"Specialni bonus" pravila& pogoji

1. Splošni pogoji

1.1 Kampanji "Specialni Bonus" je veljavna le v posebnih primerih in samo pod pogojem, za izbrane skupine udeležencev. Ta "Specialni Bonus" ni prenosljiv in je omejen zgolj na prejemnika te ponudbe.

1.2 Ta dokument daje pravico za "Specialni Bonus" pod pravili in pogojiAdmiral Marketspreko e-pošte. Pogoji se lahko preveri tudi v Admiral Markets TRGOVALNI SOBI, v razdelku "Specialni Bonus".

1.3 "Specialni Bonus" ponudba velja samo za osebe, ki so osebno prejele ponudbo preko e-pošte Admiral Markets.

1.4 "Specialni Bonus" ponudba velja trideset (30) dni od dneva, ki ga pošlje Admiral Markets´representative. Če najkasneje v 30 dneh po datumu te ponudbe prejememo depozit ima Admiral Markets pravico, da odstrani vse upravičenosti za bonus.

1.5 Kredit bonus (Bonus) zagotavlja dodaten prosti margin in poveča količino sredstev, ki so na voljo za trgovanje (tj. za odpiranje novih pozicij in ohranjanje zahteve po kritju za takšne pozicije). Bonus ni del trgovanja saldo računa in je prikazan v polju "Kredit" v platformi MetaTrader. Bonus je nakazana na račun kot stopnja kredit in ga ni mogoče uporabiti za kritje izgub trgovanja.

1.6 Vsak trgovalni račun ima lahko aktiven le en bonus naenkrat

1.7 Obstoječe in nove stranke morajo izpolnjevati minimalne zahteve, preden se Bonus prenese na račun in postane na voljo za izplačilo ali interni transfer. Po prejemu bonusa, bodo stranke imele na voljo 180 koledarskih dni, da izpolnjujejo zahteve po trgovanui. Ta čas se računa ločeno za vsak bonus posebaj, prejet med Promocijo.

1.8 Zaradi dodatne proste margine, ki so nastala z Bonus znesekom na trgovalnem računu udeleženca sprejeme in se strinja, da poleg privzeta Stop Out ravni navedeno na spletni strani Admiral Markets in dodatnih Stop Out pogojev, ki veljajo za udeležence trgovalnih računov, ki vsebujejo Bonus. Odprte pozicije udeležencev bodo takoj vnovčljiva če bodo kateri koli privzeto ali dodatn Stop Out pogoji prišlo v upoštev na trgovalniem računu udeleženca.

1.9 Dodaten pogoj Stop Out bo sprožila postopek Stop Out, če se udeležencu skupni kapital na računu (lastna trenutna bilanca + trenuten dobiček/izguba + swap + Bonus znesek - na trgovalno provizijo) zmanjšan pod vrednostjo prejetih Bonusov, kot je prikazano na primer 1 spodaj:

Primer 1:


a) privzeta Stop Out pogoji:

Ko ima udeleženec 1000 EUR lastnih sredstev na trgovalnem računu in dodatnih 300 EUR prejetega kot Bonus, skupni znesek, ki se lahko uporabijo kot margin je 1300 EUR. Če udeleženec uporabi 1200 EUR kot margin, se Stop Out nastavi, da se sproži, če se sredstva spustijo pod 30 % uporabljene margine npr. stanje pade pod 360 EUR ali nižje. Preostali znesek 360 EUR je večja od prejetega bonusa količina, prejeta kot Bonus.

b) dodatni Stop Out pogoji:

Po enakih parametrih, kot v zgornjem primeru, vendar ob predpostavki, da tokrat, udeleženec uporabil 600 EUR za zahteve po marginu. V takem primeru bo 30 % 180 EUR, vendar pa je ta znesek še vedno pod zneskom prejetih Bonus (300 EUR) dodaten Stop Out pogoj bo uporabljena vsakič, ko se skupni račun kapitala zmanjša pod 300 EUR. Kot rezultat Stop out bo sprožila na margini 50 %.


1.10 To je izključno odgovornost strank da pred končnim datumom akcijo ohraniti zadostno stopnjo margina/kritja na svojem računu, tako da bodo po odstranitvi Bonusa še vedno ostala dovolj velika sredstva za ohranitev odprtih pozicij.

2.Prejeti Bonus

2.1 Bonusov bodo vknjižen samo v točno isto pravi trgovalni račun, ki je bila financiran.

2.2 Po udeleženca trgovalni račun je financirana, udeleženca mora obvestiti Admiral Markets manager, da se uredi z določitvijo Bonus udeleženca trgovalni račun preko e-pošte.

2.3 Po 180 koledarskih dneh od datuma deponiranja,ima Admiral Markets pravico, da odstrani odjemalčevo upravičenost za bonusi, pod pogojem, da minimalne zahtevane količine za trgovanje nosilec ni dokončal. Odjemalci se prizadeva sprejti dobronamerno da zagotovi, da je Admiral Markets zmožen umakniti bonus, potem ko mine180 koledarskih dni in, če minimalni obseg trgovanja ni bil dokončan.

3.Umik bonusa

3.1 Ko je nakazana na trgovalnem račune stranke bonus ostaja povezana s tem istim računom in ne more biti izplačan delno ali v celoti razen v primeru, če se iztrguje potrebno število lotov v celoti.

3.2 Udeleženec lahko izplača dosežen profit in prejšnji depozitiz trgovalnega računa. Udeleženec razume in se strinja, da v primerih, v katerem pride do izplačila depozita, preden se dopoln zahtevano količina, bo to pomenilodo umika Bonusa s trgovalnega računa.

