Какво се случва с цената на среброто?

Октомври 01, 2021 17:16

След избухването на пандемията и златото, и среброто претърпяха силно нарастване поради произтичащата от това несигурност на финансовите пазари. Тази несигурност накара златото да надхвърли 2000 USD за унция, докато среброто достигна нива близо до 30 USD. 

Оттогава обаче и двата благородни метала се търгуват в консолидация, след което се стигна до дълъг страничен диапазон, както можем да видим на дневната графика по-долу.  

Пазарите на злато и сребро са строго контролирани от така наречените банки за слитъци. Тези банки определят цени, като могат да създават сребро и злато на хартия, по подобен начин, по който частните банки създават пари чрез депозити и ликвидни резерви. Този сценарий обаче може да се промени радикално след предстоящото въвеждане на споразуменията от Базел III през януари 2022 г.  

Тази реформа ще означава, че златото в неговата материална форма ще бъде класифицирано като актив с нулев риск, докато хартиеното злато няма да има тази класификация.

Това означава, че банките, работещи с този тип продукти, ще трябва да увеличат допълнителните си резерви, като по този начин увеличат търсенето на този вид активи, което може да доведе до рязко увеличаване на волатилността на тези продукти, увеличавайки както цената на златото, така и на спот цената сребро.  

Ако се съсредоточим върху среброто, през последните няколко седмици можем да забележим, че цената следва мечи канал, което я доведе до моментален пробив надолу през важното ниво на подкрепа, представено от червената линия.

Не трябва да забравяме, че освен като благороден метал, среброто се използва и за промишлени цели поради високата си проводимост, така че кризата в полупроводниците и в производството на микрочипове може да се отрази негативно на цената. Въпреки че, след като нормалността се върне в този сектор през следващата година, търсенето на сребро за този вид употреба постепенно ще се възстанови.  

Цената е в критичен момент, тъй като загубата на това важно ниво на поддръжка може да отвори вратата за по-нататъшна корекция в търсене на следващите нива на поддръжка от $ 19,655 и $ 18,847 за унция. Все пак ако гореспоменатите прогнози се изпълнят, това би могло да бъде добра точка за разглеждане на дълги позиции.  

От друга страна, за да може цената да изпита възходящ импулс в краткосрочен план, е важно тя да е в състояние да поддържа текущите си нива, въпреки че, докато не пробие важния си мечи канал, не можем да очакваме много нагоре.  

Изобразено: Admirals MetaTrader 5, Сребро, дневна графика с диапазон на данните 8 юли 2019 - 1 октомври 2021 г. Изготвена на 1 октомври 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати. 

 

Развитие на цената на среброто през последните пет години: 

  • 2020: 47.66%
  • 2019: 15.20%
  • 2018: -8.57%
  • 2017: 6,34%
  • 2016: 15,08%

Търгувайте с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи MetaTrader 5

С Admirals получавате възможност да търгувате над 8000 финансови инструмента на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Roberto Rojas
Roberto Rojas Финансов анализатор, Admirals, Испания

Роберто е финансов анализатор със сертификат за европейски финансов съветник и двойна степен по бизнес администрация и актюерски и финансови науки. Работи в Admirals от 2013 г.