Simple moving average (SMA) indikators

Admirals

Simple moving average (SMA) varētu saukt par visplašāk izmantoto indikatoru. Lai arī kāda būtu katra treidera individuālā stratēģija, SMA gandrīz vienmēr būs svarīga analīzes daļa. Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem SMA var izmantot kā tendences filtru, pirkšanas/pārdošanas signālu vai pat vizuālu cenas kanālu (ja uz grafika atliekam vairākus SMA). Ja vēlaties apgūt tehnisko analīzi, simple moving average ir viens no pirmajiem soļiem.

Vienkāršais slīdošais vidējais: definīcija

Vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) ir vienkāršākais slīdošo vidējo veids. Slīdošais vidējais atspoguļo vidējo vērtību, kas aprēķināta kādā konkrētā laika periodā. Šī vērtība periodiski tiek pārrēķināta, vecākos datus aizstājot ar jaunākajiem. Lai ilustrētu SMA aprēķinu, aplūkosim vienkāršu piemēru:

Kā aprēķināt SMA?

Vienkāršā slīdošā vidējā aprēķini tiek veikti pēc sekojošās formulas:

 • Simple moving average = (cenas vērtību summa n periodos) / n

Tagad ņemsim cenas un aprēķināsim vienkāršā slīdošā vidējā vērtību. Teiksim, ka vēlamies aprēķināt 10 dienu SMA, izmantojot dienu noslēgšanās (close) cenas, un pieņemsim, ka pēdējo 10 dienu perioda cenas ir norādītas tabulā:

Diena

Noslēgšanās cena

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

Tātad vienkāršā slīdošā vidējā periods, n, mūsu piemērā ir 10. Mums jāsaskaita 10 dienu noslēgšanās cenas un iegūtā summa jādala ar 10. Vienkārši!

 • Sveču noslēgšanās cenu summa ir = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
 • Līdz ar to SMA = 242/10 = 24,2

Nākamajā dienā mēs atmetīsim vecāko no periodiem (1. dienu), un tās vietā aprēķinos pievienosim pašas jaunākās dienas noslēguma cenu, kā rezultātā mainīsies slīdošā vidējā vērtība. Tādējādi vidējais rādītājs ar laiku mainās un tāpēc tiek dēvēts par "slīdošo vidējo".

Ilgu laiku pirms datori kļuva par ikdienišķu tirdzniecības instrumentu, analītiķi ikdienu slīdošo vidējo aprēķināja manuāli, taču tas nemaz nav tik vienkārši, kā varētu šķist.

Ja vēlaties vienkāršo slīdošo vidējo aprēķināt ilgākam laika periodam, vai arī periodi ir ļoti mazi laika izteiksmē, šis darbs var būt tiešām laikietilpīgs. Tāpēc treideri šo uzdevumu labprāt uztic skaitļošanas tehnikai, lai paši varētu koncentrēties uz aprēķinu rezultātiem un izmantot tos tirdzniecībā.

Kā izmantot SMA MetaTrader platformā

Slīdošā vidējā indikators ir iekļauts tirdzniecības platformās MetaTrader 4 un MetaTrader 5 kā viens no pamata indikatoriem, respektīvi, nebūs nepieciešamības lejupielādēt atsevišķu indikatoru savai tirdzniecības platformai. Moving average indikatoru atradīsiet MetaTrader navigatora mapē "Trend", kā redzams attēlā:

Avots: MetaTrader 4 platforma.

Attēlā Moving average indikators MT4 programmā piedāvā izvēlēties vairākas metodes, kā veikt aprēķinu. Lai iegūtu vienkāršo slīdošo vidējo, kā MA metode jāizvēlas "Simple". Pārējie SMA parametri ir "Periods", "Novirze" un "Lietot".

Periods atbilst "n" mūsu SMA formulā. Jo lielāks ir n, jo lēzenāka būs simple moving average līkne, taču uz cenas svārstībām tā reaģēs ar lielāku aizkavēšanos. Mazāka n vērtība veidos straujāku SMA, kas ātrāk reaģēs uz cenu svārstībām, taču līkne vairs nebūs tik lēzena un varētu kļūt saraustīta.

Kā vēlāk redzēsim šī raksta stratēģiju sadaļā, grafikā labāk ir izvietot vairākus SMA indikatorus, salīdzinot ātrāku SMA (mazāks periods) ar lēnāku SMA (lielāks periods). Tādējādi iespējams gūt priekšstatu par kopējo tendenci ilgākā laika periodā un vienlaikus būt informētam par īstermiņa svārstību virzienu.

Novirze ir vismazāk nozīmīgais SMA iestatījumu rādītājs. Tas novirza indikatora rādījumus pa laika asi, respektīvi, pozitīva vērtība nobīdīs SMA indikatoru grafikā pa labi, bet negatīva pa kreisi. Novirze ar negatīvu vērtību pa kreisi ir noderīga tikai vēsturisku datu analīzē. Ja meklējat SMA šī brīža periodam ar negatīvu novirzi, tas nebūs iespējams, jo aprēķiniem nepieciešami dati no laika perioda, kurš vēl nemaz nav pienācis.

