Konta papildināšana un izmaksa

Zemāk atradīsiet tabulu ar iespējām, kā ieskaitīt un izskaitīt līdzekļus no Admiral Markets Cyprus Ltd tirdzniecības konta.

Depozīti Pieņemtās valūtas Komisijas Minimālā summa Maksimālā summa 2 Apstrādes laiks
Bankas pārskaitījums
Atkarībā no dzīvesvietas valsts, ieskaitot EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK Bez maksas nav minimālā nav maksimālā līdz 3 dienām
Visa un MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK Bez maksas 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK Tūlītējs
Klarna.
Klarna
EUR Bez maksas 50 EUR 10 000 EUR Tūlītējs
Skrill
EUR / USD 0,9%, min. 1 EUR / USD 50 EUR / USD 10 000 EUR / USD Tūlītējs


Ar tirdzniecību saistītās komisijas
Komisijas Informācija par komisiju likmēm un minimālajām komisijām atrodama sadaļā Līgumu specifikācijas


Iekšējie pārskaitījumi
Starp klienta nodalītajiem tirdzniecības kontiem:
Konti ar vienu un to pašu bāzes valūtu Bezm.
Konti ar atšķirīgām bāzes valūtām 1% no summas
Starp klienta atsevišķajiem maciņiem, maciņu, tirdzniecības kontu un Admiral Markets Card:
Maciņiem, maciņu un kontu ar vienādu bāzes valūtu Bezmaksas
Maciņiem, maciņu un kontu, maciņu un karti, kontu un karti ar dažādām bāzes valūtām 2 5 bezmaksas pārskaitījumi, pēc tam 1% apmērā no summas (min. 1 EUR)


Papildu komisijas
Reālā vai demo konta atvēršana Bezm.
Neaktivitātes maksa (spēkā no 01.09.2017.) 1 10 EUR (mēnesī)
Valūtas konvertācijas komisija 3 0.3%

1  Neaktivitātes maksa: summa, kas tiks piemērota tirdzniecības kontiem, kuros nav izpildīti darījumi pēdējo 24 mēnešu laikā un tie netiek lietoti, lai turētu atvērtus darījumus. Summa tiks piemērota tikai tad, ja konta bilance ir lielāka par 0.

2  limits diennaktī katram klientam

3  Trades in Stocks, ETFs, Stock CFDs and ETF CFDs that are quoted in currencies other than your account base currency will be subject to a currency conversion fee.


Admiral Markets Cyprus Ltd Maksājumu Noteikumi un Nosacījumi

Spēkā no 19.01.2018.

Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk "Noteikumi") attiecas uz visiem Admiral Markets Cyprus Ltd klientu pārskaitījumiem, lai pārskaitītu vai noņemtu naudas līdzekļus (turpmāk "Maksājumi") no klienta tirdzniecības konta, kas ir atvērts Admiral Markets Cyprus Ltd.

Iesniedzot pieprasījumu par maksājuma veikšanu Admiral Markets Cyprus Ltd, katrs klients apstiprina, ka viņš ir izlasījis, saprot un piekrīt ievērot šos Noteikumus un izvēlēto maksājuma metodi Treidera Kabinetā. Attiecībā uz jautājumiem, ko nenosaka šie Noteikumi, tiek piemēroti Admiral Markets Cyprus Ltd Vispārējie noteikumi un Nosacījumi.

1. Maksājumi

1.1 Klients var veikt Maksājuma pieprasījumus jebkurā laikā, un Admiral Markets Cyprus Ltd tos pieņems, ja klients vienmēr ievēro gan Admiral Markets Cyprus Ltd. Biznesa noteikumus, gan arī Maksājuma noteikumus.

1.2 Depozīti tiks pārskaitīti uz klienta tirdzniecības kontu vienas darba dienas laikā no (09:00 -18:00) pēc tam, kad summa ir ienākusi Admiral Markets Cyprus Ltd bankas kontā.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd apstrādā naudas izņemšanu no klienta tirdzniecības konta tajā pašā darba dienā, ja paredzētais pieprasījums par naudas līdzekļu izņemšanu ienācis pirms 18:00. Pieprasījumi par naudas izņemšanu, kas saņemti uz Admiral Markets Cyprus Ltd pēc 18:00 darba dienās, brīvdienās, valsts vai svētku dienās, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd nepieņem un neapstrādā Maksājumus uz vai no klientam nepiederošiem (trešo pušu) kontiem.

