11 Ekonomických Ukazatelů, které Ovlivňují Forex - Ekonomické Ukazatele na Forexu

Admirals
17 Min. čtení

Ekonomické ukazatele mohou mít výrazný vliv na pohyb ceny u Forexu a CFD. Většina obchodníků po celém světě pozorně sleduje ekonomický kalendář, aby se ujistili, že jsou v kontaktu s případnými potenciálními volatilitami, které se dají očekávat. Které jsou ekonomické ukazatele ovlivňující Forex? Čtěte dále v našem článku.

Co jsou Ekonomické Ukazatele - Vliv ekonomických ukazatelů na Finanční Trhy

Různé vládní a nevládní agentury po celém světě pravidelně podávají zprávy o různých ekonomických informacích. Způsoby sestavování těchto zpráv se mohou značně lišit. Někdy jsou data přímá jako například vykazování měsíčních prodejů z určitého segmentu ekonomiky. Ostatní nemusí pocházet z přesných měřitelných údajů, ale vycházejí z názorů zaznamenaných v průzkumech.

Některé ukazatele Vám řeknou o současném stavu ekonomiky, jiné mohou potvrdit to, co dříve ekonomika dělala; zatímco další mohou předpovědět, co ještě přijde. Tento konečný soubor, známý jako hlavní ekonomické ukazatele, je pro obchodníky zvlášť zajímavý, neboť nabízí nejlepší pohled na pravděpodobnou trajektorii ekonomické aktivity. Ukazatelé, kteří nám říkají o současném stavu ekonomiky, se nazývají souběžné. Ty, které potvrzují, co již proběhlo, se nazývají ukazatelé sekundární. Všechny tři mají své využití a mohou ovlivnit trh různými způsoby.

Hlavní problém pro obchodníky, kteří právě začínají, je vědět, které z nich jsou důležité, prostě ty, které s největší pravděpodobností ovlivní ceny a ty, které mají nízký dopad. Tato znalost je užitečná, protože v jediném dni může být vydáno mnoho ekonomických ukazatelů a není to praktické a jednoduché sledovat je všechny.

Abychom se Vám pokusili v této oblasti pomoci, sestavili jsme vysvětlující seznam ekonomických ukazatelů. V našem seznamu ekonomických ukazatelů jsme zahrnuli ty, které považujeme za nejdůležitější. Všechny mají potenciál výrazně ovlivnit finanční trhy.

Vzhledem k tomu, že americká ekonomika je největší ekonomikou na světě a má určitý vliv na výkonnost finančních trhů po celém světě, náš seznam se zaměřuje na americké zprávy, ve snaze poskytnout Vám nejlepší ekonomické ukazatele a jak ovlivňují ekonomické ukazatele obchodování na Forexu.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

 

1. Hrubý domácí produkt (HDP) - Vliv HDP na Forex

HDP je nejširším měřítkem celkové ekonomiky a hospodářství. Shromažďování dat trvá tak dlouho, že její přímý vliv na ceny FX a CFD je často utlumen. V okamžiku zveřejnění dat jsou mnohé ze složek již známy, a proto jsou očekávání často poměrně přesná. To znamená, že v případě, že se číslo výrazně liší od očekávání, je zde velká šance, že trh bude reagovat. Navzdory nedostatku včasnosti je stále velmi důležitým ukazatelem, protože je to jediné nejlepší měření, které se používá k identifikaci obchodního cyklu.

Obchodní cyklus je v moderní ekonomice klíčovým pojmem. Skládá se z expanzivní fáze, kdy narůstá řada oblastí ekonomiky a recesivní fáze, kdy ekonomická činnost klesá.

Vzhledem k tomu, že nejširší mírou ekonomické aktivity je HDP, ekonomové mají tendenci určit, kde se nacházíme v hospodářském cyklu, tím, že se podívají na střídání růstu a poklesu HDP. Technická definice recese je dvě po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu HDP.

Politici, tvůrci politik a ekonomičtí analytici se na tento ukazatel intenzivně zaměřují, právě proto, že je tak komplexním opatřením. HDP je klíčovou součástí makroekonomické analýzy na Forexu.

