Wiadomości tradingowe dla początkujących – newsy rynkowe istotne dla inwestorów

Lipiec 21, 2022 17:16

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest błąd konfirmacji, 
  • jak interpretować różne typy newsów rynkowych, 
  • czym różni się krytyczna analiza od akceptowania informacji,
  • kiedy zakładać pozycje na podstawie newsów rynkowych. 

Co chcesz usłyszeć - dobrą wiadomość czy złą?

Kiedy ktoś zadaje nam takie pytanie, mamy do wyboru tylko jedną z dwóch opcji. Inaczej wygląda sprawa z informacjami finansowymi - tutaj dobra wiadomość dla jednych może być intepretowana jako zła przez innych. To, czy daną informację potraktujemy korzystnie, czy niekorzystnie, może zależeć od naszego podejścia do danego tematu. Często nasza interpretacja zależy od tego, czy posiadamy w portfelu aktywa, których news dotyczy.  

Jest to tzw. błąd konfirmacji, polegający na tym, że analizujemy dane informacje w taki sposób, aby zgadzały się z naszymi założeniami inwestycyjnymi.  

Na przykład możesz być przekonany, że spółka, której akcje posiadasz, wypłaci wysoką dywidendę, ponieważ przeczytałeś artykuł z wiarygodnego źródła mówiący, że sprzedaż produktu X spółki wypada świetnie. Skupiasz się wtedy na aspekcie „ świetnej sprzedaży produktu X” i szukasz innych źródeł potwierdzających tę informację. Utwierdzasz się przez to w przekonaniu, że dywidenda dla Twoich akcji będzie wysoka. Zaczynasz jednak ignorować pozostałe artykuły informacyjne szerzej omawiające inne aspekty wyników Twoich akcji, np. spadek sprzedaży innych produktów lub wzrost spłat zadłużenia.  

Błąd konfirmacji jest naturalnym zjawiskiem, ostatecznie bez własnej opinii na dany temat nie bylibyśmy w stanie nigdy zająć żadnej pozycji na rynku. Jednak świadomość tego, że nie dostrzegamy wszystkich czynników obiektywnie, może okazać się pomocna podczas zarządzania ryzykiem – pilnowania stop lossów, dywersyfikacji portfela, itp. Nawet jeżeli mocno wierzysz, że masz rację i wszystkie źródła potwierdzają Twoje stanowisko, ryzyko rynkowe powinno zawsze być uwzględnione w Twojej pozycji na rynku.  

Rodzaje informacji  

Istnieją dwa główne rodzaje wiadomości finansowych: twarde i miękkie. Informacje twarde to fakty i liczby dotyczące ekonomicznych wskaźników, takie jak sprzedaż detaliczna, relacje z korporacyjnych spraw sądowych, znaczące premiery nowych produktów, przełomowe wydarzenia geopolityczne oraz wyniki finansowe ogłaszane przez spółki giełdowe.  

Miękkie informacji dotyczą raczej opinii, mogą to być wywiady, komentarze, spekulacje, recenzje produktów, profile ważnych osobistości świata biznesu.

Pewnie domyślasz się, które informacje są dla inwestorów i traderów istotniejsze. Poniżej krótki przykład.

Informacje twarde

Na platformie MetaTrader 5 twardy news może wyglądać tak:

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Kalendarz. Data utworzenia: 21 lipca 2022 r. 

Są to publikacje benchmarków ekonomicznych dostarczające traderom istotnych informacji o podaży i popycie, pomagając im w ustaleniu oczekiwań co do poziomu cen, np. różnych towarów. 

Inne rodzaje twardych wiadomości obejmują raporty o zyskach, nowe zamówienia, rezygnacje lub zatrudnianie na najwyższych stanowiskach firmy oraz reakcje na wydarzenia geopolityczne.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 News. Data utworzenia: 21 lipca 2022 r.

Łatwiej jest dostrzec związek między twardymi wiadomościami a reakcjami rynku, ponieważ wiadomości te często bezpośrednio łączą się z danymi aktywami na rynku.

Informacje miękkie

Miękkie informacje w mniejszym stopniu opierają się na faktach i liczbach, a częściej na opiniach, analizach i spekulacjach. Ten rodzaj wiadomości służy często wzbudzaniu emocji w odbiorcach. Trudniej jest również znaleźć odzwierciedlenie miękkich informacji na rynku.

Czym różni się krytyczna analiza od akceptowania informacji

Łatwo popełnić błąd, akceptując wszystko, co czytamy w wiadomościach i stawiając na nieomylność tezy tylko dlatego, że pojawiła się w druku. Krytyczne myślenie jest ważne, ponieważ to, co czytasz, może wpłynąć na sposób, w jaki handlujesz lub inwestujesz. Jednym ze sposobów analizy wiadomości jest zadawanie sobie pytania, czy są one twarde, czy miękkie i jak mogą wpłynąć na rynek. Innym sposobem jest sprawdzanie informacji w różnych źródłach.

Jakość źródła i zaufanie

Jak wiadomo, niektóre źródła są bardziej wiarygodne od innych. Sprawdzaj wiarygodność źródeł, pamiętając o tym, że dane źródło informacji również może charakteryzować się błędem konfirmacji.

Sprawdzanie faktów

Sprawdzanie faktów jest dość proste, jeśli chodzi o twarde wiadomości, ponieważ artykuły tego typu oparte są na konkretnych danych, takich jak działy statystyki rządowej.

Na przykład, kiedy rząd USA ogłasza swoje najnowsze dane dotyczące wzrostu PKB, wydaje odpowiednie oświadczenie na stronie internetowej Bureau of Economic Analysis (BEA). Dodatkowe sprawdzenie faktów może pomóc w określeniu, czy dane źródło jest wiarygodne, czy nie.

Kiedy zakładać pozycje na podstawie newsów rynkowych

Jak już wspomnieliśmy, najistotniejsze dla rynków są informacje twarde. Fakty i liczby tworzą solidne podstawy, pomagające w podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Miękkie informacje mogą oferować użyteczne wskazówki, ale nie są często najlepszym powodem do założenia pozycji na rynku.

Wraz z doświadczeniem nauczysz się dopasować moment założenia transakcji do przepływu informacji. Dobrym sposobem nauki jest obserwowanie doświadczonych inwestorów, dlatego warto sprawdzić nasze webinary, podczas których prowadzący handlują na rynkach w czasie rzeczywistym.

Admirals oferuje szeroki zakres informacji edukacyjnych i webinarów. Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.