ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)

Septembrie 11, 2015 06:16

MODELE GRAFICE FOREX

În Forex, trendul nu poate avea mereu aceeaşi direcţie, mai devreme sau mai târziu aceasta se modifică. Semnalele de încetinire, continuare şi schimbare a direcţiei, de obicei, apar ca nişte modele caracteristice preţului. Acestea constituie rezultatul unor interacţiuni complexe între cumpărători şi vânzători, nivele de suport şi rezistenţă. Din numeroasele combinaţii grafice, doar cele mai des întâlnite sunt numite figuri (modele). Aceste figuri se utilizează pentru previzionarea evoluţiei viitoare a instrumentului financiar, bazate pe o probabilitate mare de repetare. Dacă în trecut o anumită figură formată de mai multe ori, a dus la reacţia unanimă a pieţei forex, atunci la apariţia ulterioară a uneia similare, piaţa foarte probabil va reacţiona în acelaşi mod. Din punt de vedere practic, figurile sunt acceptate în luarea deciziilor de tranzacţionare, deoarece ajută la determinarea nivelelor de preţ, momentul intrării în piaţă şi plasarea ordinelor Stop Loss, Take Profit.

În funcţie de tipul trendului pe care apare figura , pot fi împărţite în două categorii:

• Figuri de continuare a direcţiei, după apariţia cărora piaţa forex evoluează în acceaşi direcţie. Ele semnalează o încetinire a evoluţia pieţei, apoi trendul anterior continuă;

• Figuri de schimbare a direcţiei (de întoarcere), după apariţia cărora are loc schimbarea direcţiei trendului.

Există şi a treia categorie de figuri, de incertitudine, care pot fi interpretate şi ca figuri de continuitate, şi ca figuri de întoarcere — în funcţie de condiţiile curente ale pieţei. Analizând diferite modele, vom încerca să le clasificăm în funcţie de gradul de importanţă şi probabilitatea atingerii preţului urmărit. Studiul se bazează pe rezultatele figurilor pe toate pieţele: valutară (Forex), acţiuni (Stock), futures pe mărfuri (Comodity Futures) etc. Trebuie menţionat că aceşti indicatori reprezintă un studiu statistic şi nu prezintă o autenticitate indiscutabilă.

Figuri de schimbare a direcţiei în forex

După formarea acestor figuri urmează schimbarea direcţiei trendului. Ele apar în faza finală a trendului ascendent sau descendent.

Înainte de a începe analiza unor figuri concrete, vom prezenta regulile general valabile pentru acestea:

• Anterior formării figurilor trendul în piața forex trebuie sa fie evident. Figura de întoarcere este întâlnită doar în faza finală a trendului ascendant sau descendent.

• Figurile trebuie să fie măsurabile, raportate la mărimea trendului. Orice figură trebuie să constituie doar o parte a trendului, nu să reprezinte trendul în sine. O determinare exactă a raportului dintre mărimea unei figuri şi mărimea trendului nu poate fi făcută, însă din punct de vedere practic, este suficient ca figura să acopere aproximativ 1/3 din lungimea totală a trendului, dar sa nu fie mai mare de ½ din trend.

• Cu cât figura acoperă o parte mai mare a trendului, cu atât va fi mai importantă mişcarea ulterioară. Înălţimea figurii reprezintă volatilitatea (fluctuaţia preţurilor), iar lăţimea — timpul necesar formării figurii.

• Timpul necesar formării figurii influenţează direct importanţa ei (perioadă mai lungă — importanţă mai mare şi invers).

• Figurile formate pe trendul ascendent, de obicei, sunt mai scurte şi mai volatile decât cele formate pe cel descendent.

• Volumul de tranzacţionare trebuie să confirme mişcarea. Iniţial se observă scăderea volumului, care confirmă formarea figurii, după care în imediata apropiere de zona străpungerii şi a mişcării ulterioare, volumul trebuie să crească. De regulă, este important pentru figurile din forex care anticipează trendul ascendent.

• Primul semnal de schimbare a direcţiei îl constituie străpungerea unei importante linii de trend.

