Jak Funguje Burza, neboli Forex Teoreticky a v Praxi

Admirals
11 Min. čtení

Na začátek kariéry obchodování mají všichni aspirující obchodníci problém s pochopením, jak obchodování na Forexu funguje. Tyto otázky jsou ten hlavní problém - špatný přístup.

Špatné motivy, nereálné cíle, chamtivost, uspěchanost, nedostatek snahy a málo znalostí jsou hlavním důvodem, proč mnoho z těch, kdo skočí do kariéry obchodníka po hlavě, jsou poté zklamaní, vyjdou s prázdnýma rukama a vyloženě zahořklí.

Předtím, než cokoliv uděláte, si sedněte a uvědomte si, kolik toho musíte o Forexu a jeho fungování vědět! Forex je pouze jednou kapitolou v objemné encyklopedii, která se zabývá finančními trhy.

Položte si sami sobě následující otázky:

  1. Co vím o základním principu formování ceny každého aktiva na světě?
  2. Jaká je podkladová struktura obchodního průmyslu?
  3. Jakou mají povahu mezinárodní ekonomické interakce?
  4. Jaký je klíčový princip fundamentální a technické analýzy?
  5. Jaké psychologické složitosti obnáší být obchodníkem?
  6. Co se opravdu děje, když obchodník stiskne tlačítko?

Začněme od začátku.

Nejdříve se podíváme na nabídku a poptávku

V ekonomii je nabídka a poptávka model, který vysvětluje tvoření ceny v bezkonkurenčním tržním prostředí. Cena zboží je stanovena v bodě, kdy je požadované množství poptávky vyváženo množstvím dodaném producentem.

Řekněme, že se zabýváte nákupem potravin. Potřebujete jablka a je zde pouze jeden podnik, který má přesné množství jablek, které potřebujete. Vyjednáváte, shodnete se na ceně a uděláte směnu: stanovené výše peněz za stanovené množství jablek. Gratulujeme! Oba, vy i prodejce, jste uskutečnili obchod a získali, co jste chtěli.

Následující den potřebujete znovu nakoupit nějaká jablka, ale nyní jsou zde dva prodejci, kteří mají přesné množství jablek, které potřebujete. To znamená, že je zde vyšší nabídka jablek, než je poptávka. Konkurence prodejce donutí snížit cenu jablek, protože si oba prodejci uvědomují, že koupíte pravděpodobně ty levnější, přičemž předpokládáme, že ostatní faktory jsou stejné. Bude stanovena nová cena a vy uskutečníte obchod s prodejcem, u kterého to bude dle Vás výhodnější a budete si pochvalovat zázrak volných tržních sil, díky kterým je nákup jablek levnější. Pokud v ten den přijdete s kamarádem, který má také zájem o jablka, ale je zde pouze jeden prodejce, bude zde větší poptávka po jablkách, než je nabídka. Prodejce si toto uvědomuje a zvýší cenu jablek, s vědomím, že vy i Váš kamarád koupíte všechna jablka a ještě Vám budou nějaká chybět.

Toto je ABC ekonomie a je absolutně nezbytné, abyste vy jako budoucí obchodník, porozuměl/a jednoduché logice, jak tento malý jablečný trh funguje, protože to Vám pomůže porozumět tomu, jak funguje Forex trh.

Od teď to bude jen složitější a složitější. Pokud bychom aplikovali scénář trhu s jablky na Foreign exchange trh, vždy je kupována určitá měna, na trhu se tvoří nadbytek poptávky, cena kolísá a roste. Podobně je to s konkrétní měnou při prodeji, tvoří se nadbytek nabídky, cena kolísá a klesá. Dopad je přímo úměrný obchodnímu objemu za obchod. Velcí hráči, jako jsou národní banky například, mohou způsobit mnoho nerovnováhy zasahováním do nabídky jejich domácí měny. Malí hráči, jako jsou maloobchodní obchodníci mohou ovlivnit trh velmi málo, ale stejně ho ovlivňují pomocí malých čísel.

Neustále se měnící nabídka a poptávka měn je to, co tvoří Forexový tickový graf. Filozofie kolísání ceny je klíčová k porozumění, jak online obchodování na Forexu funguje, protože všechny ekonomické události na světe jsou pro trh relevantní pouze tak, jak ovlivňují nabídku a poptávku aktiva. Stojí za to zmínit, jak moc ovlivňují očekávanou nabídku a poptávku aktiva.

