Czym jest Equity, czyli saldo rejestru operacyjnego?

Admirals

Jest wiele zagadnień, które należy opanować, żeby móc skutecznie handlować na rynku Forex. Jednym z nich jest saldo rejestru operacyjnego, czyli Equity. Przede wszystkim jest to potrzebne do rozróżnienia sytuacji, kiedy mamy otwarte pozycje oraz czasu, kiedy nie mamy żadnej ekspozycji na rynku. W momencie, gdy mamy otwarte pozycje, Equity naszego rachunku Forex jest sumą zysków lub straty oraz naszego salda rachunku, który jest widoczny w oknie Terminala na platformie MetaTrader 4. Warto pamiętać, że gdy nie mamy żadnych otwartych pozycji saldo rejestru operacyjnego jest takie samo, jak saldo rachunku (balance) oraz wolne środki na koncie (free margin).

Jest wiele zagadnień, które należy opanować, żeby móc skutecznie handlować na rynku Forex. Jednym z nich jest saldo rejestru operacyjnego, czyli Equity. Przede wszystkim jest to potrzebne do rozróżnienia sytuacji, kiedy mamy otwarte pozycje oraz czasu, kiedy nie mamy żadnej ekspozycji na rynku. W momencie, gdy mamy otwarte pozycje, Equity naszego rachunku Forex jest sumą zysków lub straty oraz naszego salda rachunku, który jest widoczny w oknie Terminala na platformie MetaTrader 4. Warto pamiętać, że gdy nie mamy żadnych otwartych pozycji saldo rejestru operacyjnego jest takie samo, jak saldo rachunku (balance) oraz wolne środki na koncie (free margin).

Co oznacza saldo rejestru operacyjnego na rynku Forex?

Equity Forex oznacza absolutną wartość transakcji, które są dodane do naszego salda rachunku. Na platformie MetaTrader 4 mamy zaprezentowane wszystkie otwarte pozycje. Wyszczególniona jest lista transakcji. Dodatkowo mamy szereg informacji związanych z tymi pozycjami. Przyjrzyjmy się im.

Pierwszym parametrem, który wyjaśnimy jest Margin, czyli depozyt zabezpieczający. Jest to wymagana kwota, jaką trader musi posiadać na rachunku, aby móc otworzyć pozycję. Depozyt zabezpieczający jest związany z dźwignia finansową dostarczaną przez brokera. Należy wiedzieć, że rynek Forex jest rynkiem, gdzie wykorzystywana jest w dużym stopniu dźwignia finansowa.

Kolejnym parametrem, który należy wyjaśnić jest Saldo konta. Saldo oznacza całkowite środki, jakie posiadamy. Saldo rachunku nie jest modyfikowane o otwarte pozycje. Dopiero, gdy zamkniemy jakąś z posiadanych transakcji, jej rezultat jest dopisywany do salda konta (balance).

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Kolejną zmienną są niezrealizowane zyski oraz straty (profit/loss). Ten parametr wskazuje na zsumowane zyski oraz straty ze wszystkich otwartych pozycji, co oznacza niezrealizowane, a nie faktycznie zaksięgowane zyski lub straty. Co więcej w każdym momencie ta wartość może ulec zmianie, gdyż nie zostały dopisane do salda rachunku.

Przypomnijmy jeszcze czym jest saldo rachunku operacyjnego. Equity oznacza sumę zysku lub straty oraz naszego początkowego salda i pokazuje kwotę, jaką możemy uzyskać, gdyby pozycje zostały zamknięte. Ponadto, gdy już zamkniemy naszą pozycję, zysk lub strata zostanie dopisana do naszego salda konta.

Ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że MT4 equity jest to stan otwartych pozycji i obrazuje zmiany w kapitale w związku ze zmianą niezrealizowanych zysków lub strat na aktywnych pozycjach. Ponadto, gdy transakcje są zamykane, a zyski lub straty są dodawane do salda rachunku, to również saldo rejestru operacyjnego się zmienia.

Pojęcia takie, jak saldo rachunku, dźwignia finansowa, MetaTrader equity, depozyt zabezpieczający muszą być znane każdemu, kto chce handlować na rynku FX. Forex trader musi wiedzieć, jak odnoszą się do jego kapitału zgromadzonego na rachunku brokerskim. Zazwyczaj osoby, które otrzymują wezwanie do uzupełnienia depozytu nie rozumieją, czyli tak zwany margin call Forex, nie rozumieją współzależności pomiędzy dźwignią, free equity, depozytem zabezpieczającym oraz saldem rachunku. W rzeczywistości otwierają pozycje bez uwzględnienia poziomu depozytu zabezpieczającego, salda rejestru operacyjnego etc. Błąd, błąd, błąd!

Equity jest również kluczowym czynnikiem wykorzystania dźwigni finansowej. Generalnie saldo rejestru operacyjnego powinno być wyższe, niż depozyt wykorzystany do otwartych pozycji. To powoduje, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak wykorzystać equity do generowania balansu pomiędzy ryzykiem a profitem generowanym przez transakcję.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Jak korzystać z informacji o Equity?

Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć znaczenie salda rejestru operacyjnego, dlatego poniżej przedstawiamy kilka przykładów. Na początku zerknij na okno Terminal na platformie MetaTrader 4 w momencie, gdy masz otwarte pozycje. Saldo rachunku zmieni się, gdy zamkniesz otwarte pozycje. Co jeszcze jest ważne, zysk/strata z otwartych pozycji będzie dodana lub odjęta od Twojego początkowego salda.

Spójrzmy na przykład, który pozwoli nam lepiej zrozumieć, czym jest saldo rejestru operacyjnego. Wyobraźmy sobie sytuację, że saldo rachunku wynosi $10000 oraz na rachunku są otwarte pozycje o niezrealizowanym zysku/stracie w wysokości $100, następnie mamy saldo rachunku +/- zysk/strata = equity. W ujęciu pieniężnym będzie to wyglądało następująco $1000 + $100 = $10100. Depozyt zabezpieczający (przy dźwigni 1:100) = (wolumen transakcji x cena waloru) / 100. A zatem mamy $2860. Z kolei wolne środki ( Margin Free) to saldo rejestru operacyjnego - depozyt zabezpieczający. W naszym przykładzie będzie to $10100 - $2860 = $7240. Na koniec obliczmy poziom depozytu czyli Margin Level, który wynosi (equity/depozyt) x 100, czyli $10100 / $2860 x 100 = 353%.

Wystarczy spojrzeć na listę, gdzie equity jest umieszczone. Wyraźnie widać, że equity to kapitał zgromadzony na rachunku pomniejszony lub powiększony o wszystkie otwarte pozycje, które dany trader posiada. Inaczej mówiąc jest to saldo rachunku skorygowane o zyski lub straty ze wszystkich otwartych pozycji.

Dodatkowe wskazówki dotyczące equity

Jeżeli rynek zaczyna iść ponownie w Twoją stronę, a stratne pozycje zaczynają być coraz mniejsze, wtedy poziom depozytu spada i ponownie Equity może przewyższyć go.

W przeciwnym scenariuszu rynek kontynuuje ruch przeciwko Tobie, a Equity spadnie do poziomu niższego, niż depozyt zabezpieczający, co może zakończyć się automatycznym zamknięciem pozycji. W takiej sytuacji pozycje stratne muszą być zamknięte w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu wykorzystania dźwigni. Broker zazwyczaj ustala procentowy limit, który stanowi minimalny poziom depozytu, który musi być utrzymany na rynku, przykładowo 30%. Jeżeli poziom depozytu (equity podzielone przez depozyt zabezpieczający) spadnie poniżej 30% broker zamknie pozycje zaczynając od tej najbardziej tracącej. Jeżeli po zamknięciu pozycji najbardziej tracącej nadal rynek będzie poruszał się przeciwko graczowi, broker ponownie zamknie kolejną najbardziej stratną pozycję. Oczywiście zdeponowanie nowych środków na rachunku pozwoli uchronić przed zamknięciem stratnych pozycji.

Dobre zrozumienie Forex Equity z pewnością pozwoli w bardziej świadomy sposób dokonywać transakcji, jak również unikać podejmowania zbyt dużego ryzyka oraz wezwania do uzupełnienia depozytu.

Podsumujmy teraz Equity

Equity to jeden z najważniejszych aspektów na rynku Forex. Istotne jest, żeby utrzymywać takie saldo rejestru operacyjnego, aby nigdy nie przekroczyć odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego, co może skutkować automatycznym zamknięciem pozycji. Można samemu zamknąć najbardziej stratne pozycje lub po prostu zasilić rachunek.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to jest krótka sprzedaż?
Znane powiedzenie mówi, aby „kupować nisko i sprzedawać wysoko” – taka strategia ma oczywiście wiele sensu. Zdarzają się jednak okresy, gdy rynki nie są chętne do wzrostów. Jaką strategię obrać, kiedy rynki zamiast rosnąć, ciągle spadają? W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być gra na krótko....
Czym jest hedging walutowy i jak z niego korzystać?
Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co jest istotne na temat hedgingu. Wyjaśnimy, czym jest hedging na rynku Forex, przedstawimy przykładową strategię tego typu oraz wyjaśnimy na czym polega „Hold Forex" i nie tylko!Co to jest hedging walutowy?Hedging na rynku forex oznacza zabezpieczenie, czyl...
Co to jest depozyt zabezpieczający w handlu na Forex?
Depozyt zabezpieczający (margin) jest jedną z najważniejszych koncepcji w handlu Forex. Jednakże, wielu początkujących traderów nie rozumie jego znaczenia lub niewłaściwie interpretuje to pojęcie. Prowadzi to do serii błędów, które w konsekwencji mogą generować straty - szczególnie dlatego, że trade...
Więcej