Czym jest Equity, czyli saldo rejestru operacyjnego?

Marzec 31, 2017 14:25 UTC

Jest wiele zagadnień, które należy opanować, żeby móc skutecznie handlować na rynku Forex. Jednym z nich jest saldo rejestru operacyjnego, czyli Equity. Przede wszystkim jest to potrzebne do rozróżnienia sytuacji, kiedy mamy otwarte pozycje oraz czasu, kiedy nie mamy żadnej ekspozycji na rynku. W momencie, gdy mamy otwarte pozycje, Equity naszego rachunku Forex jest sumą zysków lub straty oraz naszego salda rachunku, który jest widoczny w oknie Terminala na platformie MetaTrader 4. Warto pamiętać, że gdy nie mamy żadnych otwartych pozycji saldo rejestru operacyjnego jest takie samo, jak saldo rachunku (balance) oraz wolne środki na koncie (free margin).

Co oznacza saldo rejestru operacyjnego na rynku Forex?

Equity Forex oznacza absolutną wartość transakcji, które są dodane do naszego salda rachunku. Na platformie MetaTrader 4 mamy zaprezentowane wszystkie otwarte pozycje. Wyszczególniona jest lista transakcji. Dodatkowo mamy szereg informacji związanych z tymi pozycjami. Przyjrzyjmy się im.

Pierwszym parametrem, który wyjaśnimy jest Margin, czyli depozyt zabezpieczający. Jest to wymagana kwota, jaką trader musi posiadać na rachunku, aby móc otworzyć pozycję. Depozyt zabezpieczający jest związany z dźwignia finansową dostarczaną przez brokera. Należy wiedzieć, że rynek Forex jest rynkiem, gdzie wykorzystywana jest w dużym stopniu dźwignia finansowa.

Kolejnym parametrem, który należy wyjaśnić jest Saldo konta. Saldo oznacza całkowite środki, jakie posiadamy. Saldo rachunku nie jest modyfikowane o otwarte pozycje. Dopiero, gdy zamkniemy jakąś z posiadanych transakcji, jej rezultat jest dopisywany do salda konta (balance).

Kolejną zmienną są niezrealizowane zyski oraz straty (profit/loss). Ten parametr wskazuje na zsumowane zyski oraz straty ze wszystkich otwartych pozycji, co oznacza niezrealizowane, a nie faktycznie zaksięgowane zyski lub straty. Co więcej w każdym momencie ta wartość może ulec zmianie, gdyż nie zostały dopisane do salda rachunku.

Przypomnijmy jeszcze czym jest saldo rachunku operacyjnego. Equity oznacza sumę zysku lub straty oraz naszego początkowego salda i pokazuje kwotę, jaką możemy uzyskać, gdyby pozycje zostały zamknięte. Ponadto, gdy już zamkniemy naszą pozycję, zysk lub strata zostanie dopisana do naszego salda konta.

Ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że MT4 equity jest to stan otwartych pozycji i obrazuje zmiany w kapitale w związku ze zmianą niezrealizowanych zysków lub strat na aktywnych pozycjach. Ponadto, gdy transakcje są zamykane, a zyski lub straty są dodawane do salda rachunku, to również saldo rejestru operacyjnego się zmienia.

Pojęcia takie, jak saldo rachunku, dźwignia finansowa, MetaTrader equity, depozyt zabezpieczający muszą być znane każdemu, kto chce handlować na rynku FX. Forex trader musi wiedzieć, jak odnoszą się do jego kapitału zgromadzonego na rachunku brokerskim. Zazwyczaj osoby, które otrzymują wezwanie do uzupełnienia depozytu nie rozumieją, czyli tak zwany margin call Forex, nie rozumieją współzależności pomiędzy dźwignią, free equity, depozytem zabezpieczającym oraz saldem rachunku. W rzeczywistości otwierają pozycje bez uwzględnienia poziomu depozytu zabezpieczającego, salda rejestru operacyjnego etc. Błąd, błąd, błąd!

