ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)

Octombrie 30, 2015 13:19

TIPUL VALURILOR IN PIETELE FOREX SI INTERNATIONALE

Impulsurile

Impulsurile se împart în două tipuri de bază — de trend şi finale. Impulsurile de trend reprezintă mişcări puternice în care preţurile ating noile maxime sau minime. Pe grafic ele apar ca un trend format din cinci segmente — trei din ele în direcţia principală, separate de două valuri care se întâlnesc sau figuri (de obicei, corecţiile sunt mai lungi ca perioadă şi mai complexe decât valurile de impuls).

Regulile principale pentru valurile de impuls şi trend:

• valul 2 niciodată nu trebuie să atingă începutul valului 1;

• valul 3 niciodată nu poate fi cel mai scurt, şi în majoritatea cazurilor va fi cel mai lung din cele trei valuri de impuls — 1, 3 şi 5;

• valul 4 nu poate fi mai jos decât maximul valului 1. Aceasta poate să se întâmple la impulsul final, dar nu de trend.

În fig. 161 sunt prezentate exemple de numerotare incorectă a valurilor. În primul caz nu este păstrată regula de bază — valul 2 niciodată nu trebuie să atingă începutul valului 1. În al doilea caz este încălcată regula valului 3: acesta niciodată nu trebuie să fie mai scurt şi în majoritatea cazurilor va fi cel mai lung din cele trei valuri de impuls. În al treilea caz nu este respectată regula valului 4 — el nu trebuie să înlocuiască valul 2.

Unul dintre valurile de impuls este prelungit — 1, 3 sau 5. De obicei, valul extins trebuie să fie de 1,618 sau mai mare decât următorul val de impuls (această regulă are excepţii) ca lungime. În funcţie de care val este extins, pot fi delimitate trei tipuri principale de impuls. Mai frecvent se

întâlneşte varianta cu valul extins 3.

De multe ori valul extins 3 este segmentat mai mult decât celelalte (cu vârful bazei clar evidenţiat — fig. 163)

În graficul zilnic al perechii Forex GBP/USD, sunt îndeplinite condiţiile de bază ale impulsului trendului cu valul 3 extins. Valul 3 în cazul dat are lungimea de 1,618 raportată la valul 1 şi 5. Când impulsul este extins la valul 3, cel mai des valurile 1 şi 5 sunt egale ca lungime sau sunt într‑o anumită proporţie (0,618 sau 0,5). Aceasta se poate observa şi prin construirea a două linii: prin punctele 2‑4 şi apoi paralel cu el, prin vârful valului 1(p.1).

Triunghiurile în diagonală (Diagonal Triagles) pentru piata Forex

Aceste figuri reprezintă de asemenea o continuitate de cinci valuri, dar spre deosebire de impulsul‑standard, valul extins este 1 sau 5, nu 3. Dacă ele vor fi segmentate vizibil (minimele şi maximele clar observate), structura interioară a figurii poate fi: 5:3:5:3:5 (după numărul valurilor mai mici în fiecare val mare), dar poate fi constituită şi din cifrele trei: 3:3:3:3:3. În cazul doi impulsurile se numesc finale şi de cele mai multe ori sunt acele figuri care se formează la sfârşitul unei figuri mai mari în forma valului C — la corecţii sau a valului 5 — la impulsuri.

Când este extins valul 1, figura seamănă cu o pană .

În fig. 165 este prezentată diagonala în forma valului C pentru perechea Forex Eur/Jpy. În exemplul dat structura internă a lui C este :5:3:5:3:5.

Diagonalele Finale din piata Forex (Ending Diagonal)

Structura internă a acestor figuri este alcătuită din combinarea a trei valuri (:3:3:3:3:3).

Când valul 5 este extins, figura apare ca o pană lărgită.

Corecţii pot fi valurile 2, 4, A, B, C, D sau E dintr‑o clasă superioară. Acestea reprezintă o structură complexă de impulsuri şi, de obicei, nu prezintă potenţial pentru profit, dacă nu constituie figuri pentru interval de timp mai mari (de o zi, o săptămână). Totuşi, dacă traderul le identifică exact, aceasta devine un avantaj, deoarece finalizarea corecţiei pietei forex este doar începutul unei mişcări noi de impuls, care poate fi speculată chiar de la început şi în acest caz profitul va fi maxim. Multitudinea modelelor de corecţie se determină de tipul valului A, direcţia valului B şi lungimea valului C faţă de A şi B. Trebuie menţionat că valul B de multe ori induce în eroare, deoarece se dezvoltă în direcţia impulsului, şi mulţi traderi deschid poziţii urmărind continuarea trendului. În funcţie de lungimea valurilor B şi C putem determina puterea următorului val de impuls. Cu cât valul B este mai puternic şi valul C mai slab, cu atât mai puternic va fi următorul val de impuls (3 sau 5).

