být tyto vzorce primárními argumenty ve Vašem obchodním rozhodování. Měla by to být nabídka a poptávka!

 • Technické indikátory

Pokud jste už někdy otevřeli obchodní platformu, určitě už jste viděli technický indikátor. Pro srozumitelnost je pojďme rozdělit do dvou velkých skupin:

 1. stoupenci trendu
 2. stoupenci oscilátorů

Trendové indikátory - např. klouzavé průměry, MACD, ADX nebo Ichimoku - ukazují směr trendu (ne vždy směr aktuální price action) a sílu trendu.

Oscilátory - RSI, Stochastic, nebo Parabolic SAR - ukazují změny směru.

Trendové indikátory fungují dobře na trendujících trzích, oscilátory fungují dobře na stagnujícím trhu. Nebo alespoň teoreticky.

Některé indikátory jsou něco mezi, např. Bollinger Bands. Oba používají variaci MA (klouzavého průměru) k vysledování trendu a kanál rozsahu ceny, přičemž naznačují, kdy dojde ke změně trendu.

A nakonec tu jsou indikátory založené na objemu. Ty jsou zajímavé, protože i když byl objem v obchodování na finančních trzích používán jako definující faktor pro nabídku a poptávku, přesné měření na Forexu - spotovém trhu je nemožné. A to proto, že Forex je OTC trh (over-the-counter).

Technické indikátory jsou nedokonalé. Zaostávají za cenou, jsou překreslovány při uzavírání svíčky. Často se používají v kombinaci, aby se navzájem doplnily. A když slyšíte, jak profesionální obchodníci radí, jak udržovat grafy čisté a jednoduché - mluví právě o technických indikátorech. Obchodní strategie, které jsou čistě založeny na technických indikátorech mohou těžko poskytnout něco konkurenceschopného.

Forex analýza - Fundamentální nástroje

Fundamentální FX obchodní analýza nevyužívá cenové grafy, ale spíše ekonomická data jako jsou úrokové sazby, výše inflace nebo obchodní bilance. Teorie za fundamentální analýzou je taková, že trhy mohou znehodnotit finanční instrument z krátkodobého hlediska, ale vždycky se nakonec vrátí k té 'správné' ceně. V době tohoto 'znehodnocení' je vytvořena obchodní příležitost.

Fundamentální FX obchodní analýza rozhodně neposkytne přesné vstupní a výstupní body obchodu. Nicméně pokud je využívána zasvěcenými obchodníky, je to skvělý nástroj k prognóze dlouhodobých pohybů ceny. Háček je v tom, že i když jsou ekonomiky založené na fundamentech a země jsou jako společnosti, měny nejsou úplně jako jejich akcie.

Finanční zdraví akciové společnosti je pro cenu akcie přímo relevantní. I když má země lepší ekonomický výkon, neznamená to nutně růst relativní hodnoty její měny. Relativní hodnota měny je vlastně funkce mnoha velkých faktorů od národní monetární politiky, přes ekonomické ukazatele, technologické pokroky, mezinárodní rozvoj až po přírodní katastrofy.

Obchodní analýza Forex - Ekonomické teorie a hrubá data

Kromě tržního sentimentu je zde i několik ekonomických teorií, které pracují na vyhledání rozdílů v aktuální ceně měny a její 'reálné' hodnotě. Zde je několik příkladů:

 • Parita kupní síly - předpokládá, že zboží bude stát stejně po úpravě kurzu měny. Pokud ne, dobré obchodní příležitosti se představí samy.
 • Parita úrokové sazby - v podstatě to samé jako Parita kupní síly. Pouze zboží je v tomto případě finanční aktivum a jeho nákup v různých zemích by měl, po úpravě úrokové sazby, mít stejný výnos.
 • Bilanční teorie - zabývá se obchodní bilancí země. Pokud je více zboží importováno než exportováno, hodnota národní měny bude klesat.
 • Model reálné úrokové sazby - úplně to samé jako Parita úrokové sazby. Měna s vyššími úrokovými sazbami bude zhodnocovat vůči měně s nižšími úrokovými sazbami, protože bude atraktivnější investicí.
 • Model tržních aktiv - podobné obchodní bilanci. Pouze měří příliv a odtok zahraničních investicí. Čím více zahraničních investicí, tím více bude národní měna zhodnocovat.