Equity jest również kluczowym czynnikiem wykorzystania dźwigni finansowej. Generalnie saldo rejestru operacyjnego powinno być wyższe, niż depozyt wykorzystany do otwartych pozycji. To powoduje, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak wykorzystać equity do generowania balansu pomiędzy ryzykiem a profitem generowanym przez transakcję.

Jak korzystać z informacji o Equity?

Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć znaczenie salda rejestru operacyjnego, dlatego poniżej przedstawiamy kilka przykładów. Na początku zerknij na okno Terminal na platformie MetaTrader 4 w momencie, gdy masz otwarte pozycje. Saldo rachunku zmieni się, gdy zamkniesz otwarte pozycje. Co jeszcze jest ważne, zysk/strata z otwartych pozycji będzie dodana lub odjęta od Twojego początkowego salda.

Spójrzmy na przykład, który pozwoli nam lepiej zrozumieć, czym jest saldo rejestru operacyjnego. Wyobraźmy sobie sytuację, że saldo rachunku wynosi $10000 oraz na rachunku są otwarte pozycje o niezrealizowanym zysku/stracie w wysokości $100, następnie mamy saldo rachunku +/- zysk/strata = equity. W ujęciu pieniężnym będzie to wyglądało następująco $1000 + $100 = $10100. Depozyt zabezpieczający (przy dźwigni 1:100) = (wolumen transakcji x cena waloru) / 100. A zatem mamy $2860. Z kolei wolne środki ( Margin Free) to saldo rejestru operacyjnego - depozyt zabezpieczający. W naszym przykładzie będzie to $10100 - $2860 = $7240. Na koniec obliczmy poziom depozytu czyli Margin Level, który wynosi (equity/depozyt) x 100, czyli $10100 / $2860 x 100 = 353%.

Wystarczy spojrzeć na listę, gdzie equity jest umieszczone. Wyraźnie widać, że equity to kapitał zgromadzony na rachunku pomniejszony lub powiększony o wszystkie otwarte pozycje, które dany trader posiada. Inaczej mówiąc jest to saldo rachunku skorygowane o zyski lub straty ze wszystkich otwartych pozycji.

Dodatkowe wskazówki dotyczące equity

Jeżeli rynek zaczyna iść ponownie w Twoją stronę, a stratne pozycje zaczynają być coraz mniejsze, wtedy poziom depozytu spada i ponownie Equity może przewyższyć go.

W przeciwnym scenariuszu rynek kontynuuje ruch przeciwko Tobie, a Equity spadnie do poziomu niższego, niż depozyt zabezpieczający, co może zakończyć się automatycznym zamknięciem pozycji. W takiej sytuacji pozycje stratne muszą być zamknięte w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu wykorzystania dźwigni. Broker zazwyczaj ustala procentowy limit, który stanowi minimalny poziom depozytu, który musi być utrzymany na rynku, przykładowo 30%. Jeżeli poziom depozytu (equity podzielone przez depozyt zabezpieczający) spadnie poniżej 30% broker zamknie pozycje zaczynając od tej najbardziej tracącej. Jeżeli po zamknięciu pozycji najbardziej tracącej nadal rynek będzie poruszał się przeciwko graczowi, broker ponownie zamknie kolejną najbardziej stratną pozycję. Oczywiście zdeponowanie nowych środków na rachunku pozwoli uchronić przed zamknięciem stratnych pozycji.

Dobre zrozumienie Forex Equity z pewnością pozwoli w bardziej świadomy sposób dokonywać transakcji, jak również unikać podejmowania zbyt dużego ryzyka oraz wezwania do uzupełnienia depozytu.

Podsumujmy teraz Equity

Equity to jeden z najważniejszych aspektów na rynku Forex. Istotne jest, żeby utrzymywać takie saldo rejestru operacyjnego, aby nigdy nie przekroczyć odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego, co może skutkować automatycznym zamknięciem pozycji. Można samemu zamknąć najbardziej stratne pozycje lub po prostu zasilić rachunek.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.