Uplate i isplate

U nastavku pogledajte tablicu sa dostupnim opcijama za uplate i isplate sredstava s vašeg Admiral Markets Cyprus Ltd trgovačkog računa.

Uplate Prihvaćene valute Naknade i Provizije Minimalni iznos Maksimalni iznos 2 Vrijeme obrade
Transfer putem banke 4
Ovisno o zemlji prebivanja EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK Besplatno nema minimuma nema maksimuma do 3 dana
Visa i MasterCard 5
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK Besplatno 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK Instantno
Klarna. 6
Klarna
HRK Besplatno 50 EUR 10 000 EUR Instantno
Skrill 7
EUR / USD 0,9%, min. 1 EUR / USD 50 EUR / USD 10 000 EUR / USD Trenutno


Naknade vezane za trgovanje
Naknade Molimo Vas da pronađete stope naknade i minimalne vrijednosti naknade u Popisu Instrumenata


Unutarnji transfer
Između klijentovih različitih računa za trgovanje:
Računi u istoj valuti Besplatno
Računi u različitim valutama 1% iznosa
Između zasebnih novčanika, novčanika, računa za trgovanje i Admiral Markets Card klijenata:
Novčanici, novčanik i račun u istoj baznoj valuti Besplatno
Novčanici, novčanik i račun, novčanik i kartica, račun i kartica s različitim osnovnim valutama 2 5 besplatnih prijenosa, zatim 1% na iduće prijenose (min. 1 EUR)


Dodatne naknade
Otvaranje live ili demo računa za trgovanje Besplatno
Naknada za neaktivnost (vrijedi od 01.09.2017.) 1 10 EUR (mjesečno)
Naknada konverzije 3 0,3%

1  Naknada za inaktivnost - naplaćeni iznos na trgovačke račune koji nisu izvršili nijednu transakciju u prethodnih 24 mjeseci i koji nisu korišteni za držanje otvorene pozicije. Naplaćuje se samo ako je saldo računa veći od nula.

2  ograničenje unutar 24 sata po klijentu

3  Za trgovanje dionicama, ETF -ovima, CFD -ovima na dionicama i CFD -ovima ETF -a koji kotiraju u valutama koje nisu osnovna valuta vašeg računa podliježe naknada za konverziju valute.

4  Depozite bankovnim prijenosom obrađuje Banka Pekao SA koju regulira poljsko tijelo za financijski nadzor, a EcommBX Ltd regulira Centralna banka Cipra.

5  Visa i MasterCard depozite obrađuju Checkout Ltd i Decta Ltd koje regulira UK Financial Conduct Authority.

6  Klarna depozite obrađuje Klarna Bank AB regulirana od strane švedskog financijskog nadzornog tijela, a Sofort GmbH regulirana od strane Federalnog financijskog nadzornog tijela (BaFin).

7  Skrill depozite obrađuje Skrill Ltd (dio Paysafe Payment Solutions Ltd) koji regulira Centralna banka Irske.


Admiral Markets Cyprus Ltd pravila i uvjeti plaćanja

Vrijedi od 19.01.2018

Ova pravila i uvjeti (dalje u tekstu Pravila) odnose se na sve transfere izvršene od strane klijenata Admiral Markets Cyprus Ltd ili u svrhu novčane uplate sredstava na ili isplate sredstava sa (dalje u tekstu Plaćanje) klijentovog trgovačkog računa koji je bio otvoren na Admiral Markets Cyprus Ltd.

Pri podnošenju zahtjeva za plaćanje na Admiral Markets Cyprus Ltd za izvršavanje Plaćanja, svaki klijent potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvaća pravila i uvjete plaćanja odabranom metodom unutar Kabineta Tradera. Za sve situacije koje nisu spomenute u pravilima i uvjetima pojedine metode plaćanja, vrijede opća pravila i uvjeti korištenja usluga Admiral Markets Cyprus Ltd.