Iesākumam mēs ieteiktu izmantot noklusējuma vērtību 0.

Izvēlne "Lietot" piedāvātas septiņas iespējas:

 • close;
 • open;
 • high;
 • low;
 • median price, which is (high + close)/2;
 • typical price, which is (high + low + close)/3;
 • weighted close, which is (high + low + close + close)/4.

Pēc noklusējuma SMA tiek piemērots noslēgšanās cenai Close, ko iesācējiem iesakām arī nemainīt. Pieredzējuši treideri var atļauties eksperimentēt ar šiem parametriem, tādējādi iegūstot sev piemērotāko vienkāršā slīdošā vidējā rādījumu.

Attēlā redzams SMA, kas pievienots EUR/USD D1 grafikam:

Avots: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, EUR/USD, D1. Datu diapazons no 2018. gada 13. decembra līdz 2019. gada 23. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Ko varam secināt no SMA datiem?

Visbiežāk SMA tiek izmantots, lai sekotu līdzi īstermiņa cenu svārstībām un tādējādi labāk analizētu tirgus tendences. Pievērsiet uzmanību, kā SMA indikators izlīdzina tirgus svārstības. Šajā gadījuma līkne vairāk norāda uz konsolidācijas jeb horizontālu svārstību periodu, bet, kad cena ilgstoši atrodas virs līknes tas norāda uz augšupejošu trendu, savukārt cenai atrodoties zem līknes, tā ir zīme par lejupejošu trendu. Simple moving average ļauj veikt secinājumus par vispārējo tendenci, paļaujoties uz indikatora datiem, nevis tikai cenas dinamiku.

Tāpat pievērsiet uzmanību, ka cena pārsvarā atrodas zem SMA līknes. Lai tirgotu, izmantojot simple moving average indikatoru, jāņem vērā vairāki būtiski faktori:

 • pirmkārt, kā pirkšanas darījumu atvēršanas signālu varam izmantot brīdi, kad cena šķērso simple moving average indikatoru no apakšas uz augšu;
 • otrkārt, cena virs SMA, apstiprina augšupejošu trendu.

Tas pats attiecas uz pretēju situāciju: brīdī, kad cena šķērso SMA no augšas uz leju, varētu meklēt iespējas pārdot konkrēto finanšu instrumentu. Cenai saglabājoties zem SMA, tiek apstiprināta negatīva tendence jeb lejupejošs trends. Turpināsim aplūkot, kā iegūtos secinājumus izmantot simple moving average tirdzniecības stratēģiju ietvaros.

Tirdzniecība ar Admirals!

Admirals piedāvā uzlabot savu tirdzniecības pieredzi ar MetaTrader platformas paplašinājumu: MetaTrader Supreme Edition. Izmantojiet tādas papildu funkcijas kā korelāciju matrica, Renko grafiki, Admiral Pivot un Mini Terminal tirdzniecības īsceļu! Lejupielādējiet Supreme Edition par brīvu jau šodien!

Ekskluzīvais MetaTrader Supreme Edition

Lejupielādē šo spraudni, kas būs teicams papildinājums tavai iecienītākajai tirdzniecības platformai!

 

SMA stratēģija: līkņu krustošanās

Tirdzniecības stratēģijas, kuras veidotas, pamatojoties uz vairāku SMA krustošanos, ir salīdzinoši vienkāršas. Iepriekš aplūkotajā attēlā pievērsām uzmanību 20 periodu simple moving average (SMA20). Kā alternatīvu varam izmantot arī jebkura cita perioda slīdošo vidējo.

Krustošanās stratēģiju būtība īsumā: signālu veido virziens, kādā straujākā vienkāršā slīdošā vidējā līkne krusto lēnāko (lēnākais - ar lielāko periodu), Piemēram, mēs kā straujāko vienkāršo slīdošo vidējo varam izmantot SMA ar periodu 20, savukārt SMA50 kā lēnāko slīdošo vidējo. Ja SMA20 šķērso SMA50 no lejas uz augšu, tas var būt signāls pirkšanas darījumam, savukārt, ja SMA 20 šķērso SMA50 no augšas uz leju, tas var būt signāls pārdošanas darījuma atvēršanai.

Tādējādi mēs simple moving average indikatoru izmantojam kā norādi uz iespējamo tirgus kustības virzienu nākotnē. Protams, šādas vienkāršā slīdošā vidējā prognozes balstās uz pieņēmumu, ka nākotnes svārstības sekos tendencei. Kā visi zinām, vēstures dati ne vienmēr ir pietiekami, lai prognozētu nākotni un bieži vien tendence zaudē spēku un tirgus virziens mainās.

Tāpēc vēstures datus nekādi nevar uzskatīt par pietiekamu informāciju, lai prognozētu nākotni, taču tas joprojām ir viens no uzticamākajiem rīkiem, kas treideriem pieejams. Analizējot vēstures datus, rodas jautājums: cik daudz vēstures datu nepieciešams iekļaut analīzē?

