TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX

Septembrie 07, 2015 06:17

Graficul lumânărilor japoneze este utilizat cel mai mult de către traderii din piața Forex, deoarece acesta oferă informaţie completă, clară şi certă referitoare la dinamica evoluţiei preţurilor. Graţie funcţionalităţii lor, lumânările îşi găsesc o aplicabilitate largă în efectuarea unei analize financiare. În acest capitol vom face cunoştinţă cu principalele tipuri de lumânări şi figuri formate de acestea.

PRINCIPALELE TIPURI DE LUMÂNĂRI IDENTIFICATE ÎN FOREX

Lumânare ascendentă, Lumânare descendentă, Stea, Ciocan, Spânzurat, Diferite tipuri de lumânări (doji)

Figuri de schimbare a direcţiei trendului pentru forex.

Figuri de înghiţire (Engulfing Pattern)

Această figură se formează în cadrul unei tendinţe bine exprimate, în ascensiune sau declin. Trebuie să apară o lumânare a cărei corp va acoperi complet lumânarea precedentă şi va avea altă culoare. Pentru trendul descendent, lumânarea de schimbare a direcţiei de trend trebuie să fie albă, iar pentru cel ascendent — neagră, totodată umbrele lor nu trebuie neapărat să fie înghiţite. Dacă după lumânarea de schimbare a direcţiei preţului apar lumânări mici, care corespund tendinţei anterioare a pieţei forex, se consideră un semnal şi mai puternic pentru schimbarea direcţiei. (vezi fig. 3, forex eur/usd H1)

Figura Ciocan (Hammer, Bullish Reversal) pentru forex

Figura Ciocan se formează în cadrul unui trend descendent. Formarea lumânării cu un corp foarte mic şi cu o umbră inferioară foarte mare (umbra trebuie să fie minim de două ori mai mare decât corpul) se consider un semnal că piaţa a atins minimul. De obicei, culoarea lumânării nu are importanţă şi partea superioară a umbrei acestei lumânări este foarte mică sau lipseşte. Dacă următoarea lumânare este în creştere, se consideră a fi o confirmare a tendinţei ascendente. (vezi fig. 4, forex eur/usd H1)

Figura Spânzurat (Hanging man, Bearish Reversal) pentru forex

În acest caz se formează o lumânare cu un corp foarte mic şi cu o umbră inferioară foarte mare (umbra trebuie să fie minim de două ori mai mare decât corpul), în cadrul unui trend ascendent. Culoarea lumânării nu are importanţă şi umbra superioară a acestei lumânări este foarte mică sau lipseşte. Dacă următoarea lumânare este în scădere, se consideră a fi o confirmare a tendinţei descendente a instrumentului forex analizat. (vezi fig.5, forex usd/jpy H1)

Figura Acoperire cu Nor Negru (Dark-Cloud Cover, Bearish Reversal)

Această figură se formează în cadrul unui trend ascendent, când lumânarea de schimbare a direcţiei preţului se deschide cu gap faţă de lumânarea precedentă, dar se închide mult mai jos, de obicei închizând mijlocul corpului ultimei lumânări crescătoare (bullish) înaintea evoluţiei descendente.

Figura Străpungere (Piercing Pattern, Bullish Reversal)

Această figură se formează în cadrul unui trend descendent. Lumânarea de schimbare a direcţiei preţului se deschide cu gap, şi, de regulă, se închide mai sus de mijlocul corpului ultimei lumânări descrescătoare (vezi fig 7, forex Usd/Cad) .

Figura Stea de dimineaţă (Morning Star, Bullish Reversal)

Figura Stea de Dimineaţă se formează în cadrul unui trend descendent. Aceasta figură este reprezentată de trei lumânări. Cele doua lumânări laterale au corpurile lungi şi culori diferite. Lumânarea din mijloc, este o lumânare cu corp mic sau chiar inexistent (doji) şi de regulă este separată prin gap faţă de cele două lumânări laterale.

Figura Stea de seară (Evening Star, Bearish Reversal) în forex


Figura Stea de Seară se formează în cadrul unui trend ascendent. Ca şi în cazul Stelei de Dimineaţă, aceasta figură este reprezentată de trei lumânări. Cele doua lumânări laterale au corpurile lungi şi culori diferite. Lumânarea din mijloc, este o lumânare cu corp mic sau chiar inexistent (doji) şi de regulă este separată prin gap faţă de cele două lumânări laterale. Stea căzătoare (Shooting Star) este o stea de seară cu umbra superioară foarte lungă.