1.5 Līdzekļu izņemšanas gadījumā Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības izpildīt pieprasījumu uz to pašu banku, starpniekbanku un uz to pašu kontu, ko klients izmantoja, veicot sākotnējo vai jebkuru iepriekšējo Maksājumu, neatkarīgi no izvēlētas naudas izņemšanas metodes, kurai klients devis priekšroku.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības ieturēt Maksājumu izpildi un pieprasīt papildu dokumentus jebkurā brīdī, lai pārbaudītu maksājumu avotu, vai arī, ja tas Admiral Markets Cyprus Ltd ir nepieciešams citu iemeslu dēļ.

2. Papildu maksājumu detaļas

2.1 Konkrētāka informācija, kas attiecas uz Maksājumiem (piemēram, maksājumu limiti, laika grafiki u.c.) ir parādīta Treidera Kabinetā, iesniedzot Maksājuma pieprasījumu, bet katrs klients ir pilnībā atbildīgs, pirms jebkura maksājuma pieprasījuma, ņemt vērā šādu informāciju.

3. Nepareizi vai kļūdaini maksājumu pieprasījumi

3.1 Klients tiek aicināts izvairīties no neprecizitātēm Maksājuma pieprasījumā. Turklāt gadījumā, ja klients ir veicis kļūdainu vai nepareizu Maksājumu pieprasījumu, Admiral Markets Cyprus Ltd nav pienākuma atgūt Maksājumu no Maksājumu pakalpojumu sniedzēja, nedz atmaksāt klientam jebkuras maksas, izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies. Klients ir atbildīgs par kompensāciju Admiral Markets Cyprus Ltd par izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar kļūdainu vai nepareizu Maksājuma pieprasījumu.

4. Komisijas

4.1 Ja bāzes valūta klienta tirdzniecības kontā atšķiras no bāzes valūtas pārskaitāmajiem līdzekļiem, pārskaitāmā summa tiks konvertēta uz bāzes valūtu klienta tirdzniecības kontā. Admiral Markets Cyprus Ltd saņēmēja bankas dienas maiņas kurss, kur maksājums bija veikts, tiks izmantots līdzekļu konvertācijai.

4.2 Ja papildu bankas pakalpojumu maksa attiecas uz pārskaitījumu (no saņēmēja bankas vai starpniekbankas), summa tiks atskaitīta no līdzekļiem, kas jāpārskaita. Tā rezultātā, klients var saņemt mazāku summu, nekā sākotnēji bija paredzēts. Admiral Markets Cyprus Ltd nav atbildīgs par jebkādu maksu par pakalpojumiem, ko uzliek par pārskaitījumiem citas bankas.

4.3 Ja pārskaitījums, kas saistīts ar debeta pakalpojumu maksu (proti, pārskaitījums kā pakalpojuma maksas tips, piemēram, "visas maksas sedz saņēmējs" vai "dalītās izmaksas"), būs veiktas ārpus Admiral Markets Cyprus Ltd bankas konta, maksa tiks atskaitīta no summas, kas jāpārskaita uz klienta tirdzniecības kontu.

4.4 Piemērojamās komisijas ir ieturētas klienta tirdzniecības konta bāzes valūtā, piemēram, ja konta bāzes valūta ir EUR, komisija būs EUR, ja konta bāzes valūta ir GBP, komisija būs GBP.

4.5 Lūdzu, ņemiet vērā, ka tirdzniecībā var būt papildu maksas, kas ir saistītas ar pozīcijas pārnešanu (piemēram, mijmaiņas darījumi vai procentu maksas) attiecībā uz visiem instrumentiem turētiem pa nakti un kredīta/debeta dividenžu korekcijas pozīcijām akciju un indeksu CFD, saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izveidoti Līguma specifikācijas sadaļā Admiral Markets Cyprus Ltd mājas lapā.

5. Vietējā likumdošana

5.1 Likumi un noteikumi attiecībā uz finanšu pakalpojumiem un valūtas operācijām var ievērojami atšķirties dažādos reģionos, katrs klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstību jebkuriem vietējiem noteikumiem, jo īpaši par jebkuru piemērojamo nodokļu saistībām.

