Cena akcji Nvidii rośnie dzięki zwiększonemu popytowi

Lipiec 29, 2021 19:57

W marcu 2020 r. firma sięgnęła najniższego poziomu - ok. 180 dolarów, po czym doświadczyła spektakularnego wzrostu i przekroczyła poziom 810 dolarów na akcję na początku lipca, co stanowi wzrost o ponad 350%.
Ten spektakularny wzrost wynika z kilku powodów, wyróżnić możemy:

  • Braki w półprzewodnikach, występujące teraz na rynku
  • Wzmożone zapotrzebowanie na karty graficzne, które są wykorzystywane do kopania walut cyfrowych

Pod koniec maja firma ogłosiła, że 21 czerwca przeprowadzony zostanie split na akcjach, wynoszący 4:1, co oznacza, że każda stara akcja zostanie zastąpiona czterema nowymi.

Decyzja była podyktowana wątpliwościami zarządu spółki, co do wysokiej ceny spółki i obawom, że takie tempo wzrostu akcji może paradoksalnie zaszkodzić interesom inwestorów.

Split nastąpił 20 lipca. Cena akcji zmieniła się z 748 dolarów na 187 dolarów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. NVDA dzienny wykres - od 9 marca 2021 do 29 lipca 2021. Utworzono 29 lipca 2021. Uwaga: przeszłe wyniki, nie są gwarantem wyników osiąganych w przyszłości.

Podczas notowań przedsesyjnych 21 lipca, akcje rosły o ponad 4%, najniższy poziom tego dnia wyniósł 189,5 dolara za akcję.

Wskaźnik RSI wskazuje teraz konsolidację, także możliwe, że niedługo nastąpią kolejne wzrosty, kolejny ważny poziom znajduje się w okolicach 208,5 dolara za akcję, jest to także historyczny szczyt Nvidii.

Korzystając z rachunku Admirals Trade.MT5 możesz handlować na kontraktach różnic kursowych (CFD) na akcje Nvidii i ponad 3000 innych spółek! Kontrakty umożliwiają zarabianie traderom zarówno podczas wzrostów, jak i spadków, oferując dodatkowo dźwignię finansową. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.