Kromě výše zmíněných teorií mají pro Forex obchodní analýzu váhu i hrubá ekonomická data:

 • zaměstnanost
 • úrokové sazby
 • inflace
 • HDP
 • obchodní bilance
 • maloobchodní prodeje
 • zboží dlouhodobé spotřeby
 • a další indikátory

mohou mít krátkodobý efekt na trh při jejich vyhlašování. Vyhlašování makro zpráv a použití Forex kalendáře bude věnována velká část tohoto článku níže.

Obchodní analýza FX - Přístup založený na Sentimentu

To je asi ta nejpřímější metoda pro měření nabídky a poptávky po price action, nicméně ani tato metoda není bez omezení.

Metoda je založena na měření otevřených obchodů (Open interest), což je klíčové pro nabídku a poptávku. Je to nápad vypůjčený z akciového trhu: pokud se objemy obchodů zvyšují, zatímco Open interest klesá, tržní sentiment se pravděpodobně změní.

Spotový Forex trh se obchoduje takzvaně over-the-counter (OTC), takže sledování obchodního objemu nebo měření Open interest je nemožné.

Další nejlepší věc, která pomáhá obchodníkům měřit tržní sentiment, je skrze Forex futures trhy. Jsou zde však dva problémy. Zaprvé denní objem Forex futures je pouze $100 bilionů ve srovnání se spotovým Forexem, jehož denní objem je přes $6,5 trilionů.

Zadruhé nejsou mezi velkými institucemi pouze spekulanti, ale i hedgeři, kteří obchodují zcela obráceně. Pokud spekulanti nakoupí více, tím silnější bude býčí trend, spekulanti budou více prodávat se silnějším býčím trendem.

Ekonomické fundamenty - Jak investovat a obchodovat s Ekonomickým kalendářem

Úrokové sazby, inflace, obchodní bilance, tržní sentiment nebo další fundamenty mohou obchodníkům rozhodně pomoci dívat se na trh z větší perspektivy. Pokud nejde o ryze technického obchodníka, tak většina ostatních začíná svůj den prozkoumáním ekonomického kalendáře pro nadcházející seanci. Dělají to proto, aby měli přehled, co je čeká a aby tak mohli co nejlépe uplatnit svou strategii.

Admirals kalendář Vám umožňuje sledovat ekonomickou agendu v reálném čase, a proto brát v úvahu fundamenty, které mají tendenci ovlivňovat nebo dokonce měnit směr trhu. To bude znamenat zajímavé obchodní příležitosti, zejména kvůli zvýšené volatilitě během těchto konkrétních událostí.

Pojďme se podrobněji podívat na to, co je to makroekonomický kalendář?

Ekonomický kalendář - Definice

Ekonomický kalendář shrnuje vyhlášení a zveřejnění makroekonomických dat očekávaných během nadcházejících obchodních seancí. To jsou opravdu fundamentální data, která ovlivní tržní ceny v malém nebo velkém měřítku. Z tohoto důvodu je kalendář ekonomických událostí jedním z prvních nástrojů analýzy pro obchodníky ekonomických fundamentů.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Kalendář bude obchodníka informovat o:

 • Času zveřejnění, závisejícím na lokalitě.
 • Původu vyhlášení - která země zprávu zveřejní. Pokud například obchodujete měnový pár USD/CAD, tak byste pozorněji sledovali ekonomické statistiky Kanady a Spojených států.
 • Důležitosti vyhlášení - dopad na dotyčné aktivum. Pokud je dopad malý, je nepravděpodobné, že by kurz měny zaznamenal velký cenový pohyb. Na druhou stranu, v případě významného oznámení lze očekávat vysokou volatilitu finančních aktiv.
 • Povaze vyhlášení - jmenovitě název zpráv. To umožní posoudit povahu této události, ať už jde o projev Mario Draghi z ECB nebo statistiku nezaměstnanosti z USA.
 • Výsledcích - obchodník má k dispozici očekávání pro dané vyhlášení a předchozími výsledky. To mu umožňuje posoudit vývoj údajů a porovnat je s tržním konsensem.

