Dobre wyniki Microsoft powodują, że akcje rosną przed otwarciem rynku

Styczeń 27, 2021 16:00

Podczas wczorajszej sesji Microsoft opublikował wyniki za czwarty kwartał 2020 r., znacznie przekraczając konsensus analityków z zyskiem na akcję na poziomie 2,03 dolara w porównaniu do oczekiwanego 1,64 dolara, przy zyskach kwartalnych w wysokości 43,076 mld dolarów. Oznacza to wzrost większy o 17% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

W tych danych widzimy również, że zysk netto spółki wzrósł o ponad 30%, osiągając 15,5 mld USD. Dodatkowo, jeśli patrzymy w ujęciu półrocznym, widzimy, że zysk netto wzrósł o 24,152 mld dolarów, przy przychodach przekraczających 80 mld. Zatem w ostatniej części roku zysk netto mocno wystrzelił w górę.

Jeśli przyjrzymy się bliżej tym danym, firma rozwinęła się we wszystkich swoich oddziałach. Działalność w chmurze wzrosła o 21%, a dział Xbox i komputerów osobistych o 10%.

Technicznie rzecz biorąc, podczas wczorajszej sesji Microsoft odnotował wzrost o 1,22%, ale przed otwarciem notuje wzrost o ponad 3% w porównaniu z wczorajszym zamknięciem, co świadczy o tym, że te dobre wyniki powinny wspierać kurs akcji.

W ostatnich miesiącach Microsoft doświadczył silnego trendu wzrostowego, który rozpoczął się po spadkach na początku pandemii, i doprowadził akcje spółki do poziomów historycznych maksimów. W ostatnich tygodniach jednak, jak widać na wykresie, cena poruszała się w kanale bocznym z dwoma ważnymi oporami (na czerwono). Obecnie znajduje się w górnej strefie tego kanału.

Dobre wyniki mogą wesprzeć byki i pomóc przełamać poziom oporu. Ważne jest jednak, aby obserwować zachowanie ceny w najbliższych dniach.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Wykres dzienny Microsoft. Zakres danych: od 14 października 2019 r. do 27 stycznia 2021 r. Sporządzono w dniu 27 stycznia 2021 r. o godzinie 12:00. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu Microsoft w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +41.04%

2019: +55,26%

2018: +18,74%

2017: +37,66%

2016: +12%

Z kontem Admiral Markets Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje Microsoft i ponad 3000 innych spółek! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.