Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?

Roberto Rivero

Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?

Съотношението цена към счетоводна стойност или съкратено P/B на английски е един от показателите, използвани от инвеститорите за оценка на акциите и за подпомагане на идентифицирането на потенциални инвестиционни възможности. Коефициентът изразява текущата пазарна стойност на компанията по отношение на нейната счетоводна стойност.

Формула за изчисление на цена счетоводна стойност
Съотношение P/B = цена на акция / балансова стойност на акция

Но какво е счетоводна стойност на една компания и как се изчислява?

Какво е счетоводна стойност?

Счетоводна стойност (наричана още балансова стойност) на компанията се изчислява чрез изваждане на общите й пасиви от общите й активи. По същество този показател ви казва колко пари ще останат за плащане на акционерите, ако компанията бъде ликвидирана и задълженията й са уредени.

Информацията, необходима за изчисляване на балансовата стойност на публична компания, може да бъде намерена в нейния балансов отчет, който може да бъде открит в последния финансов отчет.

Друг начин за изчисляване на счетоводната стойност е чрез сумиране на всички позиции в раздела за собствения капитал.

Източник: Amazon - Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

По-горе виждате екранна снимка на балансовия отчет на Amazon от финансовия отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Маркирани в червено са общи активи и общи му пасиви. Ако извадим последното от първото, можем да изчислим, че към 31 декември 2023 г. балансовата стойност на Amazon е $201 875 милиона.

Ще забележите, че както споменахме по-рано, тази цифра е същата като общия капитал на акционерите, който е подчертан в синьо.

Тествайте търговия с акции на Amazon и още над 4000 акции на компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Изчисляване на съотношението цена към счетоводна стойност

Така че, за да изчислим съотношението цена/счетоводна стойност, трябва да разделим текущата цена на акция на балансовата стойност на акция. За да намерим счетоводната стойност на акция, ние просто разделяме балансовата стойност на броя акции в обращение (нещо, което може да се намери и в отчета на компанията).

В случая с Amazon, въз основа на информацията по-горе, към 31 декември 2023 г:

  • Балансовата на акция е $19,49 .
  • За да си припомним формулата за съотношението цена към счетоводна стойност, за да намерим P/B, трябва да разделим текущата цена на акция на балансовата стойност на акция. Към момента на писане последната цена на затваряне на Amazon беше $176,55 .
  • Тези цифри водят до съотношение цена към счетоводна стойност от 9

Но какво ни казва това?

Тълкуване на съотношението цена към книга

Както казахме в началото, съотношението P/B изразява текущата пазарна стойност на компанията по отношение на нейната балансова стойност. Следователно:

  • Съотношение P/B от 1 означава, че дадена акция се търгува в съответствие с балансовата си стойност.
  • Съотношение цена/счетоводна стойност по-малко от 1 означава, че дадена акция се търгува с отстъпка спрямо балансовата си стойност. Това може да означава, че дадена акция е подценена.
  • Съотношение цена/счетоводна стойност над 1 означава, че дадена акция се търгува с премия спрямо балансовата си стойност. Това може да означава, че въпросната акция е надценена .

В случая на Amazon по-горе, съотношението P/B ни казва, че пазарът в момента оценява компанията девет пъти по-високо от балансовата й стойност.

Обикновено казано, за един инвеститор, колкото по-ниско е съотношението P/B, толкова по-добре. Ако дадена акция има съотношение цена към отчет по-малко от 1, това може да я направи по-привлекателна инвестиция за инвеститори, търсещи стойност, които се насочват конкретно към подценени акции.

Въпреки това, както при много финансови съотношения, съотношението P/B на една компания в изолация не ни дава твърде много, за да продължим.

Инвеститорите са склонни да сравняват съотношението P/B на компанията с тези на подобни компании, които работят в същата индустрия. По този начин те са в състояние да разберат дали пазарът подценява или надценява компанията в сравнение с нейните конкуренти.

Например, ако средното съотношение цена към счетоводна стойност на конкурентите на Amazon е 5, тогава съотношението P/B на Amazon от 9 ни казва, че Amazon се оценява по-високо от своите конкуренти. Това може да означава, че акциите на Amazon са надценени.

Инвеститорите могат да сравняват това съотношение и с историческите данни т.е. дали е по-висок, по-ниско или средно в исторически план.

Трябва обаче да внимаваме да не правим твърде много заключения от този вид анализ. Инвеститорите не трябва да базират инвестиционните си решения само на един показател и трябва да търсят други данни, за да подкрепят всякакви констатации от използването на съотношението цена към счетоводна стойност.

Научете повече за оценките на акции и инвестирането в стойност в нашите безплатни уебинари на живо. Запазете своето място още днес като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Недостатъци на използването на съотношението P/B

Въпреки че съотношението цена към счетоводна стойност може да бъде полезно при оценката на компания, важно е да се разпознаят неговите недостатъци.

Основно съотношението P/B се счита за наистина полезно само когато се оценяват капиталоемки предприятия, които имат значителни инвестиции в материални активи, като компании за имоти, транспортни компании и финансови предприятия като банки .

За много съвременни компании, особено технологични компании като Amazon, няма голяма връзка между присъщата стойност и балансовата стойност. Това е така, защото много от активите на тези компании са нематериални като права върху интелектуална собственост или стойност на марката и не са напълно отчетени в баланса.

Например счетоводната стойност на Amazon не отчита значителната стойност на нейната световно известна марка и лого. И двете помагат да дадат предимство на Amazon пред конкурентите си и следователно допринасят значително за нейната присъща стойност.

Това води до балансова стойност, която подценява присъщата стойност, което е част от причината, поради която ще откриете, че пазарната стойност много често надвишава балансовата стойност.

Често Задавани Въпроси

Кое съотношение цена / счетоводна стойност е добро?

Най-общо казано, колкото по-ниско е съотношението цена към счетоводна стойност, толкова по-добре. Съотношение по 1 може да предполага, че дадена компания е подценена, което я прави атрактивна за инвеститорите в стойност. Въпреки това, за да разберете напълно съотношението P/B на една компания, то трябва да се сравни с това на други компании в същата индустрия и с историческите му стойности.

Защо има отрицателно съотношение цена / счетоводна стойност?

Отрицателно съотношение P/B означава, че общите пасиви на компанията надвишават общите й активи.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Кои са акциите от Великолепната седморка?
През 1960 г. Джон Стърджис издава уестърн класиката „Великолепната седморка“, в която участват хора актьори като Чарлз Бронсън и Стив Маккуин. 6 десетилетия по-късно има друга група от Великолепните 7 вълнува, но този път фондовия пазар. Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla са ед...
Виж Всички