Se všemi jeho informacemi může obchodník sledovat trendy na finančních trzích v reálném čase, ale také budoucí budoucí trendy.

Forex vyhlašování zpráv - na co si dát pozor!

Existuje celá řada ekonomických ukazatelů, které tvoří hospodářskou agendu. Zde je seznam zpráv, které mají velký dopad:

Ekonomický kalendář - fundamentální Vyhlašování zpráv z USA

Pokud jde o americký trh práce, budou ekonomickými ukazateli:

 • Zpráva o zaměstnanosti - přináší velké pohyby na trzích, zejména na Forexu.
 • Žádosti o podporu v nezaměstnanosti - zveřejňuje počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a aktualizuje stávající počet nezaměstnaných.
 • Míra nezaměstnanosti - představuje počet nezaměstnaných v zemi.
 • NFP - Non Farm Payrolls

S ohledem na růst ekonomiky USA bude ekonomický kalendář přinášet tato vyhlášení:

 • HDP neboli hrubý domácí produkt, který je měřítkem agregované produkce americké ekonomiky, včetně zboží a služeb.

Ukazatele měřící produkci, viditelné v ekonomickém kalendáři budou:

 • Index ISM výrobního průmyslu a index ISM nevýrobního průmyslu, které jsou ukazatelem sentimentu nákupních manažerů a odráží zdraví trhů.
 • Využití výrobních kapacit vyhlašované každý měsíc.
 • Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby představují objednávky zadané výrobním firmám v zemi.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

 

Ukazatele odrážející chování spotřebitelů budou představovat:

 • Maloobchodní prodeje, což je měsíční míra maloobchodních prodejů zboží. Toto vyhlašování přímo ovlivňuje výdaje spotřebitelů a jejich důvěru.

Pokud jde o nemovitosti a stavebnictví:

 • Zahájené stavby a vydaná stavební povolení.
 • Prodeje nových domů.

Pro studium cen:

 • CPI index - index spotřebitelských cen měřicí škálu zboží a služeb, který účastníci trhu podrobně studují.
 • Výrobní ceny.

Pro obchodní sektor bude ekonomický kalendář zahrnovat:

 • Obchodní bilanci - představuje rozdíl mezi dovozem a vývozem zboží a služeb v zemi.

A konečně, oblast související s měnovou politikou bude zahrnovat:

 • Úrokovou sazbu - ta bude mít teoreticky negativní dopad na ekonomiku a měnu dotyčné země, pokud vzroste, a pozitivní dopad, pokud klesne.
 • Míra inflace, která představuje změnu cenového indexu. Tento ukazatel jde ruku v ruce s indexem spotřebitelských cen, který měří časovou změnu cen spotřebního zboží a služeb.
 • Zápis z FOMC - zpráva ze zasedání Výboru pro měnovou politiku Federálního rezervního systému.
 • Projevy a rozhodnutí o měnové politice FEDu.

Ekonomický kalendář - důležité ekonomické Vyhlašování z Evropské unie

Z hlediska Evropské centrální banky (ECB) jsou důležitá vyhlášení v kalendáři tato:

 • Schůze o měnové politice (např. Rozhodnutí o klíčových úrokových sazbách )
 • Projevy Evropské centrální banky a jejích zástupců.

Pro měření cen:

 • CPI v eurozóně - udává odhad inflace pro eurozónu. Tento indikátor může být i pro jednotlivé země, jako je Francie, Itálie atd...
 • Indikátory zaměstnanosti budou samozřejmě změna nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti v Německu.

Prvky pro měření aktivity a produkce Evropské unie najdete v ekonomickém kalendáři také:

 • Výrobní zakázky v Německu - protože Německo je nejsilnější zemí Eurozóny.
 • Index IFO, který hodnotí aktuální situaci společností a určuje jejich budoucí trendy.
 • Indikátor ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung) je velmi podobný ukazateli IFO, týká se však bankovního sektoru.