1. Plaćanja

1.1 Klijent može u bilo kojem trenutku podnijeti zahtjeve za plaćanje i Admiral Markets Cyprus Ltd će ga prihvatiti, pod uvjetom da je klijent u svakom trenutku usklađen s Uvjetima poslovanja kao i Uvjetima plaćanja Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.2 Isplate će biti prenešene na klijentov trgovački račun unutar jednog radnog dana između (09:00 - 18:00) sati, nakon što je iznos sjeo na bankovni račun Admirals Cyprus Ltd.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd izvršava isplate sredstava sa klijentovog trgovačkog računa na isti radni dan na koji je isplata sredstava bila podnesena na Admiral Markets Cyprus Ltd prije 18:00 sati. Nalozi koji su primljeni nakon 18:00 sati, preko vikenda i državnih ili bankovnih praznika će biti izvršeni na slijedeći radni dan.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd ne prihvaća niti procesuira Plaćanja usmjerena na ili podrijetlom sa računa u posjedu nekoga drugog (treća osoba) osim klijenta.

1.5 U slučaju isplate sredstava, Admiral MarketsCyprus Ltd zadržava pravo novac isplatiti na isti bankovni ili posrednikov račun s kojeg je početno ili bilo koje prijašnje Plaćanje uplaćeno, bez obzira na metodu isplate koji je klijent odabrao ili preferira.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd zadržava pravo zadržati izvršavanje Plaćanja i potraživanje dodatnih dokumenata u bilo koji trenutak, ili za provjeru izvora Plaćanja ili drugačije smatranom potrebom sa strane Admiral Markets Cyprus Ltd.

2. Dodatni detalji o plaćanjima

2.1 Više detalja o plaćanjima (npr. limit plaćanja, potrebno vrijeme za izvršenje i sl.) biti će navedeni u Kabinetu Tradera pri zadavanju zahtjeva za plaćanjem, dok svaki klijent je zasebno odgovoran da si zabilježi navedene detalje prije nego li zada zahtjev Plaćanja.

3. Greške pri plaćanjima

3.1 Dužnost je klijenta paziti na točan unos svih podataka pri zadavanju zahtjeva za transfer. Povrh toga, u slučaju da je klijent napravio grešku ili krivi zahtjev Plaćanja, Admiral Markets Cyprus Ltd neće biti odgovoran za povrat plaćanja od pružatelja usluga platnog prometa niti eventualnog troška nastalog radi krivog unosa podataka. Ukoliko radi klijentovog netočnog unosa podataka dođe do troška za Admiral Markets Cyprus Ltd, klijent će biti dužan nadoknaditi sve troškove Admirals nastale kao rezultat neispravnog podnošenja zahtjeva.

4. Naknade

4.1 Ukoliko se bazna valuta klijentovog trgovačkog računa razlikuje od bazne valute transferiranih sredstava, transferirani iznos će biti konvertiran u baznu valutu klijentovog trgovačkog računa. Dnevni tečaj banke primatelja Admiral Markets Cyprus Ltd na koji je Plaćanje usmjereno će biti korišteno za konvertiranje sredstava.

4.2 Ukoliko se mogu namjeniti dodatni bankovni troškovi na transfer (sa strane banke primatelja ili banke posrednika), iznos će biti odbijen sa transferiranih sredstava. Klijent može dobiti manji iznos od onog koji je prvotno bio namijenjen kao rezultat toga. Admiral Markets Cyprus Ltd nije odgovoran za bilo koje uslužne naknade na transfer sa strane drugih banaka.

4.3 Ukoliko transfer sa uslužnom naknadom (npr. tip transfera sa terećenjem svih naknada na korisnika ili zajedničkog troška) bude izvršen prema Admiral Markets Cyprus Ltd bankovnog računa, naknade će biti odbijene sa ukupnog iznosa transfera na klijentovom trgovačkom računu.

4.4 Naknade se zaračunavaju u valuti trgovačkog računa klijenta. Ako je valuta računa EUR, naknada će biti zaračunata u EUR, a ako je valuta računa GBP, naknada će biti zaračunata u GBP.

4.5 Imajte na umu da pri trgovanju mogu nastati dodatni troškovi koji su povezani s prebacivanjem (npr. swap ili kamate) za pozicije na bilo koji instrument otvoren preko noći te kredit/debit na podešene dividende za pozicije na CFD dionicama i CFD indeksima prema utvrđenim uvjetima u sekciji Informacije O Instrumentima na Admiral Markets Cyprus Ltd web stranici.

5. Lokalni propisi

5.1 Budući da se zakoni vezani za trgovanje na financijskim tržištima mogu značajno razlikovati od zemlje do zemlje, svaki klijent je odgovoran za udovoljavanje svim propisima i zakonima u svojoj zemlji, te plaćanjem poreza na ostvarenu dobit, ukoliko postoji u zemlji klijenta.

