Как да търгуваме Bank of America след представянето през първото тримесечие?

Април 24, 2023 23:01

След срива на Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank миналия месец, инвеститорите с нетърпение очакваха последните отчети и коментари от най-големите банки в САЩ, за да видят дали е имало много по-голям спад. 

Научете повече за най-новото представяне на печалбите на втората по големина банка по активи в САЩ – Bank of America по-долу, както и какво прогнозират анализаторите за акциите на банката.

Акция: Bank of America
Символ на сметка Invest.MT5: BAC
Дата на идеята: 24 април 2023 г.
Времеви период 1 - 6 месеца
Ниво на вход: $31,00
Целево ниво: $47,00
Размер на позицията за сметка Invest.MT5: Максимум 5%
Риск: Висок
 •  Сметката Invest.MT5 Ви позволява да купувате реални акции и акции от 15 от най-големите фондови борси в света.

 Цялата търговия е с висок риск и можете да загубите повече, отколкото рискувате при сделка. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите, тъй като някои сделки ще загубят, а някои ще спечелят. Започнете с малко, за да разберете собствените си нива на толерантност към риск или първо тренирайте в демо сметка,  за да изградите знанията си, преди да инвестирате

Разбивка на представянето на Bank of America за първото тримесечие на 2023 г

Ето някои от основните акценти от последния отчет за първото фискално тримесечие на Bank of America: 

 • Печалба на акция от 94 цента срещу очаквани 82 цента 
 • Приходи от $26,39 милиарда срещу $25,13 милиарда очаквани 
 • Увеличение на нетната печалба от 15% до $8,2 милиарда
 • Тримесечните приходи са нараснали с 13% спрямо година по-рано 
 • Нетният лихвен доход се е увеличил с 25% спрямо същия период на миналата година до $14,4 милиарда
 • Приходите от продажби и търговия са се увеличили със 7% до $5,1 милиарда
 • Приходите от търговия с акции са намалели с 19% до $1,6 милиарда
 • 931 милиона долара, заделени за кредитни загуби 

На пръв поглед Bank of America надмина прогнозите на анализаторите за печалби и приходи. Нейният нетен лихвен доход скочи с 25% до $14,4 милиарда до голяма степен поради по-високите лихвени проценти. Това всъщност е доходът, който банката прави от разликата между отпуснатите пари и това, което плаща на клиентите.  

Според главния изпълнителен директор Брайън Мойнихан всеки бизнес сегмент се е представил добре, като същевременно са успели да укрепят баланса си и да осигурят седем поредни тримесечия на оперативен ливъридж Въпреки това, докато приходите нараснаха в отделите за продажби и търговия, фиксиран доход, валута и суровини, приходите от търговия с акции спаднаха.  

От статистическа гледна точка Bank of America се представи добре. Едно притеснение е фактът, че по-голямата част от представянето идва от ползата от по-високите лихвени проценти. Тъй като Федералният резерв забавя темпото на повишаване на лихвените проценти и някои анализатори прогнозират намаление до края на годината, това вероятно ще се отрази на печалбите и приходите на банката през тази година.  

Следователно глобалната макроикономическа среда и лихвената политика на централните банки ще окажат важно влияние върху бъдещите цени на акциите на банките. Несигурността около бъдещата лихвена политика е причината някои анализатори да имат различни оценки на акциите.

Прогноза за акциите на Bank of America - Какво казват анализаторите?

Според анализатори, анкетирани от TipRanks за прогноза за акциите на Bank of America през последните 3 месеца, в момента има 8 оценки за покупка, 7 за задържане и 1 оценка за продажба на акциите. Най-високото ценово ниво за прогнозата за акциите на Bank of America е $47,00 с най-ниска целева цена от $29,00. 

Средната целева цена за прогнозата за акциите на Bank of America е $36,21.

Източник: TipRanks , 24 април 2023 г

 

Примерна идея за търговия с акциите на Bank of America

Примерна търговска идея с цената на акциите на Bank of America може да бъде следната:  

 • Купете акцията при пробив над $31,00, за да вземете предвид текущата волатилност. 
 • Цел точно под най-високата целева цена на анализаторите от $47,00. 
 • Поддържайте риска малък на максимум 5% от общата сметка.   
 • Времева линия = 1-6 месеца  
 • Ако купите 10 акции на Bank of America:  
  • Ако целта бъде достигната = $160,00 потенциална печалба ($470,00 - $31,00 * 10 акции).

Не забаравяйте, че пазарите се движат нагоре и надолу и е малко вероятно цената на акциите да се движи нагоре по права линия. Всъщност може дори да се понижи много повече, преди да се повиши отново, особено като се има предвид, че акциите в момента са надолу за годината.

Ето защо, не забравяйте да упражнявате добро управление на риска, което е един от най-важните аспекти на успешната търговия. Винаги трябва да знаете колко потенциално бихте могли да загубите в сделка и свързаните с това рискове, както и разходите.

Със сметка на Admirals Invest.MT5 можете да купувате и продавате американски акции с комисионна от $0,02 на акция. Това означава, че закупуването на 10 акции от акциите на Bank of America ще доведе до комисионна от $0,20 ($0,02 * 10 акции) за извършване на транзакция от всяка страна.

Има ниска минимална такса за транзакция от $1. Така че примерната идея за търговия по-горе би довела до комисионна от само $1 като цяло! 

Как да купите акции на Bank of America в 4 стъпки?

С Admirals можете да купувате акции на компании като Bank of America с ниска комисионна от само $0,02 на акция и ниска минимална комисионна от само $1 за американски акции. 

 1. Отворете сметка с Admirals, за да получите достъп до Кабинет на Трейдъра.   
 2. Кликнете върху Търговия на една от Вашите реални или демо сметки, за да отворите Bank of AmericaTrader WebTrader .   
 3. Потърсете Bank of America в долната част на прозореца състояние на пазара и плъзнете символа върху графиката.   
 4. Използвайте функцията за търговия с един клик или кликнете с десния бутон и отворете билет за търговия, за да въведете размера на Вашата сделка, стоп лос и ниво на тейк профит.  
Източник:  Admirals MetaTrader 5, Bank of America, месечна графика с диапазон на данните 1 април 2011 - 19 април 2023 г. Изготвена на 19 април 2023. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не е гарантира бъдещи резултати или бъдещо представяне. 

Кликнете върху банера по-долу, за да закупите акции на Bank of America днес! ▼▼▼ 

Имате друго виждане за цената на акциите на Bank of America?

Не забравяйте, че всички анализи и идеи за търговия се основават на личните възгледи и опит на автора.  

Ако смятате, че има по-голям шанс цената на акциите на Bank of America да се понижи, тогава можете също да търгувате с къса позиция чрез сметка за търговия с ДЗР (Договори за разлика), която Admirals също предоставя.  

Със сметките Trade.MT5 и Trade.MT4 получавате възможност да спекулирате с посоката на цените на акциите чрез ДЗР.  

Това означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции и да имате потенциална печалба от нарастващите и падащите цени на акциите. Научете повече за ДЗР в статията:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Джитанчандра Соланки, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Финансов автор, Admirals, Лондон

Житанчандра е автор на материали за финансовите пазари с повече от 15 години опит в търговията с валути, индекси и американски акции. Той е акредитиран пазарен техник със степен бакалавърска степен.