Forex ekonomický kalendář pro UK

Zjistíme samozřejmě růst ekonomiky s hrubým domácím produktem (HDP), ale také hlavním cenovým ukazatelem zvaným CPI (Index spotřebitelských cen) identifikujícím inflaci země.

Na úrovni trhu práce je vyhlašování Statistická zpráva o trhu práce, která hodnotí míru zaměstnanosti a nezaměstnanosti a zahrnuje zejména index průměrných mezd v Anglii.

A konečně PMI index výroby, stavebnictví, ale také služeb. Ty umožňují účastníkům trhu poznat vývoj v těchto třech hlavních odvětvích ekonomiky.

Forex kalendář Japonsko

Kromě vyhlašování HDP, indexu cen (CPI) budou v souvislosti s Japonskem důležitá vyhlašování ohledně měnové politiky Bank Of Japan (BOJ), zveřejněním úrokové sazby a zápis z jednání BOJ.

Jak Obchodovat s ekonomické Vyhlašování v reálném čase?

Aby bylo možné definovat, jak obchodovat ekonomické vyhlašování, je nutné vzít v úvahu jeho význam a výsledky a zkoumat je ve vztahu k očekávanému konsensu na trhu. Zde je několik přístupů řízení obchodování:

Očekávání výsledků: Zde obchodník zaujme pozici předem podle tržního konsensu. Tento přístup se nedoporučuje při denním obchodování (krátkodobé), ale lze k němu přistupovat s větší jistotou v rámci swingového obchodování (střednědobý / dlouhodobý).

Scénář nákupu / prodeje: Tento přístup nezohledňuje výsledek vyhlášení, ale pouze se snaží zachytit volatilitu vyvolanou významnou událostí v ekonomickém kalendáři. Obchodník zadává objednávky nad a pod cenou před vyhlášením, aby mohl vstoupit do pohybu v době vyhlášení.

Čisté sledování výsledků: V tomto případě je obchod prováděn po vyhlášení výsledků, aby následoval efekt vyvolaný vyhlášením a byl ve směru fundamentů.

Čekání: Jakmile pomine efekt vyhlášení, můžete se zapojit do obnovení trendu, nebo vstoupit do nového trendu vyvolaného příslušným zveřejněním.

Konečně je možné i jiné řešení, které není vždy snadné si představit, a to neobchodovat při nekontrolovatelných událostech. I toto znamená inteligentní přístup k obchodování!

Můžeme Obchodovat pouze ekonomické Vyhlašování?

Pro ty z vás, kteří se nechtějí dívat na grafy a provádět analýzu supportů a rezistencí, nebo určit trend na základě technické analýzy, je zcela možné obchodovat s ekonomickým kalendářem.

Ve skutečnosti se někteří obchodníci nikdy nedívají na grafy a zaujímají pozice (ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu) na trzích pouze na základě ekonomických ukazatelů a jejich výsledků na základě očekávání výsledků nebo fundamentální analýzy.

V tomto případě se obchodník při určování svého rizika a cílů spoléhá na klíčové nebo tzv. psychologické úrovně. Ekonomický kalendář je proto nezbytným nástrojem střednědobého a dlouhodobého fundamentálního obchodníka.

Jak Začlenit ekonomické Vyhlašování do Vašeho obchodování?

Existuje několik způsobů, jak používat ekonomický kalendář:

Řízení rizik při Forex zprávách

Ve skutečnosti se swingový obchodník, který obchoduje na trzích například na denním časovém rámci, bude soustředit na Forex kalendář, aby zjistil, zda jeho otevřené pozice, které jsou již na trzích otevřené, jsou vystaveny riziku ekonomického vyhlašování. Týdenní ekonomická agenda mu proto umožní řídit jeho pozice pro relativně dlouhou dobu. Například pro forex obchodníka bude Forexový ekonomický kalendář nezbytný, aby předem věděl, kdy ECB bude vyhlašovat svou klíčovou úrokovou sazbu, nebo jakékoliv novinky týkající se kvantitativního uvolňování a obecně rozhodnutí týkající se měnové politiky ECB.