Jako obchodníci musíme brát HDP jako ukazatel zaostávající, jehož hlavním cílem je sdělit to, co už očekáváme. Jeho nedostatek včasnosti znamená, že jeho užitečnost jako obchodního nástroje pro krátkodobé a střednědobé obchodování je omezená, protože HDP v USA vychází pouze jednou za čtvrtletí.

Velmi užitečné by tedy bylo něco, co by bylo pro obchodování praktičtější, což nás přivádí k dalšímu ukazateli.

Otevřete si reálný účet

Obchodujte na reálných trzích a přihlaste se ke copy tradingu
Investujte efektivně

 

2. Nezávislé mzdy - Non-Farm Payrolls (NFP) - Vliv NFP na Forex

U většiny obchodníků na Forexu a CFD je to nejdůležitější indikátor v měsíčním kalendáři. Každý první pátek v měsíci zveřejňuje Úřad statistiky práce (BLS) spolu s mírou nezaměstnanosti (což je další ukazatel na našem seznamu) tento ukazatel v rámci zprávy o situaci v oblasti zaměstnanosti.

Důvod, proč je tak pozorně sledován, spočívá v tom, že zpráva má tendenci výrazně pohnout trhy. Jednodenní graf EUR/USD níže znázorňuje nedávný pohyb. Žlutá svislá čára označuje zveřejnění zprávy o situaci v oblasti zaměstnanosti dne 7. července 2017. Vidíte, jak výrazně se cena pohybovala za jedinou minutu? Také si všimněte, jak daleko větší je průměrný rozsah každé svíčky po vydání zprávy ve srovnání s dřívějšími svíčkami.

Vliv NFP na Forex - proč má NFP tak velký vliv na tržní ceny?

Část odpovědi spočívá v aktuálnosti zprávy. Zaměstnanost a hospodářský cyklus jsou úzce spjaty a v minulosti se změny ve výplatních páskách bez příjmů zemědělského sektoru pohybovaly velmi podobně jako čtvrtletní změny HDP. Tato úzká korelace znamená, že údaje o mzdách mohou být použity jako zástupce pro HDP. Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma je, že NFP vychází měsíčně a vykazuje měsíc, který skončil jen několik dní před vyhlášením. Naopak HDP je vykazován čtvrtletně a s velkým zpožděním.

Další částí odpovědi je dopad zprávy na měnovou politiku. Maximální zaměstnanost a stabilní ceny jsou dva ze tří měnových cílů FEDu (tyto dva klíčové cíle jsou často označovány jako dvojí mandát). Z toho plyne, že údaje o zaměstnanosti mohou mít ohledně budoucího směru měnové politiky vážný dopad na vnímání trhu.

Přední světová multi-asset platforma


 

3. Míra nezaměstnanosti a Forex (Unemployment Rate) - Ekonomické Ukazatele a Obchodování CFD

Míra nezaměstnanosti je definována jako procentní podíl pracovní síly, která aktivně hledá práci. V období oživení představuje nezaměstnanost zaostávající ukazatel. Máme tendenci vidět nezaměstnanost růst nadále i poté, co HDP dosáhlo dna. Nezaměstnanost je také úzce spjata se spotřebitelským sentimentem (viz pátý ukazatel na našem seznamu). Prodloužení období nezaměstnanosti je pro spotřebitelské sentimenty nesmírně škodlivé a v důsledku toho také ovlivňuje spotřebitelské výdaje a dopad na hospodářský růst.

Stejně jako u NFP, tak i údaje o nezaměstnanosti nabízejí obchodníkovi s CFD pohled do jednoho z klíčových ukazatelů FEDu. To znamená, že jakékoli silné odchylky od očekávání pravděpodobně budou mít velký dopad na Forex a akciové trhy.

4. Federální úrokové sazby a jejich vliv na Forex (Federal Funds Rate) - Ekonomické Ukazatele na Forexu

Federální výbor pro otevřené trhy (FOMC) se schází osmkrát ročně jako součást svého pravidelného plánu určování měnové politiky v USA. Výsledek schůzky FOMC může výrazně ovlivnit trh Forexu, pokud dojde k rozdílu od očekávaného směřování kurzu.

Klíčovým základem, který řídí kurzy Forexu, je úroveň úrokových sazeb ve dvou zúčastněných zemích a očekávání těchto úrokových sazeb. Pokud Fed provede změnu sazeb federálních fondů nebo jednoduše změní vnímání budoucího průběhu měnové politiky, změní to americký dolar, nejdůležitější měnu na světě.

