Strategia Forex Grid Trading

Admirals

Strategia Grid Trading staje się coraz bardziej popularna, ponieważ jest prosta do wdrożenia na każdym rynku, a w szczególności na rynku Forex. Pomimo tego musisz wiedzieć kilka ważnych rzeczy oraz to, że Strategie Grid Trading nie są gwarancją sukcesu.

Wiedza to podstawa – jeżeli chcesz odnieść sukces, to musisz wiedzieć jak odpowiednio wdrożyć Grid Trading Strategy na rynek walutowy. Należy zrozumieć następujące rzeczy:

  1. jak działa rynek
  2. fundamenty
  3. zmienność na rynku

Dobra wiadomość jest taka, że Grid Forex Strategia może być automatyczna. Grid Trading System pomoże ominąć ból związany z manualnym ustawianiem zleceń. Największą zaletą Grid Trading Forex jest także czerpanie profitów w trakcie dużej zmienności rynkowej.

Dzięki Grid Trading FX nie będziesz musiał przewidzieć odpowiedniego kierunku notowań. Wystarczy, aby poruszały się na północ lub południe, strategia zajmie się resztą. Ważne, abyś używał brokera nie nakładającego prowizji handlowych.

Prowizje nałożą niepotrzebny limit na Grid Trading Strategy Forex. Kolejną świetną wiadomością jest to, że Forex Grid sprawdza się także podczas rynku znajdującego się w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Jednakże podczas takiego zachowania rynku jest jedna wada, trader musi pamiętać o poziomie depozytu zabezpieczającego.

Czym jest FX Grid Trading Strategy?

Grid Trading polega na ustawieniu zleceń buy stop oraz sell stop w równych odległościach od aktualnej ceny. Odbywa się to na wcześniej określonym poziomie cenowym. Przy czym nie ustalamy zakładanej straty, tylko sam zysk.

Dzięki temu wyeliminujemy szum na rynku, ale przy używaniu tej strategii musimy dobrać odpowiednie zarządzanie kapitałem. Co więcej, musimy znać nasz depozyt zabezpieczająca oraz zarządzać wieloma pozycjami w jednej chwili. Dla osób początkujących Grid Trading MT4 może być za trudny.

Wdrożenie Grid Trading Forex System

Na samym początku musisz wybrać punkt startowy. Dla przykładu, zobacz na poniższy wykres i punkt 1.12360.

Źródło: Admirals MetaTrader

Potem musisz wybrać ilość poziomów, na których rozłożysz siatkę zleceń. W tym przykładzie będą to trzy poziomy. Trzy poziomy od obecnego, czyli ustawiamy trzy zlecenia buy stop oraz sell stop. Zauważ, że swoją siatkę zleceń Grid Forex możesz dobrać za pomocą poziomów Pivot Points, innych wskaźników lub wsparć i oporów.

Ponadto w Grid Trading Scalping sama liczba poziomów nie jest ograniczona. Możesz zmienić liczbę poziomów jak i sam wolumen transakcyjny. Aczkolwiek należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ przy nieodpowiednim dostosowaniu wolumenu transakcyjnego możemy ponieść dużą stratę.

Poziom

Typ zlecenia

Poziom wejścia

Take Profit

1

Buy Stop

1.12460

1.12560

2

Buy Stop

1.12560

1.12660

3

Buy Stop

1.12660

1.12760

-1

Sell Stop

1.12260

1.12160

-2

Sell Stop

1.12160

1.12060

-3

Sell Stop

1.12060

1.19960

Po złożeniu zleceń mogą wystąpić trzy scenariusze. Dwa z nich są dla tradera pozytywne, natomiast trzeci – negatywny.

Pierwszy z nich zakłada, że cena porusza się w jednym kierunku (trend wzrostowy lub spadkowy). Wszystkie zlecenia stają się aktywne i wystarczy inkasować swoje zyski. Jest to jeden z lepszych scenariuszy.

Drugi scenariusz w grid trading martingale jest również pozytywny. Zakłada aktywacje wszystkich zleceń i osiągnięcie Take-Profitu przez wszystkie zlecenia. Może się to zdarzyć podczas konsolidacji notowań.

Trzeci scenariusz jest negatywny. Zakłada, że jedno ze zleceń zostaje otwarte, po czym rynek zawraca w drugą stronę. Jest to związane z grid trading drawdown, czyli rosnącą stratą. Niemniej jednak strata jest rekompensowana przez ruch w drugą stronę, dzięki czemu mamy przeciwstawną pozycję do wcześniejszej. Aby uchronić się przed tego typu scenariuszem możesz zastosować grid trading hedge lub poczekać, aż przeciwstawne zlecenie zostanie uruchomione automatycznie.

W trzecim scenariuszu używania gann grid trading jesteśmy narażeni na stratę. Dlaczego warto nauczyć się odpowiedniego zarządzania kapitałem oraz być odpornym na ewentualne niepowodzenie oraz straty.

