Margin call ja stop out tase - kuidas neid mõista

Admirals
7 min lugemine

Vaba tagatis ehk marginaal on üks olulisemaid konseptsioone valuutakauplemisel. Kahjuks ei mõista paljud inimesed selle tähtsust või tõlgendavad seda terminit valesti. Loome selle artikli abil rohkem selgust. Lisaks vaatame üle, mis asi on minimaalse tagatistaseme hoiatus ehk margin call.

Forexi tagatist võib mõista kui hoiust, mis on vajalik avatud positsioonide säilitamiseks. Tagatis ei ole teenus- ega komisjonitasu, vaid osa teie kontol olevast kapitalist, mis on hoiusena kõrvale pandud tagatiseks. Esmalt peaksite teadma, et tagatisega kauplemisel võivad olla erinevad tagajärjed. See võib mõjutada kauplemiskogemust nii positiivselt kui ka negatiivselt, suurendades nii kasumi kui kahjumi teenimise võimalust.

Minimaalse tagatise tase Forex turul

Forex kauplemise paremaks mõistmiseks peaksite teadma tagatisest võimalikult palju. Soovime tutvustada terminit - Forexi minimaalne tagatise tase ehk margin level. Minimaalne tagatise tase on protsendimäär, mis põhineb kättesaadaval tagatissummal. Valemi teises pooles on kasutatud tagatis. Teisisõnu, margin level on kontol oleva kapitali suhe tagatisse ja seda arvutatakse järgnevalt:

Minimaalne tagatise tase = (kapital/kasutatud tagatis) x 100

Minimaalse tagatistaseme väljaarvutamine on vajalik selleks, et tuvastada, kas kauplejal on võimalik avada uusi positsioone või ei.

Kõige levinum minimaalse tagatistaseme määr on 100%. See tähendab seda, et kui teie konto tagatise tase jõuab 100%-ni, saate küll sulgeda olemasolevaid positsioone, kuid uusi positsioone avada ei saa.

Kauple Forexil ja CFD-dega

Kauple üle 40 valuutapaari CFD-dega 24/5

 

Minimaalse tagatistaseme hoiatus ehk margin call tekib siis, kui teie konto kapital on võrdne tagatisega. Selline olukord tekib tavaliselt siis, kui positsioonid on miinuses ja turg liigub kiiresti ja järjepidevalt teie jaoks ebasobivas suunas. Hetkel, kui teie konto kapital hakkab võrduma tagatisega, ei saa te enam uusi positsioone avada.

Näide: minimaalse tagatise tase Forex turul

Kujutage ette, et teil on 10 000 dollari suurune konto. Üks positsioonidest on kahjumis ja tagatiseks on hinnatud 1000 dollarit. Kui teie positsioon liigub 9000 dollari suurusesse kahjumisse, on teie kapital 1000 dollarit, mis on nüüd võrdne tagatisega.

Seega on tagatise tase 100%. Kui tagatise tase jõuab 100%-ni, ei saa te avada uusi positsioone, kui just turg ei pöördu tagasi teile sobivasse suunda, mis kasvatab teie kapitali sedavõrd, et see muutub tagatisest suuremaks.

Mis on stop out tase

Oletame, et turg jätkab teie vastu liikumist. Sellisel juhul ei ole maakleril muud valikut, kui sulgeda automaatselt kahjumis positsioonid. Sellisel toimingul on spetsiaalne nimetus ja selleks on tehingute sundlikvideerimise piirtase ehk stop out tase.

Näiteks kui maakler on määranud stop out tasemeks 30%, hakkab teie kauplemisplatvorm automaatselt sulgema kahjumis positsioone, kuni tagatise tase jõuab 30%-ni. On oluline teada, et esimesena suletakse kõige suuremas kahjumis olevad positsioonid. Samas kui kõik positsioonid on kahjumis ning vajalikud tagatise katmiseks, need suletakse.

Populaarne kauplemisplatvorm mitme varaga kauplemiseks


 

Sageli tõstab ühe kahjumis positsiooni sulgemine tagatise taseme määra kõrgemaks kui 30%, kuna sulgemine vabastab selle positsiooni tagatise. See tähendab, et kogu kasutatav tagatis väheneb ja lõpptulemusena tagatise tase tõuseb. Kui teie ülejäänud kahjumis positsioonid jätkavad ebasobivas suunas liikumist ja tagatise tase jõuab taas 30%-ni, sulgeb süsteem automaatselt järjekordse kahjumis positsiooni.

