Hvad er en Islamisk Forex Konto? Hvordan man trader i overensstemmelse med Islamisk finansiering

Admirals
16 Min læsning

Selv om trading i Islam ofte anses for at være haram, er det stadig muligt at trade. Nøglen er at finde en Islamisk Forex konto, som tilbyder swap-fri trading for traders med muslimsk tro.

Denne artikel vil fokusere på principperne for islamisk finansiering, løsningerne for halal islamisk trading og besvare spørgsmålene: Hvad er en Islamisk konto i Forex? og Er Forex trading halal?

Husk på, at dette websted ikke er en religiøs autoritet om Islamisk trading. Hvis du vil være sikker på, at dine trading aktiviteter er halal, kan du konsultere en religiøs autoritet, der kan tage hensyn til din personlige situation.

Hvad er en Islamisk Forex konto?

Hvad er en Islamisk Forex konto? En Islamisk Forex konto er en halal trading konto, der tilbydes til kunder, som respekterer Koranen og ønsker at investere i det islamiske aktiemarked i henhold til principperne for islamisk finansiering.

Islamiske trading konti, også kendt som swap-fri konti, adskiller sig på flere måder fra almindelige Forex konti. Da Sharia lovgivningen forbyder akkumulering af renter, betaler eller modtager traders med islamiske konti ikke renter. Desuden skal transaktioner på konti baseret på islamisk finansiering gennemføres uden forsinkelse, så valutaer skal overføres fra en konto til en anden med det samme, og transaktionsomkostninger skal også betales på samme tid.

Er valuta trading halal? Selv om halal investering i Forex ikke er en nyere finansiel innovation, er der få swap-fri brokere, der tilbyder islamiske konti som Admirals.

Ofte fremmes denne type trading konto ikke af brokere, da de nogle gange er mindre rentable for dem, og antallet af kunder, der anmoder om dem, er ret begrænset. Admirals tilbyder dog sine muslimske kunder muligheden for at åbne en islamisk trading konto.

Principperne for Halal Forex Trading

Islamisk finansiering har fire grundlæggende principper:

  • Forbud mod betaling og modtagelse af enhver form for rente (Riba)
  • Omgående ombytning i forbindelse med trading transaktioner
  • Forbud mod spil
  • Fordeling af risici og fordele

Disse fire principper passer ikke altid ind i den vestlige bank og trading tradition, og for at respektere principperne for islamisk finansiering er der blevet oprettet særlige trading konti, der almindeligvis kaldes "Islamiske konti".

Disse konti tilbydes til kunder, der ønsker at foretage halal Forex trading uden at skulle adskille deres investeringsaktivitet fra deres religiøse principper.

Generelt ligner disse konti ret meget traditionelle trading konti, blot er nogle specifikke elementer blevet tilpasset for at opfylde de grundlæggende principper for islamisk finansiering.

Sådan Åbner du en Islamisk Forex Konto

For at åbne en islamisk Forex konto skal muslimske kunder registrere og åbne en Trade.MT5 konto og fremlægge de nødvendige dokumenter for at åbne en halal trading konto.

Du kan se den fulde proces for åbning af en trading konto i denne video: 

Så snart du har modtaget bekræftelse på, at din islamiske Forex konto er åben, kan du foretage din første indbetaling via den betalingsmetode, du foretrækker, og begynde at trade på Halal Exchange. Det er nu nemmere end nogensinde at åbne en islamisk trading konto.

Du kan til enhver tid anmode om at få udbetalt din indtjening eller dine midler via din online konto.

Hvis du ønsker det, kan du først øve dig med en demokonto for islamisk trading uden risiko. Du vil have adgang til reelle markedsforhold, men med virtuelle midler. Desuden er de gratis!

Trade med en risikofri demo konto

Øv dig i at trade med virtuelle midler

 

Islamisk Trading Konto Provisioner

Et af de særlige kendetegn ved islamisk trading er, at den ikke genererer nogen swaprenter, som det er tilfældet med alle andre traditionelle trading konti. Swaprenten er en rente, der betales eller modtages af den trader, når han lader en åben position stå åben natten over, hvilket gør valuta trading haram.