6. Kvarovi u sustavima plaćanja

6.1 Svaki klijent treba biti svjestan mogućnosti kašnjenja i/ili prekida u radu sustava online plaćanja, posebno kada je to povezano sa pružateljem usluga plaćenja. Savjetujemo klijentima da koriste ažurirani antivirusni software i da regularno provjeravaju svoje računalo na viruse.

6.2 Admiral Markets Cyprus Ltd ni u kojem slučaju nije odgovoran za kašnjenja, greške i/ili prekid rada platnih sustava i/ili ostalih tehničkih sustava koji pripadaju ili operiraju preko pružatelja platnih usluga i/ili za posljedice takvih zakašnjenja, greška i/ili prekida rada.


Isplate Prihvaćene valute Naknade i Provizije Minimalni iznos Maksimalni iznos 3 Vrijeme obrade
Transfer putem banke 5
Ovisno o zemlji prebivanja EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK 1 besplatni zahtjev za povlačenje svaki mjesec 1 nema minimuma nema maksimuma 3 do 5 radnih dana
Visa i MasterCard 6
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK 1 besplatni zahtjev za povlačenje svaki mjesec 4 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK 3 do 5 radnih dana
Skrill 7
EUR / USD 1 besplatni zahtjev za povlačenje svaki mjesec 2 1 EUR / USD 10 000 EUR / USD Trenutan

1  1 EUR / 10 BGN / 6 CHF /150 CZK / 5 GBP/ 40 HRK / 1 500 HUF / 25 PLN / 25 RON / 50 SEK

2  1%, min. 1 EUR / USD

3  ograničenje unutar 24 sata po klijentu

4  1%, min. 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK

5  Isplate bankovnim prijenosom obrađuju Bank Pekao SA koju regulira poljsko tijelo za financijski nadzor i EcommBX Ltd regulirana od strane Centralne banke Cipra.

6  Isplate Visa i MasterCard obrađuje Checkout Ltd reguliran od strane UK Financial Conduct Authority.

7  Skrill isplate obrađuje Skrill Ltd (dio Paysafe Payment Solutions Ltd) koji regulira Centralna banka Irske.


Admiral Markets Cyprus Ltd pravila i uvjeti plaćanja

Vrijedi od 19.01.2018

Ova pravila i uvjeti (dalje u tekstu Pravila) odnose se na sve transfere izvršene od strane klijenata Admiral Markets Cyprus Ltd ili u svrhu novčane uplate sredstava na ili isplate sredstava sa (dalje u tekstu Plaćanje) klijentovog trgovačkog računa koji je bio otvoren na Admiral Markets Cyprus Ltd.

Pri podnošenju zahtjeva za plaćanje na Admiral Markets Cyprus Ltd za izvršavanje Plaćanja, svaki klijent potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvaća pravila i uvjete plaćanja odabranom metodom unutar Kabineta Tradera. Za sve situacije koje nisu spomenute u pravilima i uvjetima pojedine metode plaćanja, vrijede opća pravila i uvjeti korištenja usluga Admiral Markets Cyprus Ltd.

1. Plaćanja

1.1 Klijent može u bilo kojem trenutku podnijeti zahtjeve za plaćanje i Admiral Markets Cyprus Ltd će ga prihvatiti, pod uvjetom da je klijent u svakom trenutku usklađen s Uvjetima poslovanja kao i Uvjetima plaćanja Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.2 Isplate će biti prenešene na klijentov trgovački račun unutar jednog radnog dana između (09:00 - 18:00) sati, nakon što je iznos sjeo na bankovni račun Admirals Cyprus Ltd.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd izvršava isplate sredstava sa klijentovog trgovačkog računa na isti radni dan na koji je isplata sredstava bila podnesena na Admiral Markets Cyprus Ltd prije 18:00 sati. Nalozi koji su primljeni nakon 18:00 sati, preko vikenda i državnih ili bankovnih praznika će biti izvršeni na slijedeći radni dan.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd ne prihvaća niti procesuira Plaćanja usmjerena na ili podrijetlom sa računa u posjedu nekoga drugog (treća osoba) osim klijenta.

