ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX

Septembrie 18, 2015 15:35
William Gann (1878‑1955)

Când vorbim despre analiza proporţională, trebuie să amintim de unul dintre cei mai de succes traderi pe pieţele financiare — dr. William Gann, autorul uneia dintre cele mai interesante teorii care explică mişcarea preţurilor în timp. Gann a folosit numeroase metode geometrice şi matematice de pronosticare. Are mulţi adepţi şi discipoli, dar în practică teoriile lui sunt dificil de aplicat. Ne vom opri doar la principiile de bază ale metodelor sale şi vom analiza două instrumente care sunt accesibile în platform de tranzacţionare MetaTrader 4 și pot fi aplicate pieței forex. Conform teoriei lui Gann, evoluţia optimă a preţurilor are loc sub un unghi de 45º. Teoria presupune că geometria mişcării preţurilor şi unghiurile formate de piaţă sunt baza previziunii mişcărilor ulterioare, concept valabil și pentru forex.

EVANTAIUL GANN PENTRU FOREX

Evantaiul Gann este compus din 9 linii de suport şi rezistenţă construite sub unghiuri diferite. Linia din centru formează un unghi de 45 de grade cu axa orizontală a graficului.

Pentru aplicarea evantaiului Gann, trebuie determinat minimul sau maximul istoric, din care desfacem evantaiul în direcţia ultimului val, sub un unghi de 45º. Astfel razele obţinute ale evantaiului servesc drept repere pentru potenţiale rezistenţe şi suporturi ale preţului.

REŢEAUA GANN PENTRU FOREX

Reţeaua Gann se construieşte identic evantaiului. Sub un unghi de 45º, de la vârf la bază, se proiectează linii astfel încât să includă primul ciclu al mişcării preţurilor (punctele 1, 2, 3 din fig. 75). Reţeaua astfel apărută, stabileşte unghiul de înclinare a evoluţiei preţurilor, rezistenţelor şi suporturilor temporare. Când preţul creşte, mişcarea corespunde liniilor ascendente, iar când acesta scade — liniilor descendente. Conceptul poate fi implementat si pentru instrumentele pieței Forex: vezi fig 75, perechea forex eur/usd

ALŢI INDICATORI ŞI METODE DE ANALIZĂ PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX

Pivoţi (Pivot Levels)

Metoda pivoţilor permite pronosticarea evoluţiei pieţei forex cu ajutorul unor calcule simple. Deseori este utilizată pentru strategiile de tranzacţionare în cadrul unei zile (intraday), numită metoda pivotului zilnic. Pivotul — este nivelul preţului la străpungerea căruia se schimbă direcţia pieţei în acea zi. El este calculat pe baza preţului de închidere (Close),a maximului (High) şi minimului (Low) zilei precedente.

Formulele de calcul a pivoţilor sunt:

Pivot = (High+Close+Low)/3

Suport 1= 2*Pivot‑High

Rezistenţa 1 = 2*Pivot‑Low

Suport 2 = Pivot‑(R1‑S1)

Rezistenţa 2 = Pivot+(R1‑S1)

Suport 3 = Low‑2*( High‑Pivot)

Rezistenţa 3 = High+2*(Pivot‑Low)

Dacă piaţa se deschide sub nivelul Pivot, se consideră că în cursul zilei vor fi profitabile poziţiile short (vânzare). Respectiv, dacă piaţa se deschide mai sus de nivelul Pivot, aceasta va fi o zi favorabilă pentru deschiderea poziţiilor long (cumpărare). Pivoţii, Rezistenţa 1 şi Suport 1 se consideră cele mai importante. Nivelele: Rezistenţa 2, Rezistenţa 3 sau Suport 2, Suport 3 deseori corespund momentelor de supra‑cumpărare şi supra‑vânzare, de aceea servesc ca reper pentru închiderea poziţiilor perechii forex respective.

În fig. 76 este arătat exemplul nivelelor pivot. Observăm cum preţul evoluează în ambele direcţii de la pivot, atinge nivelele de rezistenţă şi suport. Când un nivel este străpuns, preţul urmăreşte nivelul următor

Fibo Retracement 3 pentru forex

Acest indicator proiectează nivelele Fibonacci după valurile de durată scurtă şi lungă. (fig. 77, forex eur/usd h1)

În fig. 77, graficul perechii valutare forex EUR/USD pe o oră, este prezentat un exemplu al indicatorului Fibo Retracement 3. După atingerea maximului în 1,3683, cursul urmează o corecţie descendentă, care ajunge exact la nivelul de 38,2%. Evoluţia ascendentă ulterioară se opreşte la nivelele 38,2% şi 61,8% faţă de corecţie.

