Nejčastější důvody proč obchodníci na Forexu selhávají a prodělávají peníze

Admirals
8 Min. čtení

Pojďme se podívat na následující prohlášení. Pokud je pravda, že trh může jít z dlouhodobého hlediska pouze nahoru nebo dolů, potom používání nejzákladnějšího pravidla - poměr rizika/zisku 1:1 - by mělo mít za následek alespoň 50% ziskových obchodů. Ale není tomu tak.

Tento článek zastává názor, že nejhorší nepřítel obchodníka je obchodník sám, a že lidské chyby jsou důvodem většiny problémů. Takže hlavní důvod, proč obchodníci na Forexu prodělávají, je celkem jednoduchý. Je to chyba obchodníků samotných.

Obchodování na finančních trzích, včetně měnových trhů, vyžaduje dlouhé a detailní plánování na několika úrovních. Obchodování nemůže začít bez toho, aniž by obchodník pochopil základy, jak trh funguje a jak se analyzuje neustále měnící se tržní prostředí.

Těm, kteří se zajímají o investování a obchodování, navrhujeme přečíst si doporučení uvedená níže, dozvíte se, jak se vyhnout prodělávání peněz na Forexu.

Overtrading ( Přeobchodování )

Přeobchodování se - buď obchodování příliš nebo moc často - je ten nejčastější důvod, proč obchodníci na Forexu prodělávají. Přeobchodování může být způsobeno nerealisticky vysokými cíly co se týče zisků, závislostí na obchodování nebo nedostatečným kapitálem.

Nerealistická očekávání nyní přeskočíme, protože tento koncept bude pokryt v tomto článku později. Nejprve prozkoumáme nedostatečnou kapitalizaci.

Většina obchodníků ví, že to stojí peníze vydělat peníze. Jedna z největších výhod Forexu je dostupnost účtů s vysokou finanční pákou. To znamená, že obchodníci, kteří mají jen malý startovní kapitál mohou stále vydělat (ale i ztratit) spekulací na cenu finančních aktiv.

Ať už je dostatečný investiční základ dosažen prostřednictvím vysoké finanční páky nebo vysokou počáteční investicí, je prakticky irelevantní, v každém případě musí jít o solidní strategii řízení rizik.

Klíčové je mít dostatečný investiční základ. Pokud máte na obchodním účtu dostatečnou částku, máte větší šanci na dlouhodobou ziskovost - a také to snižuje psychologický tlak, který s obchodováním přichází.

Následkem toho obchodníci riskují menší částky z celkové investice na obchod a stále akumulují slušný zisk.

Jak velký kapitál potřebuji?

Minimální objem obchodu, který brokeři nabízejí, je 0.01 lotu. Tomu se také říká mikro lot a je to ekvivalent 1000 jednotek základní měny, která je obchodovaná. Malý objem obchodu samozřejmě není jediná cesta, jak omezit rizika. Začátečníci a zkušení obchodníci musí pečlivě přemýšlet o umístění stop lossů. Obecné pravidlo pro obchodníky začátečníky je riskovat maximálně 3% z jejich kapitálu na jeden obchod.

Pro nováčky obchodníky znamená obchodování s větším kapitálem vyšší riziko velkých ztrát.

Pokud budete opatrně vyvažovat finanční páku a nižší obchodní objemy, budete mít dostatečný kapitál na dlouhodobé obchodování. Například umístění jednoho obchodu o objemu 0,01 lotu (mikro lot) na EURUSD, při riskování 1% z celkového kapitálu, by vyžadovalo investici pouze $250 na účtu s finanční pákou 1:500. Nicméně obchodování s vyšší finanční pákou také zvyšuje množství kapitálu, které můžete v obchodu ztratit. V tomto příkladu přeobchodování je potenciální ztráta čtyřnásobná ve srovnání se stejným obchodem na účtu s finanční pákou 1:100.

Závislost na obchodování je další důvod, proč mají obchodníci tendenci prodělávat peníze. Dělají něco, co by institucionální obchodníci nikdy nedělali: honí se za cenou.

Obchodování na Forexu může přinést hodně vzrušení. S krátkodobými intervaly obchodování a volatilními měnovými páry může mít trh velmi rychlé tempo a může způsobit příliv adrenalinu. Pokud se trh pohybuje nečekaným směrem, může způsobit hodně stresu.

Abyste se tomuto scénáři vyhnuli, musíte vstoupit do trhu s jasnou výstupní strategií, jak postupovat, pokud trh nejde Vaším směrem. Honba za cenou - což je otevírání a zavírání obchodů bez jakéhokoliv plánu - je opak tohoto přístupu a jedná se spíše o gamblerství než obchodování.