Nalezení správného Načasování pro vstup

Ekonomický kalendář může pomoci najít správné načasování pro intradenní a denní obchodníky. Tito obchodníci budou hledat konkrétní okamžiky na Forexu, indexech (jako je DAX 30), nebo komoditách, aby využili silné, volatilní pohyby vyvolané vyhlašováním. V tomto případě bude ekonomický kalendář upřesňovat jejich denní obchodní seance.

Struktura Vaší Investiční strategie: Swingové obchodování nebo Scalping

Swingový obchodník, který upřednostňuje technickou analýzu, s větší pravděpodobností použije ekonomické vyhlašování k řízení své rizikové expozice. To znamená, že v případě, že vyhlašování bude mít silný dopad, tak bude muset vystoupit z pozice před vyhlášením, nebo pozici vůbec neotevírat.

Obdobně i fundamentální swingový obchodník vezme tyto informace v úvahu při správě svého portfolia a případně vezme obchod na základě analýzy ekonomických výsledků.

Na druhou stranu intradenní obchodník použije vyhlašování k hledání rychlých a ziskových pohybů. Avšak míra podstupování rizika zůstává mezi oběma obchodními styly rozdílná.

Alerty pro události v ekonomickém kalendáři jsou užitečné pro všechny styly obchodování.

Jak porozumět Ekonomickému kalendáři

Pokud chcete obchodovat DAX 30, tak informace o akciovém trhu v reálném čase budou cenným přínosem, pokud víte, jak interpretovat ekonomický kalendář. Dobré porozumění fundamentům na trhu a chování účastníků trhu je nezbytné, abyste se stal obchodníkem.

Například ekonomický kalendář pro DAX30 se bude týkat hlavně ekonomických a finančních zpráv z eurozóny, ECB, ale také o významných vyhlášení na mezinárodní úrovni.

Samozřejmě není vhodné zaujmout pozici těsně před významnou událostí, zejména pokud je Váš vstupní bod velmi blízko k ceně v době ekonomického vyhlášení. Toto jednoduché pochopení hodnoty informace doručené na trhy, Vám umožní vyhnout se vícenásobným ztrátám na Vašem obchodním účtu.

Pokud Vás láká Forex , tak forex kalendář Vám umožní být si vědom očekávání trhu, a to před významnou událostí, jakou je třeba rozhodnutí o monetárním směřování země nebo ekonomické oblasti, jako je Evropská unie.

Je běžné vidět nedostatek směru na měnových párech s EUR, protože účastníci trhu nechtějí zaujmout pozici, dokud neznají výsledek vyhlašování. Toto zjištění umožňuje vyhnout se určitým obchodním rozpětím, a tedy potenciálním ztrátám pro trendového obchodníka, nebo skutečné příležitosti pro obchodníky rozpětí (range).

Co potřebujete vědět!

Trh ne vždy dodržuje logiku ekonomických výsledků. Někdy účastníci trhu očekávali dané forex zprávy a pohyb po zveřejnění je relativně klidný, nebo nekonzistentní s očekáváním. To je důvod, proč pouhé vysvětlení ekonomického kalendáře nestačí k zaujetí správných obchodních pozic.

Pokud se chcete naučit, jak obchodovat s ekonomickým kalendářem, nebo jak používat ekonomická vyhlášení ve své obchodní strategii, věnujte tomu čas a udělejte to nejprve na demo účtu. To Vám umožní sledovat dopad ekonomického vyhlášení při online investování a pomůže Vám věnovat větší pozornost těm údajům, které ovlivňují ceny měn a dalších finančních nástrojů.

Jak Obchodovat NFP na Forexu

Jedno z ekonomických vyhlašování, které sleduje velké množství obchodníků a investorů a které často přináší vysokou volatility a tudíž velké cenové pohyby, je tzv. NFP zveřejňované 1x měsíčně z USA. V následující části našeho článku se na toto klíčové vyhlašování podíváme podrobněji.