Strategia Grid trading, gdy jest rozgrywana w kierunku korzystnym, jest podobna do piramidowania. Piramida jest systemem handlowym, który wykorzystuje zarabiane na rynku pieniądze, stopniowo wraz z rozwojem trendu. Ta strategia ma kilka zalet. Dwie główne to ograniczenie ryzyka i budowanie kapitału na pozycjach, które zarabiają. Po kolei przyjrzymy się każdemu z nich.

Grid Forex - ograniczenie ryzyka dzięki piramidowaniu

Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem stosowania piramidowania jest ograniczenie ryzyka. Najłatwiej to docenić za pomocą prostego przykładu.

Załóżmy, że inwestor niebędący zwolennikiem piramidy uważa, że kurs EUR/USD znajdzie się w trendzie wzrostowym. I chce kupić EUR/USD, aby na początku tego trendu być już na rynku. Ostatnia cena sprzedaży wynosiła 1,0940. Maksymalna ekspozycja, jaką może podjąć trader, to jeden standardowy lot. Aby otworzyć pozycję, kupuje jednego lota po cenie sprzedaży 1,0940. Dzięki tej transakcji znalazł się on na rynku przy pełnej ekspozycji przy wykonaniu tylko jednego rychu.

Natomiast trader, który w praktyce stosuje strategię piramidowania, widząc tę samą okazję, przyjmuje inne podejście. Zamiast otwierać całość pozycji jednym zleceniem trader zwiększa pozycję tylko wtedy, gdy trend jest korzystny, a więc faktycznie jest zwyżkujący na parze EUR/USD i cena rośnie zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami.

Maksymalna ekspozycja nadal będzie wynosić jednego standardowego lota, ale proces budowania piramidy dzieli pozycję na cztery osobne zlecenia otwierające cząstkowe pozycje.

EUR/USD Wejście Wielkość
1,0940 Kup 0,25
1.0990 Kup 0,25
1.1040 Kup 0,25
1.1090 Kup 0,25

Piramida wchodzi po średniej cenie 1,1015, podczas gdy inwestor, który nie buduje piramidy wchodzi po 1,0940.

Gdzie tu przewaga takiego rozwiązania? Tkwi ona w kontroli nad rosnącym zaangażowaniem, a to zaangażowanie jest uzależnione od postępu w zmianie ceny - w tym wypadku od jej wzrostu. Osiągnięcie kolejnych poziomów pozwala na powiększenie posiadanej pozycji, gdyż rynek zmierza w pożądanym kierunku. Dzięki temu trader nie angażuje się od początku w maksymalnie dopuszczalnym poziomie i unika sytuacji, gdy rynek jednak pozytywnie nie reaguje.

Co się bowiem stanie, gdy rynek zacznie się poruszać w drugą stronę?

Trader, który nie korzysta z rozwiązania piramidowania i nie działa na bazie siatki zleceń po otwarciu pozycji jest zarażony na aktywację zlecenia stop loss przy pełnym zaangażowaniu. Zatem, gdy otwiera pozycje o wielkości 1 lota, a stop loss znajduje się na poziomie 1,0890 dla powyższego przykładu odnotowuje on stratę wynoszącą 50 pipsów, czyli 500 dolarów.

Tymczasem gracz piramidujący swoją pozycję początkowo angażuje jedynie 0,25 lota, a tym samym aktywacja zlecenia stop loss na poziomie 1,0890 to dla niego gotówkowa strata wynosząca 125 dolarów.

Takie rozwiązanie ma także swoje wady. O ile bowiem zaletą grid trading jest ograniczanie straty, to konsekwencją również jest ograniczenie potencjalnego zysku. Budowanie pozycji stopniowo sprawia, że cena średnia będzie wyższa (dla trendu wzrostowego i budowania długich pozycji) od ceny pojedynczego całościowego wejścia na rynek.

Tym samym, gdy cena osiągnie poziom docelowy tak budowana piramida może dać relatywnie mniejszy zysk. Należy jednak pamiętać, że to nie zyski są na pierwszym miejscu w ocenie jakości podejmowanych decyzji, ale kontrola ryzyka i ochrona kapitału. Zatem jednorazowe zbudowanie całej pozycji jawi się jako ciekawsze, ale faktycznie jest bardziej agresywne i naraża kapitał na większe wahania.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Grid Forex i blokowanie zysków

Częściowe budowanie pozycji w ramach grid trading ma również inne zalety. W powyższym przykładzie omówiliśmy możliwość kontroli ryzyka w postaci stopniowego budowania pozycji poprzez zakupy cząstkowe. Istnieje również drugi sposób na kontrolę ryzyka, który jeszcze lepiej spełnia swoje zadanie - jest nim manipulacja poziomem zlecenia stop loss, czyli inaczej mówiąc w przypadku grid trading dobrze jest wprowadzić rozwiązanie stopa ruchomego (trailing stop).

W ten sposób nie tylko kontrolujemy wielkość pozycji i dopasowujemy ją do przebiegu wydarzeń na rynku, ale równocześnie mamy kontrolę nad wynikiem generowanym przez nasza piramidowaną pozycję.