Obchodníci nemají žádnou kontrolu nad trhem nebo vliv na trh. V určitých případech budou existovat limity, kolik můžete z trhu stáhnout. Pokud k těmto situacím dojde, chytří obchodníci takovou situaci rozpoznají, rozpoznají špatné pohyby, které nestojí za to. Uvědomí si, že rizika spojená s tímto konrétním obchodem jsou moc vysoká. V takovém případě je čas vystoupit z obchodu na několik dní a udržet zůstatek na účtu nedotčený. Trh tu bude i zítra a přijdou další obchodní příležitosti.

Čím dříve si obchodník uvědomí, že trpělivost je silná a ne slabá stránka, tím dříve bude mít vyšší procento ziskových obchodů. Ať už se to může zdát sebevíc paradoxní, zakázat si vstoupit do trhu může být někdy nejlepší cesta k tomu být ziskový Forex obchodník.

DEMO obchodování

Neschopnost se přízpůsobit na tržní podmínky

Představa, že jedna ověřená obchodní strategie bude dostatečná k nekonečným ziskovým obchodům je další důvod, proč obchodníci na Forexu prodělávají.

Trhy nejsou neměnné. Pokud by byly, obchodování by bylo nemožné. Protože se trhy neustále mění, obchodník musí vyvíjet schopnost vypozorovat tyto změny a přizpůsobit se situacím, ke kterým může dojít. Dobrá zpráva je, že tyto trhy představují nejenom nová rizika, ale také nové obchodní příležitosti. Dobrý obchodník vyhodnocuje změny a nebojí se jich.

Mimo jiné se obchodník musí seznámit s průměrnou volatilitou, která následuje po vyhlašování finančních zpráv a musí být schopen rozlišit trendující trh od stagnujícího (ten, který jde do strany).

Volatilita na trhu může mít obrovský vliv na obchodní výkon. Obchodníci by měli vědět, že se volatilita na trhu může roztáhnout přes hodiny, dny, měsíce a dokonce roky. Mnoho obchodních strategií je na volatilitě závislých a mnohé produkují méně efektivní výsledky, pokud se na trhu děje nečekané. Takže obchodník se musí neustále ujišťovat, že strategie, kterou používá, je v souladu s volatilitou, která je na trhu právě přítomná.

Sledovat vyhlašování zpráv je také důležité, i když není vybraná strategie založena na fundamentech.

Rozhodnutí v rámci monetární politiky, jako je změna úrokových sazeb, nebo dokonce překvapující data týkající se nezaměstnanosti nebo spotřebitelské důvěry může s tržním sentimentem zahýbat hodně. Protože trh reaguje na tyto události, bude zde nevyhnutelný dopad na nabídku a poptávku odpovídajících měn.

Neschopnost rozpoznat trendující trh od stagnujícího má často za následek aplikaci špatných obchodních nástrojů ve špatný čas.

Forex riziko a pochopení jeho kontroly

 Nevhodné řízení rizik je důvod, proč obchodníci na Forexu prodělávají tak rychle.

Není náhodou, že jsou obchodní platformy vybaveny automatickými mechanismy jako je take profit nebo stop loss. Pokud se naučíte tyto mechanismy používat, budete mít větší šanci na úspěch.

Obchodníci musí vědět, že tyto mechanismy existují a musí vědět, jak je řádně implementovat v souladu s volatilitou na trhu, která je předpovězena na dobu trvání obchodu.

Mějte na paměti, že pokud umístíte stop loss moc nízko, může to zlikvidovat pozici, která by jinak byla zisková. Zároveň pokud umístítě take profit moc vysoko, této úrovně nemusí být dosaženo kvůli nedostatečné volatilitě.

Obchodník se musí zaměřit na poměr rizika/zisku, protože ten je také součástí dobrého řízení rizik. Poměr rizika/zisku jsou jednoduše stanovené hodnoty, které obchodníkovi pomohou naplánovat, jak velký bude zisk, pokud obchod proběhne dle plánu, nebo jak velká bude ztráta v opačném případě. Zvažte tento příklad. Pokud nastavíte Váš take profit na 100 pipů a Váš stop loss na 50 pipů, poměr rizika/zisku bude 1:2. Také to znamená, že alespoň jeden ze tří obchodů bude ziskový. Obchodníci by měli vždy vzít v potaz tyto dvě proměnné a ujistit se, že odpovídají cílům co se týče ziskovosti. Je také dobré se řídit aktuální situací na trhu - ne vždy bude poměr rizika ku zisku 1:2 a vyšší, z trhu kolikrát vystoupíte na breakeven, někdy při R/Z 1:1.