V rámci prohlášení zveřejněného po každém zasedání FOMC poskytuje Fed doporučení ohledně očekávané cesty měnové politiky. Jedná se o poměrně nedávné opatření zaměřené na zajištění větší transparentnosti v rámci snahy o snížení volatility na finančních trzích. V důsledku toho jsou změny měnové politiky zpravidla v určitém rozsahu předem sděleny. To znamená, že doporučení samotné má potenciál posunout trhy, stejně jako skutečná změna v politice.

Každý obchodník na Forexu by si měl pohlídat, kdy je v ekonomickém kalendáři naplánované setkání FOMC, protože tato Forex zpráva rozhodně patří mezi ekonomické ukazatele ovlivňující Forex.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

 

5. Index spotřebitelské důvěry na Forexu - Index spotřebitelského sentimentu University of Michigan - Ekonomické Ukazatele na Forexu

Na pátém místě v našem seznamu máme dva ukazatele. Index spotřebitelské důvěry, sestavený Konferenčním výborem, a Index spotřebitelského sentimentu, sestavený Univerzitou v Michiganu. Existuje mnoho spotřebitelských průzkumů, ale tyto dva nejvíce následují ti nejznámější ekonomové a obchodníci na Forexu.

Tyto Forex zprávy jsou důležité, protože nic neřídí ekonomiku USA tak jako spotřebitelské výdaje. Spotřebitelská důvěra nám umožňuje vědět, jak se cítí spotřebitelé. Pokud se cítí v práci bezpečně a optimisticky ohledně svých budoucích ekonomických vyhlídek, co z toho můžeme vyvodit?

Je logické předpokládat, že mohou být více ochotni jít ven a utrácet. To povede k hospodářskému růstu. Vzhledem k tomu, že spotřebitelský optimismus nebo pesimismus má tak silné důsledky pro vyhlídky hospodářství, měly by být tyto dvě Forex zprávy uváděny ve všech hlavních ekonomických ukazatelích.

Index spotřebitelské důvěry vychází ke konci měsíce, zatímco Michiganská univerzita publikuje svůj průzkum dvakrát měsíčně. Zahrnuje předběžné čtení druhého až posledního pátku v měsíci. Konečný odhad následuje o dva týdny později. Když je obchodní cyklus blízko bodu obratu, tak tyto zprávy mají nejvíce dopad na Forex a akciové trhy. Silné spotřebitelské sentimenty poukazují na možný nárůst ekonomiky vpřed, což je potenciál pro růst akcií.

Průzkum University v Michiganu se objevuje častěji, což je užitečné. Zpráva konferenční rady odhaluje širší skupinu respondentů, což znamená větší statistickou spolehlivost. Obě mají tendenci poměrně dobře korelovat s obraty v obchodním cyklu, ale jsou silně ovlivněny trhem práce. Pokud zůstává nezaměstnanost vysoká, když se další části ekonomiky zotavují, může sentiment zůstat v útlumu. Za takových okolností se chová jako sekundární ukazatel.

Obchodujte s komoditními CFD

Obchodujte s CFD na ropu, kávu, zlato, stříbro a další!

 

6. Index Spotřebitelských Cen (Consumer Price Index) - Jak ovlivňuje Index Spotřebitelských Cen Forex

CPI měří náklady na zboží a služby indexované v cenovém koši. To nám dává objektivní popis, jak rychle rostou nebo klesají ceny. Jak jsme již zmínili v článku, cenová stabilita je součástí dvojího mandátu Fedu. Pokud je inflace v cílových úrovních (v současné době 2%), považuje se za normální nebo dokonce žádoucí. Avšak pokud se inflace odchýlí příliš dlouho a daleko od inflačního cíle, tak to může mít negativní dopad na ekonomiku. Jelikož jsou výsledky HDP hlášeny pouze čtvrtletně, obchodníci na Forexu a CFD často sledují CPI, protože jsou včasnějším ukazatelem inflace.

Použitelnost CPI jako předního indikátoru pro ekonomiku je omezená. Ukázalo se, že je špatným prediktorem bodů obratu v obchodním cyklu, i přes přirozený a logický vztah mezi ekonomickým růstem, poptávkou a vyššími cenami.

