Въведение в търговията на новини за развиващите се пазари

Ноември 17, 2022 18:10

Какво може да има сериозно влияние върху цените на активите на развиващите се пазари (нововъзникващи пазари)? Търговски новини!

В тази статия ще прочетете как новините за търговия се разделят на:

  • Елементите, които съставляват волатилността на нововъзникващите пазари,
  • Разликите между развити и развиващи се пазари,
  • и новините за следене.

„Светът се накланя към развиващите се пазари.“ Антоан ван Агтмаел.

В началото на своята банкова кариера холандският икономист Антоан ван Агтмаел измисли термина "развиващи се пазари", за да опише развиващи се икономики като Африка, Китай и Бразилия. Той се застъпи за инвестиране в тези пазари въз основа на техните суровини и човешки ресурси, за да назове няколко аспекта на техния потенциал.

Когато за първи път започна да се интересува от развиващи се пазари, интересът му не беше споделен от другите в търговската и инвестиционната общност, която беше фокусирана главно върху зрелите пазари и предпазлива от високорисковия характер на развиващите се икономики.

В наши дни има много различно възприемане на развиващите се пазари, защото Китай, да вземем само един пример, оттогава се превърна във втората по големина световна икономика.

„След 50 години Китай ще бъде опорната икономика на света.“ Антоан ван Агтмаел (реч от 2007 г. „Векът на развиващите се пазари“).

Съгласни ли сте с горния цитат? Това със сигурност е смело изявление, като се има предвид икономическият размер и мощ на САЩ и елементите на волатилност при нововъзникващите пазари.

Дори ако много икономисти вече не смятат Китай за развиващ се пазар, а за напълно развит, азиатският гигант е основен търговски партньор с напредващи икономики като Африка и следователно е изложен на всякакви големи промени в съдбата на континента.

Елементи на волатилност в развиващите се пазари

Елементите на волатилност играят ключова роля в развиващите се икономики.

Внезапните, резки промени в макроикономическите показатели, пазарните сривове и политическата несигурност са основните новини, които предизвикват волатилност. Те оказват влияние върху търсенето и предлагането на суровини, изкопаеми горива и благородни метали.

Като вземем пример от реалния свят, през април 1990 г. нивото на инфлация в Бразилия достигна връх от 6821,31%. През декември 1998 г. тя падна до рекордно ниското ниво от 1,65%. Досега тази година ръстът на цените варираше между 6,47% и 12,13%, сравнително скромна честотна лента за нивото на инфлация в Бразилия.

Като най-голямата държава в Южна Америка, Бразилия е значителен производител на желязна руда, суров петрол, кафе на зърна, злато и боксит, използвани за производството на алуминий, наред с други. Волатилността може да предизвика промени в цените на някои или всички природни ресурси на страната.

Списък на страните с развиващи се пазари

Най-широкото определение за развиващ се пазар е този, който показва бърз напредък в своята икономическа инфраструктура. Това може да включва стъпки напред в областите на паричната политика, фискалната политика, индустриалното развитие, развитието на градските и селските райони и пазарните операции, за да назовем само няколко. 

В краткия списък са страните от БРИКС: Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка.

Разлики между развитите и развиващите се пазари

Развитите пазари имат добре изградена икономическа инфраструктура и са по-стабилни в сравнение с развиващите се пазари. В някои случаи темповете на растеж могат да бъдат много по-високи в страните с нововъзникващи пазари в сравнение със зрелите икономики.

Инфлацията, резервите в чуждестранна валута и лихвените проценти могат да бъдат много по-нестабилни на нововъзникващите пазари, оказвайки влияние върху инвестиционните настроения и често причинявайки бурни колебания в цените на фондовия пазар. 

Доколко страната е отворена към притока на валута също отличава развиващите се пазари. Напълно зрелите пазари са напълно отворени за чуждестранна валута и рядко налагат капиталов контрол, освен ако не е налице спешност.

Друга ключова разлика между зрелите и нововъзникващите пазари е прозрачността и редовността на макроикономическите отчети:

  • При развитите пазари те се използват на зрели пазари за анализиране и прогнозиране на възможни ценови тенденции в допълнение към разглеждане на текущите условия в перспектива. 
  • В развиващите се пазари икономическите отчети може да са по-малко достъпни или трудни за намиране, което затруднява анализирането на инвестиции и сделки.

Новини за развиващите се пазари

На един прозрачен пазар има хиляди макроикономически и фирмени отчети, на които да се обърнете, когато анализирате акции, облигации, недвижими имоти, валутни курсове и други финансови инструменти.

Развиващите се пазари са склонни да имат по-малко редовни отчети и тези, които трябва да се следят, са доклади за брутния вътрешен продукт (БВП), решения за лихвените проценти, отчети за инфлацията и актуализации за суровините. 

Като се има предвид ролята, която играят неравенството и безработицата в социалните катаклизми, нововъзникващите пазари също могат да бъдат силно чувствителни към новини като избори, промени в правната система и политически вълнения.

В заключение, ако обмисляте да търгувате с валути на развиващите се пазари или да инвестирате в акции на тези пазари, важно е да проучвате и следите новините от тези страни. Отчитането на по-висок шанс за волатилност и информираността може да подпомогне управлението на риска и процесите на вземане на решения.

Научете повече по темата с икономическите новини в нашата статия:

Интересува Ви търговията с макроикономически новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с експерти търговци като кликнете на банера отдолу и запазите своето място още сега:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете .

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.