Vai jāņem vērā visi pieejamie dati? Vai arī tikai jaunākajiem datiem ir kāda saistība ar to, kas notiks nākotnē? Simple moving average indikators cenšas nodrošināt vienkāršus, taču efektīvus noteikumus šīs problēmas risināšanai, ņemot vērā vidējo rādītāju konkrētā novērojumu laika periodā.

Jums ir visas iespējas izdomāt citas tirdzniecības stratēģijas, apvienojot SMA un pārējos, MetaTraderindikatorus. Viens no veidiem būtu izmantot simple moving average kā tendences filtru, bet sameklēt citus indikatorus pirkšanas un pārdošanas signāliem, piemēram, RSI vai Stochastic.

Darījumu atvēršanas signāliem var izmantot arī Keltner kanālu: veicot pirkšanas darījumu, kad cena izlaužas virs kanāla, vai pārdodot finanšu instrumentu, kad cena krīt zem kanāla robežām. Filtrs strādā, atļaujot tikai darījumus lielākas tendences virzienā. Respektīvi, pirkšanas darījumi tiek veikti tikai gadījumā, ja tirgus cena ir virs SMA, un pārdošanas darījumi tiek veikti, ja cena ir zem SMA.

Keltner kanāla indikators ir tikai viens no daudzajiem papildu rīkiem, ko iegūsiet, izmantojot MetaTrader programmai izstrādāto papildprogrammu MetaTrader Supreme Edition, kas būtiski paplašina tirdzniecības programmas funkcionālās iespējas, turklāt to iespējams lejupielādēt bez maksas.

SMA vai EMA

Kā redzams MetaTrader Moving average indikatora izvēlnes sadaļā MA metode, ir pieejami vairāku veidu slīdošie vidējie. Divi populārākie no tiem ir simple moving average un exponential moving average (EMA).

Kā redzējām iepriekš, SMA aprēķinos visi dati ir vienlīdzīgi. Savukārt EMA gadījumā, aprēķinot slīdošo vidējo rādītāju, jaunākiem datiem tiek piešķirta lielāka nozīme kā vecākiem.

Par cik slīdošie vidējie aprēķiniem izmanto vēstures datus, tad rādījumus nevar uzskatīt par ļoti precīziem. Simple moving average līkne mainīsies tikai pēc tam, kad cena jau būs izkustējusies. Tieši tāpēc populārākais slīdošā vidējā pielietojums ir tieši tendences jeb trenda virziena apstiprināšana. Eksponenciālais slīdošais vidējais šo nepilnību cenšas novērst, pastiprināti ņemot vērā jaunus datus un pieņemot, ka jaunākiem datiem, prognozējot cenas virzienu, ir daudz lielāka nozīme.

Ja salīdzinām SMA un EMA, viens nav labāks par otru. Tas drīzāk ir atšķirību izpratnes jautājums: dažādām situācijām ir piemēroti dažādi indikatori. To vislabāk iespējams noskaidrot, izmēģinot abus indikatorus Demo kontā, neriskējot ar reāliem līdzekļiem.

Secinājumi - Simple moving average

Apskatījām SMA un kā tas tiek aprēķināts: summējot visas atlasītās vērtības un summu dalot ar periodu skaitu. Vienkāršo slīdošo vidējo (SMA) izmanto, lai izlīdzinātu cenas svārstības un efektīvāk identificētu tirgus tendenci.

Slīdošos vidējos treideri izmanto visos finanšu instrumentos, un akciju tirdzniecības slīdošie vidējie strādā tikpat labi kā Forex tirgū. Tieši tāpēc tas ir daudzpusīgs indikators ar vairākiem pielietojuma veidiem. Vēlaties uzzināt vairāk par Forex tirdzniecības indikatoriem?

Labākie Forex tehniskie indikatori un ko tie īsti parāda

Tirgo bezriska demo kontā

Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem

 

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admirals

Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

TOP RAKSTI
Exponential moving average (EMA)
Nosakot tirgus tendences, Moving average jeb slīdošais vidējais ir neaizstājams rīks. Slīdošā vidējā indikators ņem vērā noteiktu laika periodu un aprēķina šī perioda vidējo vērtību. Šajā rakstā apskatīsim specifisku slīdošā vidējā veidu: eksponenciālo slīdošo vidējo (exponential moving average jeb...
Indikatori tirdzniecībā - Indikatoru veidi MetaTrader platformā
Tirdzniecības indikatori ir daļa no tirgu tehniskās analīzes, un tie ir būtisks palīgs treideriem, lai izlemtu, kad atvērt un slēgt darījumus. Bet kurš no tiem vislabāk atbilst jūsu stratēģijai? Tehniskie indikatori un to piemēri Tehniskie indikatori ir matemātiski rīki, kas...
Tirgus analīze un tirdzniecība ar Trading Central
Šajā tik dinamiskajā finanšu tirgus pasaulē, viens no lielākajiem izaicinājumiem privātajam investoram ir spēt noorientēties finanšu tirgos. Privātie investori bieži saskaras ar grūtībām savu tirdzniecības procesu optimizācijā. Realitātē daudziem privātajiem investoriem un treideriem pietrūkst laika...
Skatīt visu