Kontrola ta polega na podnoszeniu w przypadku zakupów w trendzie wzrostowym zlecenia stop loss wraz z powiększaniem wielkości pozycji. Dzięki temu sumaryczne ryzyko budowanej pozycji pozostaje relatywnie mniejsze przy rosnącym potencjale generowania zysków w przypadku dalszej kontynuacji korzystnego ruchu cen.

Innymi słowy, grid trading w takim wykonaniu nie tylko pozwala na elastyczność w odniesieniu do wielkości pozycji, ale również w odniesieniu do podejmowanego ryzyka. Podnoszenie zlecenia stop loss przy stopniowym powiększaniu pozycji sprawia, że w pewnym momencie osiągnięte zyski są "blokowane" a więc trader może zakładać, że całość pozycji nie przyniesie mu już straty w przypadku ruchu ceny w kierunku przeciwnym do preferowanego.

Grid Forex ma swoją ciemną stronę

Pojęcie grid trading ma także związek z mniej poważanym sposobem spekulacji na rynkach finansowych. Chodzi tu o sytuację, gdy siatka zleceń jest ustawiana przeciwko aktualnej tendencji. Zwróćmy uwagę, że w dotychczasowych przykładach zachowana była zasada, że pozycja jest powiększana tylko wtedy, gdy rynek zmierza w oczekiwanym przez tradera kierunku.

Nowe pozycje pojawiają się tylko wtedy, gdy wcześniejsze już generują pozytywny wynik. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie ryzyka, o czym była mowa wyżej. Czyli następuje uśrednianie ceny w górę w sytuacji trendu wzrostowego oraz uśrednianie w dół w przypadku trendu spadkowego.

Tymczasem część traderów próbuje spekulacji w przeciwnym kierunku - uśrednia transakcje kupna w w dół, czyli dokonuje powiększających zakupów w przypadku spadku ceny instrumentu lub też uśrednia w górę krótkie pozycje sprzedając kolejne pozycje w sytuacji wzrostu ceny instrumentu. Jaka logika stoi za takim zachowaniem? Zazwyczaj jest to przejaw niechęci do zamykania stratnych pozycji.

Zatem jeśli otwarta pozycja długa nie zarabia, a rynek spada, to trader jest skory do dokonania kolejnego zakupu na niższym poziomie. Dzięki temu uśredniona cena zakupu obu pozycji się obniża, a więc potrzeba mniejszej skali wzrostu ceny, by uchronić się przed stratą. Taki proces wcale nie musi się ograniczać jedynie do jednego zakupu na niższym poziomie, ale może być to działanie zaplanowane na wiele transakcji.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Na rynkach o charakterystyce "powrotu do średniej", czyli na tych, na których ceny mają tendencję do mocnych fluktuacji taka praktyka często przynosi oczekiwany skutek. Spadek w końcu się wyczerpuje, cena odbija i nie potrzeba odrobienia całości spadku i powrotu do poziomu pierwszego zakupu, by z całości otwartych pozycji zanotować wynik pozytywny.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że tego typu zagrania prędzej czy później natrafią na sytuację, gdy rynek jednak nie zmieni kierunku na tyle, by można było wyjść z tak zbudowanej pozycji z zyskiem. Innymi słowy, nawet jeśli wiele razy pod rząd uda się tego typu zagranie, to przyjdzie taki moment, gdy jedna sytuacja może pozbawić tradera kapitału.

Tym samym uśrednianie w kierunku niekorzystnym nie wydaje się dobrą strategią zarządzania wielkością kapitału. Nie spełnia bowiem podstawowego warunku, czyli ochrony posiadanych pieniędzy. Zawsze bowiem to ryzyko powinno być na pierwszym miejscu przy rozważaniu możliwości zagrania na rynku.

Podsumowanie

Zanim przetestujesz system na rachunku realnym, pamiętaj o grid trading backtest, dzięki czemu zyskasz pewność o skuteczności danej strategii. Forex grid trading może przynieść sporo zysków i szczęścia, ale nie można zapominać o drugiej stronie medalu jaką jest możliwość poniesienia straty. Przetestuj strategię na demo, aby następnie przejść na rachunek rzeczywisty.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Skalpowanie na rynkach finansowych
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczy...
Wskazówki dotyczące day tradingu
W artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przed rozpoczęciem day tradingu. 7 wskazówek dotyczących day tradingu 1. Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków 2. Stwórz plan handlowy 3. Wybierz właściwy rynek 4. Wybierz odpowiedniego brokera 5. Inwestuj w swoją...
Najskuteczniejsze strategie na rynku Forex w 2024 roku: 8 kluczowych metod
Wielu doświadczonych traderów twierdzi, że utrzymanie dyscypliny jest kluczowym aspektem udanego handlu. Niewątpliwie łatwiej jest przestrzegać ustalonych zasad związanych z zamykaniem i otwieraniem pozycji, jeśli posiadamy precyzyjnie określone strategie.W tekście omawiamy osiem strategii handlowyc...
Więcej