• Formarea figurilor de întoarcere poate dura mai mult timp decât formarea figurilor de continuare.

• Ţinta stabilită pentru evoluţia preţului, obţinută în baza analizei figurilor, nu este întotdeauna atinsă (preţul poate să‑şi schimbe direcţia fără atingerea ţintei stabilite).

• Din punct de vedere practic, semnalele figurilor sunt mai concludente, dacă acestea sunt bazate pe grafice cu o perioadă de 4 ore sau mai mare.

• Pentru figurile de întoarcere un semnal de confirmare a evoluţiei este formarea divergenţei la indicatori tehnici precum RSI şi MACD (aceştia vor fi analizaţi în următoarele capitole).

Figura Cap-Umeri (Head & Shoulders, H&S)

Head & Shoulders este una dintre cele mai importante şi des întâlnite figuri de schimbare a direcţiei trendului, valabile și în piața forex. Se poate forma atât pe trend ascendant cât si descendent, şi este reprezentată de trei maxime sau minime, dintre care cel din mijloc (capul figurii) este mai mare/mic decât celelalte două. În fig. 30 este prezentată figura H&S pentru trendul ascendent.

Cum se formează această figură pe forex?

După o evoluţie puternică, trendul ajunge la un nivel de rezistenţă sau suport, de care nu reuşeşte să treacă. Urmează o mişcare prin care linia de trend este străpunsă (punctul 1). Acesta este primul semnal al schimbării trendului. Apoi preţul scade până la minimul precedent (puncul 2). Aici găsim nivelul de suport şi are loc o încercare de revenire la trendul iniţial, care eşuează — piaţa nu e capabilă să atingă un nou maxim (punctul 3). Aceasta provoacă, pe de o parte, închiderea poziţiilor long, iar pe de altă parte — apariţia vânzătorilor. Următoarea mişcare o reprezintă străpungerea liniei gâtului (Neck Line, punctul 4). Linia gâtului este linia de suport care uneşte minimele formate între umărul stâng/drept şi cap. Străpungerea acestei linii confirmă figura. Dacă vom analiza H&S pentru un trend descendent, atunci linia gâtului va fi linie de rezistenţă, care uneşte maximele formate între umărul stâng/drept şi cap.

Caracterisiticile figurii:

• Figura, trebuie să fie asemănătoare cu capul şi umerii unei persoane, să fie proporţională, să nu prezinte abateri mari de la formă.

• Ambii umeri trebuie să fie bine conturaţi. Un umăr nu trebuie să fie mult mai mare decât altul şi maximele lor să fie aproximativ la acelaşi nivel;

• Figura apare la finalul unui trend puternic, când primul semnal de schimbare a direcţiei trendului este străpungerea liniei de trend;

• Figura trebuie să fie proporţională mişcării anterioare (vezi regulile figurilor);

• Linia gâtului figurii nu este necesar să fie foarte înclinată. Cu cât este mai aproape de orizontală, cu atât este mai importantă figura;

• Străpungerea liniei gâtului finalizează figura, iar revenirea preţului la nivelul acestei linii ‑testare (punctul 5), reprezintă un semnal concret pentru efectuarea tranzacţiei;

• Ţinta stabilită pentru profit o constituie proiecţia distanţei dintre punctul maxim /minim al capului şi linia gâtului (neckline), trasată de la punctul de străpungere (puntul 4) sau testare (punctul 5) în direcţia străpungerii;

• Ordinul Stop Loss se plasează deasupra liniei gâtului (la vânzare) sau sub aceasta, la cumpărare;

• Volumul tranzacţiilor scad în timpul formării figurii şi cresc în timpul străpungerii liniei gâtului şi după testare.

În fig. 31, graficul săptămânal al preţului acţiunilor celei mai mari companii de asigurări a SUA — American International Group (AIG), este reprezentată figura H&S. Maximul capului a fost atins la 7 ianuarie 2006.

Această figură ilustrează toate elementele analizate anterior:

• evoluţia trendului;

• cap şi umeri;

• străpungerea liniei de trend;

• străpungerea liniei gâtului;

• testarea nivelului străpuns şi schimbarea direcţiei;

• atingerea ţintei de preţ .

