Obchodní podmínky kampaně "Speciální bonus"

1. Všeobecné podmínky

1.1 Kampaň "Speciální bonus" je platná pouze ve speciálních případech a je k dispozici pouze vybrané skupině účastníků. "Speciální bonus" je nepřenosná kampaň a platí výhradně pro příjemce této nabídky.

1.2 Tento dokument opravňuje ke "Speciálnímu bonusu" dle obchodních podmínek dohodnutých se zástupcem Admiral Markets prostřednictvím emailu. Obchodní podmínky si lze zobrazit také v Kabinetu Tradera společnosti Admiral Markets v sekci "Speciální bonus".

1.3 Nabídka speciálního bonusu je platná pouze v případě, že byla zaslána prostřednictvím emailu zástupcem společnosti Admiral Markets.

1.4 Nabídka "Speciálního bonusu" je platná po dobu třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla nabídka zaslána zástupcem společnosti Admiral Markets. Pokud vklad obdržíme po uplynutí těchto 30 dnů, Admiral Markets má právo zrušit nárok na tento bonus.

1.5 Bonus slouží jako dodatečná volná marže a zvyšuje částku financí k obchodování (např. pro otevření nových pozic a zachování maržových požadavků u těchto pozic). Bonus není součástí zůstatku na obchodním účtu a v platformě MetaTrader je zobrazen jako "Credit" neboli úvěr. Protože je bonus vložen na účet jako marže, nemůže být použit k pokrytí obchodních ztrát.

1.6 Každý obchodní účet může mít pouze jeden aktivní bonus

1.7 Klienti musí splnit požadavky na minimální obchodní objem, aby byl bonus převeden do kolonky zůstatek na účtu a mohl být vybrán nebo interně převeden. Po obdržení bonusu bude mít klient 180 kalendářních dní na splnění minimálního objemu. Tato podmínka je počítána individuálně pro každou bonusovou částku obdrženou během akce.

1.8 Kvůli dodatečné volné marži způsobené přidáním bonusové částky na obchodní účet účastník přijímá a souhlasí s tím, že kromě výchozího Stop Outu uvedeného na webové stránce Admiral Markets, budou aplikovány i podmínky dodatečného Stop Outu na obchodní účet, na kterém má účastník bonus. Otevřené pozice účastníka budou okamžitě zrušeny, pokud se objeví na obchodním účtu účastníka podmínky výchozího nebo dodatečného Stop Outu.

1.9 Dodatečný Stop Out bude spuštěn, pokud bude celkový majetek na účtu účastníka (vlastní zůstatek + aktuální pohyblivý zisk/ztráta + swap + částka bonusu - komise za obchod) nižší než částka obdrženého bonusu, jak můžete vidět v příkladu 1 níže:

Příklad č. 1:


a) Podmínky výchozího Stop Outu:

Pokud má účastník na obchodním účtu vlastní finance ve výši 1000 USD a dalších 300 USD obdržel jako bonus, celková částka na účtu, která může být použita jako marže je 1300 USD. Pokud účastník využívá 1200 USD jako marži, výchozí Stop Out se spustí, pokud klesne aktuální majetek na účtu pod 30% použité marže, např. pokud majetek klesne na 360 USD nebo níže. Tato zbylá částka 360 USD je vyšší, než částka obdržená jako bonus, majetek není nižší než částka obdržená jako bonus. Výchozí Stop Out bude spuštěn, pokud výška marže klesne pod 30%.

b) Podmínky dodatečného Stop Outu:

Pokud si vezmeme stejné parametry, jako v příkladu výše, ale za předpokladu, že nyní účastník využije 600 USD jako marži, v takovém případě bude 30% z maržových požadavků 180 USD. Tato částka je menší než obdržený bonus (300 USD), proto budou aplikovány dodatečné podmínky Stop Outu, a to v případě, kdy bude celkový majetek nižší než 300 USD. Stop Out bude spuštěn, pokud klesne výška marže pod 50%.


1.10 Odpovědností klienta je zachovat dostatečnou marži na obchodním účtu před skončením kampaně, jinými slovy na účtu musí zůstat dostatečná marže pro zachování otevřených pozic i po odstranění bonusu.

2.Získání bonusu

2.1 Bonus bude připsán pouze na ten samý reálný obchodní účet, který byl financován.

2.2 Poté, co je připsán vklad na obchodní účet účastníka, musí účastník prostřednictvím emailu upozornit manažera společnosti Admiral Markets a ten zařídí připsání bonusu na obchodní účet účastníka.

2.3 Po uplynutí 180 kalendářních dnů od data vkladu má Admiral Markets právo odebrat klientovi jakýkoliv bonus za předpokladu, že nebyl splněn obchodní objem. Pokud nebyl splněn minimální obchodní objem, klienti jsou povinni v rámci dobré víry zajistit, aby byla po uplynutí 180 kalendářních dní společnost Admiral Markets schopna odebrat bonus.

3.Výběr bonusu

3.1 Jakmile je jednou bonus na obchodní účet klienta připsán, zůstává spojený s tímto účtem a nemůže být vybrán částečně ani úplně, ledaže jsou splněny požadavky na minimální obchodní objem v plném rozsahu.

3.2 Účastník si může vybrat nahromaděné zisky a dřívější vklady z obchodního účtu. Účastník rozumí a souhlasí s tím, že v případech, kdy se výběr vložených financí objeví před splněním obchodního objemu, povede to k úplnému odebrání bonusu z účtu účastníka.

