USD Index - czy warto analizować indeks dolara

Sierpień 30, 2017 11:52

Indeks dolara amerykańskiego nazywany często USDX lub też DXY jest wskaźnikiem odzwierciedlającym siłę lub też słabość dolara amerykańskiego. Powstał w 1973 roku, jego początkowa wartość została wyznaczona na 100. Od tamtego czasu jego maksimum znalazło się na poziomie 150 w litym 1985 roku, natomiast minimum zostało osiągnięte w marcu 2008 roku.

Konstrukcja indeksu dolara

Indeks dolara składa się z koszyka głównych walut. W jego skład wchodzi euro, jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski, korona szwedzka oraz frank szwajcarski. Poniżej została przedstawiona tabela, która pokazuje udział poszczególnych walut w indeksie dolara.

Źródło: Bloomberg

Największą wagę w indeksie dolara przyznano euro, którego udział stanowi 57 procent. Kolejna walutą jest jen japoński z udziałem 13 procentowym oraz funt brytyjski z 11 procentami. Waga kolejnych trzech walut stanowi ok. 17 procent całego koszyka.

Wagi poszczególnych walut dobrano na podstawie wymiany handlowej, aczkolwiek jest problematyczna. Sama waga wspólnej waluty stanowi 57 procent, zatem w ostateczności jako jedyna może wyznaczyć trend na indeksie dolara. Pomimo tego faktu warto przyglądać się USD.

Analiza indeksu dolara

Indeks dolara pokazuje zachowanie się USD na szerokim rynku. Zatem, jeżeli wspomniane aktywo znajduje się w trendzie spadkowym, to prawdopodobnie wszystkie waluty z dolarem amerykańskim jako walutą (kwotowaną lub bazową) mają taki sam trend.

Notowania USD index, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Market

W ostatnim czasie doszło do mocnej wyprzedaży indeksu dolara, co było widać po zachowaniu całego rynku. Zauważenie tendencji zwyżkowej lub zniżkowej na indeksie może być naszym potwierdzeniem do zawarcia długiej lub krótkiej pozycji na innym aktywie z dolarem amerykańskim.

Indeks dolara i USDPLN - Przykład

Indeks dolara znajduje się w mocnym trendzie spadkowym, jakiej pozycji powinniśmy szukać na parze walutowej USD/PLN?

Notowania indeksu dolara i USDPLN, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets

Oczywiście krótkiej. Na powyższej grafice zobrazowano indeks dolara amerykańskiego (okno górne), na wykresie dolnym parę walutową USD/PLN. Mocna wyprzedaż indeksu dolara wspierała trend na USD/PLN.

Reasumując, jeżeli widzimy jasny i klarowny trend na indeksie dolara, to na pozostałych aktywach finansowych związanym z dolarem amerykańskim powinniśmy szukać pozycji zgodny z trendem na szerokim indeksie amerykańskiej waluty.

Indeks dolara i wsparcie/opór - Przykład

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za analizą indeksu dolara jest wsparcie oraz opór. Jeżeli indeks USD znajduje się na mocnym wsparciu oraz pozostałe pary walutowe np. EUR/USD przy mocnym oporze/wsparciu, to powinniśmy być bardzo uważać, trend może niebawem się zmienić.

Notowania USDX i EURUSD, interwał miesięczny

Źródło: Admiral Markets

Na powyższej grafice w pierwszym oknie zobrazowano indeks dolara. Notowania spadły na bardzo istotny poziom wsparcia. Z kolei notowania EUR/USD znalazły się w kilkumiesięcznym trendzie wzrostowym, ale dotarły do mocnego oporu. Zatem, co się stanie dalej? Analiza techniczna w dwóch przypadkach wskazuje na mocniejszą korektę.

USD index a rynek towarów

Większość surowców wyceniane jest w dolarze amerykańskim. Trend wzrostowy na dolarze amerykańskim może doprowadzić do mocnej wyprzedaży surowców, natomiast trend spadkowy do ich wzrostu. Poniżej został przedstawiony wykres reprezentujący szeroki rynek surowców (biały) na tle indeksu dolara (linia zielona).

Źródło: Bloomberg

Od 2000 do 2008 roku USD index znalazł się pod presją sprzedających. Z kolei indeks CRB (reprezentant szerokiego rynku surowców) w trendzie wzrostowym. Trend spadkowy na USD dollar index wspierał trend wzrostowy na surowcach. Sytuacja zgoła odmienna pojawiła się od 2011 roku, gdzie dołek na USD index przypadł na szczyt indeksu CRB.

USD Index - czy warto analizować indeks dolara - Podsumowanie

Indeks dolara powinien odgrywać znaczącą rolę w naszej analizie. Może stanowić dodatkowe potwierdzenie wcześniej obranego kierunku na innej parze walutowej lub na surowcu. Przy analizie USD index powinniśmy także zwrócić uwagę na poziomy wsparcia czy też oporu.

Zobacz już teraz indeks dolara na koncie demonstracyjnym w Admiral Markets.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych