Inflacja w USA i słabszy wzrost w UK wpływają na sentyment inwestorów

Kwiecień 12, 2022 13:17

Inflacja w USA i gorszy odczyt PKB z UK wpłynęły na sentyment rynkowy na początku tygodnia. Wzrost PKB w Wielkiej Brytanii wyniósł w lutym zaledwie 0,1 procenta. Inwestorzy zaczynają co raz bardziej obawiać się stagflacji w szóstej największej gospodarce świata.  

Zarówno inflacja, jak i odczyty PKB są niezwykle istotnymi wskaźnikami i będą w drugim kwartale tego roku monitorowane przez inwestorów na całym świecie. 

Inflacja USA w marcu 

Rezerwa Federalna przyjęła jastrzębią postawę i utrzyma ją raczej do końca tego roku. Wysoka inflacja, znajdująca się znacznie powyżej 2% celu, jest tego głównym powodem.  

Dzisiaj zobaczymy odczyt za marzec i może on mieć spory wpływ na rynki akcji oraz pary walutowe z dolarem. W lutym inflacja wyniosła 7,9% i była najwyższa od 40 lat. Prognozy zakładają, że dzisiejszy odczyt wyniesie pomiędzy 6 i 8 procent. Publikacja poza tym przedziałem może wywołać dość mocną reakcję inwestorów. 

Dowiedz się więcej o handlu na rynkach z webinarów Admirals

Podwyższona zmienność na cenach ropy 

Wybicie na rynku ropy wpłynęło na podwyższone ceny paliw oraz artykułów spożywczych w lutym i było jedną z głównych przyczyn wzrostu inflacji w USA i innych regionach świata.  Presja wzrostowa wynikała z ożywienia gospodarczego po okresie spowolnienia COVID-19 oraz z intensywnych obaw związanych z podażą po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie 24 lutego. Ceny spot ropy naftowej utrzymywały się na stosunkowo wysokim poziomie przez pierwsze dwa tygodnie marca, cofnięcie nastąpiło pod koniec miesiąca.  

Czy ostatnie spadki na kursie ropy zniwelują nieco inflację za marzec, czy znowu zobaczymy kolejny rekord? Wszystko wyjaśni się wraz z dzisiejszą publikacją. Jeśli w marcu inflacja utrzyma się na równie wysokim poziomie jak w lutym, Rezerwa Federalna będzie miała kolejny powód, by na majowym posiedzeniu podnieść główną stopę procentową o 0,5 proc.

Wiadomości tradingowe ze strefy euro

Dzisiaj ma zostać opublikowane badanie akcji kredytowej banków (BLS) dla strefy euro, co może mieć wpływ na notowania EUR. Badanie ma wpływ na politykę monetarną EBC i odbywa się w dość kluczowym momencie dla europejskiej gospodarki, w obliczu wydarzeń geopolitycznych i wyborów we Francji. 

Więcej wydarzeń można sprawdzić w naszym kalendarzu ekonomicznym

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.