3.3 Klient souhlasí s tím, že požadavek na výběr nebude zpracován, pokud by to mělo za následek celkové snížení volné marže na účtu o více než 65% poté, co je zváženo automatické snížení bonusových úrovní.

4.Ostatní

4.1 Admiral Markets si po celou dobu vyhrazuje právo upravit, změnit nebo zrušit tuto akci bez předchozího upozornění stávajících nebo budoucích účastníků akce.

4.2 Pokud má společnost Admiral Markets podezření, že účastník akce zneužil nebo se snaží zneužít nebo jinak jednat s nedostatkem dobré víry vůči Admiral Markets, Admiral Markets si vyhrazuje právo odepřít, zadržet, zrušit nebo vybrat bonus z účtu tohoto účastníka a pokud je to nezbytné, zrušit obchodní podmínky této akce a dohodu o založení účtu s ohledem na tohoto účastníka akce, buď dočasně nebo trvale, nebo odepřít přístup účastníka ke službám anebo blokovat účet (účty) účastníka.

4.3 Bonusové finance jsou majetkem společnosti Admiral Markets, dokud klient nesplní požadovaný obchodní objem.

4.4 Většina platebních metod podléhá komisi nebo poplatku třetí strany. Je povinností klienta zajistit dostatečný vklad, včetně poplatku, aby byl klient způsobilý pro odpovídající kategorii bonusu.

4.5 Obchodování na Forexu a CFD trzích s sebou nese vysoké riziko. Obchodník by neměl Forex nebo CFDs obchodovat, pokud si není plně vědom a nerozumí rizikům, která k obchodování patří. Účast v této akci by neměla být motivujícím faktorem, pokud zvažujete obchodování na Forexu a CFD trzích.

4.6 Je povinností klienta zajistit, aby byly zaplaceny příslušné daně a poplatky z bonusu v jeho/její zemi.

4.7 V případě jakýchkoliv nejasností nebo konfliktu nebo nesrovnalostí mezi různými překlady těchto Podmínek má anglická verze větší váhu.

4.8 V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně akce mohou účastníci kontaktovat společnost Admiral Markets na czech@admiralmarkets.com

5.Definice

5.1 "Nový klient" – fyzická nebo právnická osoba, která nemá v době registrace do této akce žádný reálný účet nebo dřívější registraci do Kabinetu Tradera u společnosti Admiral Markets.

5.2 "Stávající klient" – fyzická nebo právnická osoba, která v době registrace do akce má nebo dříve měla jeden z následujících účtů:

 • Registrace do Kabinetu Tradera společnosti Admiral Markets;
 • Reálný obchodní účet (aktuálně aktivní nebo neaktivní).

5.3 "Financování účtu", "vklad" – peněžní operace, kdy klient vloží nové finance na reálný obchodní účet prostřednictvím platební metody nabízené společností Admiral Markets. Interní transfery, úpravy zůstatku, jiné bonusy, odměny IB/partnera nebo komise nebudou považovány za peněžní operace na účtu.

5.4 “Požadavky na minimální obchodní objem” – celkový objem, který je potřeba zobchodovat, aby si klient mohl vybrat bonusové finance obdržené v rámci akce. Obchodní objem se vypočítává v lotech, kde se 1 lot rovná 100,000 měnových jednotek. Kvůli významným rozdílům v maržových požadavcích na 1 lot u neforexových instrumentů, se výpočet minimálního obchodního objemu pro takové instrumenty provádí dle následujících multiplikátorů:

Trade.MT4 účty:

 • Akcie CFDs — 1/1000;
 • NGAS — 1/20;
 • BRENT, WTI — 1/10;
 • PALLADIUM, PLATINUM— 1/100;
 • [ASX200], [CAC40], [STOXX50] — 1/20;
 • [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [IBEX35], [SMI20] — 1/10;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225] — 1/000;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225] — 1/000;
 • #USDX — 1/10000;
 • #USTNote, #Bund — 1/10

5.5 Platný obchod pro výpočet celkového objemu - otevřená a uzavřená pozice, která splňuje všechny tři následující kritéria:

 1. obchod zůstane otevřený minimálně 5 minut 00 sekund;
 2. zisk nebo ztráta tohoto obchodu je vyšší než 3 pipy, kde:

  1. u Forex instrumentů kotovaných na 5 desetinných míst (např. GBPUSD - 1.32451) se 1 pip rovná cenovému přírůstku o 0.00010;
  2. u Forex instrumentů kotovaných na 3 desetinná místa (např. USDJPY - 101.522) se 1 pip rovná cenovému přírůstku o 0.010;
  3. u spotových kovů se 1 pip rovná cenovému přírůstku o 0.01;
  4. u indexů se 1 pip rovná cenovému přírůstku o 1.0, což se také nazývá Index Point;
  5. u ostatních instrumentů se 1 pip rovná ticku, jak je uvedeno ve Specifikaci kontraktů na webových stránkách společnosti Admiral Markets.

 3. obchod nebyl hedgeován, pokud je obchod považován za hedgeovaný, splňuje VŠECHNY body uvedené níže:

  1. reverzní pozice byla otevřena během 15 minut po otevření původní pozice;
  2. odchylka v objemu mezi původní a reverzní pozicí nepřesahuje 20%;
  3. reverzní pozice je uzavřena během 15 minut před nebo po zavření původní pozice.