3.3 Stranka se strinja, da izplačila ni mogoče obdelati, če se ob zahtevku upoštevaj skupno zmanjšanje za več kot 65 % prostega kritja na vseh računih po znižanih bonusih.

4.Razno

4.1 Admiral Markest si pridržuje ves čas pravico, da v katerem koli trenutku spremeni ali prekine pogoje promocije brez predhodnega obveščanja ali dajanja na znanje strankam.

4.2 Če Admiral Markets sumi, da promocijo udeleženec uporablja za zlorabljeanje ali jo poskušal zlorabljati ali drugače ravna s pomanjkanjem dobronamernosti do Admiral Markets, si Admiral Markets pridržuje pravico, da zavrne, zadržati, razdre ali odstopa od strankinega kredit bonusa in, če je potrebno, odpove vse pogoje in spremeni pogoje te promocije in sporazuma s stranko glede promocije, bodisi začasno ali trajno, ali da prekine tej stranki dostop do storitev in/ali blokirati takšnim strankam raču-e.

4.3 Bonus sredstva se štejejo, da si lastnost Admiral Markets, dokler stranka ne doseže zahtevanega obsega trgovanja.

4.4 Večina depozit instrumenti so predmet provizije ali pristojbine tretje osebe. To je strankina dolžnost zagotoviti zadostne raven depozia, razen Komisija, da izpolnjuje pogoje za ustrezno bonus Kategorija.

4.5 Trgovanja na trgih Forex in CFD pomeni veliko tveganje. Udeležba na trgu Forex in CFD ne sme biti izvedena v kolikor se popolnoma ne zavedate in razume tveganja v trgovanje. Sodelovanje v tej promotion ne sme biti motivacijski dejavnik, če upoštevamo udeležbe na trgu Forex in CFD.

4.6 To je odgovornost stranke, da zagotovi, da so plačane vsi veljavni davki in pristojbine na bonuse v njihovi državi.

4.7 V primeru nejasnosti ali spora ali neskladnosti med različnimi prevodi teh pogojev prevlada angleška različica.

4.8 V primeru dodatnih vprašanj, povezanimi z promocijo, se udeleženci lahko obrnete na Admiral Markets, preko emala: podpora@admiralmarkets.si

5.Opredelitve

5.1 "Nova stranka" – posameznik ali pravna oseba, ki v času vpisa v to Promocijo, nima nobenih pravih računov ali prejšnje registracije v Trgovalno sobo Admiral Markets.

5.2 "Obstoječe stranke" – posameznik ali pravna oseba, ki v trenutku vpisa v to Promocijo, ima, ali je že imel v lasti katerega koli od naslednjih računov:

 • Registracija v Trgovalno sobo Admiral Marketsa;
 • Pravi trgovalni račun (trenutno aktivnih ali deaktivira).

5.3 "Financiranje računa", "polog" – Denarna operacija, ki dodaja nov denar stranke na pravi trgovalni račun prek sredstva za plačila, ki jih ponujajo Admiral Markets. Internih transferih, uravnoteženje stanja, drugi denarni bonus krediti, IB/partnerske nagrade ali provizije se ne štejejo kot proces financiranja računa.

5.4 "Minimalna zahteva potrebnega volumna"-skupna volumenska zahteva, da stranka odtrguje, preden stranka lahko opravi dvig sredstev pridobljenih kot bonus v Promocji.Obseg trgovanja se izračuna v lotih, kjer 1 lot znaša 100.000 denarnih enotah. Zaradi bistvene razlike v zahteve po kritju za 1 lot za ne-FX instrumente, izračun minimalnega obsega trgovanja za takšne inštrumenti opravlja naslednje krovne organizacije:

Admiral.Markets računi:

 • Delnice CFDs — 1/1000;
 • NGA-1/20;
 • BRENT, WTI-1/10;
 • PALADIJ, PLATINA-1/100;
 • [ASX200], [CAC40], [STOXX50] -1/20;
 • [DJI30], [FTSE100], , [IBEX35], [SMI20] — 1/10;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225]-1/000;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225]-1/000;
 • #USDX — 1/10000;
 • #USTNote, #Bund-1/10

5.5 Veljaven pozicije za izračun skupnega volumna – skupno število poslov, ki izpolnjuje vse tri naslednje kriterije:

 1. pozicija ostaja odprta vsaj 5 minut 00 sekund;
 2. dobiček ali izgubo v pozicija je večja kot 3 pipe, kjer:

  1. za Forex instrumenti, ki kotirajo na pet decimalih številk po vejici; (npr. GBPEUR-1.32451), 1 pip je enaka ceni premika 0.00010;
  2. za Forex instrumenti kotirajo na tri mestna decimalega številaa po vejici;(npr. EURJPY – 101.522), 1 pip je enaka ceni premika 0.010;
  3. za spot kovin pomeni 1 pip enaka kot sprememba pri ceni 0,01;
  4. za indekse je 1 pip enak ceni prirastka 1,0, ki se imenuje tudi indeksna točka;
  5. za druge instrumente 1 pip znaša Tick Velikost, kot je razvidno iz specifikacije na spletni strani Admiral Markets.

 3. pozicija ni bila varovana (hedge), kar pomeni, da mora biti potrjena z vsemi spodaj navedenimi točkami, da bo tretirana kot hedge pozicija:

  1. nasprotna pozicije je bila odprta znotraj 15 minut pred ali po odprtju začetne pozicije;
  2. volumen lahko varira med prvotno in nasprotno pozicijo, če ne presega 20%;
  3. nasprotna pozicija je zaprta znotraj 15 minutah pred ali po zaključku začetne pozicije.