Pokud použijeme náš příklad s trhem s jablky a jeden z prodejců zkrachuje tuto sezónu, oba - vy i Váš kamarád - můžete očekávat, že cena jablek poletí nahoru ještě předtím, než se na trhu objevíte.

Nakreslete si myšlenkovou mapu průmyslu předtím, než se ztratíte

Jak Forex trh funguje si nejlépe představíte jako neustále se měnící oceán. V tomto oceánu je hodně ryb. Od malých závislých na jejich kupní síle. Najdete zde také multi-milionové obry jako jsou národní banky, mezinárodní společnosti, hedgeové fondy atd. Jejich monetární politika a obchodní rozhodnutí dělají ty největší vlny, největší výkyvy cen. Dále jsou zde středně velké ryby - soukromí investoři, společnosti, které potřebují hedgeovat, soukromé banky atd. Jsou zde ještě menší hráči - finanční brokeři, menší banky a menší investoři. Většina z výše zmíněných účastníků trhu mají přímý přístup na mezibankovní Forex - tržní místo, kde se odehrává všechno kouzlo směny měny. Mají takový přístup jednoduše proto, že mají k dispozici určité množství financí. To znamená, že mohou obchodovat mezi sebou bez zprostředkovatele.

Nejmenší hráč - opravdu, plankton finančního oceánu - poletující okolo, snažící se přežít tak dlouho, dokud nebude větší, maloobchodní obchodník na Forexu - to jste právě vy. Kupní síla takového obchodníka je obyčejně velmi malá v porovnání s velkou rybou, kterou potřebuje Forexový broker, nebo banka, aby mohli poskytovat obchodní účet s finanční pákou a přístup na trh skrze obchodní servery.

Porozumění, jak Forex trh funguje, stejně jako pozice jednoho obchodníka v celém měřítku, Vám dodá opatrnost, která je při obchodování zapotřebí.

Přední světová multi-asset platforma


 

Co to má společného se sílou?

Forex je měnový trh, čehož byste si měli být již vědomi, a měny, na rozdíl od dalších obchodovatelných aktiv, jsou ekonomickým nástrojem, stejně jako ekonomickými indikátory. Velmi stručně řečeno, pokud by země byly společnosti - měny by byly jejich akcie.

Tvůrci politiky v centrálních bankách jsou největší hráči, co se týče nabídky peněz, což činí jejich rozhodnutí o monetární politice hlavním faktorem, který ovlivňuje cenu při obchodování na Forexu.

Nejjednodušší příklad by byly úrokové sazby, stanovené národní bankou každé země na světě, která národní banku má. Protože americký dolar, euro, britská libra a japonský jen jsou nejvíce obchodované měny na světě. Federální rezervní banka, Evropská centrální banka, Banka Anglie a Banka Japonska jsou ty největší ryby v oceánu.

Pokud rozumíte tomu, jak toto může ovlivnit ekonomii, pomůže Vám to porozumět i tomu, jak funguje Forex trh.

Pokud se zvýší úrokové sazby, což může oznámit národní banka, půjčení měny od banky bude pro všechny ryby v moři dražší. Z monetárního hlediska to způsobí nedostatek nabídky peněz a cena půjde nahoru. Což je dobré, že? Kdo by nechtěl silnou národní měnu? Není to tak úplně pravda. Krátkodobě to znamená méně peněz, s kterými bychom si mohli hrát a použít je na rozvoj podniku, méně postradatelného příjmu domácnosti a nakonec i pomalejší růst ekonomiky. To už nezní tak dobře. Nicméně to zpomaluje inflaci a nevyhnutelný nárůst dluhu. Což je z dlouhodobého hlediska velmi dobře.

Pokud je potom úroková sazba snížena, všechny ryby jdou a půjčí si více peněz. Z monetárního hlediska je vytvořen nadbytek nabídky peněz a cena měny jde dolů. Krátkodobě to znamená expanzi podnikání, zvýšení výdajů domácností a růst ekonomiky. Zní to opravdu dobře, že? Opět, ne tak docela. Čím více peněz si půjčujeme, tím více peněz dlužíme. Dlouhodobé nahromaděné bankovní úvěry dostihnou každého jako velká bouře a máme tu finanční krizi. Znovu. Tomu se říká makroekonomický cyklus.

Tento proces je běžný pro všechny ekonomiky kapitalistického typu. Národní banka se neustále snaží vyvažovat váhy pravidelným zvyšováním a snižováním úrokových sazeb. To se nazývá mikroekonomický cyklus.