6. Kļūdas maksājumu sistēmas darbībā

6.1 Katram klientam jāņem vērā tiešsaistes maksājumu sistēmas traucējumu raksturīgā neaizsargātība pret traucējumiem, kavēšanos, kas, jo īpaši, var būt saistīta ar Maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Klientam tiek stingri ieteikts atjaunināt savu anti-vīrusu programmatūru un pastāvīgi pārbaudīt vīrusus savā datorā.

6.2 Nekādos apstākļos Admiral Markets Cyprus Ltd nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem no maksājumu sistēmas un/vai jebkuru citu tehnisko sistēmu, kas pieder vai kuru vada Maksājumu pakalpojumu sniedzējs un/vai attiecībā uz šādu kavēšanos rezultātiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem.


Izņemšana Pieņemtās valūtas Komisijas Minimālā summa Maksimālā summa 3 Apstrādes laiks
Bankas pārskaitījums1
Atkarībā no dzīvesvietas valsts, ieskaitot EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK 1 bezmaksas līdzekļu izmaksas reize mēnesī bez minimuma bez maksimuma līdz 3-5 darba dienām
Visa un MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK 1 bezmaksas līdzekļu izmaksas reize mēnesī 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK 3-5 darba dienas
Skrill
EUR / USD 1 bezmaksas līdzekļu izmaksas reize mēnesī 2 1 EUR / USD 10 000 EUR / USD Tūlītējs
Bankas pārskaitījumu īpašie nosacījumi:
EUR maksājumi EIropas Savienībā EUR 1 EUR nav minimālā nav maksimālā ne vairāk kā 3 darba dienas

1  5 EUR / 10 BGN / 6 CHF /150 CZK / 5 GBP/ 40 HRK / 1 500 HUF / 25 PLN / 25 RON / 50 SEK

2  1%, min. 1 EUR / USD

3  limits diennaktī katram klientam


Admiral Markets Cyprus Ltd Maksājumu Noteikumi un Nosacījumi

Spēkā no 19.01.2018.

Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk "Noteikumi") attiecas uz visiem Admiral Markets Cyprus Ltd klientu pārskaitījumiem, lai pārskaitītu vai noņemtu naudas līdzekļus (turpmāk "Maksājumi") no klienta tirdzniecības konta, kas ir atvērts Admiral Markets Cyprus Ltd.

Iesniedzot pieprasījumu par maksājuma veikšanu Admiral Markets Cyprus Ltd, katrs klients apstiprina, ka viņš ir izlasījis, saprot un piekrīt ievērot šos Noteikumus un izvēlēto maksājuma metodi Treidera Kabinetā. Attiecībā uz jautājumiem, ko nenosaka šie Noteikumi, tiek piemēroti Admiral Markets Cyprus Ltd Vispārējie noteikumi un Nosacījumi.

1. Maksājumi

1.1 Klients var veikt Maksājuma pieprasījumus jebkurā laikā, un Admiral Markets Cyprus Ltd tos pieņems, ja klients vienmēr ievēro gan Admiral Markets Cyprus Ltd. Biznesa noteikumus, gan arī Maksājuma noteikumus.

1.2 Depozīti tiks pārskaitīti uz klienta tirdzniecības kontu vienas darba dienas laikā no (09:00 -18:00) pēc tam, kad summa ir ienākusi Admiral Markets Cyprus Ltd bankas kontā.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd apstrādā naudas izņemšanu no klienta tirdzniecības konta tajā pašā darba dienā, ja paredzētais pieprasījums par naudas līdzekļu izņemšanu ienācis pirms 18:00. Pieprasījumi par naudas izņemšanu, kas saņemti uz Admiral Markets Cyprus Ltd pēc 18:00 darba dienās, brīvdienās, valsts vai svētku dienās, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd nepieņem un neapstrādā Maksājumus uz vai no klientam nepiederošiem (trešo pušu) kontiem.

1.5 Līdzekļu izņemšanas gadījumā Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības izpildīt pieprasījumu uz to pašu banku, starpniekbanku un uz to pašu kontu, ko klients izmantoja, veicot sākotnējo vai jebkuru iepriekšējo Maksājumu, neatkarīgi no izvēlētas naudas izņemšanas metodes, kurai klients devis priekšroku.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības ieturēt Maksājumu izpildi un pieprasīt papildu dokumentus jebkurā brīdī, lai pārbaudītu maksājumu avotu, vai arī, ja tas Admiral Markets Cyprus Ltd ir nepieciešams citu iemeslu dēļ.