V 70. a 80. letech 20. století byla vysoká inflace reálnou otázkou pro americkou ekonomiku. Naproti tomu v důsledku globální finanční krize došlo k reálnému nebezpečí deflace (trvalé snížení cen). Deflace poškozuje ekonomiku tím, že podněcuje spotřebitele k tomu, aby odložili nákupy, protože budou v budoucnu levnější, pokud ceny budou i nadále klesat. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje představují tak velkou část HDP, zpomalí hospodářský růst a mohou vytvořit bludný kruh.

Vzhledem k tomu, že inflace přichází přímo do měnové politiky, zpráva CPI může mít velký dopad na ceny na dluhopisových, devizových a akciových trzích. Jako obvykle se jedná o odchylky od očekávaných výsledků, které mají nejvyšší dopad. Například pokud bude CPI mnohem vyšší, než se očekávalo, změní to vjem, že Fed pravděpodobně zpřísní měnovou politiku.

7. Index Průmyslové Produkce a Obchodování na Forexu (Industrial Production Index)

Index průmyslové produkce měří úroveň produktivity USA (z hlediska množství vyrobeného materiálu než dolarových cen) v meziročním srovnání s rozsáhlými oblastmi: výroba, těžba, dodávky plynu a elektřiny.

Zprávu sestavuje Federální rezervní fond a zveřejňuje se kolem poloviny každého měsíce. Některé údaje z indexu pocházejí z hrubých údajů, které jsou přímo vykázány v určitých průmyslových odvětvích od obchodních organizací nebo úředních průzkumů, ale nemusí být k dispozici vždy měsíčně.

K vyplnění mezery Fed provádí odhady pomocí různých zástupců, jako jsou odpracované hodiny ze zprávy o situaci v zaměstnání nebo množství energie spotřebované v daném měsíci daným odvětvím.

Úplný proces výpočtu indexu je znázorněn na obrázku dole s podrobným vysvětlením na stránkách FEDu.

Zdroj: https://www.federalreserve.gov/releases/g17/Meth/M...

Existují stovky komponentů, které tvoří index, který je pak vykazován jako úroveň indexu. Například předběžné zveřejnění indexu průmyslové produkce v květnu 2017 dosáhlo hodnoty 105,0. Jedná se o vyjádření aktuálního výstupu ve vztahu k základnímu roku. V době napsání tohoto článku používá FED rok 2007 jako základní období. Úroveň 105.0 v květnu 2017 tedy znamená, že úroveň výroby byla o 5% vyšší než průměrná úroveň v základním období roku 2007.

Výroba činí zhruba 20% amerického hospodářství, a index je tak pečlivě sledován obchodníky na Forexu a CFD. Průmyslové odvětví je důležité, protože společně se stavebním sektorem je zodpovědné za většinu změn v produkci USA, které jsou vidět v obchodním cyklu, a mohou nabídnout nahléd do vývoje strukturálních změn v ekonomice.

Index průmyslové produkce je procyklický. To znamená, že existuje shoda mezi jeho pohyby a změnami v obchodním cyklu. Korelace mezi tímto indexem a ekonomickou aktivitou je dostatečně blízko, aby někteří analytici mohli tuto zprávu použít jako první signál o tom, jakých hodnot může HDP dosahovat.

8. Ekonomické Ukazatele ovlivňující Forex - Využití Kapacity

Tento ukazatel měří, jak běží americký výrobní sektor v poměru k plné kapacitě. Definice plné kapacity představuje největší úroveň udržitelného výkonu, který může továrna dosáhnout v rámci realistického rámce. Jinými slovy, bere v úvahu věci jako normální prostoje. Vypočítává se jako poměr indexu průmyslové produkce (výše) vydělený indexem plné kapacity.

To nám dává včasné údaje o výrobním/ekonomickém zdraví a také o vývoji trendů, které se ve výrobním odvětví mohou stát. Může také poskytnout informace o inflaci.

Pokud jsou továrny "žhavé", nastává rozumný předpoklad, že výrobci mohou ceny zvýšit. Pokud továrny pracují blízko maximální kapacitě, stroje pravděpodobně budou selhávat v důsledku přepracování. Vypnutí strojů představuje riziko propouštění pracovníků v době vysoké poptávky, což je nežádoucí. Z tohoto důvodu se výrobci pravděpodobně vyrovnají s vysokou poptávkou zvýšením cen než s odchodem pracovníků. To zase bude pravděpodobně promítnuto do spotřebitelských cen a skončí to vyšší inflací.

