Co to jest NFP i jak handlować na rynku Forex podczas publikacji Payrolls?

Admirals

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym lub NFP jest często najważniejszym wydarzeniem makroekonomicznym na rynku Forex w ciągu całego miesiąca. Inwestorzy, którzy dobrze wyczują rynek podczas publikacji tych danych mogą zakończyć miesiąc na dużym plusie. Jeśli jednak nie powiedzie im się tego dnia - mogą stracić fortunę.

W tym artykule dowiesz się co to jest NFP, jak interpretować dane dotyczące płac oraz jak wykorzystać podwyższoną zmienność w dniu publikacji. Dowiesz się również kiedy dane są publikowane i w jakich godzinach należy zwrócić baczniejszą uwagę na wykresy.

Payroll co to (co oznacza NFP)

NFP to skrót od Non-Farm Payroll (zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym) i jest to jeden z najbardziej oczekiwanych wskaźników wzrostu gospodarczego na rynkach. Raport ten podaje liczbę nowo utworzonych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych w sektorze pozarolniczym w poprzednim miesiącu. Liczby te z kolei odzwierciedlają poziom aktywności firm, a co za tym idzie - stan amerykańskiej gospodarki.

Jak sama nazwa wskazuje, ten wskaźnik ekonomiczny przedstawia zmiany na amerykańskim rynku pracy, z wyłączeniem poniższych sektorów:

 • Samozatrudnienia
 • Rolnictwa
 • Administracji rządowej
 • Wolontariatu

Dlaczego NFP jest tak ważny na rynku Forex?

Zatrudnienie w USA jest silnie skorelowane z wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych. W zależności od liczby miejsc pracy tworzonych w każdym miesiącu poziom konsumpcji zmienia się. Jeśli miejsc pracy będzie przybywać z miesiąca na miesiąc, to rynek będzie oczekiwał wzrostu konsumpcji amerykańskich gospodarstw domowych, co spowoduje wzrost PKB, dając tym samym lepszy obraz amerykańskiej gospodarki.

Biorąc pod uwagę, że wiele gospodarek na całym świecie prowadzi interesy ze Stanami Zjednoczonymi i osiąga duże zyski dzięki swoim amerykańskim kontrahentom, raport NFP ma wpływ na inne światowe rynki. Jest również dobrą okazją do spekulacji dla traderów.

W celu wykorzystania zmienności rynkowej podczas publikacji danych na temat zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych, należy otworzyć rachunek i zalogować się do platformy transakcyjnej. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia, możesz potrenować na darmowym i pozbawionym ryzyka rachunku demo. Wystarczy kliknąć w poniższy baner:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Daty odczytu Payrolls - kiedy publikowany jest raport NFP

Raport NFP jest publikowany w pierwszy piątek każdego miesiąca o godzinie 13:30 GMT (14:30 czasu polskiego). Możesz śledzić nadchodzące publikacje NFP, a także inne ważne wydarzenia, korzystając z bezpłatnego Kalendarza Inwestora na stronie Admirals.

Źródło: Admirals, Kalendarz Inwestora

Jak interpretować raport NFP

Przed publikacją prawie każdego wskaźnika makroekonomicznego zbierane są prognozy ekonomistów, banków i inwestorów indywidualnych. Aby skonstruować prognozę NFP, rysowana jest mediana i średnia prognoz ekonomistów.

Wszystkie dane można łatwo znaleźć na Investing.com. Strona ta zawiera:

 • Obecny (wyniki z ostatniego odczytu - to pole jest puste przed podaniem wyniku)
 • Prognoza (oczekiwania rynku)
 • Poprzedni (wyniki z poprzedniego odczytu)

Gdyby prognozy danych były doskonałe, to ruchy na rynku byłyby znikome. Tak jednak nie jest, ponieważ prognozy ekonomistów i innych instytucji często odbiegają od aktualnych odczytów.

W konsekwencji istnieją trzy prawdopodobne scenariusze w momencie publikacji danych ekonomicznych:

 • Dane zawarte w raporcie NFP są zgodne z wcześniej publikowanymi prognozami. W tym przypadku rynek prawdopodobnie nie zareaguje szczególnie na wiadomości i po prostu będzie kontynuował swoje trendy.
 • Dane w raporcie NFP są niższe od prognoz. Uważa się to za negatywny sygnał dla gospodarki USA. W konsekwencji będzie wywierana presja na walutę tego kraju, gdyż słabszy wynik odzwierciedla spowolnienie gospodarki i zatrudnienia.
 • Dane w raporcie NFP są wyższe od prognoz. Uważa się to za korzystny znak dla gospodarki USA, a tym samym dla dolara amerykańskiego.