Zigzagul in Forex(:5:3:5).

Acest tip de structură corectivă se utilizează în modelul valurilor Elliot (corecţiile A, B, C — fig. 159). Un asemenea model, de obicei, reflectă o corecţie profundă (aproximativ 50 — 61,8%). Dacă valul A este segmentat clar, atunci el trebuie să fie format din cinci valuri. După care urmează valul B cu o structură din trei valuri care, de regulă, se încheie maxim la 62% din lungimea A. Valul C (cu cinci valuri :5), de obicei este într‑o anumită proporţie faţă de A, de cele mai multe ori este egal cu acesta, dar poate fi de 0,618 sau 1,618 din A.

Corecţiile laterale in Forex (:3:3:5)

Spre deosebire de zigzag, în timpul corecţiilor laterale valul B atinge lungimea valului A (sau cel puţin 80%). Valul A este format din trei valuri. De aici provine regula: când începe corecţia, urmărim formarea valului A. Dacă este format din cinci valuri, avem un zigzag; dacă este din trei valuri, atunci întreaga corecţie va fi laterală sau un triunghi. Corecţia laterală clasică (Regular Flat) apare atunci când valul B atinge exact nivelul începutului valului A, iar valul C atinge sau va depăşi puţin nivelul bazei A.

Când valul B va depăşi lungimea valului A şi următorul val C nu va atinge baza A, atunci avem o corecţie mobilă sau în miscare (Running). Aceasta este un semn al unui trend puternic şi probabil următorul val de impuls va fi puternic şi de durată.

Dacă valul B va depăşi valul A, după care valul C scade sub nivelul bazei A, avem o corecţie deformată (Irregular). Aceste figuri apar ca nişte formaţiuni ce se extind şi, de obicei, după finalizarea lor mişcarea nu are potenţial mare ca în cazul corecţiei mobile.

Un model mai semnificativ îl reprezintă corecţia laterală cu valul eşuat C (Failure C). În cazul în care C nu atinge vârful valului A (depăşind aproximativ 0,618 din A), aceasta înseamnă că următorul val de impuls va fi puternic.

Triunghiurile in Forex (:3:3:3:3:3)

Dacă vorbim de triunghiuri ce se îngustează, este important să cunoaştem că pe parcursul formării acestor figuri piaţa acumulează energie. Când preţul străpunge limitele triunghiului, va urma o mişcare puternică. Aceste figuri au un potenţial mare de profit. Dacă le segmentăm, valurile ce le formează de cele mai multe ori sunt câte trei (:3) — A, B, C, D, E. Cel mai frecvent triunghiurile se formează în valul B sau în valul 4.

Triunghiurile extinse (Expanding Triangle).

Spre deosebire de triunghiurile ce se îngustează, în acest caz piaţa pierde energie.

CORECŢII COMPLEXE — COMBINAŢIILE

Corecţiile complexe reprezintă un şir de corecţii simple (zigzag, corecţie laterală sau triunghi) care sunt legate de un singur val X. Valul X poate prezenta orice tip de corecţie. Pentru comoditate se utilizează prescurtările — W, Y, Z.

Pentru mulţi traderi începători, analiza valurilor pentru piata Forex pare dificilă. Este adevărat, dar figurile nu sunt atât de numeroase şi fiecare este amplu detaliată.

Schema generală a structurilor valurilor in Forex

Din schema prezentată se observă că, în esenţă, structurile de bază — sunt 5 variante ale modelelor, plus combinaţii ale valurilor X. Fiecare structură are propriile caracteristici, de exemplu: o amplasare într‑o viziune mai complexă (mai mare) a valurilor, proporţiile Fibonacci, energia şi forţa impulsului după finalizarea figurii. Sunt posibilele diferite combinaţii ale formaţiunilor de bază, dar totuşi ele sunt limitate de regulile poziţionării într‑o perspectivă de lungă durată.Cuprinsul complet al carții "100% Forex - Învățăm și câștigăm" :

ÎNCEPUTURILE PIEȚEI MONETARE FOREX
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)
TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIAȚA FOREX (partea I)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea II)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea V)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VI)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VII)
ANALIZA VALURILOR PENTRU PIATA FOREX (partea I)
ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)
MANAGEMENTUL CAPITALULUI IN TRANZACTIONAREA IN PIATA FOREX