Inditex prezentuje wyniki kwartalne w dniu obfitującym w dane makroekonomiczne

Wrzesień 15, 2021 16:48

Wczoraj uwaga rynku koncentrowała się na publikacji ważnych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które pokazały lekkie osłabienie, ponieważ miesięczny wskaźnik wzrósł o 0,3%, czyli o 10% mniej niż oczekiwano. Wskaźnik CPI w ujęciu rok do roku również wypadł o 10% poniżej oczekiwań i wyniósł 5,3%.   

W trakcie dzisiejszej sesji opublikowano również dane o CPI dla Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Wskaźnik CPI w Wielkiej Brytanii był wyższy niż oczekiwali analitycy, podczas gdy we Francji i Włoszech pozostał odpowiednio zgodny lub nieco lepszy od prognoz.   

Z Chin napłynęły również różne dane makroekonomiczne, które po raz kolejny wskazują na spowolnienie gospodarki.   

Konkretnie, dowiedzieliśmy się, że zarówno wskaźnik produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej w Chinach okazały się gorsze od oczekiwań, na poziomie 5,3% i 2,5% wobec oczekiwanych odpowiednio 5,8% i 7%. Warto zauważyć, że dane te były nie tylko gorsze od oczekiwań, ale również drugi miesiąc z rzędu znacznie niższe niż w poprzednim miesiącu.   

To spowolnienie gospodarki można częściowo wyjaśnić problemami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wariantu Delta oraz niepewnością wywołaną wzrostem inflacji i możliwym rozpoczęciem taperingu.   

Jak na razie te słabe dane makro nie znajdują odzwierciedlenia w wynikach spółek, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich tygodniach. W trakcie dzisiejszej sesji było to ponownie widoczne w wynikach kwartalnych giganta tekstylnego Inditex. 

Grupa - do której należą takie marki jak Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho i Bershka - poinformowała, że w pierwszej połowie roku odnotowała zysk netto w wysokości 1 272 mln euro. Jest to wyraźny kontrast w stosunku do straty 195 mln euro, którą odnotowała w tym samym okresie ubiegłego roku, po odnotowaniu wzrostu sprzedaży o 49% w stosunku do tych osiągniętych w 2020 roku.   

Odczyty te potwierdzają ożywienie po dobrych wynikach pierwszego kwartału, zwłaszcza po tym, jak w drugim kwartale spółka osiągnęła zysk w wysokości 850 mln euro dzięki silnej sprzedaży online.   

Jeśli spojrzymy na wykresie dziennym, możemy zauważyć, że chociaż długoterminowy trend pozostaje byczy, w ostatnich tygodniach spółka porusza się w zakresie od 28,5 do 30,20 euro za akcję, co czyni ruch konsolidacyjny po spadkach dokonanych w miesiącach czerwcu i lipcu po uprzednim ustanowieniu rocznych maksimów.    

Te pozytywne wyniki mogą być katalizatorem dla ewentualnego impulsu wzrostowego, jeśli cena w końcu będzie w stanie pokonać swój obecny poziom oporu. W rzeczywistości jednak nie możemy wykluczyć możliwości dalszego pogorszenia sytuacji, ponieważ jeśli perspektywy dotyczące przyszłości gospodarki nadal będą się pogarszać, sprzedaż w nadchodzących miesiącach może ulec negatywnemu wpływowi. Dlatego powinniśmy zachować ostrożność, jeśli cena straci swój obecny poziom wsparcia.   

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Inditex, wykres dzienny. Zakres dat: 3 sierpnia 2020 - 15 września 2021. Data sporządzenia: 15 września 2021. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

 

Zmiana kursu akcji Inditex w ciągu ostatnich pięciu lat:  

2020: -17.20%  

2019: 40.71%  

2018: -23.05%  

2017: -10.44%  

2016: 2.33%  

 

Dzięki rachunkowi Trade.MT5 od Admirals, możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje Inditex i ponad 3000 innych spółek z całego świata! Dzięki CFD, traderzy mogą czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:  

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Roberto Rivero
Roberto Rivero Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Roberto spędził 11 lat zajmując się projektowaniem systemów tradingowych i decyzyjnych dla traderów i menadżerów funduszy. Posiada także 13 letnie doświadcznie w S&P, gdzie pracował z profesjonalnymi inwestorami.