Co je to NFP report

NFP (Non-farm payrolls) neboli mzda mimo zemědělský sektor je jedním z nejočekávanějších ukazatelů ekonomického růstu na finančních trzích. Zpráva NFP obsahuje počet pracovních míst vytvořených ve Spojených státech v nezemědělském sektoru v předchozím měsíci. To pak odráží úroveň aktivity i úroveň zdraví americké ekonomiky. Jak již název napovídá, tento ekonomický ukazatel představuje změny v zaměstnanosti v USA mimo následující pracovní místa:

 • pracovní místa v soukromém sektoru
 • zemědělské práce
 • práce ve veřejných službách
 • dobrovolnické práce

Proč je tato statistika tak důležitá?

Zaměstnanost v USA velmi úzce souvisí se spotřebními výdaji domácností v USA. V závislosti na počtu pracovních míst vytvořených každý měsíc se úroveň spotřeby liší. Pokud se vytvoří pracovní místa od jednoho měsíce do následujícího, bude trh očekávat nárůst spotřeby domácností v USA, což povede ke zvýšení HDP, což vytváří lepší obraz o ekonomice.

Je třeba si uvědomit, že mnoho zemí po celém světě obchoduje se Spojenými státy, což přináší velký zisk od jejich amerických klientů. To také vysvětluje důležitost tohoto ekonomického vyhlašování a jeden z důvodů, proč je zpráva NFP jednou z nejvlivnějších ekonomických zpráv, které mohou mít největší vliv na světových trzích.

Na toto ekonomické vyhlašování je na trzích umístěno spoustu spekulací a obchodníci a investoři po celém světě mu věnují velkou pozornost.

NFP je vyhlašován první pátek každého měsíce ve 14:30 hodin středoevropského času.

Kde najdu Výsledky NFP Forex

Výsledky tohoto vyhlašování najdete ve všech ekonomických kalendářích dostupných na internetu. Ne každý však zveřejňuje informace stejnou rychlostí. Doporučujeme Vám, abyste si prohlédli ekonomické výsledky prostřednictvím ekonomického kalendáře Admirals pro rychlou odezvu a porozumění výsledkům.

Jak Interpretovat vyhlašování NFP

Při zveřejnění NFP existují tři konkrétní osy nebo pravděpodobné scénáře. Při získávání informací o trhu si obchodníci rychle všimnou, že:

 • Údaje ve zprávě NFP jsou v souladu s odhady publikovanými v dostatečném předstihu. V takovém případě je pravděpodobné, že trh nebude příliš reagovat na vyhlašování a bude jednoduše pokračovat v současných výkyvech ceny.
 • Údaje ve zprávě NFP jsou nižší, než se odhadovalo. To je považováno za negativní znamení pro Spojené státy. A bude to mít tendenci vyvíjet tlak na měnu země, protože odráží zpomalení ekonomiky a zaměstnanosti.
 • Údaje ve zprávě NFP jsou vyšší, než se odhadovalo. To účastníci trhu považují za příznivé pro americkou ekonomiku, a proto pro národní měnu, americký dolar (USD).

Poznámka: Rozdíl mezi výsledkem a známými odhady trhu je důležitým faktorem při předvídání amplitudy pohybu po vyhlášení výsledků. Zejména je třeba vzít v úvahu možnost, že trhy již očekávají výsledek vyhlašování, což povede buď k nedostatečné reakci na pohyby ve 14:30, což je stále vzácné. Nebo dojde k oživení pohybu ceny, který byl před vyhlašováním.

Jedna věc je jistá, že pokud se výsledky liší od odhadů a očekávání trhu, na trzích bude volatilita.

Obchodování NFP - NFP Forex strategie!

Vzhledem k tomu, že vyhlašování NFP je vždy příčinou zvýšené volatility na měnovém trhu , existují na trzích kolem této konkrétní události skutečné obchodní příležitosti. Obchodování s NFP může být velmi lukrativní, ale také extrémně nebezpečné, pokud obchodník přesně neví, co má dělat, a nedodržuje dobře zavedený a otestovaný plán. V této oblasti existují různé přístupy:

Obchodování Vyhlašování NFP v krátkodobém horizontu

 • Otevřete pozici těsně před vyhlašováním
 • Breakout strategie: Tato strategie spočívá ve stanovení cenového rozpětí těsně před vyhlašováním NFP na M5 grafu, aby bylo možné zachytit jakýkoliv pohyb, který toto rozpětí prorazí směrem nahoru i dolů.