Uwaga: różnica między wynikiem a prognozą rynkową jest często ważniejsza niż sam wynik. Różnica między tymi dwoma liczbami może pomóc inwestorom w przewidywaniu amplitudy ruchu po publikacji NFP.

Trzeba też liczyć się z możliwością, że rynek przewidział już wynik publikacji, co skutkuje brakiem reakcji na wyniki o godzinie 14:30 (zdarza się to rzadko).

Jedno jest pewne: jeśli wyniki będą odbiegać od szacunków i oczekiwań rynku - na rynku wystąpi zmienność.

Wpływ raportu NFP na rynek Forex

Publikacje raportu o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA może przełożyć się na znaczną zmienność na rynku Forex, ale nie musi. Jak omówiliśmy powyżej, liczy się to, jak bardzo rynek jest zaskoczony wynikiem. Załóżmy, że wszyscy spodziewają się odczytu na poziomie 100 000. Co się stanie w przypadku gdy:

 1. Opublikowane dane są zgodne z konsensusem
 2. Opublikowane dane pokazują 50 000 nowych miejsc pracy
 3. Opublikowane dane pokazują 150 000 nowych miejsc pracy

W pierwszym przypadku prognoza jest zgodna z konsensusem, więc dane są już zdyskontowane. Teoretycznie rynek Forex powinien pozostać spokojny.

Dwa kolejne scenariusze były jednak nieoczekiwane.

W drugim scenariuszu wszyscy spodziewali się, że powstanie 100 000 nowych miejsc pracy, podczas gdy raport NFP wskazał tylko 50 000. Ten odczyt miałby prawdopodobnie negatywny wpływ na dolara amerykańskiego, ponieważ słaby rynek pracy oznacza:

 • Słaby rozwój gospodarczy
 • Niższa inflacja
 • Mniejsza presja na podniesienie stóp procentowych

Wszystko to powinno przełożyć się na sprzedaż dolara.

Trzeci scenariusz - odczyt na poziomie 150 000 nowych miejsc pracy miałby odwrotny, pozytywny skutek - dolar zacząłby się umacniać.

Widać to na 5-minutowym wykresie kursu EURUSD z 10 stycznia 2020 r., kiedy to miała miejsce pierwsza publikacja NFP w 2020 r. Dane NFP były poniżej prognozy - prognoza przewidywała 164 tys., podczas gdy wynik wyniósł zaledwie 145 tys. Na wykresie widać, że po publikacji kurs EURUSD wzrósł (zaznaczone żółtym prostokątem), wskazując na wyprzedaż dolara amerykańskiego względem euro.

Źródło: Admirals Meta Trader 5, EURUSD, wykres pięciominutowy, zakres danych: 10 stycznia 2020 do 13 stycznia 2020 r. Sporządzono 21 lipca 2020 r. o 16:12 . Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, wykres dzienny, zakres danych: od 4 kwietnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r. Sporządzono 21 lipca 2020 r. o 16:15. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zanim zaczniesz handlować, będziesz potrzebować platformy transakcyjnej. MetaTrader 5 to najlepsza na świecie platforma do handlu wieloma aktywami, zapewniająca natychmiastowy dostęp do tysięcy instrumentów z wielu światowych rynków, w tym do EURUSD. Wystarczy kliknąć w poniższy baner, aby pobrać go już dziś!

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Jak handlować NFP - Strategie Forex NFP!

Ze względu na to, że publikacjom NFP bardzo często towarzyszy podwyższona zmienność na rynku walutowym, traderzy mają szansę skorzystać z wielu okazji handlowych. Handel w trakcie tego wydarzenia może być niezwykle lukratywny, ale także niebezpieczny. Na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są inwestorzy, którzy nie wiedzą, co dokładnie robić oraz nie postępują zgodnie ze swoim ugruntowanym i sprawdzonym planem. Istnieją zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe strategie handlowe stosowane w trakcie NFP.

Ogólna strategia handlu NFP - Kupować czy sprzedawać EURUSD?

Jak omówiono powyżej, istnieje kilka scenariuszy dotyczących oświadczenia NFP. Przyjrzyj się poniższej tabeli:

EURUSD

Pierwsza reakcja

Druga reakcja

NFP i płaca godzinowa lepsze od prognoz

SPRZEDAŻ EUR / USD

SPRZEDAŻ EURUSD

NFP lepszy od prognoz, ale gorsza płaca godzinowa

SPRZEDAŻ EUR / USD

KUPNO EURUSD

NFP i płaca godzinowa gorsze od prognoz

KUPNO EUR / USD

KUPNO EURUSD

NFP i płaca godzinowa zgodne z konsensusem

NEUTRALNY EUR / USD

NEUTRALNY EURUSD

W tabeli przedstawiono kilka możliwych scenariuszy zachowań rynku po publikacji NFP i danych dotyczących płacy godzinowej. W następnych dwóch kolumnach pokazano początk

Pierwsza reakcja wynika z raportu NFP. Większość dużych graczy na rynku Forex posiada roboty do zawierania zleceń podczas publikacji danych makroekonomicznych. Działają one niesamowicie szybko i mają do dyspozycji najszybsze łącza internetowe. Na samym początku dane są pobierane automatycznie, po czym maszyna dokonuje transakcji zgodnie z rynkowym zaskoczeniem. Jeśli chcemy z nimi konkurować, musimy zainwestować duże pieniądze w sprzęt i dobre oprogramowanie.