Naopak, pokud je využívání kapacity na nízké úrovni, je to významná ekonomická slabost. Obecně platí, že úrovně pod 78% měly tendenci poukazovat na nadcházející recesi - nebo dokonce mohou znamenat, že ekonomika je již v recesi.

Tento ukazatel používá Fed k měření trendů ve výrobě, širší ekonomice a také inflace. To činí důležitý ukazatel pro obchodníky s CFD, zejména pro obchodníky s dluhopisy, ale je také klíčovým ukazatelem pro ty, kteří se angažují v akcích a na trzích s měnových trzích.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

9. Ekonomické Ukazatele na Forexu - Maloobchodní Prodej (Retail Sales)

Úřad pro sčítání lidu, který je divizí Ministerstva obchodu Spojených států amerických, zveřejňuje zprávu zhruba dva týdny po začátku měsíce ve 14:30.

Zpráva poskytuje včasný odhad maloobchodních prodejů v nominálních Dolarech (to znamená, že číslo není upraveno o inflaci) a také zveřejňuje číslo jako procentní změnu oproti předchozímu měsíci.

Obvykle je to druhý údaj, na který obchodníci na Forexu a CFD reagují. Jedná se o těsně sledovanou zprávu a má potenciál rozhýbat cenu na trzích, zvláště pokud existuje velká divergence mezi hlášeným číslem a očekáváním Wall Streetu.

Proč je tak moc sledovaná makroekonomická událost, když se jedná pouze o výdaje na osobní spotřebu (PCE)? PCE významně přispívá k růstu americké ekonomiky. Rovněž stojí za srovnání se zprávou o osobních příjmech a výdajích z Úřadu pro ekonomickou analýzu (BEA).

Jedná se konkrétně o součást PCE, která se pak přímo používá do výpočtů HDP. Údaje obsažené v této zprávě jsou obsáhlejší než zpráva o maloobchodním prodeji. Rozhodující je však to, že údaje o maloobchodních prodejích vycházejí z předcházejících pár týdnů, a tak poskytují včasnější přehled o stejné oblasti ekonomiky.

Pokud se maloobchodní tržby zvyšují, jedná se o indikaci ekonomického zdraví a má tendenci posílit akcie. Silné údaje o prodeji mohou vést ke zvyšování cen, což znamená, že se jedná o inflační náznak. To má tendenci mít pozitivní vliv na americký dolar, ale je negativní pro ceny dluhopisů. Naopak slabost ve zprávě o maloobchodních prodejích vede k poklesu akciového trhu, je negativní pro americký dolaru, ale pozitivní pro ceny dluhopisů.

Forex 101

Osvojte si základy obchodování s odborníky z oboru

 

10. Ekonomické Ukazatele a Obchodování CFD - Objednávky dlouhodobého zboží (Durable Goods Orders)

Zprávu o objednávkách dlouhodobého zboží vydává úřad pro sčítání lidu, součást amerického ministerstva obchodu. Předběžná zpráva o zboží dlouhodobé povahy je vydána přibližně 18 pracovních dnů po konci měsíce, za který se hlásí (přesný den se mění v závislosti na rozvrhu ostatních klíčových vydání).

Dlouhodobý majetek je definován jako zboží, které by mělo vydržet nejméně tři roky. Jinými slovy, obecně mluvíme o drahých předmětech, které se obvykle často nekupují. Tato neobvyklost znamená, že zpráva je vystavena volatilitě a musíte být velmi opatrní, co samotná zpráva obsahuje.

Analytici často vylučují dopravní složku, aby se pokusili tuto volatilitu zmírnit. Dalším použitým způsobem je posoudit sérii zpráv dohromady, abychom se pokusili vyčíslit nějaký pocit podkladového trendu. Dejte si také pozor na revize údajů z předchozího měsíce.

Pokud je poptávka silná a podniky mají optimistický výhled, očekává se nárůst nových zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby. Na druhou stranu, ve slabém ekonomickém prostředí bychom očekávali nižší objednávky. Co se týče CFD obchodníků, síla zboží dlouhodobé povahy je pozitivním znamením pro akcie, všechny ostatní věci jsou stejné.