1.5 U slučaju isplate sredstava, Admiral MarketsCyprus Ltd zadržava pravo novac isplatiti na isti bankovni ili posrednikov račun s kojeg je početno ili bilo koje prijašnje Plaćanje uplaćeno, bez obzira na metodu isplate koji je klijent odabrao ili preferira.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd zadržava pravo zadržati izvršavanje Plaćanja i potraživanje dodatnih dokumenata u bilo koji trenutak, ili za provjeru izvora Plaćanja ili drugačije smatranom potrebom sa strane Admiral Markets Cyprus Ltd.

2. Dodatni detalji o plaćanjima

2.1 Više detalja o plaćanjima (npr. limit plaćanja, potrebno vrijeme za izvršenje i sl.) biti će navedeni u Kabinetu Tradera pri zadavanju zahtjeva za plaćanjem, dok svaki klijent je zasebno odgovoran da si zabilježi navedene detalje prije nego li zada zahtjev Plaćanja.

3. Greške pri plaćanjima

3.1 Dužnost je klijenta paziti na točan unos svih podataka pri zadavanju zahtjeva za transfer. Povrh toga, u slučaju da je klijent napravio grešku ili krivi zahtjev Plaćanja, Admiral Markets Cyprus Ltd neće biti odgovoran za povrat plaćanja od pružatelja usluga platnog prometa niti eventualnog troška nastalog radi krivog unosa podataka. Ukoliko radi klijentovog netočnog unosa podataka dođe do troška za Admiral Markets Cyprus Ltd, klijent će biti dužan nadoknaditi sve troškove Admirals nastale kao rezultat neispravnog podnošenja zahtjeva.

4. Naknade

4.1 Ukoliko se bazna valuta klijentovog trgovačkog računa razlikuje od bazne valute transferiranih sredstava, transferirani iznos će biti konvertiran u baznu valutu klijentovog trgovačkog računa. Dnevni tečaj banke primatelja Admiral Markets Cyprus Ltd na koji je Plaćanje usmjereno će biti korišteno za konvertiranje sredstava.

4.2 Ukoliko se mogu namjeniti dodatni bankovni troškovi na transfer (sa strane banke primatelja ili banke posrednika), iznos će biti odbijen sa transferiranih sredstava. Klijent može dobiti manji iznos od onog koji je prvotno bio namijenjen kao rezultat toga. Admiral Markets Cyprus Ltd nije odgovoran za bilo koje uslužne naknade na transfer sa strane drugih banaka.

4.3 Ukoliko transfer sa uslužnom naknadom (npr. tip transfera sa terećenjem svih naknada na korisnika ili zajedničkog troška) bude izvršen prema Admiral Markets Cyprus Ltd bankovnog računa, naknade će biti odbijene sa ukupnog iznosa transfera na klijentovom trgovačkom računu.

4.4 Naknade se zaračunavaju u valuti trgovačkog računa klijenta. Ako je valuta računa EUR, naknada će biti zaračunata u EUR, a ako je valuta računa GBP, naknada će biti zaračunata u GBP.

4.5 Imajte na umu da pri trgovanju mogu nastati dodatni troškovi koji su povezani s prebacivanjem (npr. swap ili kamate) za pozicije na bilo koji instrument otvoren preko noći te kredit/debit na podešene dividende za pozicije na CFD dionicama i CFD indeksima prema utvrđenim uvjetima u sekciji Informacije O Instrumentima na Admiral Markets Cyprus Ltd web stranici.

5. Lokalni propisi

5.1 Budući da se zakoni vezani za trgovanje na financijskim tržištima mogu značajno razlikovati od zemlje do zemlje, svaki klijent je odgovoran za udovoljavanje svim propisima i zakonima u svojoj zemlji, te plaćanjem poreza na ostvarenu dobit, ukoliko postoji u zemlji klijenta.

6. Kvarovi u sustavima plaćanja

6.1 Svaki klijent treba biti svjestan mogućnosti kašnjenja i/ili prekida u radu sustava online plaćanja, posebno kada je to povezano sa pružateljem usluga plaćenja. Savjetujemo klijentima da koriste ažurirani antivirusni software i da regularno provjeravaju svoje računalo na viruse.

6.2 Admiral Markets Cyprus Ltd ni u kojem slučaju nije odgovoran za kašnjenja, greške i/ili prekid rada platnih sustava i/ili ostalih tehničkih sustava koji pripadaju ili operiraju preko pružatelja platnih usluga i/ili za posljedice takvih zakašnjenja, greška i/ili prekida rada.