Vârf dublu şi Bază dublă (Double Top and Double Bottom, DT&DB) pentru piața forex

Această figură, este de asemenea des întâlnită şi foarte eficientă. Ea se formează din două vârfuri sau două baze, care au maximele, respectiv minimele la aproximativ acelaşi nivel. Vom analiza figura vârf dublu (figura 32), baza dublă urmând aceleaşi reguli.

Cum se formează figura?

După o creştere puternică, preţul preţul întâmpină o rezistenţă pe care nu poate să o depăşească. Urmează o scădere, o evoluţie a pieţei în direcţia opusă, şi străpunge linia de trend (punctul 1). Acesta este primul semnal de schimbare a trendului. Scăderea preţului continuă până la un anumit nivel, după care în piaţă apare un număr mare de cumpărători care încearcă să continue trendul ascendent (punctul 2). Încercarea lor eşuează când preţul urcă aproape de nivelul maximului precedent (punctul 3). Aceasta duce la închiderea poziţiilor de cumpărare şi simultan, creşterea poziţiilor de vânzare. Începe o nouă mişcare descendentă, ce străpunge minimul anterior (punctul 4). Prin această străpungere figura este confirmată.

Caracteristicile figurii în piața forex:

• Diferenţa dintre maximele celor două vârfuri (două baze) nu trebuie să fie foarte mare (cel mult 20%);

• Al doilea vârf trebuie întotdeauna să fie egal sau mai mic decât primul. O situaţie similară este valabilă şi pentru baza a doua: ea trebuie să ajungă cel mult la nivelul minimului anterior. Dacă această condiţie nu se îndeplineşte, atunci apar noi maxime/minime, ce reprezintă continuarea evoluţiei trendului iniţial;

• Figura apare la finalul unei fluctuaţii puternice, când primul semnal de schimbare a direcţiei este străpungerea liniei de trend;

• Străpungerea liniei de suport a figurii (minimele vârfurilor) constituie un semnal pentru deschiderea poziţiei;

• Ţinta stabilită pentru profit o constituie proiecţia înălţimii (lungimea H din fig.32) din puctul de străpungere (punctul 4);

• Ordinul Stop Loss se plasează mai jos (la cumpărare) sau mai sus (la vînzare) de nivelul punctului de străpungere;

• După străpungere este posibilă revenirea la nivelul acesteia ‑testare, după care piaţa continuă evoluţia spre ţinta stabilită de figură;

• Volumele tranzacţiilor scad în timpul formării figurii, şi cresc în timpul străpungerii şi după testare.

În figura 33 este reprezentată figura Vârf dublu, formată de perechea forex EUR/USD în graficul zilnic (Daily) cu maxime în data de 24.07.2007 şi 05.08.2007. Dacă facem o analiză atentă a acestei figuri aplicând un set de indicatori, vom constata că există o diferenţă între vârfurile şi bazele duble. În ce constă aceste diferenţe şi ce importanţă au ele pentru figură? Răspunsurile la această întrebare le prezentăm în continuare.

Aşadar, există patru tipuri de figuri vârf dublu (sau bază dublă) pentru forex:

Observăm că asemănarea denumirilor acestor figuri se referă la tipul vârfurilor şi bazelor separate din interiorul figurii. Aceasta înseamnă că, în funcţie de forma şi amplasarea vârfurilor şi bazelor respective, aşteptăm un comportament diferit al pieţei (vezi tabelul 1 la sfârşitul capitolului). Aceste figuri au fost clasificate şi explicate pentru prima dată de către investitorul Thomas N. Bulkowski, autor al numeroaselor cărţi şi publicaţii despre analiza financiară.


Cuprinsul complet al carții "100% Forex - Învățăm și câștigăm" :

ÎNCEPUTURILE PIEȚEI MONETARE FOREX
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)
TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIAȚA FOREX (partea I)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea II)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea V)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VI)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VII)
ANALIZA VALURILOR PENTRU PIATA FOREX (partea I)
ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)
MANAGEMENTUL CAPITALULUI IN TRANZACTIONAREA IN PIATA FOREX