Как да търгувате FedEx след отчета за третото фискално тримесечие?

Март 22, 2023 22:39

След като регистрираха спад от 33% през миналата година, акциите на FedEx се радват на впечатляващо рали от 26% тази година досега. За да установят дали това е просто ръст на акциите по време на мечи пазар, инвеститорите следят отблизо отчета на компанията.  

Научете повече за скорошния отчет за приходите на FedEx, какво прогнозират анализаторите за акциите и как да ги търгувате по-долу.

Акция: FedEx Inc
Символ на сметка Invest.MT5: FDX
Дата на идеята: 21 март 2023 г.
Времеви период 1 - 6 месеца
Ниво на вход: $227,00
Целево ниво: $305,00
Размер на позицията за сметка Invest.MT5: Максимум 5%
Риск: Висок
 •  Сметката Invest.MT5 Ви позволява да купувате реални акции и акции от 15 от най-големите фондови борси в света.

Цялата търговия е с висок риск и можете да загубите повече, отколкото рискувате при сделка. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите, тъй като някои сделки ще загубят, а някои ще спечелят. Започнете с малко, за да разберете собствените си нива на толерантност към риск или първо тренирайте в демо сметка,  за да изградите знанията си, преди да инвестирате. 

Отчет на FedEx за третото фискално тримесечие

Ето някои от основните акценти от последния отчет за третото фискално тримесечие на 2023 от FedEx: 

 • Печалба на акция от $3,41 срещу $2,73 очаквани 
 • Приходи от $22,17 милиарда срещу $22,74 очаквани 
 • Нетни приходи от $771 милиона по-малко от същото тримесечие на предходната година 
 • Очаквано намаляване на разходите с $4 милиарда до края на 2025
 • 11% увеличение на приходите на пратка поради повишаване на тарифите за доставка 
 • Печалбата на акция за фискалната 2023 година се очаква между $14,60 и $15,20, по-висока от прогнозите на Wall Street 

Въпреки че FedEx надмина очакванията на анализаторите за печалба на акция, той пропусна прогнозата за приходите. Очакваните мерки за намаляване на разходите вече започнаха да влизат в сила, като разходите за персонал намаляват с 8% на годишна база и спестяват $1,2 милиарда от корпоративни разходи на годишна база.  

Мерките включват намалени полетни часове, планове за приземяване, намаляване на офис пространството и реорганизация на маршрутите за вземане и доставка в страната. FedEx планира да спести $4 милиарда до 2025 година чрез тези мерки за намаляване на разходите.  

Докладът за приходите подчерта някои добри и лоши новини. Инвеститорите харесаха, че ръководството е увеличило прогнозата си за печалбите за годината, но им беше напомнено за напрегнатите преговори по договора със синдиката на пилотите. Потенциална стачка може да предизвика сериозно преразглеждане на годишните перспективи на компанията и да натежи върху цената на акциите й. 

Прогноза за акциите на FedEx - Какво казват анализаторите?

Според анализатори, анкетирани от TipRanks за прогноза за акциите на FedEx през последните 3 месеца, в момента има 14 оценки за покупка, 8 за задържание и 0 оценки за продажба на акциите. Най-високото ценово ниво за прогноза за акции на FedEx е $305,00 с най-ниска целева цена от $145,00. 

Средната целева цена за прогноза за акциите на FedEx е $244,40.

Източник: TipRanks, 21 март 2023 г

Примерна идея за търговия с акциите на FedEx

Примерна търговска идея с цената на акциите на FedEx може да бъде следната:  

 • Купете акцията при пробив над най-високата цена след отчета от $227,00.
 • Насочете се към най-високата целева цена на анализаторите от $305,00.
 • Поддържайте риска малък на максимум 5% от общата сметка.   
 • Времева линия = 1-6 месеца  
 • Ако купите 10 акции на FedEx:  
  • Ако целта бъде достигната = $780,00 потенциална печалба ($305,00 - $227,00 * 10 акции).

Не забаравяйте, че пазарите се движат нагоре и надолу и е малко вероятно цената на акциите да се движи нагоре по права линия. Всъщност може дори да се понижи много повече, преди да се повиши отново, особено като се има предвид колко волатилен е фондовият пазар в момента с криза на банковата ликвидност и повишаване на лихвените проценти на централната банка.

Ето защо, не забравяйте да упражнявате добро управление на риска, което е един от най-важните аспекти на успешната търговия. Винаги трябва да знаете колко потенциално бихте могли да загубите в сделка и свързаните с това рискове, както и разходите.

Със сметка на Admirals Invest.MT5 можете да купувате и продавате американски акции с комисионна от $0,02 на акция. Това означава, че закупуването на 10 акции от акциите на FedEx ще доведе до комисионна от $0,20 ($0,02 * 10 акции) за извършване на транзакция от всяка страна.

Има ниска минимална такса за транзакция от $1. Така че примерната идея за търговия по-горе би довела до комисионна от само $1 като цяло! 

Как да купите акции на FedEx в 4 стъпки?

С Admirals можете да купувате акции на компании като FedEx с ниска комисионна от само $0,02 на акция и ниска минимална комисионна от само $1 за американски акции. 

 1. Отворете сметка с Admirals, за да получите достъп до Кабинет на Трейдъра.   
 2. Кликнете върху Търговия на една от Вашите реални или демо сметки, за да отворите MetaTrader WebTrader .   
 3. Потърсете FedEx в долната част на прозореца състояние на пазара и плъзнете символа върху графиката.   
 4. Използвайте функцията за търговия с един клик или кликнете с десния бутон и отворете билет за търговия, за да въведете размера на Вашата сделка, стоп лос и ниво на тейк профит.  
Източник:  Admirals MetaTrader 5, FedEx, месечна графика с диапазон на данните 1 декември 2004 - 21 март 2023 г. Изготвена на 21 март 2023. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не е гарантира бъдещи резултати или бъдещо представяне. 

Кликнете върху банера по-долу, за да закупите акции на FedEx днес! ▼▼▼ 

Имате друго виждане за цената на акциите на FedEx?

Не забравяйте, че всички анализи и идеи за търговия се основават на личните възгледи и опит на автора.  

Ако смятате, че има по-голям шанс цената на акциите на FedEx да се понижи, тогава можете също да търгувате с къса позиция чрез сметка за търговия с ДЗР (Договори за разлика), която Admirals също предоставя.  

Със сметките Trade.MT5 и Trade.MT4 получавате възможност да спекулирате с посоката на цените на акциите чрез ДЗР.  

Това означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции и да имате потенциална печалба от нарастващите и падащите цени на акциите. Научете повече за ДЗР в статията:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Джитанчандра Соланки, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Финансов автор, Admirals, Лондон

Житанчандра е автор на материали за финансовите пазари с повече от 15 години опит в търговията с валути, индекси и американски акции. Той е акредитиран пазарен техник със степен бакалавърска степен.