Salvează PDF Tipărește

Admiral Markets UK LTD Termenii și Condițiile plăților

Valabilitate începand cu 19.01.2018

Acesti termeni si conditii (numiti in continuare "Termeni") se aplica tuturor transferurilor efectuate de către clientii Admiral Markets UK Ltd (numit in continuare "Admiral Markets") in scopul depunerii de fonduri sau retragerii de fonduri din (numita in continuare "Plata") in/din contul de tranzactionare al clientului, ce a fost deschis cu Admiral Markets.

Inainte depunerii unei cereri catre Admiral Markets pentru efectuarea unei Plati, fiecare client confirma ca a citit, inteles si este de acord sa se supuna acestor Termeni si termenilor specifici metodei de plata aleasa in Biroul Traderului. In ceea ce priveste aspectele ce nu sunt determinate de acesti termeni, se aplica Termenii si Conditiile Admiral Markets UK LTD. 

1. Plăţi

1.1 Clientul poate trimite solicitări de plăți în orice moment, iar Admiral Markets UK Ltd. le va accepta, cu condiția ca clientul să respecte, în orice moment, atât Termenii de business, cât și Termenii și condițiile plăților ai Admiral Markets UK Ltd.

1.2 Depunerile vor fi transferate în contul de tranzacţionare al clientului în decurs de o zi lucrătoare între orele (9:00-17:00), odată ce suma va fi reflectată în contul bancar al Admiral Markets UK Ltd.

1.3 Admiral Markets UK Ltd procesează retragerile de fonduri din contul de tranzacționare al clientului în aceeași zi, în cazul în care cererea de retragere a fost făcută către Admiral Markets UK Ltd înainte de ora 17:00. Formularele de retragere primite de Admiral Markets UK Ltd după ora 17:00, în zilele lucrătoare sau în cele nelucrătoare, sărbători naționale sau în cele bancare, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

1.4 Admiral Markets UK Ltd nu acceptă și nu procesează plăți direcționate către sau provenind din conturi aparținând unei alte persoane (terțe persoane), în afara clientului.

1.5 În cazul unei cereri de retragere de fonduri, Admiral Markets UK Ltd își rezervă dreptul de a opera o astfel de solicitare către aceeiași bancă, a unei bănci intermediare și către același cont care a fost utilizat de client pentru efectuarea plății inițiale sau a oricărei plăți anterioare, indiferent de metoda de retragere aleasă sau preferată de client.

1.6 Admiral Markets UK Ltd își rezervă dreptul de a refuza execuția plăților și de a solicita oricând alte documente, fie pentru a verifica sursa plăților, fie în alte situații pe care Admiral Markets UK Ltd. le va considera necesare.

2. Detalii suplimentare de plată

2.1 Mai multe detalii specifice aplicabile plăților (de ex., limite de plată, perioadele în care se pot efectua plăți, etc.) vor fi afișate în Biroul Traderului odată cu înregistrarea cererii de plată, în timp ce fiecare client va fi singurul responsabil pentru a lua notă de aceste detalii înainte de a efectua orice solicitare de plată.

3. Solicitări de plată eronate sau incorecte

3.1 Clientul este încurajat să își păstreze atenția în privința oricăror inexactități ale solicitării de plată. În plus, în cazul în care clientul a efectuat o cerere de plată eronată sau incorectă, Admiral Markets UK Ltd nu este obligată să recupereze acea plată de la prestatorul de servicii de plăți și nici să ramburseze clientului eventualele comisioane, costuri sau alte cheltuieli efectuate cu ocazia cererii respective. Clientul este cel responsabil pentru compensarea Admiral Markets UK Ltd pentru orice cheltuieli sau daune rezultate ca urmare a unei cereri de plată eronate sau incorecte.

4. Taxe

4.1 Admiral Markets UK Ltd nu acceptă depuneri în contul de tranzacționare al clientului din partea niciunei terțe părți. Conturile de tranzacționare către care sunt trimise aceste depuneri vor fi blocate, iar sumele respective vor fi trimise înapoi către expeditor. În acest caz, toate costurile legate de transferuri vor fi suportate de expeditorul terță parte.

4.2 În cazul în care moneda în care este denominat contul din care se transferă este diferită de cea a contului în care se transferă fondurile, suma transferată va fi convertită în moneda contului de destinație. Cursul de schimb al băncii destinatare a Admiral Markets UK Ltd, către care vor fi redirecționați banii, este cursul de referință și cel la care se va face conversia.

4.3 Dacă vor exista taxe suplimentare aferente transferului (din partea băncii de destinație sau a oricărei alte banci intermediare), aceste costuri for fi debitate din fondurile transferate. Prin urmare, este posibil ca suma primită de către client să fie mai mică decât suma transferată inițial. Admiral Markets UK Ltd nu va fi raspunzătoare pentru debitarea niciunui astfel de comision impus de către bancă.

4.4 În cazul în care un transfer care implică debitarea unor taxe de servisare (spre exemplu în situațiile în care un anumit tip de taxă de transfer, cum ar fi "Toate taxele la Beneficiar" sau "Costuri partajate") se efectuează dintr-un cont bancar Admiral Markets UK Ltd, aceste taxe vor fi deduse din suma care urmează să fie transferată către contul de tranzacționare al clientului.

4.5 Taxele aplicabile sunt percepute în aceeași monedă de bază cu cea aferentă contului de tranzacționare al clientului - adică, spre exemplu, dacă EUR este moneda de bază a unui cont, taxele și comisioanele vor fi percepute în EUR. În cazul în care moneda de bază a unui cont este GBP, acestea vor fi percepute în GBP

4.6 Vă rugăm să rețineți că tranzacționarea poate implica comisioane suplimentare legate de rollovers (cum ar fi swap-uri sau comisioane legate de dobânzi) aplicabile pentru pozițiile oricăror instrumente deținute peste noapte și pentu orice credite / debite referitoare la ajustări de dividende pentru pozițiile avute pe CFD-uri pe acțiuni și pe indici, în conformitate cu Termenii și Condițiile stabilite în secțiunea Specificațiile Contractelor de pe site-ul Admiral Markets UK Ltd.

5. Legislație locală

5.1 Având în vedere faptul că legislația și reglementările în vigoare privind serviciile financiare și operațiunile monetare pot diferi foarte mult de la o țară la alta, fiecare client este unicul responsabil în ceea ce privește respectarea reglementărilor locale, în special a obligațiilor fiscale aplicabile.

6. Funcționare defecutoasă a sistemelor de plăți

6.1 Fiecare client ar trebui să ia notă de vulnerabilitatea inerentă la eșec, întârzierea și / sau întreruperea sistemelor de plăți online în mod particular, așa cum ar putea fi asociate cu furnizorul de servicii de plăți. Clientului i se recomandă cu tărie să își actualizeze software-ul antivirus și să își monitorizeze în permanență computerul în privința virușilor.

6.2 Admiral Markets UK Ltd nu va fi, în niciun caz, răspunzătoare pentru eventualele întârzieri, defecțiuni și/sau întreruperi ale sistemelor de plată și/sau ale oricăror alte sisteme tehnice care aparțin sau sunt operate de Furnizorul de servicii de plăți și/sau pentru rezultatele unor astfel de întârzieri, defecțiuni și/sau întreruperi.