Išsaugoti PDF Spausdinti

„Admirals Europe Ltd“ (anksčiau „Admiral Markets Cyprus Ltd“) mokėjimo taisyklės ir sąlygos

Galioja nuo 2023 11 23

*Nuoroda į „Admirals Europe Ltd“ visada aiškinama kaip „Admirals Europe Ltd (anksčiau Admiral Markets Cyprus Ltd)“

Šios sąlygos ir taisyklės (toliau – Sąlygos) taikomos „Admiral Europe Ltd“ klientams, atliekant kokius nors pervedimus arba įdedant ar nuimant lėšas (toliau – Mokėjimai) į arba iš kliento prekybos sąskaitos, atidarytos „Admiral Europe Ltd“ įmonėje.

Pateikdamas prašymą „Admirals Europe Ltd“ dėl mokėjimo, kiekvienas klientas patvirtina, kad jis perskaitė ir suprato šias Sąlygas bei konkrečias „Dashboard“ pasirinkto mokėjimo būdo sąlygas ir sutinka jų laikytis. Jeigu kurie nors aspektai šiose Sąlygose nėra paminėti, taikomos „Admirals Europe Ltd“ veikimo sąlygos.

1. Mokėjimai

1.1 Klientas gali bet kada pateikti mokėjimo užklausas ir „Admirals Europe Ltd“ jas priims, jeigu klientas visada laikosi tiek „Admirals Europe Ltd“ verslo sąlygų, tiek ir mokėjimo sąlygų.

1.2 Depozitai pervedami į kliento prekybos sąskaitą per vieną darbo dieną darbo valandomis (09.00–18.00 val.), kai suma atsiranda „Admirals Europe Ltd“ banko sąskaitoje.

1.3 „Admirals Europe Ltd“ apdoroja pinigų nuėmimo nuo kliento prekybos sąskaitos operacijas tą pačią darbo dieną su sąlyga, kad nurodymą nuimti lėšas „Admirals Europe Ltd“ gauna iki 18.00 val. Nurodymai išimti lėšas, kuriuos „Admirals Europe Ltd“ gauna darbo dienomis po 18.00 val., savaitgaliais, valstybinių švenčių ar kitomis nedarbo dienomis, apdorojami kitą darbo dieną.

1.4 „Admirals Europe Ltd“ nepriima ir nevykdo jokių gautų ar nukreiptų depozitų iš kitų asmenų (iš trečiųjų šalių) ne kliento vardu.

1.5 Nuvedant lėšas, „Admirals Europe Ltd“ pasilieka teisę pateikti tokį reikalavimą tam pačiam bankui, bankui korespondentui ir tai pačiai sąskaitai, kuria klientas naudojosi pradiniam arba bet kuriam ankstesniam mokėjimui atlikti, nepriklausomai nuo kliento pasirinkto ar pageidaujamo lėšų nuėmimo būdo.

1.6 „Admirals Europe Ltd“ turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti mokėjimų vykdymą ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus arba patikrinti mokėjimų šaltinį, ar atlikti kitus veiksmus, kurie „Admirals Europe Ltd“ atrodo būtini.

2. Papildoma informacija apie mokėjimus

2.1 Išsamesnė mokėjimų informacija (pavyzdžiui, mokėjimų limitai, tvarkaraščiai ir kt.) yra pateikiama „Dashboard“ puslapyje, pateikus mokėjimo prašymą, o kiekvienas klientas turi pats įvertinti pateiktą informaciją prieš teikdamas mokėjimo prašymą.

3. Klaidingi arba neteisingi mokėjimų nurodymai

3.1 Rekomenduojama, kad klientas vengtų netikslumų pateikdamas mokėjimo prašymą. Be to, jeigu klientas pateikė klaidingą arba neteisingą mokėjimo prašymą, „Admirals Europe Ltd“ neprivalo sugrąžinti mokėjimo iš mokėjimo paslaugų teikėjo, nei atlyginti klientui sumokėtų mokesčių, patirtų sąnaudų ar kitų atsiradusių išlaidų. Klientas yra atsakingas už išlaidų ar žalos, patirtos dėl klaidingo ar neteisingo mokėjimo prašymo, atlyginimą „Admirals Europe Ltd“.

4. Mokesčiai

4.1 Jeigu kliento prekybos sąskaitos bazinė valiuta skiriasi nuo pervedamų lėšų bazinės valiutos, pervedama suma konvertuojama į kliento prekybos sąskaitos bazinę valiutą. Lėšoms konvertuoti taikomas tos dienos „Admirals Europe Ltd“ banko gavėjo, į kurį nukreiptas mokėjimas, valiutų keitimo kursas.

4.2 Jeigu pervedimui taikomi papildomi banko paslaugų mokesčiai (banko gavėjo ar banko korespondento), ta suma išskaitoma iš pervedamų lėšų. Dėl to klientas gali gauti mažesnę sumą negu buvo numatyta iš pradžių. „Admirals Europe Ltd“ nėra atsakinga už kitų bankų paslaugų mokesčius, taikomus pervedimams.

4.3 Jeigu į „Admirals Europe Ltd“ banko sąskaitą atliekamas pavedimas, kuriam taikomas paslaugų mokesčių debetas (t. y. pavedimo paslaugos mokesčio tipas, pavyzdžiui, „Visi mokesčiai taikomi gavėjui“ arba „Bendros išlaidos“), tie mokesčiai išskaitomi iš į kliento prekybos sąskaitą pervedamos sumos.

4.4 Taikomi mokesčiai skaičiuojami ta pačia bazine valiuta, kokia naudojama kliento prekybinėje sąskaitoje, t. y. jeigu bazinė sąskaitos valiuta yra EUR, mokesčiai skaičiuojami EUR, o jeigu bazinė valiuta yra GBP, mokesčiai skaičiuojami GBP.

4.5 Atkreipkite dėmesį, kad prekiaujant gali atsirasti papildomų mokesčių, susijusių su per naktį laikomo kokios nors priemonės atidaryto sandorio perkėlimu (pavyzdžiui, svopo arba palūkanų mokestis) ir akcijų CFD bei indeksų CFD sandorių dividendų korekcijomis, remiantis „Admirals Europe Ltd“ svetainės skiltyje „Sandorio ypatybės“ nustatytomis sąlygomis.

5. Vietos teisės aktai

5.1 Kadangi įstatymai ir teisės aktai, susiję su finansinėmis paslaugomis ir pinigų operacijomis, gali labai skirtis priklausomai nuo regiono, kiekvienas klientas yra įpareigotas laikytis visų šalies įstatymų, visų pirma – visų galiojančių mokestinių įsipareigojimų.

6. Mokėjimų sistemų gedimai

6.1 Kiekvienas klientas turi atkreipti dėmesį į būdingus pažeidžiamumus, gedimus, vėlavimą ir / ar internetinių mokėjimo sistemų sutrikimus, susijusius su Mokėjimų sistemos tiekėju. Klientui primygtinai rekomenduojama naudoti antivirusinę programinę įrangą, ją nuolat atnaujinti irnuolat tikrinti savo kompiuterį dėl virusų.

6.2 „Admirals Europe Ltd“ jokiomis aplinkybėmis nebus laikoma atsakinga už mokėjimo sistemų ir (arba) kitų techninių sistemų, kurios priklauso arba yra valdomos Mokėjimo paslaugų teikėjo, darbo vėlavimus, gedimus ir (arba) veiklos petrūkius ir (arba) tokių darbo vėlavimų, gedimų ir veiklos pertrūkių rezultatus.