Špatný přístup trading - Nemít nebo neplnit obchodní plán

Z jakých dalších důvodů obchodníci na Forexu prodělávají? Protože mají laxní přístup nebo selžou v přípravě na aktuální tržní podmínky.

Důrazně doporučujeme zacházet s obchodováním na finančích trzích jako kdybyste podnikali. A to jednoduše proto, že to podnikání je. Jakýkoliv projekt potřebuje obchodní plán. Profesionální obchodník potřebuje investovat čas a snahu do rozvoje obchodní strategie.

Jako naprosté minimum musí obchodní plán obsahovat vstupní a výstupní body obchodů, poměry rizika/zisku a pravidla řízení financí.

Při nerealistických očekávaních vznikají chyby při obchodování

Na Forexu jsou dva druhy obchodníků. Jsou to zastánci akcií a zastánci finančních trhů. Zastánci akcií se rozhodnou pro Forex, protože hledají lepší obchodní podmínky nebo jenom chtějí rozložit své investice.

Druhá skupina jsou retailoví obchodníci, kteří předtím nikdy na finančních trzích neobchodovali. První skupina je pochopitelně více úspěšná, protože mají zkušenosti. Znají odpovědi na otázky kladené začátečníky, jako 'proč obchodníci na Forexu selhávají' nebo 'proč většina obchodníků prodělává?'.

Zkušení obchodníci mají obvykle realistická očekávání co se týče zisku. Takové nastavení mysli je nezbytné, protože jinak se obchodníci honí za penězi a porušují obchodní pravidla konkrétní strategie - což je obojí zřídka úspěšné.

Pokud máte realistická očekávání, také Vám to uleví od psychologického tlaku, který je s obchodováním spojen. Někteří nezkušení obchodníci se mohou v jejich emocích ztratit, když zažívají ztrátový obchod. Stres vede ke špatným obchodním rozhodnutím.

Pro obchodníky začátečníky je důležité si zapamatovat, že Forex rozhodně neslouží k tomu rychle zbohatnout. Jako v každé profesionální kariéře zde budou dobrá a špatná období. Nicméně pokud minimalizujete riziko na jeden obchod, můžete být klidní, protože jeden ztrátový obchod z dlouhodobého hlediska celkový výkon neohrozí.

Porozumění a trpělivost jsou Vaši nejlepší spojenci. Obchodníci nepotřebují vydělat malé jmění v jednom nebo dvou velkých obchodech. Takové myšlení posiluje špatné obchodní zvyky a časem to může vést k velkým ztrátám. Nejlepší možnost je osahování pozitivních výsledků malými obchody v rámci měsíců nebo i roků.

ZDARMA VZDĚLÁNÍ

Shrnutí, chyby při obchodování na burze

Zde jsou hlavní důvody, proč obchodníci na Forexu selhávají a prodělávají. Plus kroky, které musí obchodník následovat, aby selhání předcházel. Vzdělávání, výzkum a přizpůsobení se trhu, příprava pomocí obchodního plánu a správné spravování kapitálu vede k ziskovosti. Následujte tyto kroky a Vaše šance na úspěch v obchodování se dramaticky zvýší.

O Admirals

Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF. Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili,že rozumíte souvisejícím rizikům.

TOP ČLÁNKY
Běžné Chyby v Obchodování na Forexu a Jak se jim Vyhnout
Všichni lidé, kteří se zapojí do obchodování na Forexu, tak činí za účelem vydělávání peněz, nicméně pouze někteří jsou ziskoví.Co mnohé odradí a jaký je rozdíl v obchodování jednotlivých obchodníků?Zde je seznam nejběžnějších chyb, které obchodníci na Forexu dělají.Nedostatek znalostíToto bude krát...
Warren Buffett - 20 top tipů pro investice na akciovém trhu
Zbohatnout od nuly je to, co udělal Warren Buffett ! Proto je nejznámější finanční investor na světě skutečným modelem pro investory na akciových trzích a investory po celém světě.V tomto článku objevíte: Kdo je Warren Buffett Jeho přístup k investování do akcií Mnoho rad Warrena Buffetta o inves...
3 Nejúspěšnější Forex Obchodníci Všech Dob
Ať už jste nováčci v obchodování Forexu nebo máte o měnových trzích přehled, všichni sdílíte jednu klíčovou aspiraci:Jak mohu být v tradingu úspěšnější?Jedním způsobem je učit se od někoho, podívat se na některé nejúspěšnější obchodníky na Forexu na světě. V tomto článku se dozvíte o top obchodnícíc...
Zobrazit vše