Používáme cookies, abyste měli z našich stránek co nejvíce. Pokračováním na této stránce souhlasíte s použitím cookies. Pro více informací, včetně nastavení preferencí, si prosím přečtěte Ochranu osobních údajů.
Více informací Přijímám
U 79% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 79% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. expand_more

Úvod do Fundamentální Analýzy na Forexu

Doba čtení: 7 minut(y)

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je metoda analyzování finančních trhů za účelem předpovězení ceny. Fundamentální anlaýza pro Forex se soustředí na celkový stav ekonomie a zkoumá různé faktory včetně úrokových sazeb, zaměstnanosti, HDP, mezinárodního obchodu a manufaktury a jejich relativní dopad na hodnotu národní měny, ke které se vztahují.

Hlavním předpokladem fundamentální analýzy na Forexu, stejně jako ostatních trzích, je, že cena aktiva se může lišit od jeho hodnoty. Z tohoto důvodu mohou různé trhy špatně interpretovat cenu aktiva, podhodnotit nebo nadhodnotit z krátkodobého hlediska. Fundamentalisté tvrdí, že navzdory tomuto špatnému ohodnocení z krátkodobého hlediska, aktiva se vždy vrátí k té správné ceně.

Koncovým cílem fundamentální analýzy je objevit reálnou hodnotu aktiva ve srovnání s aktuální cenou a využít obchodní příležitosti. To demonstruje klíčový rozdíl mezi fundamentální a technickou analýzou. Zatímco technická analýza se soustředí pouze na aktuální cenu, fundamentální analýza zkoumá vše, kromě aktuální ceny. Je pravdou, že fundamentální analýza nemusí být nejlepší nástroj pro krátkodobé obchodníky na denních grafech, ale jsou to faktory fundamentální analýzy, které nám říkají, co se stane z dlouhodobého hlediska.

Metodologie

FX fundamentální analýza není pouze o porovnávání aktuálních dat indikátorů jedné ekonomiky vůči předchozím datům. Okolo fundamentální analýzy Forexu je mnoho ekonomických teorií, fundamentalisté se snaží dát do kontextu různé kusy ekonomických dat tak, aby byly srovnatelné.

Nejoblíbenější ekonomické teorie měnové fundamentální analýzy představují pojem parity - podmínka ceny, dle které by měly být měny směňovány a zároveň upraveny dle lokálních ekonomických faktorů, jako je inflace a úrokové sazby.

Webináře

Dobré zprávy - špatné zprávy

Mohli jste si všimnout, že z velmi praktického hlediska průměrného Forex obchodníka je to vyhlašování zpráv, které vyvolává pohyby na trzích. Jak a proč se toto děje?

Existují ekonomické indikátory, které finanční experti sledují, protože mohou poskytnout rady ohledně ekonomického zdraví. Tyto indikátory jsou založeny na vyhlašování zpráv. Některé jsou vyhlašovány týdně, většina měsíčně a pár čtvrtletně.

Pojďme porovnat technickou a fundamentální analýzu dle frekvence aktualizace dat. V případě obchodování měn a fundamentální analýzy dostáváme nová data každou sekundu v podobě cenové kotace a fundamentální indikátory jsou zveřejňovány maximálně pouze jednou týdně.

Kapitál proudí postupně ze zemí, kde se akumuluje potenciálně menší sazba do zemí, kde může být potenciálně vyšší sazba. To vše souvisí se sílou ekonomie. Pokud je předpověď taková, že bude ekonomika i nadále silná, bude to přitahovat zahraniční investory, protože je zde vyšší pravděpodobnost výnosů na finančních trzích. Pokud chtějí zahraniční investoři investovat, musí nejdříve zkonvertovat kapitál do měny konkrétní země. Nákup této měny bude tlačit poptávku a měna se bude zhodnocovat.

Ekonomika bohužel není tak jednoduchá, proto příklady zdravých ekonomik ukazující oslabení měn nejsou úplně neznámou historií. Měny nejsou jako akciové společnosti, u kterých se finanční zdraví odráží v hodnotě akcií. Měny jsou také nástroje, kterými je možné manipulovat ze strany tvůrců politik - jako jsou centrální banky nebo soukromí obchodníci jako je George Soros, který se svou fundamentální analýzu Forexu rozhodně naučil.

Když jsou vyhlašovány zprávy z ekonomiky, obchodníci a investoři budou koukat po znacích silných a slabých stránek v různých ekonomikách. Pokud jde před vyhlašováním zpráv trh jedním směrem, změna ceny před vyhlašováním se nazývá 'priced in market'. To způsobuje malý rozruch právě při vyhlašování zpráv. Naopak pokud je trh nejistý, nebo se výsledek liší od toho, co bylo očekáváno - může se objevit kritická volatilita. Proto je obchodníkům začátečníkům doporučováno držet se dál od obchodování okolo vyhlašování zpráv, když se učí fundamentální analýzu.

Hlavní ekonomické indikátory

Ekonomická data mohou zahýbat s trhem a s ekonomickou situací dané země.

