Ważne informacje ekonomiczne dla Australii, UE i Stanów Zjednoczonych

Wrzesień 06, 2022 13:55

W tym tygodniu poznamy wiele istotnych odczytów rynkowych. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Rezerwy Australii (RBA).

Zgodnie z oczekiwaniami, RBA podniósł stopy procentowe z 1,85% do 2,35%, aby kontrolować rosnące ceny. Inflacja w Australii wyniosła w lipcu 6,1%, znacznie przekraczając średni cel 2%. Bank centralny liczy na to, że silny rynek pracy i wzrost w ważnym sektorze eksportowym podtrzymają rynek kredytów hipotecznych po podniesieniu stóp procentowych piąty miesiąc z rzędu. W lipcu stopa bezrobocia w Australii spadła do 3,4% przy 15-procentowym wzroście eksportu i solidnej nadwyżce na rachunku bieżącym w wysokości 18,3 mld AUD.

Czekamy jeszcze na odczyt PKB Australii, który poznamy jutro, 7 września. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w drugim kwartale wzrósł do 1% z 0,8% w I kwartale. Jeśli prognozy się sprawdzą, AUD może otrzymać wsparcie na rynku.

Z kolei w piątek, 9 września, spodziewany jest spadek bilansu handlowego Australii za lipiec do 14,5 mld AUD z 17,67 mld AUD w czerwcu.

Warto pamiętać, że sektor eksportowy stanowi istotną część wzrostu Australii.

Dzisiaj otrzymamy jeszcze istotny odczyt z USA. Indeks ISM dla usług za sierpień podpowie nam, w jakiej kondycji znajduje się teraz największa gospodarka świata. Oczekuje się, że wartość indeksu spadnie z 56,7 do 55. Jeżeli wynik znajdzie się poniżej oczekiwań, może to negatywnie wpłynąć na dolara, ponieważ powrócą obawy o recesję w Stanach Zjednoczonych.

Traderzy na parach z EUR przygotowują się na odczyt PKB strefy euro 7 września. Wspólna waluta UE po raz kolejny spadła poniżej parytetu z USD i znajduje się blisko 20-letnich minimów. Inwestorzy obserwują uważnie problemy związane z sytuacją energetyczną w UE, dlatego zgodny z oczekiwaniami wzrost PKB może być dla nich dość istotny.

Spadające ceny ropy naftowej przynoszą ulgę dla gospodarki strefy euro po tym, jak obawy o podaż surowca zawyżały koszty energii przez większą część roku. Pojawiły się za to problemy z dostawami gazu ziemnego, ponieważ gazociąg Nord Stream 1 z Rosji do UE został zamknięty w wyniku pogorszenia stosunków między tymi regionami.

Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.