Fibo Calc pt. Forex

Indicatorul Fibo Calc este construit ca un sistem de tranzacţionare bazat pe proporţiile Fibonacci. Acesta poate fi folosit în calitate de reper în definirea strategiilor de tranzacţionare Intraday. Indicatorul stabileşte nivelele Fibonacci pe baza fluctuaţiilor zilnice şi arată zona favorabilă pentru deschiderea poziţiilor, plasarea Stop Loss şi Take Profit, calculând raportul dintre risc şi câştig (Risk/Reward).

În fig. 78 (forex eur/usd, h1) este prezentat un exemplu al indicatorului Fibo Calc. Pentru a determina direcţia ulterioară a preţului, analizăm tendinţa începută în ziua precedentă. În acest caz, tendinţa este descendentă (Down Trend). Este indicată zona pentru deschiderea poziţiei (Sell Level‑115,51) şi nivelul pentru închiderea poziţiilor (Stop Level 115,68). Sunt evidenţiate zonele favorabile pentru ţinta profitului (Profit Target 1, 2, 3) cu raportul corespunzător între risc şi profit (Risk/Reward Ratio).

Murray Math pentru Forex

Acest indicator este utilizat pentru stabilirea nivelelor — cheie şi tranzacţionarea urmărind aceste nivele. Modelul se bazează pe una din teoriile lui Gann, în care este folosit raportul 1/8 pentru a determina proporţiile mişcărilor preţurilor. Aportul lui Murray constă în faptul că el a creat un sistem geometric, utilizând unele reguli ale teoriei lui Gann şi lumânările japoneze. Principiile de bază sunt: identificarea trendului pieţei şi tranzacţionarea în limitele acestuia, ieşirea rapidă din piaţă cu profit (de la un nivel la altul). Canalul evoluţiei preţurilor este împărţit în opt părţi, fiecare considerat un nivel critic.

În fig. 79, graficul perechii forex EUR/USD de patru ore, este prezentat indicatorul Murray Math. Când preţul creşte, nivelele indicatorului sunt considerate zone de rezistenţă, iar când acesta scade — zone de suport. Dacă nivelul este străpuns, cel mai probabil cursul va atinge nivelul următorul. Astfel, străpungerea unui anumit nivel este considerată un semnal pentru deschiderea poziţiilor, iar atingerea nivelului următor — ţintă pentru a închide tranzacţia. Din exemplul prezentat observăm că în opt cazuri de străpungere se atinge nivelul următor, şi numai în patru cazuri acest nivel nu este atins. Desigur, pot fi utilizate ordinele Stop Loss, care pot fi plasate la ultimul vârf, în direcţia opusă străpungerii. În exemplul relatat distanţa între nivele este de 120 de pips, iar stop loss minim necesar — aproximativ 60 de pips, ceea ce înseamnă că raportul risc/profit este de ½, adică probabilitatea efectuării unei tranzacţii profitabile este de două ori mai mare.Cuprinsul complet al carții "100% Forex - Învățăm și câștigăm" :

ÎNCEPUTURILE PIEȚEI MONETARE FOREX
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (I)
TERMENII ŞI NOŢIUNILE DE BAZĂ ALE PIEȚEI FOREX (II)
TEORIA LUMÂNĂRILOR JAPONEZE PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA FUNDAMENTALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (I)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (II)
ANALI ZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (V)
ANALIZA GRAFICĂ PENTRU PIAȚA FOREX (VI)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX(I)
ANALIZA PROPORŢIONALĂ PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (I)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (II)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (III)
INDICATORI ŞI OSCILATORI PENTRU PIAȚA FOREX (IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIAȚA FOREX (partea I)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea II)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU FOREX (partea III)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea IV)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea V)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VI)
TEHNICA ŞI STRATEGIA DE TRANZACTIONARE PENTRU PIATA FOREX (partea VII)
ANALIZA VALURILOR PENTRU PIATA FOREX (partea I)
ANALIZA VALURILOR IN PIATA FOREX (partea II)
MANAGEMENTUL CAPITALULUI IN TRANZACTIONAREA IN PIATA FOREX