Islamiske valuta trading konti eliminerer imidlertid disse renter for at give muslimer mulighed for at trade på halal børsen. Men hvilke provisioner betaler traders så?

Alle muslimske kunder, der bruger en islamisk trading konto, betaler margin, provisioner og administrationsgebyrer, som ikke er Riba Haram interesser.

Er Forex Trading Halal eller Haram?

Med et fjerdedel af den muslimske verden og udviklingen af online trading bliver spørgsmålet om aktiemarkedet i Islam i stigende grad rejst. Dette afsnit vil undersøge mange synspunkter og kilder for at besvare spørgsmålet om, hvorvidt trading er halal eller haram.

Der vil blive foretaget en dybdegående analyse af Forex markedet og især af aktionerne, og der vil blive forsøgt at give råd om, hvordan man kan forblive halal og se, hvilke instrumenter der kan trades efter Sharia lovgivningen.

Er det halal eller haram at investere på aktiemarkedet, når det gælder Forex, aktier, futures, råvarer og valutaer?

Dette er et spørgsmål, der ofte opstår blandt muslimske investorer, som ønsker at investere på de finansielle markeder. Faktisk tillader islam at søge efter forbedring af din situation, især økonomisk, men der er fortsat tvivl om aktiemarkedet i Islam.

Så er Forex trading halal? Forex trading kan pr. definition betragtes som halal og er ikke i strid med de grundlæggende principper for islamisk finans. Forex trading er i stigende grad tilgængelig, og potentialet for hurtig profit tiltrækker flere og flere traders hver dag. Ved første øjekast synes det at være en halal investeringsmulighed, fordi det blot handler om at købe og sælge penge. Der er dog nogle ting, der skal undersøges.

Hvis man køber euroen mod dollaren og sælger den senere, når euroen er steget i værdi i forhold til dollaren, er det en halal transaktion. Men i virkeligheden er der fortsat flere problemer, som den islamiske trade konto forsøger at løse.

Islamisk Finansiering: Forex Riba

På den side af forbuddet mod at betale eller modtage renter bliver det lidt vanskeligere. Når en investor har åbne positioner efter trading sessionens afslutning, opkræver brokeren som standardpraksis en swap provision, som svarer til en rentesats.

Denne rente er knyttet til det faktum, at brokeren giver dig et indirekte lån gennem en gearing. Og som ethvert andet lån er det normalt, at det er rentabelt for kreditor, som i dette tilfælde viser sig at være brokeren.

Derfor er en standard trading konto haram, da dens drift omfatter rentebetalinger, men den islamiske trading konto er halal, idet den eliminerer betalingen af disse swaprenter.

I Islam er det faktisk tilladt at låne penge af nogen for at investere med henblik på profit og derefter tilbagebetale dette rentefrie lån til kreditor.

For at forblive rentabel opkræver brokeren i stedet gebyrer og provisioner, hvilket nogle måske betragter som en skjult rente, men mange forskere godkender denne metode til at lette trading. Derfor krydser en Islamisk trading konto uden swaps riba barrieren.

Islamisk Finansiering: Hånd-i-Hånd Halal Trading

Når renterne er udeladt, vedrører det næste spørgsmål selve udvekslingen. Trading i Islam er tilladt, så længe det sker "hånd i hånd".

Tidligere ville de fleste transaktioner være blevet gennemført ansigt til ansigt, men med udviklingen af den elektroniske trading er det spørgsmålet, hvad der menes med "hånd i hånd".

Mange hævder, at aftalen er indgået mellem brokeren og den traderen, hvilket ville være tilladt i henhold til definitionen af to forskellige parter og derfor halal.

Efterforskerne gik videre ved at sige, at den faktiske udveksling skal finde sted under samme "session", hvor kontrakten indgås.

Derfor skal transaktionerne udføres med det samme, hvilket normalt er tilfældet hos Forex traders, hvor ordrer udføres på få sekunder eller endnu mindre.

Dette udelukker f.eks. binære optioner fra halal trading rammen, hvor udvekslingen af varer er forskellig, hvilket er haram.

