Търговски новини за начинаещи – поглед отблизо на Форекс календара

Май 26, 2022 18:13

Току-що започвате своя път към финансовите пазари? Нашите статии за начинаещи обсъждат различни видове анализи като технически анализ и фундаментален анализ, така че можете да изберете инструментите, които отговарят на вашия стил на инвестиране и търговия.

В тази статия ще говорим за Форекс календара и как да го използвате ежедневно, за да ръководите вашата Форекс търговия и инвестиции в акции.  

Форекс календарът е пълен с важни и движещи пазарите икономически новини, които имат вълнообразен ефект върху решенията за търговия и инвестиране. Форекс календарът на Admirals има седем компонента, всеки от които ни казва важна информация. 

Източник: Admirals Форекс Календар

 

Вляво е времето на обявяване на икономическите новини. Форекс календарът може да бъде настроен на вашата часова зона. Времето ви дава представа кога ще започне потенциална реакция на пазарите.  

Валутата варира в зависимост от страната, която обявява последните си резултати от икономическо проучване. Доларът вероятно ще се движи въз основа на икономическите данни за САЩ, еврото ще се движи въз основа на икономическото развитие на еврозоната и т.н. Силата или слабостта на всяка валута се основава на настроенията на трейдърите към последните новини за здравето на икономиката.  

Зелените, оранжевите и червените цветове показват каква волатилност се очаква във валутата. Зеленото показва слабо въздействие; оранжевото показва по-голямо въздействие, а червеното показва най-голямото въздействие.  

След това разглеждаме самите събития.  

Икономически новини, предишни, прогнозни и реални резултати 

Източник: Admirals Форекс Календар

Форекс календарът на Admirals има описание на търговското събитие, като решения за лихвени проценти и други важни икономически събития.

Колоната действителни резултати ни показва резултатите от решението за лихвен процент и проучвания като лични персонални разходи и много други. Колоната Прогноза е консенсусно мнение за резултата и е достъпна преди обявяването. Предишната колона показва по-ранен резултат за сравнение.  

Как да тълкуваме търговските новини: 

  • Ако действителните резултати се различават значително от прогнозите, може да има волатилност в съответната валута. 
  • По-голяма разлика вероятно ще предизвика по-големи движения на пазара. 

Имайте предвид, че прогнозите се основават на вероятности и мнения и когато търгувате с новини, проучването на събитието и ученето от експерти е умен ход.  

Уебинарите на Admirals се провеждат от експерти в търговските и инвестиционните пазари и повечето от сесиите са безплатни. Присъединете се към нашите уебинари, за да научите повече! 

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете

 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.