Co to jest equity, czyli saldo rejestru operacyjnego?

Admirals

Jest wiele zagadnień, które należy opanować, żeby móc skutecznie handlować na rynku Forex. Jednym z nich jest saldo rejestru operacyjnego, czyli Equity. Przede wszystkim jest to potrzebne do rozróżnienia sytuacji, kiedy mamy otwarte pozycje oraz czasu, kiedy nie mamy żadnej ekspozycji na rynku. W momencie, gdy mamy otwarte pozycje, Equity naszego rachunku Forex jest sumą zysków lub straty oraz naszego salda rachunku, który jest widoczny w oknie Terminala na platformie MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Warto pamiętać, że gdy nie mamy żadnych otwartych pozycji saldo rejestru operacyjnego jest takie samo, jak saldo rachunku (balance) oraz wolne środki na koncie (free margin).

Co oznacza saldo rejestru operacyjnego na rynku Forex?

Equityoznacza absolutną wartość transakcji, które są dodane do naszego salda rachunku. Na platformie MetaTrader mamy zaprezentowane wszystkie otwarte pozycje. Wyszczególniona jest lista transakcji. Dodatkowo mamy szereg informacji związanych z tymi pozycjami. Przyjrzyjmy się im.

Margin, czyli depozyt zabezpieczający, jest to wymagana kwota, jaką trader musi posiadać na rachunku, aby móc otworzyć pozycję. Depozyt zabezpieczający jest związany z dźwignia finansową dostarczaną przez brokera. Należy wiedzieć, że rynek Forex jest rynkiem, gdzie wykorzystywana jest w dużym stopniu dźwignia finansowa.

Saldo rachunku oznacza całkowite środki, jakie posiadamy. Saldo rachunku nie jest modyfikowane o otwarte pozycje. Dopiero, gdy zamkniemy jakąś z posiadanych transakcji, jej rezultat jest dopisywany do salda (balance).

Kolejną zmienną są niezrealizowane zyski oraz straty (profit/loss). Ten parametr wskazuje na zsumowane zyski oraz straty ze wszystkich otwartych pozycji, co oznacza niezrealizowane, a nie faktycznie zaksięgowane zyski lub straty.

Pojęcia takie, jak saldo rachunku, dźwignia finansowa, czy depozyt zabezpieczający muszą być znane każdemu, kto chce handlować na rynku FX. Zazwyczaj osoby, które otrzymują wezwanie do uzupełnienia depozytu otwierają pozycje bez uwzględnienia poziomu depozytu zabezpieczającego, co często może skończyć się źle i jest związane z niewłaściwym zarządzaniem kapitałem.

Equity jest również kluczowym czynnikiem wykorzystania dźwigni finansowej. Generalnie saldo rejestru operacyjnego powinno być wyższe, niż depozyt wykorzystany do otwartych pozycji. To powoduje, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak wykorzystać equity do generowania balansu pomiędzy ryzykiem a zyskiem generowanym przez transakcje.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Jak korzystać z informacji o Equity?

Spójrzmy na przykład, który pozwoli nam lepiej zrozumieć, czym jest saldo rejestru operacyjnego. Wyobraźmy sobie sytuację, że saldo rachunku wynosi $10000 oraz na rachunku są otwarte pozycje o niezrealizowanym zysku/stracie w wysokości $100, następnie mamy saldo rachunku +/- zysk/strata = equity. W ujęciu pieniężnym będzie to wyglądało następująco $10000 + $100 = $10100. Depozyt zabezpieczający (przy dźwigni 1:100) = (wolumen transakcji x cena waloru) / 100. A zatem mamy $2860. Z kolei wolne środki ( Margin Free) to saldo rejestru operacyjnego - depozyt zabezpieczający. W naszym przykładzie będzie to $10100 - $2860 = $7240. Na koniec obliczmy poziom depozytu czyli Margin Level, który wynosi (equity/depozyt) x 100, czyli $10100 / $2860 x 100 = 353%.

Wystarczy spojrzeć na listę, gdzie equity jest umieszczone. Wyraźnie widać, że equity to kapitał zgromadzony na rachunku pomniejszony lub powiększony o wszystkie otwarte pozycje, które dany trader posiada. Inaczej mówiąc jest to saldo rachunku skorygowane o zyski lub straty ze wszystkich otwartych pozycji.

Podsumowanie

Zrozumienie, jak działa equity jest bardzo ważne, jeżeli handlujemy z dźwignią na rynku Forex i CFD. Istotne jest, żeby utrzymywać takie saldo rejestru operacyjnego, aby nigdy nie przekroczyć odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego, co może skutkować automatycznym zamknięciem pozycji. Najlepiej samemu zamknąć najbardziej stratne pozycje lub po prostu zasilić rachunek.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Największe giełdy papierów wartościowych na świecie
Czy wiesz, że rynek akcji ma historię sięgającą ponad 500 lat? Giełda obecnie kojarzy się z nowoczesnym budynkiem z dużymi pomieszczeniami, w których umieszczone są serwery, za pomocą których dokonywanych jest setki milionów transakcji wartych miliardy dolarów. Początek handlu papierami wartościowym...
Co to jest swap na rynku Forex?
W żargonie na rynku Forex rzadziej stosowany termin przez traderów Rollover Forex jest również znany jako Swap walutowy lub Forex Swap. Pojęcie to jest bardzo ważne, ponieważ Twoje zarobki mogą wzrastać lub maleć w zależności od swapów, o ile przetrzymywane są otwarte pozycje przez noc na kolejny dz...
Trzy Wiedźmy - Dlaczego jest to istotne dla każdego tradera?
Na giełdach są pewne daty, które każdy trader powinien zaznaczyć w swoim kalendarzu: publikacje makroekonomiczne, decyzje Europejskiego Banku Centralnego lub Rezerwy Federalnej, wyniki kwartalne i roczne spółek... Ale bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń jest tak zwana „Godzina Trzech Wie...
Więcej