Obchodování pro začátečníky - Co jsou objednávky zboží dlouhodobé spotřeby?

Duben 28, 2022 15:00

Jaký je rozdíl mezi oblekem a autem? Je jich více, než si myslíte.

Z ekonomického hlediska je zboží krátkodobé spotřeby, jako je oblečení, a zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily, určeno pro spotřebitele různým způsobem. Obleky lidé kupují, používají a relativně rychle vyhazují. S autem se jezdí několik let a je považováno za trvanlivé, protože vydrží déle. Dalším zásadním rozdílem je, že auto stojí mnohem více než oblek.

Auta, která si koupíte, jsou zbožím dlouhodobé spotřeby, stejně jako pračky, počítače, sekačky na trávu a další stroje. Pokud výrobky vydrží déle než tři roky a náklady na ně jsou relativně vysoké, jsou zařazeny do kategorie zboží dlouhodobé spotřeby.

Spotřebitelské výdaje a objednávky trvanlivého zboží

Spotřebitelské výdaje popisují množství peněz, které domácnosti a podniky použijí na nákup zboží dlouhodobé spotřeby a zboží krátkodobé spotřeby. Vlády a finanční analytici pečlivě zkoumají, jak velký je růst v kategorii výdajů na zboží dlouhodobé spotřeby, protože toto měřítko ukazuje, s jakou důvěrou spotřebitelé a podniky investují do zboží s vyšší cenou. 

Pokud ekonomika roste a trh práce je zdravý, spotřebitelé mají tendenci cítit větší důvěru k utrácení hotovosti nebo si vzít úvěr na nákup vozidla. Pokud ekonomika klesá a pracovních míst je málo, spotřebitelé reagují jinak a nákup tohoto dražšího zboží odkládají.  

Toto chování platí na úrovni jednotlivců i podniků. Ve slabším hospodářském prostředí podniky častěji odkládají instalaci drahé elektroniky a kancelářského vybavení. Lepší ekonomické vyhlídky mohou podniky přimět k investicím do nových strojů a zařízení.

Přední ukazatel

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby měří, kolik je objednávek na tyto druhy zboží za určité období - měsíc, čtvrtletí nebo rok. Tento ukazatel je předstihovým indikátorem, což znamená, že jeho výsledky se používají k předpovědi pravděpodobnosti ekonomického vývoje, například růstu nebo recese.  

Pokud měsíční zpráva o zakázkách na zboží dlouhodobé spotřeby vykazuje růst, mohou investoři důvodně předpokládat, že ekonomika má rostoucí tendenci, protože se významně podílejí na tvorbě HDP. Pokud jsou výsledky zprávy o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby ve srovnání s předchozím měsícem slabší, mohou investoři předpokládat, že existuje krátkodobé až střednědobé riziko recese nebo období nižšího růstu ekonomiky.

Co mohou objednávky zboží dlouhodobé spotřeby prozradit?

Zprávy o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby nám říkají:

  • Míru nárůstu nebo poklesu nových objednávek vyrobeného zboží
  • Míru růstu nebo poklesu dodávek nových objednávek zboží
  • Pokles nebo nárůst neuskutečněných objednávek (ukazuje, zda je poptávka silná)
  • Zda se zvýšily nebo snížily zásoby zboží dlouhodobé spotřeby
  • Úroveň zakázek na obranné a dopravní zboží

Jak obchodníci a investoři využívají objednávky zboží dlouhodobé spotřeby?

Forexoví obchodníci a akcioví investoři využívají objednávky zboží dlouhodobé spotřeby různými způsoby.  
Ve scénáři slabších objednávek zboží dlouhodobé spotřeby by se forexoví obchodníci a obchodníci s CFD zaměřili na měnový pár, kterého se zpráva týká. Například za určitých ekonomických podmínek by výsledky amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby mohly v tomto scénáři oslabit americký dolar vůči ostatním měnám.  

Ve scénáři silnějších objednávek zboží dlouhodobé spotřeby by se akciový investor mohl rozhodnout investovat více do sektoru komerčních letadel nebo do obranného sektoru.

Příklad obchodování na základě zpráv o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby

Podle tohoto scénáře objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojeném království klesly a vykazují záporný růst.  

Forexoví obchodníci a obchodníci s CFD to pravděpodobně budou považovat za známku oslabování britské ekonomiky a mohou GBP prodávat nakrátko. V důsledku toho by GBP vůči ostatním měnám klesla a obchodníci s CFD, kteří by prodali GBP nakrátko, by získali na cenovém rozdílu mezi svými vstupními a výstupními body.  

Tento případ ukazuje, jak spolu s dalšími faktory může slabší důvěra ve vyhlídky ekonomického růstu Spojeného království ovlivnit obchodní rozhodnutí.

Příklad investování při zprávách o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby

Podle jiného scénáře objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojeném království vzrostly a vykazují pozitivní růst.  

Akcioví investoři pravděpodobně budou zkoumat úroveň poptávky po konkrétním zboží, jako jsou letadla, nákladní automobily nebo jiná vozidla, a mohli by nakoupit více akcií v tomto odvětví. Investoři by také mohli zvýšit své investice do základních komodit, jako je ocel, která se ve velké míře používá ve výrobních procesech.  

Tento scénář ukazuje na rostoucí důvěru ve vyhlídky hospodářského růstu Spojeného království.

Termíny zpráv o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby lze sledovat v Admirals Forex kalendáři, je třeba vzít v úvahu, že tyto zprávy jsou zdrojem mnoha a různých obchodních a investičních nápadů.  

Chcete-li se dozvědět více o fundamentální analýze, přihlaste se do vzdělávacích kurzů Admirals Forex a registrujte se na naše týdenní vzdělávací webináře s moderátory, kteří mají desítky let zkušeností na obchodních a investičních trzích.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo výzva k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Upozorňujeme, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Analytik finanční trhů

Sarah Fenwick má bohaté zkušenosti s žurnalistikou a masovou komunikací. 15 let je korespondentkou zpravodajství ze švýcarské burzy, píše o financích a ekonomice.