Figura Penseta (Pincers) in forex

Se observă odată cu formarea a două sau mai multe lumânări cu umbre egale: cele de jos — la trecerea trendului descendent în ascendent, iar cele de sus — la trecerea de la trendul ascendent în descendent. Culoarea celor două lumânări, a umbrelor şi a distanţei dintre ele nu au importanţă. Ele pot fi la o distanţă de una sau două lumânări.

Figura Trei stele (Thee Stars, Bullish and Bearish Reversal) în forex

Formarea a trei „doji" reprezintă, de asemenea, un semnal important pentru schimbarea direcţiei preţului. Nu este necesar ca cei trei „doji" să fie la acelaşi nivel, ele pot să formeze chiar şi gap.

Figura liniilor intersectate (Meeting Lines, Bullish and Bearish Reversal) pe forex

În acest caz, lumânarea se deschide cu gap şi se închide la nivelul lumânării precedente. Următoarea lumânare are aceeaşi culoare ca precedent şi trendul îşi schimbă direcţia.

Figura Fugarul (Breakaway Candlestick, Bullish and Bearish Reversal)

Prezenţa mai multor lumânări în direcţia trendului şi formarea unei lumânări care le „înghite" este un semnal că piaţa atinge minimul/maximul. Nu este necesar ca umbrele lumânării mari să acopere complet umbrele celor mici. (vezi fig.13, forex eur/chf)

Figura Harami (Haramii, Bullish and Bearish Reversal)

Această figură se observă la formarea unei lumânării cu un corp mic care se încadrează complet în limitele corpului lumânării precedente. Culoarea lumânării mari trebuie să fie albă la trendul ascendent şi neagră la trendul descendent, iar culoarea lumânării mici nu are importanţă. Pentru ca semnalul schimbării direcţiei trendului să fie confirmat, corpul lumânării formate după lumânarea mică trebuie să depăşească preţul de deschidere al lumânării mari în direcţia opusă trendului.

Figuri de continuare a direcţiei trendului perechii forex.

Formarea consecutivă a trei lumânări de aceeaşi culoare, cu corpuri aproximativ identice, se consideră un semnal puternic de confirmare a direcţiei trendului. Pentru trendul ascendent se numeşte „Trei soldaţi albi" (Three White Warriors), iar pentru cel descendent se numeşte „Trei ciori negre" (Three Black Crows).

Când trendul formează două sau mai multe lumânări de aceeaşi culoare, opuse direcţiei trendului, înghiţite de o lumânare mai mare, a cărei culoare coincide cu direcţia trendului, aceasta se consideră semnal de continuare a direcţiei trendului. (Fig. 16)

După formarea mai multor lumânări în direcţia trendului, înghiţite de o lumânare în direcţia opusă, urmărim urmatoarea lumânare. Dacă ea confirm direcţia trendului prin culoarea sa, atunci avem un semnal de confirmare a trendului, altfel avem un semnal de schimbare a direcţiei trendului. (Fig. 17)

Dacă la apariţia gap‑ului în direcţia trendului şi următoarea lumânare nu acoperă gapul, se consideră semnal de confirmare a direcţiei trendului. (Fig. 18)

Formarea a două lumânări cu corp şi culori identice, opuse direcţiei trendului, se consideră semnal de confirmare a direcţiei trendului perechii forex vizate. (Fig. 19)

Evident, pot fi analizate diverse figuri de schimbare a direcţiei trendului şi de continuare, dar toate, într‑o formă sau alta, sunt asemănătoare celor descrise mai sus. Dacă urmărim o eficienţă maximă în analiza lumânărilor, e necesar sa cercetăm istoria fluctuaţiilor fiecărui instrument financiar pe piaţă, pentru a evalua obiectiv ce figură este mai potrivită pentru acest instrument şi cum a reacţionat piaţa la apariţia figurii în trecut. Toate noţiunile şi graficele pe care le‑am analizat vor avea o desfăşurare mai amplă în următoarele capitole, in special vor fi utile la adoptarea deciziei de intrare în piaţa forex.


Cuprinsul complet al carții "100% Forex - Învățăm și câștigăm" :

ÎNCEPUTURILE PIEȚEI MONETARE FOREX
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)
TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIAȚA FOREX (partea I)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea II)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea V)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VI)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VII)
ANALIZA VALURILOR PENTRU PIATA FOREX (partea I)
ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)
MANAGEMENTUL CAPITALULUI IN TRANZACTIONAREA IN PIATA FOREX