  Protože jde o strategii s rychlou exekucí a násilnými pohyby, je samozřejmě řízení peněz a pozic zásadní. Tento přístup se nedoporučuje pro začátečníky.

Zde je příklad:

Před vyhlašováním NFP jsme identifikovali obchodní rozpětí, které se formovalo prakticky od noci (tj. během asijské a dopolední části evropské seance).

Na úrovně linií vyznačených na obrázku výše jsou při Breakout strategii umístěny čekající objednávky - nákupní na horní linii a prodejní na spodní linii. Obchodník objednávky zadá ještě před vyhlášením NFP a čeká, která z jeho objednávek bude vyplněna. Zelená čára představuje potenciální ziskový cíl (TP) pro nákupní pozici, pokud bude obchodník uplatňovat poměr risku a zisku (RRR) 1:1.

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, graf 5M ze dne 1. listopadu 2019, Pořízeno 20. Ledna 2020

Otevření pozice ihned po zveřejnění NFP

 • Momentum strategie: tato strategie spočívá v tom, že následujeme momentum trhu, v době vyhlášení a co nejvíce zůstáváme v tomto pohybu a zároveň přidáváme pozice, když se trh stále pohybuje směrem naší původní pozice.
  Tento přístup může být úspěšný, ale vyžaduje vynikající provedení a dobré znalosti a zkušenosti z trhů. Opět platí, že profesionální obchodníci s největší pravděpodobností vezmou tento typ NFP Forex obchodu.

Jako příklad je zde stále snímek obrazovky z 1. Listopadu 2019:

Po zveřejnění NFP je okamžitě zaujata nákupní pozice na 107.98 a poté je pozice navýšena při proražení horní hrany obchodního rozpětí, které se zformovalo před zveřejněním makro zpráv.

O tom, zda by obě nákupní pozice skončili v zisku, by rozhodl způsob, jakým by je obchodník řídil. Dobrý management pozic je při obchodování vyhlašování makro zpráv klíčový.

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, graf 5m USDJPY ze dne 1. listopadu 2019, Pořízeno 20. Ledna 2020

Vyčkávání na otevření pozice po Vyhlašování Non farm payroll (NFP)

 • Čekání: tato strategie spočívá ve vstupu na trh po falešných signálech nebo po změně ceny. Tento přístup je vhodný pro začínající i konzervativní obchodníky.
  Cílem je vynechat prudké pohyby ceny, které jsou důsledkem zveřejnění výsledků NFP a zaujmout pozici o 5 až 15 minut později. Zůstaneme na 5ti minutovém grafu. Jakmile se trh pokusil pohybovat jedním směrem, ale neúspěšně a nakonec se rozhodl otočit a buď zahájit nový trend, nebo obnovit předchozí podkladový trend.

V případě této strategie by obchodník počkal na vytvoření první, dlouhé, modré svíčky (viz obrázek výše) a poté mohl využít Fibonacciho návraty, nebo jinou formu supportu a pokoušet se o vstup do nákupní pozice ve směru prvotního růstového impulsu po zveřejnění Non farm payrolls.

Přední světová multi-asset platforma


 

Dlouhodobé obchodování s NFP report

Analyzujte výsledky s cílem zaujmout pozici založenou na fundamentálním přístupu a zamýšlenou pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont. Tento přístup je proto vyhrazen pro swingového obchodníka a Forex investora. Ekonomické vyhlašování je období pro zaujetí pozice a zároveň časem pro pochopení těchto pozic.

Znalost ekonomických fundamentů je zde nezbytná, aby bylo možné analyzovat ekonomický kontext a učinit správné rozhodnutí při investování nebo při swingovém obchodu.

Nástroje pro Obchodování zveřejnění NFP

Obchodování NFP je umožněno začátečníkům díky CFD. CFD umožňují obchodníkovi využít pohybů na trhu u široké škály produktů s minimem námahy a s lehkostí. Nejlepší způsob, jak pro začínajícího Forex obchodníka začít obchodovat NFP, je použít CFD (Rozdílová smlouva) ke spekulaci na:

 • amerických indexech
 • zlatě
 • americké měně prostřednictvím měnových párů EURUSD, USDJPY, USDCAD nebo USDCHF

těsně poté, co byly výsledky NFP zveřejněny (první pátek každého měsíce).

