Jastrzębi wydźwięk w RBA – inflacja w Australii na 30-letnich szczytach

Lipiec 27, 2022 14:08

Inflacja w drugim kwartale w Australii pobiła oczekiwania analityków i wyniosła 6,1%. Osoby handlujące na parach z AUD muszą zatem zweryfikować swoje strategie, biorąc pod uwagę nowe dane. Odczyt ten może zasugerować, że Bank Rezerwy Australii (RBA) podniesie w sierpniu stopy procentowe o 0,75%.

Jutro poznamy również sprzedaż detaliczną Australii. Oczekuje się, że wskaźnik spadł z 0,9% w maju do 0,5% w czerwcu, co wynika z założenia, że konsumenci ostrożniej dysponują środkami, ponieważ wysokie ceny obciążają budżety domowe.

W związku z nowymi danymi, na parach walutowych z AUD może wystąpić podwyższona zmienność.

Powody, aby kupić lub sprzedać USD

Traderzy USD powinni się mieć dzisiaj szczególnie na baczności. Możliwe, że Fed podniesie dzisiaj poziom stóp procentowych z 1,75% do 2,5%. Wyższe stopy mogą zapewnić paliwo do wzrostów na dolarze amerykańskim. Kolejną ważną kwestią jest odczyt PKB z USA, a ten poznamy już jutro. Negatywne dane mogą strącić USD z piedestału – jak widać sytuacja na walucie Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili daleka od jednoznacznej.

Dochodzą do tego jeszcze dzisiejsze amerykańskie dane o zamówieniach na dobra trwałe w czerwcu. Oczekuje się, że zamówienia spadły z 0,8%. w maju do minus 0,4% w czerwcu, co odzwierciedla wpływ wyższej inflacji na budżety gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Tutaj pozytywny odczyt może również wesprzeć USD.

Nie tylko na USD oddziałuje wiele czynników, dość skomplikowany ekonomicznie scenariusz również rozgrywa się na EUR. W piątek poznamy wstępny zharmonizowany odczyt inflacji (CPI) za lipiec dla strefy euro. Traderzy EUR mają spory problem, aby wycenić skutki spowolnienia wzrostu gospodarczego i konfliktu w Ukrainie. Spadek CPI z 8,2% do oczekiwanych 8,1% powinien wspomóc walutę Europy.  

Więcej wydarzeń ekonomicznych można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym Admirals.

Szybka wskazówka

Jak interpretować wskaźniki ekonomiczne?

Wskaźniki ekonomiczne mogą być interpretowane na różne sposoby podczas handlu walutami - w zależności od punktu widzenia inwestora. Jeśli uważasz, że dana waluta powinna zyskiwać w długim terminie, możesz na niej zająć długą pozycję. Postąpisz odwrotnie myśląc, że waluta jest zbyt mocna i powinna się osłabić – zajmujesz wtedy krótką pozycję na danej parze walutowej.

Jednak rynki ostatnio często zaskakują i traderzy muszą nauczyć się, jak sobie radzić w warunkach wysokiej zmienności i sprzecznych ekonomicznie odczytów. Rosnące stopy procentowe mogą być prowzrostowe dla danej waluty, ale słabszy odczyt PKB będzie już odebrany prospadkowo. Należy przykładać dużą wagę do zarządzania kapitałem i różnych technik hedgowania pozycji – zwłaszcza podczas publikacji kluczowych danych.

Admirals oferuje szeroki zakres informacji edukacyjnych i webinarów. Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.