Druga reakcja pokazuje ruch zgodnie z odczytem dotyczącym podwyżek stawek godzinowych. Jeśli rynek zostanie pozytywnie zaskoczony, dolar powinien umocnić się wobec euro. Jeśli odczyt jest ujemny, dolar powinien stracić do euro. Doprowadzić to może do czterech głównych scenariuszy opisanych powyżej.

Pierwsza reakcja na rynku Forex trwa zwykle około 10 minut, druga zaś do godziny. Z naszych obserwacji wynika, że gra pod drugą reakcję jest dużo łatwiejsza niż wyłapanie pierwszego ruchu. Powód jest dość prosty - traderzy nie muszą się spieszyć w drugiej reakcji. Mogą z łatwością przeanalizować prognozy i odczyty, i dopiero wtedy decydować się na zajęcie pozycji.

Scalping podczas odczytu NFP

Jeśli chcesz handlować pod NFP krótkoterminowo, możesz zająć pozycję tuż przed opublikowaniem raportu lub tuż po.

Strategia scalpingowa NFP 1: Handel przed publikacją danych

Zajmując pozycję tuż przed publikacją danych, rozważ handel przy użycie strategii na wybicia (Breakout). Strategie breakout polegają na ustaleniu zakresu ceny (górnej i dolnej bariery) tuż przed raportem NFP na wykresie M5, aby móc uchwycić każdy ruch przebijający ten zakres w górę lub w dół.

Oczywiście ważne jest w tym przypadku zarządzanie kapitałem i pozycjami. Mając na uwadze fakt, że ta strategia wymaga bardzo szybkiej reakcji, nie jest zalecana dla początkujących traderów.

Oto przykład:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, wykres pięciominutowy, zakres danych: 10 stycznia 2020 r. do 13 stycznia 2020 r. Sporządzono 21 lipca 2020 r. o 22:44. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Po określeniu zakresu dla trzech godzin poprzedzających publikację 10 stycznia 2020 r. górna granica (na zielono) przedstawia oczekujące zlecenie kupna, a dolna (na czerwono) oczekujące zlecenie sprzedaży. Zielona, grubsza linia po lewej stronie na screenie przedstawia orientacyjny target (był również target dla pozycji sprzedaży w postaci grubszej czerwonej linii, ale jest ona niewidoczna na screenie w tym przybliżeniu).

Strategia scalpingowa NFP 2: Handel po publikacji danych

Otwierając transakcję tuż po publikacji danych, rozważ strategię momentum, która wykorzystuje zjawisko pędu. Polega ona na podążaniu za dynamiką rynku w momencie publikacji danych i utrzymaniu ruchu tak długo jak to możliwe, przy jednoczesnym dodawaniu kolejnych pozycji w miarę przesuwania się rynku w kierunku pozycji początkowej.

Takie podejście może być owocne, ale wymaga wysokiej samodyscypliny, dużej wiedzy oraz doświadczenia rynkowego. Podobnie jak w przypadku pierwszej strategii, najprawdopodobniej również i druga zostanie lepiej przyjęta przez doświadczonych traderów.

Oto przykład po raporcie NFP z 10 stycznia:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, wykres pięciominutowy, zakres danych: 10 stycznia 2020 r. do 13 stycznia 2020 r. Sporządzono 21 lipca 2020 r. o 22:50. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Po publikacji, należy natychmiast otworzyć pozycję długą na EURUSD na poziomie 1,10921 i następnie dokupować kolejne pozycje na poziomach:

 • 1,10933 (pierwsza zielona linia na wykresie)
 • 1,11099 (druga zielona, grubsza linia na wykresie, po lewej stronie)

Należy bezwzględnie pamiętać o stop loss - w tym przypadku jest to 7-pipsowy stop kroczący (trailing stop). Wartość 7 pipsów wynika z ustalonego przed publikacją 3 godzinnego zakresu ceny (obszar między zieloną i czerwoną linią na wykresie).

