Betekenis van de doelrente van de Federal Reserve

Juni 17, 2022 10:58

In dit artikel krijgt u een overzicht van:

  • De Federal Funds Rate (FFR)
  • Hoe de FFR de banksector beïnvloedt
  • Hoe traders en beleggers de FFR analyseren
  • De renteaankondigingen van de Federal Reserve

De Federal Reserve is de centrale bank van Amerika en heeft de bevoegdheid om de Federal Funds Rate (FFR) vast te stellen. Deze doelrente beïnvloedt hoeveel Amerikaanse banken elkaar in rekening brengen voor overnight lending.

De FFR maakt deel uit van het monetaire beleid en beïnvloedt hoe fondsen zich in het financiële systeem bewegen. De Federal Reserve bepaalt het monetaire beleid op basis van de gezondheid van de Amerikaanse economie en heeft een langetermijninflatiedoelstelling van 2 procent. Tijdens periodes van economische zwakte kan de Fed besluiten om haar FFR-guidance te verlagen. Als de economie groeit, kan de Fed de rente verhogen als de inflatie te veel opwarmt.

Wanneer de Federal Funds Rate (FFR) negatief of laag is, is er meer stimulans voor banken om aan consumenten of bedrijven te lenen omdat het renterendement hoger is op een retail- of zakelijke lening. Onder die omstandigheden wordt krediet losser en gemakkelijker toegankelijk. Dit wordt economische stimulans genoemd omdat consumenten en bedrijven meer zullen uitgeven en investeren als ze meer toegang hebben tot contant geld.

Aan de andere kant, wanneer de FFR in de lift zit, hebben banken een betere prikkel om aan elkaar te lenen omdat ze een lager risico zien bij het verstrekken aan een andere bank dan het verstrekken aan een bedrijf of consument. Een hoger FFR-doelbereik betekent vaak duurdere leningen op retailniveau, omdat banken het gebruiken als basis voor de rentetarieven die ze in rekening brengen op hun eigen leningen aan consumenten en bedrijven. Als gevolg hiervan vertraagt monetaire verkrapping meestal de consumentenbestedingen.

FOMC Renteverklaring

Het Federal Open Market Committee (FOMC) komt acht keer per jaar bijeen om te beslissen over zijn rentebeleid. Na de vergadering geeft het FOMC verklaringen af als deze:

"Het Comité heeft besloten om het doelbereik voor de federal funds rate te verhogen naar 11/2 tot 1-3/4 procent en verwacht dat voortdurende verhogingen van het doelbereik passend zullen zijn." (VERKLARING FOMC, 15 juni 2022).

Laten we de verklaring interpreteren om de onderliggende betekenis ervan te begrijpen.

'Het Comité besliste om de streefwaarde voor de federal funds rate te verhogen naar 1-1/2 naar 1-3/4 procent.'

Ten eerste hebben we de economische context nodig. In mei 2022 bereikte de inflatie in de Verenigde Staten een 40-jarig hoogtepunt van 8,6 procent, wat betekent dat de prijzen voor goederen en diensten sneller stegen dan de inflatie van 2 procent die de Federal Reserve beoogde. Daarom besloot het FOMC de FFR te verhogen tot een bandbreedte van 1,5 tot 1,75 procent, waarmee een signaal werd afgegeven aan de banksector om de prijzen voor leningen te verhogen in de hoop de vraag naar goederen en diensten te temperen en de inflatiegroei te vertragen. Terzijde, dit kan leiden tot prijsinflatie in leningen en een probleem met het niveau van wanbetalingen op schulden, maar dat is een verhaal voor een andere dag.

'... en verwacht dat een voortdurende verhoging van het streefbereik passend zal zijn."

Hier betekent het FOMC dat het de rente voor de komende paar vergaderingen zal blijven verhogen totdat het gepast is om te pauzeren. In deze situatie zou de pauze komen wanneer de inflatie vertraagt.

Wat gebeurt er op de markten tijdens een FOMC-rentebesluit?

Beursbeleggers kunnen al dan niet reageren op het laatste rentebesluit, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment.

Tijdens normale marktomstandigheden, wanneer de inflatie rond de 2 procent ligt en de economie groeit, informeren rentebesluiten beleggers of er meer potentiële rendementen zijn in aandelen of obligaties. Dit verandert wanneer er moeilijke marktomstandigheden zijn, zoals een zwakke economische groei of hoge inflatie en beleggers defensief worden naarmate de rente stijgt.

Handelaren op de Forex markten worden sterk beïnvloed door de rentebesluiten van de Fed vanwege de impact op de Amerikaanse dollar, 's werelds meest verhandelde valuta. De beslissingen van de Fed hebben de macht om de valutamarkten te bewegen, omdat rentetarieven de waargenomen waarde van een valuta kunnen optellen of aftrekken. Op het meest fundamentele niveau ziet het effect er als volgt uit:

Staat van de economie -> Rentebesluit -> USD stijgt of daalt ten opzichte van andere valuta's omdat traders massaal kopen of verkopen voor, tijdens en nadat de beslissing openbaar wordt.

Kortom, de rentebesluiten van de Federal Reserve kunnen het beleggers- en marktsentiment beïnvloeden en activaprijzen verplaatsen, variërend van aandelen tot valuta's.

Snelle tip

Waar kan ik de verklaringen van het Federal Open Market Committee vinden?

De Federal Reserve publiceert elk monetairbeleidsbesluit op zijn website. De verklaringen bevatten de nieuwste economische beoordeling van de Fed en zijn de moeite waard om te lezen voor iedereen die geïnteresseerd is in de financiële markten.

 

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Financieel Schrijver

Sarah Fenwick heeft een achtergrond in journalistiek en massacommunicatie. Ze heeft 15 jaar als correspondent gewerkt voor nieuws van de Zwitserse beurs en geschreven over financiën en economie.