PDF mentés Nyomtatás

Az Admirals Europe Ltd (korábban Admiral Markets Cyprus Ltd) fizetési feltételei

Érvényes 2023.11.23-tól

*Az Admirals Europe Ltd-re való hivatkozást mindig úgy kell értelmezni, hogy "Admirals Europe Ltd (korábbi nevén Admiral Markets Cyprus Ltd)"

Jelen feltételek (a továbbiakban: „Feltételek“) az Admirals Europe Ltd ügyfelei által végrehajtott minden átutalásra és pénzeszközök be- és kifizetésére vonatkoznak (a továbbiakban: „Fizetés”) az ügyfél Admirals Europe Ltd-nél nyitott kereskedési számláján.

Amikor az ügyfél az Admirals Europe Ltd-hez fizetési kérelmet nyújt be, megerősíti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket és a Dashboard felületén választott fizetési mód konkrét feltételeit. A jelen Feltételek által nem meghatározott kérdések tekintetében az Admirals Europe Ltd Üzletszabályzatát kell alkalmazni.

1. Kifizetések

1.1 Az ügyfél bármikor benyújthat fizetési kérelmet, az Admirals Europe Ltd elfogadja azt, feltéve, hogy az ügyfél mindenkor betartja mind az Admirals Europe Ltd Üzletszabályzatát, mind Fizetési Feltételeit.

1.2 A befizetések egy munkanapon belül (09:00-18:00) között kerülnek átutalásra az ügyfél kereskedési számlájára, miután az összeg megjelenik az Admirals Europe Ltd bankszámláján.

1.3 Az Admirals Europe Ltd az ügyfél kereskedési számlájáról történő kifizetést ugyanazon a munkanapon dolgozza fel, feltéve, hogy a kifizetési kérelem 18:00 előtt megérkezett az Admirals Europe Ltd-hez. Az Admirals Europe Ltd-hez munkanapokon 18:00 óra után, illetve hétvégén, nemzeti és munkaszüneti napokon érkezett kifizetési kérelmek a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

1.4 Az Admirals Europe Ltd nem fogad el és nem dolgoz fel olyan Kifizetéseket, amelyek az ügyfélen kívül más (harmadik személy) számlájára irányulnak vagy olyan számláról származnak.

1.5 Kifizetés esetén az Admirals Europe Ltd fenntartja a jogot, hogy az ilyen kérelmet ugyanahhoz a bankhoz, közvetítő bankhoz és ugyanarra a számlára teljesítse, amelyet az ügyfél a kezdeti vagy bármely korábbi befizetés teljesítéséhez használt, függetlenül a választott az ügyfél által preferált kifizetési módtól.

1.6 Az Admiral Markets Cyprus Ltd fenntartja magának a jogot, hogy visszatarthassa a kifizetések teljesítését, és további dokumentumokat kérhessen be bármikor, illetve ellenőrizze a pénz forrását, vagy bármi mást tehessen ha ezt valamiért az Admiral Markets Cyprus Ltd szükségesnek ítéli.

2. További kifizetési részletek

2.1 A fizetésre vonatkozó pontosabb részletek (pl. fizetési limitek, ütemezések stb.) a fizetési kérelem benyújtásakor megjelennek a Dashboard felületén, míg minden ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy ezeket a részleteket bármilyen fizetési kérelem benyújtása előtt tudomásul vegye.

3. Hibás vagy helytelen kifizetési kérelmek

3.1 Kérjük ügyfeleinket, hogy óvakodjanak a fizetési kérelem pontatlanságától. Továbbá abban az esetben, ha az ügyfél téves vagy helytelen fizetési kérelmet nyújtott be, az Admirals Europe Ltd nem köteles visszaigényelni a fizetést a fizetési szolgáltatótól és nem köteles megtéríteni az ügyfélnek az azzal kapcsolatban felmerült díjakat, költségeket vagy egyéb költségeket. Az ügyfél köteles megtéríteni az Admirals Europe Ltd felé a hibás vagy helytelen fizetési kérelemből eredően felmerülő költségeket vagy károkat.

4. Díjak

4.1 Amennyiben az ügyfél kereskedési számlájának alapdevizaneme eltér az átutalt tőke pénznemétől, az átutalt összeg az ügyfél kereskedési számlájának alapdevizanemére átváltásra kerül. A pénzeszközök átváltásakor az Admirals Europe Ltd fogadó bank napi árfolyama a mérvadó, ahová a fizetés irányult.

4.2 Amennyiben az átutalásra további banki szolgáltatási díjak vonatkoznak (a fogadó banktól vagy a közvetítő banktól függően), az összeg levonásra kerül az átutalandó összegből. Ennek eredményeként az ügyfél az eredetileg tervezettnél alacsonyabb összeget kaphat. Az Admirals Europe Ltd nem vállal felelősséget a más bankok általi átutalások után felszámított szolgáltatási díjakért.

4.3 Amennyiben a szolgáltatási díjak megterhelésével járó átutalás (például az átutalási szolgáltatási díj egy fajtája lehet „Minden díj a kedvezményezettet terheli” vagy „Megosztott költség”) az Admirals Europe Ltd bankszámlájára érkezik, a díjak levonásra kerülnek az ügyfél kereskedési számlájára utalandó összegből.

4.4 A felszámolásra kerülő díjak, a kereskedési számla devizanemében számolódnak. Értsd ez alatt, ha pl EUR a kereskedési számla devizaneme, akkor a díjak is EUR-ban lesznek elszámolva, ha a számla devizaneme GBP, akkor a díjak is GBP-ben lesznek elszámolva.

4.5 Kérjük, vedd figyelembe, hogy a kereskedés további díjakat vonhat maga után, amelyek az egyik napról a másikra tartott instrumentum pozícióinak meghosszabbításához (pl. csereügyletek vagy kamatdíjak), valamint a részvény CFD-k és index CFD-k pozícióinak osztalékkorrekcióihoz kapcsolódnak a Kontraktus specifikációk szakaszban meghatározott feltételek szerint az Admirals Europe Ltd honlapján.

5. Helyi szabályozás

5.1 Mivel a törvények és a pénzügyi szolgáltatásokról és monetáris műveletekről szóló rendeletek jelentősen eltérhetnek régiónként, ezért minden ügyfél egyénileg felelős a megfelelő helyi előírások, különösen a vonatkozó adókötelezettségek betartásáért.

6. Hiba a kifizetési rendszerekben

6.1 Minden ügyfélnek figyelembe kell venni az online fizetési rendszerekkel járó sebezhetőséget, hibát, késedelemet és / vagy zavart, ami a pénzforgalmi szolgáltatóhoz kapcsolódhat. Az ügyfélnek erősen ajánlott, hogy a számítógépén lévő anti-vírus szoftver korszerű legyen, és folyamatosan ellenőrizze a számítógépét a vírusok ellen.

6.2 Az Admirals Europe Ltd semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a fizetési szolgáltatóhoz tartozó vagy általa üzemeltetett fizetési rendszerek és/vagy egyéb technikai rendszerek késedelmeiért, meghibásodásaiért és/vagy kimaradásaiért és/vagy ezen késések, meghibásodások és/vagy kimaradások hatásaiért.