Islamisk Finansiering: Trading med Spil af Tilfældigheder

I Islam er gambling forbudt, men kan Forex trading betragtes som et haram spil?

Trading består i at købe og sælge aktiver med det formål at tjene penge gennem stigningen eller faldet i aktivets pris. En trader skal forsøge at forudsige dette på grundlag af sin analyse.

Derfor er trading ikke et tilfældighedsspil, men en investering baseret på markedsanalyse, hvilket ikke er haram.

For at analysere markedet korrekt skal du lære mange begreber og strategier, hvilket er grunden til, at vi tilbyder dig vores gratis trading webinarer:

Gratis webinarer om trading

Følg med i live webinarer arrangeret af vores trading eksperter

 

Islamisk Finansiering: Risiko og Belønning i Halal Trading

En af de største bekymringer ved trading er elementet af delt risiko. Et element, der er reguleret af principper som Bai al inah (salg og tilbagekøb), Bai salam, Mudarabah (overskudsdeling), Bai muajjjal (kreditsalg), Bai bithaman ajil (salg med udskudt betaling), Murabaha og Musawamah.

Når du investerer, investerer du i et aktiv. Hvis dette aktiv stiger i værdi, får du en fortjeneste. Hvis aktivet derimod taber værdi, pådrager du dig et tab. Som følge heraf deler du fordelene og risiciene ved at drive forretning godt. Ud fra dette synspunkt er trading og Islam derfor fuldt ud forenelige.

Kan man købe aktier i henhold til Islamisk Finansiering?

Det er generelt accepteret, at køb af aktier ikke er haram. Det skyldes, at man blot køber en procentdel af en virksomhed. Du skal dog sikre dig, at det pågældende selskab ikke handler i strid med Sharia loven.

Virksomheder som Pernod Ricard (alkohol) og Française des Jeux ( gambling) ville f.eks. ikke være halal.

Virksomheder, der opererer ud fra et Islamisk perspektiv, kan opdeles i to kategorier:

  • Aktiviteter som følge af halal praksis: Søtransport, fremstilling, beklædning, medicinsk udstyr, fast ejendom, møbler, forsyninger osv. De er generelt fri for haram praksis eller transaktioner.
  • Aktiviteter baseret på haram praksis - Alle virksomheder, der opererer med alkohol, spil, riba banker osv. Det er ikke halal. Under disse omstændigheder er børser haram.

Hvis der er tale om en blanding af aktiviteter, er de fleste forskere enige om, at hvis virksomheden kun sælger en brøkdel af de ikke halale varer og tjenester, kan man stadig investere i aktierne. Det foreslås, at du blot donerer den procentdel af overskuddet, som den ikke halale del af virksomheden genererer.

Så hvis 10 % af virksomhedens overskud stammer fra alkohol, skal du give 10 % af dit overskud til en velgørende organisation.

Hvad kan Jeg Trade med en Islamisk Konto?

Med en broker som Admirals har du adgang til de vigtigste markeder: Forex, CFD'er på indekser, CFD'er på aktier, CFD'er på råvarer og kontantaktier samt sjældnere markeder som CFD'er på kryptovalutaer, CFD'er på obligationer og ETF'er (fonde, der trades på børsen).

En muslimsk investor, der ønsker at følge Sharia lovgivningens forskrifter og deltage i Islamisk trading, har ret til at spørge sig selv, hvilke aktiver han må investere i eller ikke må investere i. Alle de nævnte finansielle markeder er halal, undtagen to: obligationer og futures.

Obligationer er statsobligationer. På udstedelsestidspunktet fastsættes en fast rente i obligationens løbetid. Selv om obligationens værdi kan variere og svinge alt efter udbud og efterspørgsel på markedet, er afkastet af investeringen beregnet som en procentdel af obligationens oprindelige værdi fast og varierer ikke.

Derfor kan obligationer betragtes som haram, fordi de er baseret på en rente, selv om du ikke modtager renter, når du investerer via CFD'er, er det værdien af renten, der ligger til grund for spreadet. Derfor vil investering i dette aktiv være som at drage fordel af en rente.