Tyto ekonomické cykly jsou velmi podobné klimatickým cyklům - jsou pomalé, nezastavitelné a velmi nebezpečné pro ryby, které o nich nevědí.

Obchodování na Forexu, jak to funguje? Klíčová je analýza

Analýza není jediným klíčem k úspěchu v obchodování, analýza je do určité míry obchodování. Je to jediná věc, díky které obchodování na Forexu opravdu funguje.

Dva základní přístupy tržní analýzy jsou Fundamentální a Technický.

Fundamentální analýza je vyvinutá forma finančního auditu, pouze v měřítku země, občas i planety. Je to nejstarší forma předpovídání ceny, která se dívá na ekonomii: její aktuální stádium v cyklu, relevantní události, budoucí prognózy a vážený možný dopad na trh.

Fundamentální analýza se zabývá HDP země a nezaměstnaností, úrokovými sazbami a exportem, válkou, volbami, přírodními katastrofami, ekonomickými zlepšeními atd. Dopad je měřen dle vlivu na nabídku a poptávku. Například nedávné vylepšení technologie vrtání břidličné ropy má za následek slibnou, stabilní a rostoucí nabídku ropy nyní i v blízké budoucnosti, což dohnalo ropu v zimě 2014-15 na desetileté minimum.

Fundamentální analýza vyžaduje porozumění mezinárodní ekonomiky, práci s faktory, které jsou na trhu dosud neznámé a fungují pro investování a dlouhodobé obchodování.

Stinná stránka této analýzy je nejistota, kterou vytváří množství vstupů. Výhodou fundamentální analýzy je, že pokud je udělána správně, předpovídá fundamentální pohyby cen, díky kterým můžete být ziskoví dlouhodobě.

Technická analýzy je mladší forma tržní analýzy, která se zabývá pouze dvěma proměnnými: časem a cenou. Oba faktory jsou přesně měřitelné, známé z trhu a jedná se o nepopíratelná fakta. Proto pro mnohé funguje obchodování na Forexu lépe, když studují grafy, než kdyby studovali ekonomiku.

Ať už kreslíte čáry supportu a rezistence, identifikujete klíčové úrovně, aplikujete technické indikátory nebo srovnáváte svíčkové formace - snažíte se přijít na to, jak online obchodování na Forexu funguje bez toho, aniž byste se soustředili na příčiny nabídky a poptávky. Technickou analýzu lze využít jak pro účely krátkodobého obchodování, tak i pro účely dlouhodobého obchodování. Je to jediná dostupná věc pro obchodníky s rychlým stylem, jako jsou skalpeři, kteří mají zisk z neblaze proslulé denní volatility na Forexu, než z následování trendu.

Síla technického přístupu je analyzování měřitelné informace přesně, jak bylo stanoveno trhem - ve formě konkrétní ceny v určitý čas. Stinnou stránkou je to, že to již ovlivnilo trh. Věříte-li výsledkům technické analýzy, věříte, že cenové formace v minulosti mají efekt na cenové formace v budoucnosti, což se zdá mnohým fundamentalistům směšné.

Jednoduše řečeno, fundamentální analýza je ekonomický detektiv s prvky budoucí předpovědi, zatímco technická analýza je vizuální cenově-časová archeologie, zkombinovaná se statistikou.

Štěstí přeje připraveným

Nedostatečná připravenost je hlavní důvod, proč mnoho aspirujících obchodníků selže předtím, než stačí přijít na to, jak obchodování na Forexu funguje.

O psychologii obchodníka je napsáno nespočet knih, píše se v nich, jak se vyhnout nástrahám, do kterých mysl obchodníka lehce sklouzne. Znovu, znovu a znovu - problémem je přístup a je velká pravděpodobnost, že budete zmatení ze všech nových informací.

Někteří Forex brokeři kvůli povaze jejich podnikání často označují Forex jako atrakci pseudověděckého hazardu, která je v podstatě stejná jako hodit si mincí, pouze s lepší metodologií, je to větší zábava, je to prestižnější a je to šance vydělat hodně peněz velmi rychle.

Následkem takového marketingu přicházejí nováčci s velmi malou nebo žádnou praxí a čekají, že vydělají jmění z 10$ v několika rozhodujících kliknutích myši. Skočí do trhu plní naděje a trh je vyplivne zpět naštvané a bez peněz. Většina Forexových obchodníků ztratí peníze a business model jejich brokera je tomuto trendu velmi dobře uzpůsoben. To není ani dobré, ani špatné - to je důvod, proč trh existuje. Pokaždé, když uzavřete se ziskem, někdo jiný musí uzavřít se ztrátou.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Jak obchodování na Forexu funguje z praktického hlediska?

