Popyt na waluty cyfrowe poprawia wyniki PayPala

Maj 06, 2021 16:30

Kontynuujemy sezon wyników korporacyjnych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Na obu brzegach Oceanu Atlantyckiego gospodarki pokazują poprawę po kryzysie wywołanym przez Covid-19, poprzez ogólnie pozytywne wyniki biznesowe. Pozwala nam to na znalezienie interesujących okazji.

Na zamknięciu wczorajszej sesji PayPal zaprezentował wyniki odpowiadające I kwartałowi roku 2021, które przewyższają oczekiwania rynku, uzyskując zarówno zysk na akcję, jak i dochód wyższy od oczekiwanego.

Według prezesa PayPal, kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tak pozytywnych wyników jest presja, jakiej firma doświadczyła w związku z dużym popytem na kryptowaluty, po włączeniu ich do oferty pod koniec 2020 r. To znacznie przekracza oczekiwania firmy, co pokazuje, że waluty cyfrowe wprowadzone zarówno przez banki centralne, jak i tradycyjne kryptowaluty mogą być siłą napędową w kierunku uzyskania bardziej sprawiedliwego systemu finansowego.

PayPal odnotował zysk na akcję w wysokości 1,22 USD przy dochodzie w wysokości 6,03 mld USD w porównaniu z oczekiwanym zyskiem 1,01 USD na akcję i dochodem w wysokości 5,91 mld USD.

Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zobaczyć, jak po zaznaczeniu minimum 23 marca 2020 roku, po korekcie spowodowanej początkiem pandemii, cena odnotowała spektakularny trend wzrostowy, który doprowadził do rekordowego poziomu 309,14 USD za akcję w dniu 16 lutego 2021 roku, co oznacza wzrost o 251,63%. Te silne wzrosty były wspierane przez siłę północnoamerykańskiego indeksu Nasdaq, który utrzymuje silny trend wzrostowy, notując kolejne szczyty.

Z technicznego punktu widzenia, po osiągnięciu historycznych maksimów, cena rozpoczęła korektę, która doprowadziła do dna wokół strefy 225 USD za akcję, reprezentowanej przez czerwony zakres na wykresie. Następnie cena rozpoczęła nowy impuls wzrostowy, który doprowadził ją do utworzenia formacji podwójnego szczytu (na zielono), która sprowadziła cenę z powrotem w okolice średnioterminowej linii trendu wzrostowego, która działa obecnie jako pierwszy poziom wsparcia. Utrata tego poziomu może otworzyć drzwi do dalszej korekty w kierunku strefy, w której zbiegają się: średnia krocząca z 200 sesji i poprzedni poziom wsparcia w kolorze czerwonym.

W każdym razie musimy być bardzo ostrożni i przyglądać się ewolucji ceny w nadchodzących sesjach, gdyż po tych dobrych wynikach cena mogłaby odbić się od obecnych poziomów. Jednak dopóki nie przekroczy obecnego poziomu oporu, nie możemy spodziewać się dużych ruchów w górę.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. PayPal, wykres dzienny. Zakres danych: od 2 sierpnia 2018 r. do 6 maja 2021 r. Sporządzono: 6 maja 2021 r. o godzinie 12:25. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu akcji PayPal w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +116,51%

2019: +28,64%

2018: +14,22%

2017: +86,52%

2016: +9,03%

Z kontem Admirals Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje PayPal i ponad 3000 innych spółek! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.