Futures kontrakter betragtes også som haram på grund af den udskudte karakter af udvekslingen af varer efter "underskrivelsen" af købs eller salgsaftalen. Den er ikke umiddelbar.

Selv om der ikke findes Islamiske kryptovalutaer som sådan, dvs. kryptovalutaer dedikeret til islamisk finansiering, fungerer de nøjagtigt på samme måde som traditionelle Forex valutapar. De er noteret i forhold til dollaren eller en anden valuta, så deres udsving afhænger udelukkende af ændringer i udbud og efterspørgsel.

De er ikke på noget tidspunkt baseret på rentesatser, hverken direkte eller indirekte, hvilket gør det muligt at overveje halal kryptovalutaer i forbindelse med Islamisk finansiering.

Råvarer er også halal, da varen er metaller eller landbrugsprodukter.

Islamiske Konti i MetaTrader

MetaTrader trading platformen er den mest anvendte platform i verden. Det er også den mest populære trading platform blandt Forex brokere og online CFD'er. Så hvad kunne være mere normalt end at stille spørgsmålstegn ved, om den opfylder kriterierne for Islamisk finansiering?

MetaTrader trading platformen kan betragtes som halal, simpelthen fordi det kun er en trading platform. Faktisk er denne platform blot et værktøj, en grænseflade, der giver dig mulighed for at åbne dine ordrer på markedet.

Uanset hvilken type trading konto du bruger, uanset om det er en standardkonto, en pro konto eller en Islamisk konto, vil dine ordrer blive udført på samme måde. Kun din broker kan definere de trading betingelser, som du vil investere med, platformen ændrer eller modificerer dem ikke på nogen måde.

Desuden er det kun den trading konto, du vælger, der har indflydelse på dine trading betingelser og kan blive en halal  eller haram trader. Derfor er det vigtigt at vælge en Islamisk trading konto hos din broker, så du ikke behøver at betale renter.

Du kan lære mere om, hvordan MetaTrader fungerer eller om generelle trading begreber med vores gratis online kurser:

Zero to Hero

Lær at trade på 20 dage, fra opsætning til udførelse

 

Hvordan laver man Halal Trading med Islamiske Forex Konti?

Derfor er Halal Islamisk Trading muligt for muslimske traders med Admirals' Islamiske trading konto. Lad os nu se på nogle trading strategier, som du kan bruge på din brokers konto uden swap.

Day Trading på Islamiske Konti

Day Trading er en af de tre trading typer, sammen med scalping og swing trading som vi vil analysere. Denne type strategi består i at åbne positioner, der skal lukkes i løbet af sessionerne, dvs. inden markederne lukker sidst på dagen.

Interessen ved denne type operationer i samme session er, at de åbne positioner ikke holdes om natten, at betalingen af swap provisioner undgås, og dermed også rentesatserne, selv om du ikke opererer på en Islamisk trading konto uden swap.

Men i dette tilfælde, hvad er fordelen ved at have en Islamisk konto?

Nogle gange åbner en trader en position om morgenen med henblik på at lukke den i slutningen af dagen, men ved slutningen af sessionen giver positionen overskud, og traderen forventer, at bevægelsen vil fortsætte.

I dette tilfælde kan det være klogt for ham at lade være med at lukke sin position og opretholde den for at opnå en større gevinst. Hvis traderen har en Islamisk konto, kan han drage fuld fordel af denne mulighed, men hvis traderen har en standardkonto, må han opgive denne potentielle gevinst for at respektere principperne for Islamisk finansiering og ikke betale renter.

Trading på en ikke-Islamisk konto udsætter også den Islamiske trader for risikoen for at glemme og falde ind i en haram trading aktivitet.

Scalping på Islamiske Konti

Ligesom intradag trading er scalping en trading stil. Det indebærer, at traderen åbner positioner, som skal lukkes hurtigt, i løbet af få minutter eller endda få sekunder.

Målet for en scalper (et udtryk, der henviser til en trader, der praktiserer scalping) er at åbne mange små positioner ved kun at tjene nogle få point på hver af dem.

