យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

Trade stocks and ETFs with 0% commission

zero

Trade 3,000+ of the world’s most popular stock* and ETF CFDs commission-free with Admiral Markets!

 • 0 commission for stock CFDs
 • 0 fees for real-time quotes
 • 0 fees for advanced charting tools and premium analytics
 • 0 fees for bank and credit card deposits
 • 0 fees for trading education
*Excludes stocks from the Australian and Tokyo stock exchanges Start Trading

Slash your trading costs with commission-free stock and ETF CFDs!

Make the most of the market rollercoaster by trading commission-free with Admiral Markets!

 • 3,000+ global stock CFDs*
 • 300+ ETFs CFDs
 • Available on Trade.MT5 account
 • Trade long and short
 • Unlimited trading volume
*Excludes stocks from the Australian and Tokyo stock exchanges

Why trade with Admiral Markets?

 • Trade 4,000+ global markets via CFDs
 • Access leverage of up to 1:5 for share CFDs
 • Trade long or short to make the most of rising and falling markets
 • Earn dividends on long positions on share CFDs
 • Authorised and regulated broker with 40+ international awards

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរឥឡូវនេះ

ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដើម្បីជួញដូរត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងជំហានតូចដំបូង - ការបង្កើតគណនី បន្ទប់អ្នកជួញដូរ – ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកសាកល្បង ឬគណនីផ្ទាល់។ វាអាចចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ទប់អ្នកជួញដូរ
បរិយាកាសអ្នកជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួន ឯកជន និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
ទាញយកកម្មវិធីជំនួញចុងក្រោយបំផុត ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ពីក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក
ងាយស្រួលក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។