Pokud jde o vliv na Forexový trh, je to podobný příběh pro americký dolar jako pro akcie: silná zveřejněná čísla jsou pozitivní pro USD, protože rostoucí ekonomika by měla tendenci se opřít o piklonění se FEDu k přísnější měnové politice.

11. Vliv Ekonomických Ukazatelů na Finanční Trhy - Počáteční nároky v Nezaměstnanosti

Tato týdenní zpráva měří počet osob, které poprvé uplatní nárok na pojištění pro případ nezaměstnanosti. To poskytuje užitečnou aktualizaci o síle trhu práce, zvláště když se shoduje se vzorkem týdne používaném pro zprávu o situaci v oblasti zaměstnanosti.

Jsou užitečným zdrojem pro snahu získat pocit z nadcházejících změn v důležité měsíční zprávě o nezaměstnanosti, i když mezi nimi neexistuje přesná korelace. Krátkodobé změny na trhu práce se mnohem pravděpodobněji odrážejí v týdenních počátečních údajích o nárocích na nezaměstnanost než v měsíční zprávě o zaměstnanosti. Přesto je to jedna z nejdůležitějších týdenních zpráv, ovlivňujících ceny FX a CFD.

Jak ovlivňují Ekonomické Ukazatele Obchodování n Forexu - Dodržování Ekonomických Ukazatelů

Vědět, které ekonomické ukazatele ovlivňují trh, je jedna věc, ale mít nad nimi navrch, když vyjdou nová čísla je jiná věc. Chcete-li mít neustálý přehled, musíte plánovat dopředu a mít kvalitní informační kanál. Chcete-li plánovat, zkuste se podívat na náš Forexový kalendář.

Pro kvalitní zpravodajské zdroje nehledejte nic jiného než MetaTrader 4 Supreme Edition. MT4SE je vlastní plugin pro MetaTrader 4, který nabízí širokou nabídku obchodních nástrojů, včetně informačního zdroje v reálném čase přes Admiral Connect.

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Vyzkoušejte obchodování na demo účtu. Budete obchodovat se skutečnými tržními cenami a abyste mohli trénovat, nebudete riskovat skutečné peníze.

Ekonomické Ukazatele na Forexu - Závěr

Doufáme, že Vám tyto definice ekonomických ukazatelů pomohly. Samozřejmě, že seznam není zdaleka plný, ale máte před sebou ty nejdůležitější ukazatele, které ovlivňují tržní pohyby.

Mějte na paměti, že i když jsme popsali možný dopad hospodářských výsledků, je to s výhradou ceteris paribus. Což znamená, že skutečné výsledky se mohou odchylovat a nebýt závislé pouze na jedné proměnné.

Výrazný výsledek mzdových výdajů by byl obvykle považován za posilující výsledek pro americký dolar, ale obchodníci Forexu se také musí zabývat tím, jak inflační očekávání mohou ovlivňovat měnovou politiku a také směrování, které mají ostatní centrální banky.

Obchodování na Forexu

O Admirals

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

TOP ČLÁNKY
Top 7 Forex Money Management Tipů neboli Řízení Financí
Finanční zdraví obchodníka se měří podle toho, jak dobře dokáže při obchodování spravovat svůj kapitál. Mezi nástroji řízení rizik, které umožňují vyhnout se běžným obchodním chybám a ochránit svůj kapitál, je na prvním místě řízení peněz - money management. Začlenění plánu money ma...
Strategie, které Můžete zvážit při Obchodování na Forexu
Hledáte efektivní strategii obchodování na Forexu, abyste získali potenciální návratnost investice? V tomto článku se budeme zabývat dvěma Forexovými strategiemi, které mohou zlepšit Vaše obchodování.Ale nejprve se krátce podíváme na obchodní strategie na Forexu všeobecně.Typická strategie obchodová...
Skalpování - Krátkodobé Obchodování v roce 2023
Skalpování (scalping) je fenomén pro soukromé i profesionální obchodníky. Proto byste tuto obchodní techniku měli znát!V tomto článku naleznete definice, jednoduché a efektivní techniky a krátkodobé obchodní strategie.Vítejte v nejlepším českém průvodci skalpováním roku 2023!Co znamená Skalpování -...
Zobrazit vše