Fordelen ved scalping er, at da positionerne lukkes hurtigt, er der ingen rentebetaling, da positionen lukkes efter få sekunder eller minutter, ligesom ved intradag trading. Derfor kan en Islamisk scalper sagtens bruge en standardkonto og er ikke begrænset til at bruge en Islamisk trading konto.

På den anden side, som med intradag trading, hvis scalperen ønsker at opretholde en position i en længere periode, og denne position er bestemt til at blive en langsigtet position for at akkumulere mere attraktive potentielle fordele, skal han bruge en Islamisk konto, ellers skal du skære din position for at undgå at betale renter.

Selv om dette er vanskeligere at forekomme scalping end i intradag trading.

Swing Trading på Islamiske Konti

Swing trading består i at åbne positioner i flere dage eller endda uger. Derfor skal en swing trader, der respekterer principperne for Islamisk finansiering, arbejde med en Islamisk konto, uanset hvad, hvis du vil undgå at betale renter.

Swing trading anses for at være den mindst risikable af de tre kortsigtede investeringsmetoder, men en swap fri trading konto er afgørende for en Islamisk trader.

Fordele ved Islamiske Konti

Den største forskel mellem Islamiske konti og basiskonti er, at der ikke er nogen swap provisioner. Dette kan være en meget vigtig fordel, da du kan åbne langsigtede positioner uden at løbe risikoen for at reducere dit overskud på grund af swap provisioner.

Den anden store fordel er, at traderen vil kunne åbne positioner i valutapar, hvor swap omkostningerne generelt er meget høje (især i eksotiske par).

Ulemper ved Islamiske Konti

Fraværet af swap kan også være til skade for halal forex trader, da de ikke vil kunne drage fordel af de positive rentebetalinger, der ofte betales til korte positioner, sammen med fordelene ved carry trading strategier.

For at forblive rentabel efter afskaffelsen af renterne vil brokeren uden swap ofte opkræve et fast administrationsgebyr, ligesom bankerne gør i Islamisk finansiering.

Åbn en Islamisk Trading Konto

Det er klart, at halal trading vil afhænge dels af dine handlinger og dels af den broker, du vælger. Uanset hvad din Islamiske investering online er, hvad enten det drejer sig om aktier eller Forex, tilbyder Admirals dig en Islamisk Halal Trading Konto.

Når du har testet brokerens betingelser og øvet dig på en demokonto, kan du åbne en Islamisk konto for at begynde at trade.

Trade Forex og CFD'er

Få adgang til over 40 CFD'er på valutapar, 24/5

 

Andre emner, der kan interessere dig:

Om Admirals

Admirals er en multi-prisvindende, globalt reguleret Forex og CFD broker, der tilbyder trading med over 8.000 finansielle instrumenter via verdens mest populære trading platforme: MetaTrader 4 og MetaTrader 5.

Dette materiale indeholder ikke og bør ikke opfattes som indeholdende investeringsrådgivning, investeringsanbefalinger, et tilbud eller en anmodning om nogen transaktion i finansielle instrumenter. Husk på, at en sådan forretningsanalyse ikke er en pålidelig indikator for aktuelle eller fremtidige resultater, da omstændighederne kan ændre sig over tid. Før du træffer en investeringsbeslutning, bør du søge råd hos uafhængige finansielle rådgivere for at sikre, at du forstår risiciene.

TOP ARTIKLER
Hvordan Kan Jeg Trade Online? Alt Om Online Trading
Indholdsfortegnelse Hvad er Online Trading?  Hvad er en Online Trader?  Hvordan Fungerer en Online Trading Platform?  Hvorfor Online Trading - Fordele  Instrumenter og Markeder, Der Kan Trades - Eksempler på Online Trading  Hvad du skal Kigge Efter i en Trading Platform  Er Online Trading...
Hvad er Finansielle Derivater og Hvordan Fungerer De?
Når man bliver spurgt om trading, har de fleste nok hørt om aktier, obligationer og fonde. Men begrebet finansielle derivater er måske mere ukendt for den brede offentlighed. I denne derivatguide vil vi forklare de grundlæggende principper for finansielle derivat produkter, herunder hvad de er, hvor...
Vis Alle