Dokonce je možné trénovat obchodování NFP demo účtu Admirals, abyste se zdokonalili v této obchodní aktivitě, která zabere jen pár minut měsíčně.

NFP Forex obchodování - Shrnutí

Jak jste si možná všimli, tak obchodování NFP nabízí časové výhody a potenciální rychlé nebo dlouhodobé zisky a to prostřednictvím několika CFD nástrojů dostupných obchodníkům.

Pro intradenního obchodníka bude dostačovat jedna hodina práce v měsíci k tomu, aby obchodoval NFP a potenciálně získal zajímavé zisky, když využije velkého pohybu při volatilitě v době zveřejnění.

Pro swingového obchodníka je to příležitost potvrdit jeho býčí nebo medvědí náhled odrážející ekonomickou situaci v USA pro nadcházející týdny na CFD nástrojích podle jeho výběru.

Uvědomte si rizika, která existují při zveřejňování ekonomických zpráv tohoto významu, je vhodné, aby začátečník zaujal pozici až po zveřejnění, aby se minimalizovalo jeho riziko.

Forex Obchodní analýza - Závěr

Nyní byste měli mít dostatečný přehled o různých metodách, jak provádět obchodní analýzu na Forexu, ale i na jiných CFD trzích. Pokud jste začátečník, tak je vhodné vyzkoušet různé způsoby analýzy na demo účtu a zjistit, co Vám nejlépe vyhovuje.

Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, tak je nanejvýš vhodné vždy sledovat Forex ekonomický kalendář a vědět, co jaké makroekonomické vyhlašování může ovlivnit Vaše obchodování. Velký pozor byste měli věnovat především vyhlašováním centrálních bank předních světových ekonomik a významným makro zprávám z USA, jako jsou např. NFP.

Obchodování vyhlašování makro zpráv si můžete vyzkoušet s Admirals. Nabízíme obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!

Obchodujte s Forexem a CFD

Získejte přístup k více než 40 CFD na měnové páry, 24/5

 

Obchodování na Finančních trzích

Obchodování na Burze pro Začátečníky

Co je to Ripple - Jak Obchodovat CFD Ripple a jak Investovat do Ripple CFD

Jak začít investovat na Forexu s CFD v roce 2023

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Upozornění na rizika: Obchodování finančních instrumentů nabízených Admirals (CFD, ETF, akcie) s sebou nese vysoké riziko a tyto instrumenty nejsou vhodné pro všechny investory z důvodu jejich komplexní povahy. Před provedením jakýchkoliv investičních rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislé finanční poradce, abyste se ujistili, že chápete zahrnutá rizika. Přečtěte si více na https://admiralmarkets.com/cz.

CFD jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

TOP ČLÁNKY
Trend Forex: Jak předvídat trh Forex v roce 2023
Umět rozpoznat trendy na finančních trzích je základní dovedností technické analýzy v obchodování. Proč? Protože nám umožňují určit směr pohybu trhu, vyvodit z něj závěry a na jejich základě se rozhodovat. Obsah Jaké jsou trendy na trhu? Typy trendů - býčí, medvědí a boční Ja...
Porozumění a čtení kotací na forexu
Pro většinu obchodníků je jedna z prvních věcí, kterou se naučí při studiu finančních trhů, čtení kotací na Forexu. Cenové kotace jsou jazykem trhu, takže není žádným překvapením, že je to jazyk, ve kterém je nebo bude každý obchodník plynulý. Jakmile se stanete obchodníkem a uslyšíte slovo kotace,...
Co je Volatilita na forexu. Jak využít volatilitu ve svůj prospěch?
Volatilita finančních trhů je důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu. Tento článek vám umožní odpovědět na všechny vaše otázky: Co je volatilita trhu? Co je cenová volatilita? Co znamená implikovaná volatilita? Jak vypočítat historickou volatilitu? Jak vypočítat volatilitu směnného kur...
Zobrazit vše