Para EURUSD osiągnęła szczyt na poziomie 1,11132. Oznacza to, że transakcje zostałyby automatycznie zamknięte na poziomie 1,11062. Pierwsze dwie pozycje byłyby zyskowne, podczas gdy ostatnia byłaby stratna:

 • Transakcja 1: Otwarta po cenie 1,10921, zamknięta po cenie 1,11062 = 14,1 pips
 • Transakcja 2: Otwarta po cenie 1,10933, zamknięta po cenie 1,11062 = 12,9 pips
 • Transakcja 3: Otwarta po cenie 1.11099, zamknięta po cenie 1.11062 = - 3,7 pips

Wynik końcowy to zysk w wysokości 23,3 pips.

Strategia scalpingowa NFP: Czekaj i obserwuj

Ostatnią strategią krótkoterminową jest czekanie. Polega ona na wejściu na rynek po fałszywych sygnałach lub po odwróceniu ceny. To podejście jest bardziej odpowiednie dla początkujących i konserwatywnych traderów. Celem jest odpuszczenie gwałtownych ruchów zainicjowanych przez automaty reagujące na publikację danych i zajęcie pozycji 5 do 15 minut później, operując cały czas na wykresie pięciominutowym.

W przypadku tej strategii, po publikacji z 10 stycznia, inwestorzy mogliby skorzystać z przyzwoitego ruchu do góry. Wzrost ten nastąpił po korekcie mocnego wybicia, które pojawiło się w momencie ogłoszenia wyników NFP i trwało do godziny 19:00 tego samego dnia. Jak więc widać był to spokojniejszy ruch, rozłożony w czasie, ale jednocześnie o większym zasięgu .

Strategia długoterminowa na danych NFP

Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym i nie lubisz emocji związanych z publikacjami danych makroekonomicznych, możesz zająć pozycję średnio- lub długoterminową bazując na analizie fundamentalnej otrzymanego raportu. Podejście to jest zarezerwowane dla swing traderów oraz inwestorów.

Ważne jest w tym przypadku, aby dokładnie przeanalizować raport pod kątem zawartych w nim informacji i wyciągnąć wnioski. Znajomość podstaw ekonomii jest tutaj niezbędna, aby wywnioskować kontekst ekonomiczny i podjąć właściwą decyzję.

Najlepsze instrumenty do handlu podczas NFP

Handel na danych NFP jest możliwy dzięki kontraktom CFD, które umożliwiają indywidualnym inwestorom korzystanie z ruchów rynkowych na szerokiej gamie produktów przy minimalnym wysiłku i z niesłychaną łatwością.

Najlepszym sposobem dla początkującego inwestora na rynku Forex na rozpoczęcie handlu NFP jest wykorzystanie kontraktów CFD do spekulacji na amerykańskich indeksach, złocie, a nawet dolarze amerykańskim za pośrednictwem EURUSD, USDJPY lub USDCHF tuż po publikacji raportu NFP w każdy pierwszy piątek miesiąca. Można również trenować na rachunku demo Admirals, pomocnym w przygotowaniu się do handlu, który może zająć zaledwie kilka minut miesięcznie podczas odczytu NFP.

Wniosek - czy powinniśmy handlować NFP na rynku Forex

Jak być może zauważyłeś w tym artykule, zaletą handlu NFP są korzyści czasowe, a także szybkie lub rozłożone w czasie potencjalne zyski, na wielu instrumentach dostępnych w formie kontraktów CFD.

Dla day tradera jedna godzina pracy w miesiącu wystarczy, aby potencjalnie osiągnąć duże zyski. Dla swing tradera natomiast jest to dobra okazja do potwierdzenia jego byczego lub niedźwiedziego nastawienia odzwierciedlającego sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych w nadchodzących tygodniach, na wybranych przez niego instrumentach.

Mając świadomość zagrożeń występujących w momencie udostępniania wiadomości ekonomicznych o tak ogromnym znaczeniu, zaleca się, aby niedoświadczeni traderzy zajmowali pozycje dopiero po publikacji danych w celu zminimalizowania ryzyka strat.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, globalnie regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość handlu na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendacje dotyczące jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy zamieszczone w tym artykule nie są gwarantem bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sovanna Sek - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Strategie handlowe na 2023 r.
Czy wiesz, że posiadanie skutecznej strategii handlowej, która pomoże Ci poruszać się po rynkach finansowych, może znacznie poprawić Twoje wyniki handlowe i podejmowanie decyzji w rynku? Co tak naprawdę składa się na skuteczną strategię inwestycyjną? Co ważniejsze - w jaki sposób można uzyskać infor...
Ciąg Fibonacciego i zniesienia Fibonacciego na giełdzie
Ciąg Fibonacciego zawiera unikalne właściwości matematyczne i proporcje, które można znaleźć w przyrodzie lub architekturze. Uniwersalność występowania zagadnień Fibo sprawiła, że znalazł on wielu zwolenników na rynkach finansowych. W poniższym artykule przeanalizujemy wykorzystanie ciągu i zniesień...
Skalpowanie na rynkach finansowych
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczy...
Więcej