Úrokové sazby

Úrokové sazby jsou na Forexu hlavním fundamentální indikátorem. Existuje mnoho druhů úrokových sazeb, ale dnes budeme hovořit převážně o nominální a základní úrokové sazbě, které jsou stanovovány centrálními bankami. Pro ty, kteří stále nevědí, centrální banky vytváří peníze. Tyto peníze jsou půjčovány soukromým bankám. Procento nebo princip, dle kterého soukromé banky platí centrálním bankám za půjčení měny, se nazývá základní nebo nominální úroková sazba. Kdykoliv slyšíte frázi 'úrokové sazby', lidé mají většinou na mysli výše zmíněný koncept.

Manipulace úrokovými sazbami - velká část národní monetární a fiskální politiky - to je jedna z primárních funkcí centrálních bank. A to proto, že úrokové sazby jsou skvělým prostředkem k vyrovnání rozdílů v ekonomice. Úrokové sazby jsou možná silnější, než jakýkoliv jiný faktor, který ovlivňuje hodnotu měny. Úrokové sazby ovlivňují inflaci, investici, obchodování, výrobu a nezaměstnanost. Nyní si popíšeme, jak to funguje.

Centrální banky si přejí obecně oživit ekonomiku a dosáhnout takové inflace, která je stanovena vládou, takže snižují úrokové sazby. To stimuluje půjčování jak soukromých bank, tak jednotlivců, dále stimuluje spotřebu, výrobu a ekonomiku obecně. Nízké úrokové sazby mohou být dobrou taktikou, ale slabou strategií. Z dlouhodobého hlediska by byla inflace až moc nízká, bylo by moc hotovosti a došlo by k vytvoření ekonomických bublin, což, jak dobře víme, dříve či později spustí řetězovou reakce napříč ekonomikou, ne-li ekonomikami. Abychom se tomuto vyhnuli, centrální banky mohou úrokovou sazbu také zvýšit, úroky za půjčování jsou vyšší a banky, podnikatelé a jednotlivci mají méně peněz.

Z pohledu fundamentální analýzy na Forexu jsou nejlepší obchodní příležitosti ve změnách úrokových sazeb.

Demo účet

Inflace

Zprávy vyhlašují inflaci, což má za následek výkyvy v cenách zboží po určitou dobu. Všimněte si, že každá ekonomika má hladinu, kterou považuje za 'zdravou inflaci'. Za delší časový úsek tak, jak ekonomika roste, musí růst i množství peněz v oběhu, a to je definice inflace. Trik je pro vlády a centrální banky v tom, že musí balancovat na úrovni, kterou si sami stanovili.

Příliš velká inflace naklání nabídku a poptávku ve prospěch nabídky a měna oslabuje, protože je zde jednoduše více měny, než je poptáváno. Druhou stranou mince inflace je deflace, což také není nic příjemného. V deflaci dochází ke zvýšení hodnoty peněz a zboží a služby jsou levnější. To zní dobře, že? Pro člověka na ulici a z krátkodobého hlediska, ano. Pro ekonomiku a z dlouhodobého hlediska a pro toho samého člověka na ulici, už to tak dobré není.

Ekonomiku pohání peníze. Méně paliva rovná se méně pohybu. V určitý okamžik deflace vykrvácí zemi natolik, že zde bude velmi málo peněz, aby mohl motor dál běžet a posunout ekonomiku dopředu.

HDP

Hrubý domácí produkt je měřítko pro všechny služby a zboží, které země generuje během daného období. HDP je považováno za nejlepší ekonomický ukazatel zdraví ekonomiky. To se může zdát divné, protože HDP v podstatě měří nabídku zboží a služeb a nemá to co dělat s poptávkou tohoto zboží a služeb. Obecné povědomí je, že bere v úvahu obojí - nabídku i poptávku - aby mohly být stanoveny přiměřené odhady. Nebylo by však rozumné věřit, že HDP odráží obě strany trhu. Proto zvýšení HDP bez odpovídajícího zvýšení poptávky hrubého domácího produktu nebo cenové dostupnosti, jsou z pohledu fundamentální analýzy na Forexu přesným opakem zdravé ekonomiky.

Úrokové sazby, inflace a HDP jsou tři hlavní ekonomické ukazatele brané v úvahu fundamentální analýzou na Forexu. Jsou však nesrovnatelné, co se týče výše ekonomického dopadu, který mohou generovat ve srovnání s ostatními faktory, jako jsou maloobchodní prodej, tok kapitálu, obchodní zůstatek, cena dluhopisů a další makroekonomické ukazatele a geopolitické faktory. Navíc se ekonomické ukazatele nepoměřují pouze vůči sobě, ale některé korelují v zahraničních disciplínách.

Je důležité pochopit, že existuje mnoho ekonomických dat, která mají dopad na Forex trh. Ať už chcete nebo nechcete, musíte se naučit, jak fundamentální analýza Forexu funguje, abyste byli schopni v rámci Vaší obchodní strategie předpovídat tržní pohyby.

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.