Põhjus, miks maaklerid automaatselt positsioone sulgevad, kui minimaalne tagatistase jõuab stop out tasemeni, on see, et nad ei saa lubada kauplejatel kaotada kauplemiskontole tehtud sissemaksest rohkem raha. Turg võib potentsiaalselt jätkata teie vastu liikumist lõpmatuseni ja maakler ei saaks sellist püsivat kahju lubada.

Vaba tagatis Forex turul

Vaba tagatis Forexil (free margin) on rahasumma, mis ei ole seotud ühegi tehinguga ja seda saab kasutada uute positsioonide avamiseks. See pole veel kõik - vaba tagatis on kapitali ja tagatise erinevus. Kui teie avatud positsioonid on kasumlikud, seda suurem on teie kapital ja seega on teil ka suurem vaba tagatis.

On üks teema, mida tuleks lahti rääkida. Võib ette tulla olukord, kui teil on mõned avatud positsioonid ning samas ka mõned ootelolevad orderid. Turg on valmis ühte ootelolevat tehingut ellu viima, kuid teil ei ole kontol piisavalt vaba tagatist. Sel juhul ootelolevat tellimust täide ei viida või tühistatakse see automaatselt.

Mõned kauplejad võivad sellise situatsiooni puhul mõelda, et nende maakler ei suutnud ordereid täide viia ja et tegu on halva maakleriga. Sellise olukorra puhul ei vasta see loomulikult tõele ja põhjus peitub selles, et kauplejal ei olnud vajalikul momendil kauplemiskontol piisavalt vaba tagatist.

Margin call tähendus: minimaalse tagatistaseme hoiatus

Minimaalse tagatistaseme hoiatus (margin call) ehk lisatagatise nõue Forexil on üks suurimaid õudusunenägusid, mis kauplejatel võib ette tulla. See juhtub siis, kui teie maakler teatab teile, et tagatise suurus on langenud allapoole nõutavat miinimumi, kuna teie avatud positsioonid on liikunud teile ebasobivas suunas.

Kui sundlikvideerimise piirtase ehk stop out määr on näiteks 60% ning minimaalne tagatistase 30%, siis tähendab see seda, et kui omavahendite hulk väheneb 60%-ni (nõutavast tagatisest, mis on vajalik positsiooni hoidmiseks), saab kaupleja maaklerilt teavituse, et astuda samme vältimaks positsioonide sundlikvideerimist.

Algajast meistriks

Õpi 20 päevaga kauplema - alates seadistustest kuni tehingute täitmiseni

 

Kui kaupleja siiski midagi ette ei võta ning omavahendite hulk langeb alla stop out määra, positsioonid suletakse. Kui teie maakler pakub selliseid tingimusi, ei pea margin calli pelgama – see on tavaline hoiatus ning piisava hoolsuse korral suudate suure tõenäosusega vältida stop out tasemeni jõudmist. Sellised maaklerid võivad minimaalse tagatismäära nõuete tagamiseks nõuda suuremat tagatissummat.

Forexi minimaalse tagatistaseme hoiatuse puhul tuleb arvesse võtta ühte ebameeldivat asjaolu. Te ei pruugi isegi saada tagatistaseme hoiatust enne, kui positsioonid automaatselt likvideeritakse. Kui teie kontol on vähem raha kui tagatise nõue, sulgeb maakler automaatset mõned või kõik teie avatud positsioonid, nagu me juba eelnevalt oleme kirjeldanud. See võib takistada teie kontol negatiivse kontojäägi tekkimist.

Kuidas vältida Stop Out tasemeni jõudmist

Kui soovite kauplemisel hoiduda ebasoovitud tagajärgedest, peate kasutusele võtma mõningad abinõud. Üldiselt on kõige aluseks sobilik kauplemispraktika, kuid anname siiski mõned juhised, mida võiksite järgida.

