Продажбите на дребно в САЩ и инфлацията на в Канада са в светлината на прожекторите

Май 16, 2023 20:15

Пазарните анализатори разглеждат внимателно финансовите данни, идващи от Китай, продажбите на дребно в САЩ и инфлацията в Канада. Китайското национално статистическо бюро ( NBS ) съобщи, че продажбите на дребно през април са нараснали с 18,4% на годишна база, почти 3% по-ниско от очакваното. Докладът показа, че промишленото производство е нараснало с 5,6% на годишна база, което не отговаря на очакванията на анализаторите.

В Обединеното кралство Службата за национална статистика ( ONS ) обяви, че нивото на безработица се е повишило през тримесечието януари-март, достигайки 3,9%. Според доклада на ONS увеличението се дължи на броя на безработните повече от година.

Продажби на дребно в САЩ през април

Докладът за продажбите на дребно в САЩ за април бе публикуван от Бюрото за преброяване на населението на САЩ  днес:

  • Продажбите на дребно в САЩ нараснаха с 0,4% през април, което е под очакванията, но все пак над спада от 075 регистриран през предходния месец.
  • Показателят, който изключва продажбите на автомобили също нарасна с 0,4%, което е според прогнозите и над /0,5% през март.

„Ще са необходими категорични спадове в разходите през оставащите два месеца от второто тримесечие, за да се стимулира свиването на реалното лично потребление“, каза Сал Гуатиери, старши икономист в BMO Capital Markets в Торонто. „Това рискува ново забавяне на дългоочакваната рецесия, вероятно поради продължаващите разходи, излишните спестявания и стабилния растеж на доходите.“

Данните за инфлацията в Канада

В сряда инвеститорите получиха данните за потребителската инфлацията в Канада, публикувани от Канадската централна банка ( BoC ) и Statistics Canada . И двата доклада се вземат под внимание от КАЦБ при планирането на паричната й политика и могат да влияят на стойността на канадския долар спрямо други валути.

Ето и данните:

  • Индексът на потребителските цени в Канада нарасна с 4,4% на годишна база през април, спрямо очакваните 4,1%. Данните за март показаха ръст от 4,1%.
  • Месечният показател се повиши с 0,7%, при очаквания за ръст от 0,4% и предходен прочит от 0,5%.

Това е първото ускорение на инфлацията след юни 2022 година, което поставя известни въпросителни относно паузата в цикъла по повишаване на лихвите от страна на Канадската централна банка.

Европейската комисия: Икономиката на еврозоната ще расте повече от очакваното

Проучване, публикувано от Европейската комисия (ЕК), показа, че икономиките на еврозоната вероятно ще растат по-бързо от очакваното тази година, въпреки високите данни за инфлацията и високите лихвени проценти. Икономисти от ЕК казаха, че 27-те членки на ЕС ще имат ръст средно от 1% тази година спрямо предишна оценка от 0,8%. В доклада се отбелязва, че прогнозата за растеж през 2024 г. е повишена до 1,7% от 1,6%.

По отношение на инфлацията, проучването на ЕК подчертава, че:

  • „спадащите цени на енергийните суровини водят до рязък спад в сметките за потребление на енергия и общия темп на растеж на цените от своя връх през октомври, но базовата инфлация се затвърждава. В резултат на това пазарите повишиха очакванията за бъдещи повишения на лихвените проценти. Малкото свиване на основната инфлация през април предполага, че тя също е достигнала своя връх, но сега се очаква сближаването към целта да отнеме повече време. По-голямото запазване на базовата инфлация би принудило паричните власти да действат още по-ефективно, за да спрат инфлационния натиск.“

Доклад за паричната политика за първото тримесечие на 2023 г. на КНБ

Китайската народна банка ( PBoC ) публикува отчета си за паричната политика за първото тримесечие в понеделник. Икономистите на КНБ отбелязаха, че „икономическият растеж на Китай вероятно ще отбележи значителен растеж през второто тримесечие на 2023 г. поради слабия "базов ефект“, добавяйки, че „предпазливата парична политика ще бъде прецизна и силна“.

Според доклада управителният съвет на КНБ е обещала „да предотврати предаването на рискове от чужбина към Китай“ и „да поддържа лихвените проценти разумни и подходящи“.

Интересува ви търговията на макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с трейдъри експерти. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо.

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв търговски анализ не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете .

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Автор на Финансово Съдържание

Милтос Скемперис е в областта на журналистиката и бизнес управлението. Работил е като репортер в различни телевизионни новинарски канали и вестници. Милтос работи като автор на финансово съдържание през последните седем години.