Trgovalne novice za začetnike - Kaj je medvedji trend?

Maj 12, 2022 18:18

Ta članek odgovarja na vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsak trgovec začetnik v sveti trgovalih novih na finančnih trgih: kaj so medvedji trendi in kako pomembni so pri trgovanju? 

Izraz „medvedji trg“ pomeni trg, na katerem cene padajo. V grafikonih tehnične analize je medvedji trend predstavljen z navzdol nagnjeno linijo trenda.  

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5. Dnevni grafikon EURUSD. Časovni okvir: 21. oktober 2021 – 11. maj 2022. Zajeto: 11. maj 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. 

Zgodovina Medvedjega trenda na finančnih trgi

Zgodovina besede "medvedji trend" za opis padajočega trenda naj bi izhajala iz starega krvnega športa medvedov in bikov. Druga zgodovinska referenca prihaja od založnika The Tatler, Richarda Steeleja, ki je opisal, da "prodaja medveda" daje resnično vrednost namišljenemu predmetu.  

Ne glede na njegov izvor se zdi, da podoba godrnjavega medveda ustreza občutku vlagateljev, da razprodajajo premoženje, da bi našli boljše donose drugje.  

Medvedji trendi se pojavljajo na vseh vrstah trgov. Medvedja borza pomeni razprodajo na borzi. Medvedji trend v valuti Forex ali paru kriptovalut odraža padec ene od valut v paru, kar pomeni ustrezno povečanje moči druge valute.  

Medvedji trendi so nasprotni bikovskim trendom. Bikovski trendi pomenijo gibanje navzgor cen delnic, valut ali drugih sredstev, kot so surovine.  

Spodaj si lahko ogledate nekaj primerov medvedjih trendov z uporabo različnih vrst grafikonov tehnične analize.  

Diagram japonskih svečnikov  

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5. Dnevni grafikon EURUSD. Časovni okvir: 21. oktober 2021 – 11. maj 2022. Zajeto: 11. maj 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. 

Stolpični ali Bar diagram 

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5. Dnevni grafikon EURUSD. Časovni okvir: 21. oktober 2021 – 11. maj 2022. Zajeto: 11. maj 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. 

Linijski graf

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5. Dnevni grafikon EURUSD. Časovni okvir: 21. oktober 2021 – 11. maj 2022. Zajeto: 11. maj 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. 

Kot lahko vidite, so medvedji trendi glavna tema trgovalnih novic in se v finančnih medijih ves čas omenjajo, ko opisujejo gibanje cene sredstva in trga.  

Preizkusite ali lahko tudi sami opazite medvedje trende, tako da odprete demo račun Admirals. 

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja. 

 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finančni analitik

Sarah Fenwick deluje v novinarstvu in množičnih komunikacijah. 15 let je delala kot dopisnica za novice s švicarske borze, kjer je pisala o financah in ekonomiji.