  • Hoiduge avamast samaaegselt liiga palju tehinguid!
    Miks? Rohkem positsioone tähendab, et suur hulk omavahendeid on kasutusel ning seetõttu on margin call ning stop out tasemeni jõudmist keerulisem vältida.
  • Kasutage stop-loss korraldusi.
    See võimaldab teil kaotused kontrolli all hoida. Kui jooksev positsioon on lootusetult kahjumis, ei ole selle edasine lahti hoidmine mõistlik. On palju parem see sulgeda, kui kontol on veel vabu vahendeid.
  • Kasutage erinevaid riskide maandamise tehnikaid.
    Otse välja öeldes – te ei suuda valuutaturgudel ellu jääda, kui eirate riskijuhtimise meetmeid, mida kasutavad professionaalsed kauplejad kahjumite minimeerimiseks ning stop out tasemeni jõudmise vältimiseks. Ei ole põhjust kahelda, et kõik kauplejad teevad kahjumlikke tehinguid, neid täielikult vältida ei ole võimalik.

Ülaltoodus vaatasime olukordi, mille korral võite saada maaklerilt teavituse. Seda siis olukorras, kui minimaalne tagatise tase on kõrgemal kui stop out määr. Kui olete sellises olukorras, peaksite leidma võimaluse lisada kiirelt oma kauplemiskontole täiendavaid vahendeid.

Lisatagatise nõue Forex turul: oluline soovitus

Vältimaks margin calli ja kontoga stop out määrani jõudmist, peaksite kauplema üksnes selliste panustega, mida saate endale lubada. See tähendab, et oma rahaga tuleks mõistlikult ümber käia ning võimendust peaks kasutama üksnes juhul, kui see tundub ratsionaalne. Edukaimad kauplejad kasutavad võimendust üksnes 2,5%-5% ulatuses omavahenditest.

Kui saate maaklerilt minimaalse tagatistaseme hoiatuse või kui rakendub tehingute sundlikvideerimine, oleks mõistlik täiendavalt kauplemist praktiseerida. Üheks võimaluseks on demokontoga tehingute tegemine senikaua, kui tunnetate, et suudate taas kasumlikult kaubelda. Peale seda võite tagasi tulla päristehingute juurde.

Vaba tagatis Forex turul: lõppsõna

Nagu juba teate, siis vaba tagatis Forexil on oluline, kuna selle puudumine võib põhjustada ootamatu ja ebameeldiva tulemuse. Selle vältimiseks peaksite mõistma tagatise, tagatistaseme ja minimaalse tagatistaseme hoiatuse olemust ning rakendama oma teadmisi kauplemisest tulusa Forexi kauplemisstrateegia loomiseks.

Tehingute sundlikvideerimine ja stop out tase on teemad, millele kauplejad sageli tähelepanu ei pööra. Tehtud vead ei pruugi alati olla parimaks õppematerjaliks, seega oleks parem, kui suudate ebameeldivast kogemusest hoiduda. Seetõttu on tähtis teada, mis on stop out tase, lisatagatise nõue Forex turul või minimaalse tagatistaseme hoiatus ehk margin call. Tehingute sundlikvideerimine on toiming, mida kauplejal on võimalik vältida. Õppige, harjutage demokontol ja kasutage oma kontol olevaid rahalisi vahendeid mõistlikult.

Kauple riskivabal demokontol

Harjuta kauplemist virtuaalses keskkonnas

 

Lugege lisaks Forexil kauplemise kohta

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

 

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Kuidas saada traderiks? Juhend
Trader ehk kaupleja on isik, kes ostab ja müüb finantsvarasid, spekuleerides nende hindade üle, et kasumit teenida. Kas unistad saada traderiks, kuid mõte, et pead selleks pikalt õppima, heidutab sind? Ära muretse.On tõsi, et kauplejad, kes töötavad mainekates pankades, eriti Ameerika...
Kuidas valida endale parim Forex kauplemiskonto?
Enne reaalajas Forexi kauplemiskonto avamist ja maakleri valimist on väga oluline veenduda, et valite õige kontotüübi, kuna see võib teie kasumit ja kahjumit otseselt mõjutada. Kuna turgudel tegutsevad väga erinevad kauplejad, on saadaval ka palju erinevaid kontotüüpe. Niisiis, kuidas valida teie ja...
Forex kauplemine algajatele: põhjalik juhend
Kauplemine Forex turul võib algajatele tunduda eriti keeruline. See on enamasti seotud ebareaalsete ootustega, mis on alustavate kauplejate puhul tavapärane. On oluline teada, et valuutakauplemine ei ole mitte mingil juhul kiirelt rikkaks saamise skeem.See artikkel on Forex kauplemise põhjalik juhen...
Vaata kõiki