2. Papildu maksājumu detaļas

2.1 Konkrētāka informācija, kas attiecas uz Maksājumiem (piemēram, maksājumu limiti, laika grafiki u.c.) ir parādīta Treidera Kabinetā, iesniedzot Maksājuma pieprasījumu, bet katrs klients ir pilnībā atbildīgs, pirms jebkura maksājuma pieprasījuma, ņemt vērā šādu informāciju.

3. Nepareizi vai kļūdaini maksājumu pieprasījumi

3.1 Klients tiek aicināts izvairīties no neprecizitātēm Maksājuma pieprasījumā. Turklāt gadījumā, ja klients ir veicis kļūdainu vai nepareizu Maksājumu pieprasījumu, Admiral Markets Cyprus Ltd nav pienākuma atgūt Maksājumu no Maksājumu pakalpojumu sniedzēja, nedz atmaksāt klientam jebkuras maksas, izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies. Klients ir atbildīgs par kompensāciju Admiral Markets Cyprus Ltd par izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar kļūdainu vai nepareizu Maksājuma pieprasījumu.

4. Komisijas

4.1 Ja bāzes valūta klienta tirdzniecības kontā atšķiras no bāzes valūtas pārskaitāmajiem līdzekļiem, pārskaitāmā summa tiks konvertēta uz bāzes valūtu klienta tirdzniecības kontā. Admiral Markets Cyprus Ltd saņēmēja bankas dienas maiņas kurss, kur maksājums bija veikts, tiks izmantots līdzekļu konvertācijai.

4.2 Ja papildu bankas pakalpojumu maksa attiecas uz pārskaitījumu (no saņēmēja bankas vai starpniekbankas), summa tiks atskaitīta no līdzekļiem, kas jāpārskaita. Tā rezultātā, klients var saņemt mazāku summu, nekā sākotnēji bija paredzēts. Admiral Markets Cyprus Ltd nav atbildīgs par jebkādu maksu par pakalpojumiem, ko uzliek par pārskaitījumiem citas bankas.

4.3 Ja pārskaitījums, kas saistīts ar debeta pakalpojumu maksu (proti, pārskaitījums kā pakalpojuma maksas tips, piemēram, "visas maksas sedz saņēmējs" vai "dalītās izmaksas"), būs veiktas ārpus Admiral Markets Cyprus Ltd bankas konta, maksa tiks atskaitīta no summas, kas jāpārskaita uz klienta tirdzniecības kontu.

4.4 Piemērojamās komisijas ir ieturētas klienta tirdzniecības konta bāzes valūtā, piemēram, ja konta bāzes valūta ir EUR, komisija būs EUR, ja konta bāzes valūta ir GBP, komisija būs GBP.

4.5 Lūdzu, ņemiet vērā, ka tirdzniecībā var būt papildu maksas, kas ir saistītas ar pozīcijas pārnešanu (piemēram, mijmaiņas darījumi vai procentu maksas) attiecībā uz visiem instrumentiem turētiem pa nakti un kredīta/debeta dividenžu korekcijas pozīcijām akciju un indeksu CFD, saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izveidoti Līguma specifikācijas sadaļā Admiral Markets Cyprus Ltd mājas lapā.

5. Vietējā likumdošana

5.1 Likumi un noteikumi attiecībā uz finanšu pakalpojumiem un valūtas operācijām var ievērojami atšķirties dažādos reģionos, katrs klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstību jebkuriem vietējiem noteikumiem, jo īpaši par jebkuru piemērojamo nodokļu saistībām.

6. Kļūdas maksājumu sistēmas darbībā

6.1 Katram klientam jāņem vērā tiešsaistes maksājumu sistēmas traucējumu raksturīgā neaizsargātība pret traucējumiem, kavēšanos, kas, jo īpaši, var būt saistīta ar Maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Klientam tiek stingri ieteikts atjaunināt savu anti-vīrusu programmatūru un pastāvīgi pārbaudīt vīrusus savā datorā.

6.2 Nekādos apstākļos Admiral Markets Cyprus Ltd nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem no maksājumu sistēmas un/vai jebkuru citu tehnisko sistēmu, kas pieder vai kuru vada Maksājumu pakalpojumu sniedzējs un/vai attiecībā uz šādu kavēšanos rezultātiem, darbības traucējumiem un/vai zudumiem.