Hodnota měny je měřena skrze to, kolik si za to můžete koupit druhé měny. Tomu se říká cenová kotace. Vždy jsou zde dvě ceny - bid a ask. Za ask cenu nakupujete měny, zatímco za bid cenu prodáváte. Vezměte prosím na vědomí, že ask cena jakéhokoliv finančního instrumentu je vždycky vyšší než bid cena. Banky vždy nakoupí Vaši měnu trochu levněji a prodají ji o něco dráž. Banky toto mohou dělat, protože mají vždy vyjednávací sílu větší než obchodník. Rozdíl mezi bid a ask cenou se nazývá spread.

Obě, bid i ask cena, jsou komunikovány mezi účastníky trhu téměř okamžitě a po celou dobu, výjimkou je doba, kdy je trh uzavřen. Obchodník obdrží kotace přes Internet od brokerské společnosti, která pro něj/ní zřídila obchodní účet. Naopak broker obdrží kotace od poskytovatelů likvidity - bank. Obecně řečeno, čím více likvidity, tím menší jsou spready, tím lépe pro všechny. Obvykle obchodování šlape a likvidity je dostatek. Nicméně mohou nastat chvíle, jako např. vyhlašování zpráv, kdy se objevují cenové mezery kvůli velkým cenovým pohybům během krátkého času.

Ostatní je jednoduchá mechanika Forexu. V okamžik samotného kliknutí myši v obchodní platformě se děje obchodování. Například pokud umístíte pokyn buy na EUR/USD pár, část financí z obchodního účtu je použita k nákupu základní měny - euro a prodeji kotační měny - americký dolar. Toto za Vás činí broker a říká se tomu: umístění buy pokynu. Pokyn je umístěn buď v rámci brokera (Market Maker) nebo je komunikován přímo na mezibankovním Forex trhu (ECN exekuce), kde se nacházejí ty velké ryby. Je důležité porozumět tomu, že obchodník může umístit pokyn k prodeji měny, kterou "nevlastní".

Dále, v závislosti na obchodní strategii, obchodník čeká, dokud se nezvýší hodnota nakoupené měny oproti té prodávané. Pokud je shromážděný zisk pro obchodníka uspokojující, zavře pokyn a broker udělá opačný set transakcí: prodá eura a koupí dolary. Opačný proces se uskutečňuje, když obchodník umisťuje sell pokyn.

Koncept nakupování a prodávání na Forexu může být ze začátku matoucí, protože v každém obchodu je jedna měna směněna za druhou, což znamená, že je zde obojí - nákup i prodej v každém obchodu. Pro obchodníka začátečníka může být jednodušší brát měnový pár jako abstraktní finanční instrument, kterému je cena přidělena trhem.

Nyní víte o hlavních hybných silách trhu, jeho podkladové struktuře, klíčových hráčích, dvou hlavních přístupech tržní analýzy a jak funguje online obchodování na Forexu z praktického hlediska.

O Admirals

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

TOP ČLÁNKY
Intradenní obchodování [Průvodce pro rok 2023]
Obsah Co je Intradenní Obchodování? Jak začít s Intradenním Obchodováním na Forexu? Day Trading Techniky a Strategie Intradenní Obchodování pro Začátečníky Jak se naučit Intradenní Obchodování Intradenní Obchodování a Technická Analýza Day Trading vzorce Jak získat přístup k "doporučeným...
Top 20 Forex Obchodních Tipů, které Byste Měli Vědět
Naučit se, jak úspěšně obchodovat Forex může být pro začátečníky komplikované. Většina lidí chce zbohatnout přes noc, ať už to zní nerealisticky.Svět Forex tradingu může být trochu zahlcující, zvláště pokud jste začínající obchodník a ještě neznáte pravidla. Předtím než půjdete do hloubky, si musíte...
Kolik se dá vydělat na forexu | Jaký je realný výdělek forex tradera.
Všichni jsme už slyšeli příběhy o dítěti z rodiny nižší vrstvy, které začalo obchodovat a během okamžiku si vydělalo miliony. Takže, kolik se dá vydělat na forexu?Tyto příběhy jsou dojemné a inspirující, ale obvykle stojí na nadlidském soustředění, každodenním studiu a obchodování, dokud se výsledky...
Zobrazit vše